• Activiteiten · Spreekbeurten 3 reacties
 • advertentie website NBS
 • Bart Repko 13-28 november 2014
 • Vanaf 2006 wandelt Bart Repko dagelijks over de muren van Jeruzalem om Gods profetische beloften van herstel, troost, verzoening en overwinning op de vijanden van Israël te proclameren. Vele duizenden gelovigen wandelden inmiddels met hem mee. Voor velen werd deze proclamatiewandeling een eye-opener. Inmiddels zijn…
 • Weblogs Bart 5 reacties
 • idf-3
 • Hoe nu verder?
 •   Jeruzalem, 22 augustus, 2014 Gedurende de proclamatiewandeling klonk twintig keer het alarm op de smartphone van één van de wachters. (Bijna elke Israëli heeft deze gratis alarm app op zijn smartphone of tablet gedownload. Iedere keer als een raket wordt afgevuurd op Israëlisch grondgebied klinkt een…
 • Weblogs Gastschrijvers
 • Een persoonlijke noot van Ton Nennie
 • Lieve mensen, Mag ik iets persoonlijks delen… Het ene moment sta ik krachtig uit de Bijbel te proclameren op de muur, een ander moment hebben we ontspannende, gave, maar ook diepgaande gesprekken met de mensen die we hier ontmoeten en met vrienden. De gesprekken met Joodse mensen…
 • Weblogs · Weblogs Gastschrijvers 2 reacties
 • Hamas
 • Geruchten van oorlogen
 • Weblog van Albert de Hoop, Jeruzalem, 12 juli 2014 “Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen.” (Mattheus 24:6a). De afgelopen weken staan opnieuw in het teken van de continue oorlog tegen Israël. Drie Joodse jongens werden door de terroristen van Hamas gekidnapt…
 • Weblogs · Weblogs Bart 5 reacties
 • isr_mourning-parents_7114_539_332_c1
 • Israël rouwt
 • Het bericht van de koelbloedige moord op de drie Joodse Jeshiva studenten Naftali Fraenkel, Gil-ad Shaer en Eyal Yifrah kwam in Israël aan als een mokerslag. Achttien dagen leefde de bevolking tussen hoop en vrees. De gijzeling van deze drie Joodse kinderen leidde tot een…
 • Weblogs · Weblogs Bart 9 reacties
 • pope-betlehem
 • Polderen in Palestina
 • Het valt me op dat ik steeds regelmatiger geestelijk leiders hoor oproepen tot gebed voor de vijanden van Israël. In eerste instantie lijkt dat buitengewoon christelijk. Jeshua roept ons immers op om onze vijand te zegenen? (Mat.5:38-46) Toch roept deze religieus verantwoorde aansporing enkele vragen…

Israël, centrum van Gods handelen

Je hoeft geen getalenteerde analyticus te zijn om vast te stellen dat de wereld volkomen doldraait. Islamitische, religieuze moordenaars slaan als dwaze slagers om zich heen, elke levende ziel vernietigend die zich niet kan vinden in hun jihadistische nachtmerries. Maar […] 20 Reactie(s)

[BESTEL ONLINE] Nieuw boek – Ik zal

Al bladerend door de profeten zal het je opvallen dat God, wanneer Hij spreekt over het herstel van zijn oogappel Israël, dikwijls gebruik maakt van de ‘Ik zal’ vorm. Alsof Hij zeggen wil: ‘Wat er ook gebeurt, hoe onmogelijk de […] 4 Reactie(s)
>

Documentaire Family 7

Family 7 maakte voor het programma op reis door Israel een reportage over NeverBeSilent. Bekijk hier een fragment van deze uitzending. De volledige uitzending is te bekijken op de website van Christenen voor Israel. […] 1 Reactie(s)

Over NeverBeSilent

‘Omwille van Sion zal ik niet zwijgen omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,’ ‘Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, Gun jezelf geen […]

Elke dag de muur op

Iedere morgen om 8.45 uur verzamelen wachters op het plein gelegen buiten de ingang van de Jaffa Poort, één van de poorten van de ‘Oude Stad’. Om 09.00 uur vertrekken we naar de muur. (uitgezonderd op Sabbat en Joodse feestdagen) Als […]

Proclamaties

Lees hier een willekeurig selectie van de vele proclamaties. Klik hier voor meer proclamaties.

Ik keer mijn gelaat af van mijn volk, en de plaats die Mij het liefst is wordt door rovers platgetreden en ontwijd.

Want de HEER van de hemelse machten, die mij zijn grootheid heeft geopenbaard en die mij gezonden heeft, zegt over de volken door wie jullie geplunderd zijn: `Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel.

Maar jou, Israël, mijn dienaar, Jakob, die Ik uitgekozen heb, nakomeling van Abraham, mijn vriend...

HEER, zij bekennen hun schuld, en de schuld van hun voorouders: zij hebben tegen U gezondigd. Maar verstoot Israël toch niet, doe het niet, omwille van Uw naam. Ontluister Uw troon toch niet, denk aan Uw verbond met Israël, verbreek het niet.
Hij verhoogt het aanzien van zijn volk, de roem van al wie Hem trouw zijn, het volk van Israël, dat Hem nabij is.

Luister naar Mij, volk van Jakob en al wat er van Israël nog over is ­ van de moederschoot af door Mij gedragen, door Mij gekoesterd vanaf de geboorte: Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid zal Ik je steunen. Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen, Ik zal je steunen en beschermen.

`Keer terug naar Mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde; want Ik ben God, er is geen ander. Ik heb bij Mijzelf gezworen: uit mijn mond komt gerechtigheid voort, een woord dat Ik spreek wordt niet herroepen. Voor Mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij Mij zweren.'
Zoals een vogel boven zijn nest vliegt, zo waakt de HEER van de hemelse machten over Jeruzalem, Hij waakt en Hij redt, Hij beschermt en bevrijdt. Kinderen van Israël, keer terug naar Hem van wie jullie zo ver zijn afgedwaald.

De HEER heeft Uw voorouders liefgehad en hun nageslacht uitgekozen, en Hij zelf heeft U met zijn grote macht uit Egypte bevrijd en ter wille van U volken verdreven die groter en machtiger waren dan U, om U hun land binnen te leiden en het U in eigendom te geven, zoals dat nu gebeurt.

Is Efraïm niet mijn geliefde zoon, is hij niet mijn oogappel? Telkens als Ik over hem spreek rijst zijn beeld in Mij op, dan raak Ik diep bewogen. Ik móet Mij over hem ontfermen ­ spreekt de HEER.

`Luister, Israël. Vandaag bindt u de strijd aan met de vijand. Wees sterk en moedig, laat u niet afschrikken en wees niet bang voor hem: de HEER, uw God, gaat met u mee, Hij is het die de strijd voor u voert tegen de vijand; Hij schenkt u de overwinning.'

Weg van Israël, allen die kwaad doen! De HEER hoort hoe luid zij weent, de HEER hoort haar roep om erbarmen, de HEER neemt haar smeekbede aan. Beschaamd en doodsbang keren Israëls vijanden om, in een oogwenk met schande bedekt.

Ik heb jullie lief zegt de HEER , en jullie zeggen: `Waaruit blijkt die liefde dan?' zijn Jakob en Esau geen broers? spreekt de HEER. Toch heb Ik Jakob liefgehad en Esau gehaat.

Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten, de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda.

Ik genees hen van hun ontrouw, mijn hart gaat naar hen uit. mijn toorn heb Ik laten varen. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Het zal bloeien als een lelie, wortelen als een ceder op de Libanon; zijn jonge loten zullen uitlopen. Het zal als een prachtige olijfboom pronken en geuren als de ceders op de Libanon.

`Kinderen van Israël, keer terug naar Hem van wie jullie zo ver zijn afgedwaald.'

Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, Ik keer Mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor Mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van Mij zullen afkeren. Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal Ik dat doen.

`En Ik dacht: Jullie (Israël) zullen "vader" tegen Mij zeggen, jullie keren je niet van Mij af... Kom terug, afvallige kinderen, Ik zal jullie genezen van je ontrouw. Dan zullen jullie zeggen: "Hier zijn we, wij komen bij U terug, want U bent de HEER, onze God.'
`Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik brand van liefde voor Sion; met vurige liefde neem Ik het op voor Jeruzalem. Dit zegt de HEER: Ik keer terug naar de Sion en kom in Jeruzalem wonen. "Stad van trouw" zal Jeruzalem heten, en de berg van de
Je was bij alle volken beroemd om je schoonheid, en je schoonheid was volmaakt want ze kwam van Mij ­ spreekt God, de HEER.

`Kom terug, ontrouwe kinderen ­ spreekt de HEER ­, want jullie behoren Mij toe. Ik zal één van jullie uit elke stad nemen en twee van jullie uit elke familie, en jullie naar Sion brengen. Ik zal jullie herders naar mijn hart geven, en die zullen jullie met wijsheid en inzicht weiden.'

Hij koos voor ons een eigen land, de trots van Jakob, het volk dat Hij liefheeft.

Bart en Joke Repko

Bart en Joke Repko zijn in 2005 gestart met NeverBeSilent, vanaf 2006 beklimmen zij iedere morgen de muren van Jeruzalem …

Wat jij zegt

Lees hier de laatste lezer reacties. Bij de meeste artikelen kun jij ook reageren. Je kunt ook een berichtje in ons gastenboek achterlaten.

 1. Anna zei: op 30 juli 2015 om 14:08

  Een beetje late reaktie maar ik lees dit nu pas.

  Gezien deze geschiedenis en de huidige terugkeer van de Joden naar hun land, zou het me niets verbazen als er nog een stam …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. Conny zei: op 23 juli 2015 om 09:22

  Ha Bas,

  Die vergelijking met de scheppingsdagen is heel mooi! Deze is ook te vinden op de site van TorahCalendar.
  Ik begreep, dat de Torah Calendar anders is dan de rabbijnse kalender, want …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. Marjoke Looij-Heuvelman zei: op 22 juli 2015 om 21:13

  Vorige week dinsdag samen met mijn moeder (voor mij de eerste keer) mogen proclameren op de muur. Eén van de mooiste ervaringen van mijn leven. Ik ben op bijzondere wijze door …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. Marjoke Looij-Heuvelman zei: op 19 juli 2015 om 23:09

  Beste Bart,

  Ik ben net terug van een week Israël. Het is wonder van de Here God dat daar ben geweest. Theoretisch zou het nooit kunnen maar ik heb het volledig gefinancierd …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. Ilona zei: op 16 juli 2015 om 10:33

  Ik vind het jammer wederom te lezen de kritiek op de kerk. Er wordt zelfs over zelfgenoegzaamheid gesproken. Ik kan mij helaas niet aan de indruk onttrekken dat ik ook in jullie …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. mieke van dijk zei: op 15 juli 2015 om 16:39

  Het profetisch woord zegt, Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben

  Ik zal mijn heilige naam …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. Koos Unger zei: op 13 juli 2015 om 23:07

  Met Rebecca de Graaf van Gelder zou ik willen zeggen; zou u er bezwaar tegen hebben wanneer Israël de ‘grote verdrukking’ achter de rug heeft…….. ? …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. Harry van der Velde zei: op 13 juli 2015 om 00:18

  En zo gaan christenen elkaar al jaren met de Bijbel in de hand elkaar te lijf, wat een slecht getuigenis. Wel opname, geen opname, wel grote verdrukking, geen grote verdrukking enz. enz. …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 9. Alice zei: op 12 juli 2015 om 17:47

  Inderdaad Harry, deze wachter is inmiddels uit de Darbistische bedelingenroes ontwaakt, en wenst nu de profeten te proclameren in de Naam van Jezus/Jeshua (2 Petrus 3:1,2) de onvervalste leer die de apostelen …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 10. Liekele (Lieko) Helmus zei: op 12 juli 2015 om 15:13

  Jeremia 30:7: “Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; MAAR daaruit zal hij gered worden.”
  …oftewel, Israel lijkt wellicht inderdaad in de zee te …

  | Je beantwoordt nu deze reactie