• Weblogs · Weblogs Gastschrijvers
 • Hamas
 • Geruchten van oorlogen
 • “Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen.” (Mattheus 24:6a). De afgelopen weken staan opnieuw in het teken van de continue oorlog tegen Israël. Drie Joodse jongens werden door de terroristen van Hamas gekidnapt en vermoord, waarna Hamas laat weten hoe trots ze…
 • Weblogs · Weblogs Bart 7 reacties
 • pope-betlehem
 • Polderen in Palestina
 • Het valt me op dat ik steeds regelmatiger geestelijk leiders hoor oproepen tot gebed voor de vijanden van Israël. In eerste instantie lijkt dat buitengewoon christelijk. Jeshua roept ons immers op om onze vijand te zegenen? (Mat.5:38-46) Toch roept deze religieus verantwoorde aansporing enkele vragen…
 • Weblogs · Weblogs Bart 9 reacties
 • Kerry
 • Geen Palestijnse staat.
 • Het zal maar weinigen ontgaan dat John Kerry, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, hemel en aarde probeert te bewegen om tot een vredesaccoord te komen tussen Israël en de Palestijnen. Hij lijkt volkomen geobsedeerd bij de uitvoer van zijn hopeloze opdracht. Kerry geeft zich…
 • Weblogs · Weblogs Gastschrijvers 8 reacties
 • een volk alleen
 • Een volk alleen
 • Weblog van Albert de Hoop, Jeruzalem, 4 december 2013 De afgelopen weken zouden voor de hele christelijke wereld een enorme schok moeten betekenen. Wat een vervulling van profetieën. We wisten allang dat we in profetische tijden leefden, maar zo nadrukkelijk als nu? Lang niet iedereen is bewust…
 • Weblogs · Weblogs Bart 5 reacties
 • Groep zionspoort 2 IMG_0416
 • Historische dagen
 • Wanneer we om ons heen kijken zien we dat de chaos in onze wereld ongehinderd om zich heen grijpt. Niet alleen economisch en politiek, maar ook de religieuze islamitische draak lijkt vrij spel te hebben in ons westerse bestaan. Kijken we naar het Midden-Oosten dan slaat de schrik…
 • Weblogs · Weblogs Bart 4 reacties
 • Rouhani-Obama
 • Help! Iran wordt vredesduif
 • Jeruzalem, 3 oktober 2013. We beleven mooie tijden. Terwijl de Russische notoire vredesstichter Vladimir Poetin wordt voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede, ontpopt Hassan Rouhani, de kersverse leider van Iran zich als een vriendelijk ogende vader die een ruimhartige handreiking doet naar…
 • Weblogs · Weblogs Gastschrijvers 17 reacties
 • netanayahu-abbas
 • Land voor vrede
 • Weblog van Albert de Hoop Jeruzalem, 27 september 2013 De meest markante uitspraak die ik de afgelopen week op de muur heb gehoord was de volgende: “Zolang er wachters op de muren van Jeruzalem lopen, die God herinneren aan zijn beloften voor Israël, zal er geen Palestijnse…
 • Weblogs · Weblogs Gastschrijvers 7 reacties
 • Sylhouet
 • AM YISRAEL CHAI!
 • (Het volk Israël leeft!) Weblog van Bas van Twist, juni 2013 God zal verlossing brengen Toen aartsvader Jacob was gestorven, waren de broers van Jozef bang dat Jozef wraak zou nemen op hen, omdat ze hem als slaaf hadden verkocht. Maar Jozef stelt zijn broers gerust: Toen hij zijn

Israël rouwt

Het bericht van de koelbloedige moord op de drie Joodse Jeshiva studenten Naftali Fraenkel, Gil-ad Shaer en Eyal Yifrah kwam in Israël aan als een mokerslag. Achttien dagen leefde de bevolking tussen hoop en vrees. De gijzeling van deze drie […]

[BESTEL ONLINE] Nieuw boek – Ik zal

Al bladerend door de profeten zal het je opvallen dat God, wanneer Hij spreekt over het herstel van zijn oogappel Israël, dikwijls gebruik maakt van de ‘Ik zal’ vorm. Alsof Hij zeggen wil: ‘Wat er ook gebeurt, hoe onmogelijk de […] 4 Reactie(s)
>

Documentaire Family 7

Family 7 maakte voor het programma op reis door Israel een reportage over NeverBeSilent. Bekijk hier een fragment van deze uitzending. De volledige uitzending is te bekijken op de website van Christenen voor Israel. […] 1 Reactie(s)

Over NeverBeSilent

‘Omwille van Sion zal ik niet zwijgen omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,’ ‘Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, Gun jezelf geen […]

Elke dag de muur op

Iedere morgen om 8.45 uur verzamelen we op het plein, buiten de ingang van de Jaffa Poort, één van de poorten van de ‘Oude Stad’. Om 09.00 vertrekken we naar de muur. (uitgezonderd op Sabbat en Joodse feestdagen) Je herkent onze […]

Proclamaties

Lees hier een willekeurig selectie van de vele proclamaties. Klik hier voor meer proclamaties.

Geef Uw duifje niet prijs aan de wilde dieren, vergeet Uw vernederd volk niet voorgoed.

Tegen Uw volk smeden zij een complot, ze spannen tegen Uw lieveling samen, en zeggen: `Kom, wij verdelgen dit volk, Israëls naam zal nooit meer worden genoemd.'

`Laten we ons leven onderzoeken en doorvorsen, laten we terugkeren naar de HEER, laten we met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel.'
Weg van Israël, allen die kwaad doen! De HEER hoort hoe luid zij weent, de HEER hoort haar roep om erbarmen, de HEER neemt haar smeekbede aan. Beschaamd en doodsbang keren Israëls vijanden om, in een oogwenk met schande bedekt.

Zij vertrappen Uw volk, HEER, onderdrukken Uw liefste bezit, Nee, de HEER zal zijn volk niet verstoten, zijn liefste bezit niet verlaten.

`En Ik dacht: Jullie (Israël) zullen "vader" tegen Mij zeggen, jullie keren je niet van Mij af... Kom terug, afvallige kinderen, Ik zal jullie genezen van je ontrouw. Dan zullen jullie zeggen: "Hier zijn we, wij komen bij U terug, want U bent de HEER, onze God.'
Maar jou, Israël, mijn dienaar, Jakob, die Ik uitgekozen heb, nakomeling van Abraham, mijn vriend...

Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten, de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda.

`Kom terug, ontrouwe kinderen ­ spreekt de HEER ­, want jullie behoren Mij toe. Ik zal één van jullie uit elke stad nemen en twee van jullie uit elke familie, en jullie naar Sion brengen. Ik zal jullie herders naar mijn hart geven, en die zullen jullie met wijsheid en inzicht weiden.'

Hij koos voor ons een eigen land, de trots van Jakob, het volk dat Hij liefheeft.

Hij vond het in een dorre woestijn, in een niemandsland vol van gevaar. Hij omringde het met zorg en met liefde, koesterde het als zijn oogappel. Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de HEER zijn volk geleid...

Ik heb mijn volk verlaten, mijn bezit opgegeven, mijn zielsbeminde aan haar vijanden overgeleverd.

Weid Uw volk met Uw staf, Uw geliefde kudde die eenzaam leeft in het woud, omringd door vruchtbaar land.

`Kinderen van Israël, keer terug naar Hem van wie jullie zo ver zijn afgedwaald.'

Luister naar Mij, volk van Jakob en al wat er van Israël nog over is ­ van de moederschoot af door Mij gedragen, door Mij gekoesterd vanaf de geboorte: Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid zal Ik je steunen. Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen, Ik zal je steunen en beschermen.

`Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik brand van liefde voor Sion; met vurige liefde neem Ik het op voor Jeruzalem. Dit zegt de HEER: Ik keer terug naar de Sion en kom in Jeruzalem wonen. "Stad van trouw" zal Jeruzalem heten, en de berg van de
Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, Ik keer Mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor Mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van Mij zullen afkeren. Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal Ik dat doen.

`Luister, Israël. Vandaag bindt u de strijd aan met de vijand. Wees sterk en moedig, laat u niet afschrikken en wees niet bang voor hem: de HEER, uw God, gaat met u mee, Hij is het die de strijd voor u voert tegen de vijand; Hij schenkt u de overwinning.'

Is Efraïm niet mijn geliefde zoon, is hij niet mijn oogappel? Telkens als Ik over hem spreek rijst zijn beeld in Mij op, dan raak Ik diep bewogen. Ik móet Mij over hem ontfermen spreekt de HEER.

Ik genees hen van hun ontrouw, mijn hart gaat naar hen uit. mijn toorn heb Ik laten varen. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Het zal bloeien als een lelie, wortelen als een ceder op de Libanon; zijn jonge loten zullen uitlopen. Het zal als een prachtige olijfboom pronken en geuren als de ceders op de Libanon.

Moe is Israël van zuchten, elke nacht is haar kussen nat, haar bed doorweekt van tranen. Haar ogen zijn gezwollen van verdriet, roodomrand van alles wat haar benauwt.
Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

Bart en Joke Repko

Bart en Joke Repko zijn in 2005 gestart met NeverBeSilent, vanaf 2006 beklimmen zij iedere morgen de muren van Jeruzalem …

Wat jij zegt

Lees hier de laatste lezer reacties. Bij de meeste artikelen kun jij ook reageren. Je kunt ook een berichtje in ons gastenboek achterlaten.

 1. Esther springer zei: op 17 juni 2014 om 00:54

  Breng onze jongens snel terug …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. Bas zei: op 16 juni 2014 om 16:34

  De tijd zal het leren, Jacky. Laten we ons daar het hoofd maar niet al te zeer over breken, maar het aan Vader overlaten. Aan ons de schone taak om Hem dagelijks …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. Jacky zei: op 16 juni 2014 om 10:00

  Maar wat gaat er nu gebeuren na de 12e Rode Maan, of op dat moment? …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. Wim Stoter zei: op 10 juni 2014 om 23:44

  Bas heeft gelijk, kan me daar helemaal in vinden! Maar ja de paus is ook van ‘terug van weg geweest’ alleen is hij de weg kwijt….Het is weer een goede blog geworden. …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. Onno Visser zei: op 29 mei 2014 om 07:59

  Hallo Bart

  Dank voor je blog.
  Het valt me op dat veel mensen nog steeds
  niet ten volle begrijpen, dat Israel is en blijft
  de bedding waarin God Zijn Heilsplan zal vol-
  trekken voor Zijn volk …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. Alice zei: op 28 mei 2014 om 15:08

  @Peter,

  ‘Deze 2e brief, geliefde, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. Anna zei: op 28 mei 2014 om 01:40

  @Peter, wat een rare reactie op het blog van Bart!
  Die “vernieuwing van denken” van je, geeft wel een vreemde kijk op de bijbelse waarheid.
  De God van Abraham, Isaak en Jacob is echt …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. Likoed Nederland zei: op 27 mei 2014 om 00:36

  Gek genoeg heeft de paus inderdaad niet gezegd “de Joden hebben recht op een staat”.
  Maar hij legde wel een krans op het graf van Theodor Herzl, grondlegger van het moderne zionisme. …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 9. Peter Overduin zei: op 26 mei 2014 om 13:13

  Beste Bart,

  Met belangstelling heb ik kennis genomen van je boek over de hel. Daaruit blijkt dat je bepaalde overtuigingen, die voor de meeste christenen ‘heilig’ zijn, durft te nuanceren en er vraagtekens …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 10. Bas zei: op 26 mei 2014 om 12:55

  Shalom Bart,
  Dat de paus de profetieën niet kent, is inderdaad beschamend. Tijdens zijn bezoek aan Israël heeft hij daar meermaals blijk van gegeven, zoals toen hij een ‘onaangekondigde’ stop maakte bij de …

  | Je beantwoordt nu deze reactie