• Weblogs · Weblogs Bart 9 reacties
 • Kerry
 • Geen Palestijnse staat.
 • Het zal maar weinigen ontgaan dat John Kerry, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, hemel en aarde probeert te bewegen om tot een vredesaccoord te komen tussen Israël en de Palestijnen. Hij lijkt volkomen geobsedeerd bij de uitvoer van zijn hopeloze opdracht. Kerry geeft zich…
 • Weblogs · Weblogs Gastschrijvers 7 reacties
 • een volk alleen
 • Een volk alleen
 • Weblog van Albert de Hoop, Jeruzalem, 4 december 2013 De afgelopen weken zouden voor de hele christelijke wereld een enorme schok moeten betekenen. Wat een vervulling van profetieën. We wisten allang dat we in profetische tijden leefden, maar zo nadrukkelijk als nu? Lang niet iedereen is bewust…
 • Weblogs · Weblogs Bart 5 reacties
 • Groep zionspoort 2 IMG_0416
 • Historische dagen
 • Wanneer we om ons heen kijken zien we dat de chaos in onze wereld ongehinderd om zich heen grijpt. Niet alleen economisch en politiek, maar ook de religieuze islamitische draak lijkt vrij spel te hebben in ons westerse bestaan. Kijken we naar het Midden-Oosten dan slaat de schrik…
 • Weblogs · Weblogs Bart 4 reacties
 • Rouhani-Obama
 • Help! Iran wordt vredesduif
 • Jeruzalem, 3 oktober 2013. We beleven mooie tijden. Terwijl de Russische notoire vredesstichter Vladimir Poetin wordt voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede, ontpopt Hassan Rouhani, de kersverse leider van Iran zich als een vriendelijk ogende vader die een ruimhartige handreiking doet naar…
 • Weblogs · Weblogs Gastschrijvers 17 reacties
 • netanayahu-abbas
 • Land voor vrede
 • Weblog van Albert de Hoop Jeruzalem, 27 september 2013 De meest markante uitspraak die ik de afgelopen week op de muur heb gehoord was de volgende: “Zolang er wachters op de muren van Jeruzalem lopen, die God herinneren aan zijn beloften voor Israël, zal er geen Palestijnse…
 • Weblogs · Weblogs Gastschrijvers 7 reacties
 • Sylhouet
 • AM YISRAEL CHAI!
 • (Het volk Israël leeft!) Weblog van Bas van Twist, juni 2013 God zal verlossing brengen Toen aartsvader Jacob was gestorven, waren de broers van Jozef bang dat Jozef wraak zou nemen op hen, omdat ze hem als slaaf hadden verkocht. Maar Jozef stelt zijn broers gerust: Toen hij zijn
 • Weblogs · Weblogs Bart 18 reacties
 • Israël heeft kort na elkaar luchtaanvallen uitgevoerd op een militaire opslagplaats in de buurt van Damascus (Syrië).
 • Het gaat erom spannen
 • Jerusalem, 7 mei, 2013 Israël heeft kort na elkaar luchtaanvallen uitgevoerd op een militaire opslagplaats in de buurt van Damascus (Syrië). (Joke en ik hoorde ’s nachts de jachtvliegtuigen overvliegen) Hoogstwaarschijnlijk werden Iraanse Fateh 110 raketten, bestemd voor Hezbollah, onschadelijk gemaakt. Er is sprake van andere…

De kracht van het gesproken woord

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het […] 3 Reactie(s)

[BESTEL ONLINE] Nieuw boek – Ik zal

Al bladerend door de profeten zal het je opvallen dat God, wanneer Hij spreekt over het herstel van zijn oogappel Israël, dikwijls gebruik maakt van de ‘Ik zal’ vorm. Alsof Hij zeggen wil: ‘Wat er ook gebeurt, hoe onmogelijk de […] 4 Reactie(s)
>

Documentaire Family 7

Family 7 maakte voor het programma op reis door Israel een reportage over NeverBeSilent. Bekijk hier een fragment van deze uitzending. De volledige uitzending is te bekijken op de website van Christenen voor Israel. […] 1 Reactie(s)

Over NeverBeSilent

‘Omwille van Sion zal ik niet zwijgen omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,’ ‘Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, Gun jezelf geen […]

Elke dag de muur op

Iedere morgen om 8.45 uur verzamelen we op het plein, buiten de ingang van de Jaffa Poort, één van de poorten van de ‘Oude Stad’. Om 09.00 vertrekken we naar de muur. (uitgezonderd op Sabbat en Joodse feestdagen) Je herkent onze […]

Proclamaties

Lees hier een willekeurig selectie van de vele proclamaties. Klik hier voor meer proclamaties.

Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

Weg van Israël, allen die kwaad doen! De HEER hoort hoe luid zij weent, de HEER hoort haar roep om erbarmen, de HEER neemt haar smeekbede aan. Beschaamd en doodsbang keren Israëls vijanden om, in een oogwenk met schande bedekt.

Hij verhoogt het aanzien van zijn volk, de roem van al wie Hem trouw zijn, het volk van Israël, dat Hem nabij is.

`Keer terug naar Mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde; want Ik ben God, er is geen ander. Ik heb bij Mijzelf gezworen: uit mijn mond komt gerechtigheid voort, een woord dat Ik spreek wordt niet herroepen. Voor Mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij Mij zweren.'
Tegen Uw volk smeden zij een complot, ze spannen tegen Uw lieveling samen, en zeggen: `Kom, wij verdelgen dit volk, Israëls naam zal nooit meer worden genoemd.'

Maar omdat de HEER, Uw God, U liefhad, heeft Hij Bileam geen gehoor geschonken en de vervloeking in een zegening omgezet.

Is Efraïm niet mijn geliefde zoon, is hij niet mijn oogappel? Telkens als Ik over hem spreek rijst zijn beeld in Mij op, dan raak Ik diep bewogen. Ik móet Mij over hem ontfermen ­ spreekt de HEER.

Hij vond het in een dorre woestijn, in een niemandsland vol van gevaar. Hij omringde het met zorg en met liefde, koesterde het als zijn oogappel. Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de HEER zijn volk geleid...

Weid Uw volk met Uw staf, Uw geliefde kudde die eenzaam leeft in het woud, omringd door vruchtbaar land.

Zoals een vogel boven zijn nest vliegt, zo waakt de HEER van de hemelse machten over Jeruzalem, Hij waakt en Hij redt, Hij beschermt en bevrijdt. Kinderen van Israël, keer terug naar Hem van wie jullie zo ver zijn afgedwaald.

Ik genees hen van hun ontrouw, mijn hart gaat naar hen uit. mijn toorn heb Ik laten varen. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Het zal bloeien als een lelie, wortelen als een ceder op de Libanon; zijn jonge loten zullen uitlopen. Het zal als een prachtige olijfboom pronken en geuren als de ceders op de Libanon.

Zij vertrappen Uw volk, HEER, onderdrukken Uw liefste bezit, Nee, de HEER zal zijn volk niet verstoten, zijn liefste bezit niet verlaten.

Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want Hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, Hij zal antwoorden zodra Hij je hoort. De Heer zal jullie brood geven in de benauwenis en water in de nood. Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen.
Hij koos voor ons een eigen land, de trots van Jakob, het volk dat Hij liefheeft.

Op die dag zal de HEER het land tot bloei brengen, het zal als een kostbaar sieraad zijn.

Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, Ik keer Mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor Mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van Mij zullen afkeren. Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal Ik dat doen.

`Kom terug, ontrouwe kinderen ­ spreekt de HEER ­, want jullie behoren Mij toe. Ik zal één van jullie uit elke stad nemen en twee van jullie uit elke familie, en jullie naar Sion brengen. Ik zal jullie herders naar mijn hart geven, en die zullen jullie met wijsheid en inzicht weiden.'

Is Efraïm niet mijn geliefde zoon, is hij niet mijn oogappel? Telkens als Ik over hem spreek rijst zijn beeld in Mij op, dan raak Ik diep bewogen. Ik móet Mij over hem ontfermen spreekt de HEER.

Luister naar Mij, volk van Jakob en al wat er van Israël nog over is ­ van de moederschoot af door Mij gedragen, door Mij gekoesterd vanaf de geboorte: Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid zal Ik je steunen. Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen, Ik zal je steunen en beschermen.

Moe is Israël van zuchten, elke nacht is haar kussen nat, haar bed doorweekt van tranen. Haar ogen zijn gezwollen van verdriet, roodomrand van alles wat haar benauwt.
Ik heb mijn volk verlaten, mijn bezit opgegeven, mijn zielsbeminde aan haar vijanden overgeleverd.

`Laten we ons leven onderzoeken en doorvorsen, laten we terugkeren naar de HEER, laten we met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel.'

Bart en Joke Repko

Bart en Joke Repko zijn in 2005 gestart met NeverBeSilent, vanaf 2006 beklimmen zij iedere morgen de muren van Jeruzalem …

Wat jij zegt

Lees hier de laatste lezer reacties. Bij de meeste artikelen kun jij ook reageren. Je kunt ook een berichtje in ons gastenboek achterlaten.

 1. Jannie Kuiper-Wiegman zei: op 6 april 2014 om 18:45

  Hallo Bart en Joke ik hoop nog steeds op een ontmoeting op de muren van Jeruzelem.
  Shalom Jannie …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. Freddy zei: op 2 april 2014 om 02:30

  Hoe zouden de kerken hier op moeten reageren , daar ze het minst op de hoogte zijn. de meeste profeten in de Bijbel worden niet begrepen, en niemand is nog geïnteresseerd. Enkel …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. Troost Mijn Volk zei: op 2 april 2014 om 02:00

  Sjalom allen,

  De uitkomsten zijn verrassend te noemen. Toch moeten we niet letten op een fenomeen, hoe spectaculair dat mag wezen.
  Het gaat niet om een spannende tijd, al zullen velen van ons …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. Lex Ernst zei: op 29 maart 2014 om 22:49

  Hoi Bart.
  Ik hoorde dat je vandaag 65 geworden bent, daarom van harte gefeliciteerd van ons. Ga je met pensioen zeker, of moet je nog twee maanden. Shalom en straks op de muur …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. lida van Rijn zei: op 28 maart 2014 om 22:44

  Hallo, wij hopen ook eind april weer mee te proclameren. Mogen de woorden van mijn mond………….U welgevallig zijn. Sjalom . …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. jan cornelis en cornelia zei: op 27 maart 2014 om 00:29

  Shalom Bart en Joke
  Hoe gaat met jullie. We komen weer eind april en begin mei. Deze keer met twee van de drie kinderen. We kijken er na uit om aan de kinderen …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. Shalom Bart,
  Dank voor je schitterende weblog. Ik vind het een groot voorrecht om dagelijks de beloften van troost en herstel voor het land en volk van Israël te proclameren, temeer omdat ik …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. Friso en Elly zei: op 25 maart 2014 om 17:36

  Bart, hartelijk gefeliciteerd met je 65 e verjaardag. Ik denk dat de Geraniums nog even moeten wachten. Friso en Elly …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 9. ron pijl zei: op 25 maart 2014 om 09:39

  Wat studenten van een top 25 universiteit over Israël, Joden, Hamas en Islam. Lachwekkend als het niet zo schokkend zou zijn!

  http://www.youtube.com/embed/w-dyMsXNHx4

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 10. Pieter van Oosterhout zei: op 19 maart 2014 om 12:43

  Ik heb je boek net besteld de andere 3 boeken heb ik al , ik vind ze geweldig , ze vegen veel stof van dwaalleer vanuit de misleiding door de heidense invloeden zoals concilies …

  | Je beantwoordt nu deze reactie