• Activiteiten · Spreekbeurten 3 reacties
 • advertentie website NBS
 • Bart Repko 13-28 november 2014
 • Vanaf 2006 wandelt Bart Repko dagelijks over de muren van Jeruzalem om Gods profetische beloften van herstel, troost, verzoening en overwinning op de vijanden van Israël te proclameren. Vele duizenden gelovigen wandelden inmiddels met hem mee. Voor velen werd deze proclamatiewandeling een eye-opener. Inmiddels zijn…
 • Weblogs Bart 5 reacties
 • idf-3
 • Hoe nu verder?
 •   Jeruzalem, 22 augustus, 2014 Gedurende de proclamatiewandeling klonk twintig keer het alarm op de smartphone van één van de wachters. (Bijna elke Israëli heeft deze gratis alarm app op zijn smartphone of tablet gedownload. Iedere keer als een raket wordt afgevuurd op Israëlisch grondgebied klinkt een…
 • Weblogs Gastschrijvers
 • Een persoonlijke noot van Ton Nennie
 • Lieve mensen, Mag ik iets persoonlijks delen… Het ene moment sta ik krachtig uit de Bijbel te proclameren op de muur, een ander moment hebben we ontspannende, gave, maar ook diepgaande gesprekken met de mensen die we hier ontmoeten en met vrienden. De gesprekken met Joodse mensen…
 • Weblogs · Weblogs Gastschrijvers 2 reacties
 • Hamas
 • Geruchten van oorlogen
 • Weblog van Albert de Hoop, Jeruzalem, 12 juli 2014 “Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen.” (Mattheus 24:6a). De afgelopen weken staan opnieuw in het teken van de continue oorlog tegen Israël. Drie Joodse jongens werden door de terroristen van Hamas gekidnapt…
 • Weblogs · Weblogs Bart 5 reacties
 • isr_mourning-parents_7114_539_332_c1
 • Israël rouwt
 • Het bericht van de koelbloedige moord op de drie Joodse Jeshiva studenten Naftali Fraenkel, Gil-ad Shaer en Eyal Yifrah kwam in Israël aan als een mokerslag. Achttien dagen leefde de bevolking tussen hoop en vrees. De gijzeling van deze drie Joodse kinderen leidde tot een…
 • Weblogs · Weblogs Bart 9 reacties
 • pope-betlehem
 • Polderen in Palestina
 • Het valt me op dat ik steeds regelmatiger geestelijk leiders hoor oproepen tot gebed voor de vijanden van Israël. In eerste instantie lijkt dat buitengewoon christelijk. Jeshua roept ons immers op om onze vijand te zegenen? (Mat.5:38-46) Toch roept deze religieus verantwoorde aansporing enkele vragen…
 • Weblogs · Weblogs Bart 2 reacties
 • wachters-nu
 • Wachters.nu site in de lucht!
 • Het zal de meeste wachters niet ontgaan zijn dat er steeds meer wachtersgroepen ‘ten-huize-van’ ontstaan. Om deze wachtersbeweging te stimuleren hebben we een speciale wachterssite ontwikkeld. Wil jij je aansluiten bij een wachtersgroep of er zelf één beginnen? Neem contact op! …
 • Weblogs · Weblogs Bart 9 reacties
 • Kerry
 • Geen Palestijnse staat.
 • Het zal maar weinigen ontgaan dat John Kerry, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, hemel en aarde probeert te bewegen om tot een vredesaccoord te komen tussen Israël en de Palestijnen. Hij lijkt volkomen geobsedeerd bij de uitvoer van zijn hopeloze opdracht. Kerry geeft zich…

Netanyahu wint verkiezingen

Tegen alle voorspellingen en verwachtingen in heeft Bibi Netanyahu, de zittende premier van Israël zijn grootste overwinning geboekt. Ondanks een beschamende lastercampagne in de linkse media en openlijke steun vanuit de Verenigde Staten voor de linkse ‘Zionistische Unie’ van ‘Buji’ […] 4 Reactie(s)

[BESTEL ONLINE] Nieuw boek – Ik zal

Al bladerend door de profeten zal het je opvallen dat God, wanneer Hij spreekt over het herstel van zijn oogappel Israël, dikwijls gebruik maakt van de ‘Ik zal’ vorm. Alsof Hij zeggen wil: ‘Wat er ook gebeurt, hoe onmogelijk de […] 4 Reactie(s)
>

Documentaire Family 7

Family 7 maakte voor het programma op reis door Israel een reportage over NeverBeSilent. Bekijk hier een fragment van deze uitzending. De volledige uitzending is te bekijken op de website van Christenen voor Israel. […] 1 Reactie(s)

Over NeverBeSilent

‘Omwille van Sion zal ik niet zwijgen omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,’ ‘Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, Gun jezelf geen […]

Elke dag de muur op

Iedere morgen om 8.45 uur verzamelen wachters op het plein gelegen buiten de ingang van de Jaffa Poort, één van de poorten van de ‘Oude Stad’. Om 09.00 uur vertrekken we naar de muur. (uitgezonderd op Sabbat en Joodse feestdagen) Als […]

Proclamaties

Lees hier een willekeurig selectie van de vele proclamaties. Klik hier voor meer proclamaties.

`Laten we ons leven onderzoeken en doorvorsen, laten we terugkeren naar de HEER, laten we met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel.'
Geef Uw duifje niet prijs aan de wilde dieren, vergeet Uw vernederd volk niet voorgoed.

`Roep tegen het noorden: Kom terug, ontrouw Israël spreekt de HEER , dan zal Ik mijn woede laten varen, want Ik ben vol genade, niet eeuwig duurt mijn toorn ­ spreekt de HEER.'

Maar jou, Israël, mijn dienaar, Jakob, die Ik uitgekozen heb, nakomeling van Abraham, mijn vriend...

Luister naar Mij, volk van Jakob en al wat er van Israël nog over is ­ van de moederschoot af door Mij gedragen, door Mij gekoesterd vanaf de geboorte: Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid zal Ik je steunen. Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen, Ik zal je steunen en beschermen.

Zij vertrappen Uw volk, HEER, onderdrukken Uw liefste bezit, Nee, de HEER zal zijn volk niet verstoten, zijn liefste bezit niet verlaten.

Want de HEER van de hemelse machten, die mij zijn grootheid heeft geopenbaard en die mij gezonden heeft, zegt over de volken door wie jullie geplunderd zijn: `Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel.

Hij koos voor ons een eigen land, de trots van Jakob, het volk dat Hij liefheeft.

Weg van Israël, allen die kwaad doen! De HEER hoort hoe luid zij weent, de HEER hoort haar roep om erbarmen, de HEER neemt haar smeekbede aan. Beschaamd en doodsbang keren Israëls vijanden om, in een oogwenk met schande bedekt.

Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want Hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, Hij zal antwoorden zodra Hij je hoort. De Heer zal jullie brood geven in de benauwenis en water in de nood. Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen.
Je was bij alle volken beroemd om je schoonheid, en je schoonheid was volmaakt want ze kwam van Mij ­ spreekt God, de HEER.

Maar omdat de HEER, Uw God, U liefhad, heeft Hij Bileam geen gehoor geschonken en de vervloeking in een zegening omgezet.

De HEER heeft Uw voorouders liefgehad en hun nageslacht uitgekozen, en Hij zelf heeft U met zijn grote macht uit Egypte bevrijd en ter wille van U volken verdreven die groter en machtiger waren dan U, om U hun land binnen te leiden en het U in eigendom te geven, zoals dat nu gebeurt.

`Keer terug naar Mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde; want Ik ben God, er is geen ander. Ik heb bij Mijzelf gezworen: uit mijn mond komt gerechtigheid voort, een woord dat Ik spreek wordt niet herroepen. Voor Mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij Mij zweren.'
Op die dag zwoer Ik hun dat Ik hen uit Egypte weg zou leiden naar het land dat Ik voor hen had uitgezocht, een land dat overvloeit van melk en honing, de parel onder de landen van de wereld.

Is Efraïm niet mijn geliefde zoon, is hij niet mijn oogappel? Telkens als Ik over hem spreek rijst zijn beeld in Mij op, dan raak Ik diep bewogen. Ik móet Mij over hem ontfermen ­ spreekt de HEER.

`Kom terug, ontrouwe kinderen ­ spreekt de HEER ­, want jullie behoren Mij toe. Ik zal één van jullie uit elke stad nemen en twee van jullie uit elke familie, en jullie naar Sion brengen. Ik zal jullie herders naar mijn hart geven, en die zullen jullie met wijsheid en inzicht weiden.'

`Luister, Israël. Vandaag bindt u de strijd aan met de vijand. Wees sterk en moedig, laat u niet afschrikken en wees niet bang voor hem: de HEER, uw God, gaat met u mee, Hij is het die de strijd voor u voert tegen de vijand; Hij schenkt u de overwinning.'

`Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik brand van liefde voor Sion; met vurige liefde neem Ik het op voor Jeruzalem. Dit zegt de HEER: Ik keer terug naar de Sion en kom in Jeruzalem wonen. "Stad van trouw" zal Jeruzalem heten, en de berg van de
Weid Uw volk met Uw staf, Uw geliefde kudde die eenzaam leeft in het woud, omringd door vruchtbaar land.

Op die dag zal de HEER het land tot bloei brengen, het zal als een kostbaar sieraad zijn.

Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten, de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda.

Bart en Joke Repko

Bart en Joke Repko zijn in 2005 gestart met NeverBeSilent, vanaf 2006 beklimmen zij iedere morgen de muren van Jeruzalem …

Wat jij zegt

Lees hier de laatste lezer reacties. Bij de meeste artikelen kun jij ook reageren. Je kunt ook een berichtje in ons gastenboek achterlaten.

 1. Ab van der Velden zei: op 21 april 2015 om 23:58

  Hallo Bard
  Het boek (Terug van weggeweest) heb ik met heel veel bewondering gelezen , en nu na 40 jaar (Pinksterbroeder) te zijn , nu pas , dank zij jou boek , mag …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. Ruud Meeuws zei: op 19 april 2015 om 13:51

  Wat geweldig. Zijn we niet allemaal zwakken en onaanzienlijken, al doen we ons vaak als meer voor. We hebben stap voor stap en woord voor woord Yeshua nodig om aan Zijn doel …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. De Bazuin zei: op 17 april 2015 om 10:42

  In die vers Gen. 1 vers 14 komt de maan dus niet voor! Zie vers 16, allen twee “grote” lichten de zon en de sterren. De maankalender is een Babylonische kalender en …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. Netty van Pul zei: op 15 april 2015 om 20:44

  Wow!
  De Heer gebruikt hele bijzondere mensen op de muur. …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. Corry Bax zei: op 14 april 2015 om 13:31

  Dank je Albert dat je dit met ons wilde delen.
  Bijzonder en ook weer iets om zelf over na te denken.
  tot eind mei dan hopen we weer mee te kunnen lopen en …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. Alfred en Irene Fietje zei: op 11 april 2015 om 15:57

  Wat ontroerend Albert, om dit te lezen. Wetend waar jullie dan lopen, in gedachten met hen mee gegaan. Een geweldige ervaring voor jou ! Om stil van te worden. We hopen elkaar …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. Lena van der Luit zei: op 9 april 2015 om 20:36

  Albert, wat mooi om te lezen dat die mensen op de muur zijn om te proclameren .We wensen ze allen Gods Zegen.Tot ziens op de muur Hans en Lena van der Luit. …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. Gerard en Aly zei: op 7 april 2015 om 23:07

  Mooie blog Albert!
  Doofstom, kreupel, blind maar mondig lopen de wegbereiders voorop want ‘De Geest spreekt alle talen op de muren van Jerusalem en doet ons elkaar verstaan.’ …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 9. Anne Wittekamp zei: op 7 april 2015 om 10:44

  Beste Albert,

  wat een bemoediging!
  Wat een bijzondere ontmoetingen en dat in het licht van Jes 29 en 35!
  Dat Zijn Shalom en Herstel spoedig zichtbaar mogen worden! …

  | Je beantwoordt nu deze reactie
 10. Maike zei: op 6 april 2015 om 13:26

  Wow!

  Shalom Albert, dank u wel!

  Greetings from us
  Maike …

  | Je beantwoordt nu deze reactie