Toekomstmuziek

Gepubliceerd Saturday, 26 November, 2005 in Drs. Jan van Barneveld · Publicaties 4 Comments

Een waarmerk

De meeste mensen zijn benieuwd naar wat de toekomst zal brengen.Vooral in spannende en angstige tijden, zoals onze tijd, is er veel ‘vraag’ naar wat er staat te gebeuren.

Er zijn drie manieren waarop men de toekomst probeert te voorspellen.

 1. De gevaarlijke, occulte manier. Die varieert van astrologie in damesbladen tot waar- zeggerij en alles wat daartussen zit. Het is bewezen dat deze manier slechts ongeveer 5% be- trouwbaar is. Dus leugen. Bovendien zeer gevaarlijk. Contact met die ‘verborgen’ machten zoeken brengt grote risico’s mee voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid.
 2. De wetenschappelijke manier. Ontdekkingen en ontwikkelingen in de wetenschap worden naar de toekomst doorgetrokken. Men noemt die wetenschap futurologie. De wetenschap is meest zo verstanding om bij die voorspellingen een slag om de arm te houden. De betrouwbaarheid is ongeveer 25%
 3. De bijbelse profetie. Ongeveer ¼ van de Bijbel is profetie. Er worden tussen de 700 en 800 afzonderlijke dingen in de Bijbel voorzegd. Een zeer groot deel daarvan is precies uitgekomen. Juist in onze tijd zijn veel profetieën realiteit geworden of staan op het punt om uit te komen. Bijbelse profetie is 100% betrouwbaar gebleken.

In de Bijbel zegt God van te voren wat Hij gaat doen en het blijkt dat Hij ook doet wat Hij heeft gezegd. Daarom is de Bijbel het Woord van God. Meer dan 3.800 keer staat er op een of andere manier: Zo spreekt de Heer! De profetie is een waarmerk voor de Bijbel. God spreekt tot ons!

In de Bijbel zegt God van te voren wat Hij gaat doen en het blijkt dat Hij ook doet wat Hij heeft gezegd. Daarom is de Bijbel het Woord van God. Meer dan 3.800 keer staat er op een of andere manier: De profetie is een waarmerk voor de Bijbel. God spreekt tot ons!

Rondom Jezus

Jezus is de door God gestuurde Verlosser. Zijn Joodse naam, Yeshua, betekent dan ook: Heil van God. Ongeveer 2000 jaar geleden zijn er ongeveer 300 profetieën in en rondom Hem vervuld. De apostel Johannes was een van de eersten die het begreep. Hij stond bij het kruis en zag hoe de vier Romeinse soldaten onder het kruis de kleren van Jezus onder elkaar verdeelden en gingen loten om zijn mantel. Toen schoot een 1000 jaar oude psalmregel door het hoofd van Johannes: ‘Zij verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot over mijn gewaad’ (Psalm 22:19). God had die tragische gebeurtenis al 1000 jaar van te voren voorzegd. Dus het was ‘bijbels’ wat er gebeurde. God had er zijn hand in! Later zagen de volgelingen van Jezus honderden profetieën uit de Tenach (De Joodse naam voor wat wij het Oude testament noemen) die in en door Jezus waren vervuld. We noemen er maar een paar:

 • Zijn geboorte in Bethlehem (Micha 5:2)
 • Zijn vlucht naar Egypte en terugkomst (Hosea 11:1)
 • De kindermoord te Bethlehem (Jeremia 31:15)
 • De geboorte uit een maagd (Jesaja 7:14)
 • Veel details van zijn dood aan het kruis (Psalm 22)
 • Zijn verzoenend sterven (Jesaja 53)
 • Hij reed op een ezel Jeruzalem in (Zacharia 9:9)
 • Hij werd verraden voor 30 zilverstukken (Zacharia 11:12,13)

De apostelen konden het profetische woord uit hun Bijbel (de Tenach) goed begrijpen toen ze de sleutel te pakken hadden. Die sleutel was het feit dat Jezus de beloofde Verlosser was. Toen ze dat zagen werd opeens het profetische woord voor hun tijd duidelijk.

Onze tijd

Ook in deze tijd worden er veel profetieën vervuld. De machtige daden van God worden zichtbaar aan de hand van het profetische woord uit de Bijbel. Want tussen de 2500 en 3000 jaar geleden heeft God al voorzegd wat we nu zien gebeuren. De meeste mensen, zelfs Christenen, zien er niets van. Hoe komt dat? Ze zien niets omdat ze niets weten. Wat je niet weet kun je ook niet zien. Daarom is er zo weinig zicht op wat er aan de hand is en op wat God aan het doen is in deze tijd. Ook nu is er een sleutel die de deur opent naar het begrijpen van de profetieën die op deze tijd slaan. Die sleutel is:

We leven nu in ‘De tijd van het herstel van Israël’.

 • Ruim een eeuw geleden was het land Israël (toen Palestina) één puinhoop, vol ruïnes en begroeid met dorens en distels. De profeet zei 2700 jaar geleden: ‘Voor een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een distel zal een mirt opschieten’ (Jesaja 55:15). Zo is het ook gebeurd. De dorens zijn verdwenen en in plaats daarvan zijn er in Israël miljoenen bomen geplant.
 • Ruim een eeuw geleden begonnen Joden uit alle delen van de wereld terug te gaan naar het Beloofde Land. Dezelfde profeet zei: ‘Maar jullie, Israël, Jakob….die Ik gegrepen heb van de einden van de aarde en geroepen uit haar uithoeken…..Ik ben uw God, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand’ (Jesaja 41:8-10)
 • Zo zijn er nog tientallen profetieën over het herstel van land en volk Israël in deze tijd aan te halen. God is bezig met zijn eigen volk Israël. We noemen alleen wat jaartallen.

Jaartallen

De vervulling van het profetische woord uit de Bijbel in deze tijd is zo concreet dat je er jaartallen bij kunt zetten:

 • 1948. De staat Israël opgericht. Profetie: ‘Daarna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer oprichten….’ (Handelingen 15:16). Koning David was het die 3000 jaar geleden Israël op de politieke wereldkaart zette en er een machtig land van maakte. Dat is in de loop van de eeuwen helemaal vervallen. In 1948 is een begin gemaakt met het ‘weer oprichten van de vervallen hut van David’.
 • 1967. De Zesdaagse Ooorlog. Toen heroverde Israël de oude stad Jeruzalem en de Westbank op Jordanië en Gaza op Egypte. Jezus zei: ‘Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn’ (Lucas 21:24). De ‘tijden van de heidenen’ zijn nu bijna voorbij. Een nieuwe tijd breekt aan! Verder over de Westbank, waarin een groot deel van ‘de bergen van Israël’ liggen. De profeet zegt: ‘Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël…’ (Ezechiël 36:8). Vandaar dat het tot nu toe niet is gekomen van een Palestijnse staat op die ‘bergen van Israël.
 • 1989/1990. De val van het Russische communistische wereldrijk. Voor die val konden de Russische Joden er niet uit. Toen sprak de HERE, de God van Israël, een machts- woord: ‘Ik zeg tot het Noorden: GEEF!’ (Jesaja 43:6). De Berlijnse Muur viel en de Russische Joden konden naar Israël. Nu al 1,2 miljoen en er komen er nog meer.
 • 1991. Met Operatie Salomo werden er 15.000 Ethiopische Joden bevrijd. In Jesaja 11 lezen we hoe Joden uit veel landen, o.a. Ethiopië en Syrië, door losgeld bevrijd zouden worden. In de krant konden we lezen hoe er $ 35 miljoen aan losgeld is betaald en dat de ook Syrische Joden veel losgeld moesten betalen aan corrupte ambtenaren.

Er is nog veel meer te melden, maar de ruimte ontbreekt.

De toekomst

De God van Israël maakt zijn volk klaar voor een belangrijke rol op aarde in de nabije toekomst. Een groot aantal profetieën gaat hierover. We noemen er maar twee:

‘Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HERE gaat over u op, Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u (Israël) zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang’ (Jesaja 60:1,2).

En:

‘Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HERE uit Jeruzalem. En Hij zal rechtspreken tussen volk en volk en over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren’ (Jesaja 2:3,4).

Daar gaat het om: Geen oorlog meer. Jeruzalem als centrum van de wereld en vrede op aarde. Daar maakt God zijn knecht Israël klaar voor. Help jij mee?

4 reacties op “Toekomstmuziek

 1. 1
  M. frencken. zei: op 29 January 2011 om 01:35

  Als ik dit alles lees dan word ik zo blij, dan weet ik dat er eindelijk rust komt voor het zo vervolgde volk van God.Laat ons bidden voor die tijd die nog gaat komen.Bid dat hun ogen open mogen gaan voor hun Vriend en Verlosser.
  Bid dat de vrede van jerusalem spoedig mag komen .
  Ik hou en bid voor hun.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  F.Bernet zei: op 21 August 2010 om 15:25

  Het is fijn om te lezen dat er mensen zijn die Israel een warm hart toedragen.En het is waar dat de Bijbelse profetieen vervuld worden. Er komt een moment dat ook het volk Israel zal erkennen dat Yeshua de Messias van Israel is(en was).En dan zal de Heere regeren vanuit Jeruzalem
  en Israel zal stralen en schitteren.
  Een voorbeeld voor de gehele Aarde.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3

  “Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HERE uit Jeruzalem. En Hij zal rechtspreken tussen volk en volk en over machtige natiǮn. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren??T (Jesaja 2:3,4).”

  En zo zal het geschieden!

  Prachtige uitwerking van een aantal zaken hier op deze site…

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 4
  pieter van der meulen zei: op 1 June 2007 om 11:54

  De God van Israel spreekt hier geweldig

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>