Antisemitisme, een dodelijk kwaad

Gepubliceerd Tuesday, 3 January, 2006 in Drs. Jan van Barneveld · Publicaties 5 Comments

Miljoenen slachtoffers

De laatste jaren waait er een kwaadaardig virus over bijna heel de wereld. Het is een oeroud virus, dat in de loop van de eeuwen al tientallen miljoenen slachtoffers heeft gemaakt. De ziekte wordt verspreid door de media en gaat van mond tot mond. De kwaal begint ‘tussen de oren’ en is dus een psychische afwijking. Velen, ook Christenen, zijn er onbewust al mee besmet.

Het gaat net als met HIV, het virus dat AIDS veroorzaakt. Als het eenmaal losbreekt is het dodelijk. Het kwaad waar we het nu over willen hebben is het antisemitisme. Net als bij ‘gewone’ virussen komt het in allerlei nieuwe varianten en verschijningsvormen. Soms, zoals bij burgemeester Livingstone van Londen is het Israël-haat. Vaak komt het in de vorm van antizionisme naar boven. We zullen zien dat al die varianten uiteindelijk dodelijk zijn.

Eerst gaan we na hoeveel kwaad deze ziekte in het verleden heeft gedaan. Daarna een korte analyse van dit virus plus een prima geneesmiddel. Hoe het er op dit moment voorstaat krijgt ook onze aandacht. Het is van belang in te zien hoe de huidige stand van zaken voorzegd is in de Bijbel. In het Boek kunnen we ook iets vinden over de mogelijke afloop.

Een leerzaam stukje geschiedenis

De geschiedenis van het antisemitisme begint ongeveer 3.500 jaar geleden. Het volk Israël woonde toen in Egypte. De koning van Egypte begon een anti-Israël campagne en stookte zijn volk op tegen de Israëlieten. Ze werden eerst tot slaven gemaakt. Daarna begon men de pasgeboren jongetjes in de Nijl te gooien. De Israëlieten werden steeds zwaarder verdrukt en er vielen slachtoffers. Toen trad God, de God van Israël op. Er kwamen tien vreselijke plagen over Egypte en Israël werd bevrijd. Maar het machtige Egyptische rijk was in elkaar gestort en er vielen veel slachtoffers. Het antisemitisme is een kwaad dat zichzelf straft.

In 722 voor Christus vernietigde het Assyrische wereldrijk het noordelijk deel van Israël en die stammen werden weggevoerd in ballingschap. Al snel daarna werd dat wereldrijk onder de voet gelopen. Daarna, in 586 voor Christus, verwoestten de Babyloniërs Jeruzalem, maakten zeer veel slachtoffers onder de Joden. Kort daarna werd het Babylonische wereldrijk door de Meden en Perzen verpletterd. Dat God hier achter zat lezen we in de volgende tekst, die na 586 door de profeet Jeremia is opgeschreven:

‘Een opgejaagd schaap is Israël, dat leeuwen hebben opgedreven; eerst heeft de koning van Assyrië het verslonden en nu, ten slotte, heeft Nebukadnezar de koning van Babel, het de beenderen afgeknaagd. Daarom, zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Zie Ik doe bezoeking aan de koning van Babel, zoals Ik bezoeking heb gedaan aan de koning van Assyrië’ (Jeremia 50:17,18).

In de Middeleeuwen braken er gruwelijke jodenvervolgingen uit in heel Europa. Antisemitisme, of beter gezegd jodenhaat, was in die tijd ‘normaal’. Een reactie kon niet uitblijven; er brak in 1348 een vreselijke pestepidemie uit waardoor 1/3 van de Europese bevolking omkwam.

We slaan nu veel eeuwen en veel anti-Joodse campagnes over en komen bij de Holocaust. De ramp die in de periode van de Tweede Wereldoorlog over het Joodse volk kwam. Er kwamen 6,5 miljoen Joden om. Over Europa kwam oorlog en ook Duitsland heeft zwaar geleden. Het antisemitisme heeft het Joodse volk onnoemelijk veel leed gebracht. Maar het is een historisch feit dat dit kwaad altijd zichzelf straft.

De kwaal en een geneesmiddel

Het antisemitisme is een merkwaardig, bijna onverklaarbaar kwaad waarvan het Joodse volk al zo’n 3.500 jaar het slachtoffer is geweest. Dit virus steekt in allerlei vormen telkens weer de kop op. De vorm van ouderwetse jodenhaat speelt nu in islamitisch-Arabische landen. Onder Christenen steekt het de kop op onder een theologische vermomming. Bijvoorbeeld de ontkenning van of het negeren van het feit dat Israël nog steeds Gods uitverkoren volk is. In de politiek wordt Israël voortdurend veroordeeld, bijvoorbeeld door de V.N., voor zaken waar ze niet aan schuldig zijn. De media verspreiden gretig allerlei leugenverhalen over Israël. Deze anti-Israël leugens glijden in de harten van de mensen. Het giftige zaad vindt daar een vruchtbare bodem en komt op als antisemitisme. Geleerden hebben geprobeerd antisemitisme te verklaren. Men stuit in hun publicaties op uitdrukkingen als: ‘Het raadsel van de westerse cultuurgeschiedenis’, ‘Een geestelijke afwijking’, ‘Instinctieve kwaadwilligheid’of ‘Irrationeel vooroordeel’. Iemand gaf jaren geleden de volgende definitie: ‘De antisemiet bevecht de bedoelingen van JHWH’. (JHWH is de Hebreeuwse naam voor de God van Israël).

Deze definitie komt aardig dichtbij. Want de Bijbel zegt over het Joodse volk: ‘Wie u aanraakt, raakt zijn (Gods) oogappel aan’ (Zacharia 2:8). Wie aan Israël komt, komt aan God en probeert, bewust of onbewust, Gods plannen met dat volk tegen te houden.

Er zijn heel wat oorzaken aan te wijzen:

 • Israël en de Joden als zondebok. Mensen schuiven hun falen graag af op een ander. Altijd is die ander de schuldige. Dat zien we vandaag ook. Overal krijgen de Joden de schuld van. Allemaal onzin natuurlijk, maar het wekt wel het antisemitische kwaad op in de harten van de mensen.
 • Jaloersheid. Israël is Gods uitverkoren volk en Joden worden vaak gezegend met veel begaafdheden. Er zijn bijvoorbeeld zeer veel Joden onder de winnaars van de Nobelprijs. Die feiten wekken jaloersheid op en dat kan tot antisemitisme leiden.
 • Een duivels kwaad. Nog steeds is de aarde het strijdtoneel van de opstand van de Satan tegen God. God gebruikt Israël in die strijd. Want de Verlosser zal uit Sion (Israël) komen. Vandaar dat de duivel probeert Israël uit te roeien.
 • Broederstrijd. Omstreeks het jaar 150 na Chr. is er een broederstrijd gaande. De grote vraag was en is: Wie is eigenlijk het echt volk van God? Israël of de kerk? Toen de Christenheid machtig werd, liep die theologische strijd uit op discriminatie van Joden en uiteindelijk op de boven genoemde hel van de Middeleeuwen van het Joodse volk.
 • Opstand. Ten diepste zijn alle vormen van antisemitisme en antizionisme opstand tegen God. Omdat alle mensen opstandelingen tegen God zijn, schiet het zaad van het antisemitisme zo gemakkelijk op.

Er is een geneesmiddel tegen dit kwaad. Ieder mens die zich onderwerpt aan de Joodse Messias Jezus en die gehoorzaam is aan het Woord van God uit de Bijbel wordt genezen van dit kwaad. Door het lezen, het innemen, van dat Woord van God slikt men dagelijks een probaat medicijn. Niet alleen tegen antisemitisme maar tegen bijna alle boosheid van deze wereld.

De nabije toekomst

Het is een zeer verontrustend feit dat het antisemitisme explosief toeneemt. De strijd van de Palestijnen gaat niet om een staat, maar om het einde van Israël. Europa, de V.N. en de V.S. steunen de Palestijnen is die strijd. Niemand ziet een echte oplossing voor het conflict in het Midden Oosten. De Arabische landen zullen niet rusten voordat ze Israël van de kaart hebben geveegd. Het moet wel op een volgende oorlog uitlopen. Die oorlog moet Israël weer winnen. Want de Arabieren kunnen tien oorlogen verliezen, maar de Israëli’s slechts één. Want dan is het afgelopen. De Bijbel spreekt over een oorlog van ‘alle volken’ tegen Jeruzalem (Zacharia 12 en 14). Op papier is die oorlog al lang aan de gang. De Bijbel (Ezechiël 38 en 39) vertelt verder over een machtig leger uit het Noorden (Rusland?) dat Israël zal binnenvallen. In Psalm 83 lezen we over plannen van Arabische landen om Israël binnen te vallen. In al die gevallen zal de God van Israël ingrijpen en loopt het met de antisemitische aanvallers slecht af. Uiteindelijk zal de Verlosser, de Messias Zelf ingrijpen en zal de Here Jezus zijn koninkrijk van recht en gerechtigheid op aarde brengen.

5 reacties op “Antisemitisme, een dodelijk kwaad

 1. 1
  A.C.van der Velden zei: op 6 January 2010 om 14:08

  Wat een waarheid , en wat zijn we (ik en mijn vrouw )gelukkige mensen omdat we geloven in wat er in de Bijbel staat
  En dat we het mogen verstaan door de
  Heilige Geest door genade ons geschonken toen we tot bekering kwamen
  Hartelijke groeten
  Ab en Klazien van der Velden
  Averkamplaan 22
  1701VL Heerhugowaard

  0725721571

  Gods rijke zegen

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  pieter zei: op 13 November 2006 om 01:40

  2 jaar geleden was ik voor het eerst in Israel (de z.g Westbank) voor een korte periode en was daar deels als toerist en deels als vrijwilliger omdat in werkte in Beit Jaila in een christelijk huis (Jemima) met moslimgehandicapte jongeren. Ook dat zag ik als een bijzondere zegen/uitdaging, juist om als christen iets van de liefde van Jezus in je handel en wandel te laten zien aan hen en voorzover familie of vrienden. Het was een internationaal team collega’s ook met arabische christenen. De Here heeft mij laten zien en aangeraakt.. Als christen (persoonlijk) wil je achter Zijn gemeente en Israel staan onder alle onder alle omstandigheden juist nu. In de wil van God (Jezus) staan zal je geestelijk fundament alleen maar verstevigen en ik geloof in de grootheid van de Almachtige dat Hij mij in alle situaties er doorheen zal dragen en Hem dichterbij zal ervaren dan ooit.
  De 15e deze maand vertrek ik naar Israel opnieuw omdat de Here de deur heeft geopend en ga er werken (als volunteer tegen kost en inwonig met een maandelijkse vergoeding) in een tehuis in West-Jerusalen (Israel Elwyn org.) voor kinderen en jongeren met verschillende handicapts. Het is ook een internationaal team….In eerste instantie voor minimaal een jaar..en leg zo mijn leven in Zijn handen hoe Hij dit gaat leiden. Ook als christen hoop ik door Zijn leiding (H.Geest) iets te mogen betekenen voor zowel Jood als Arabier in het algemeen in verzoening in Yesua where else….Zo die gelegenheid er is hoop ik mee te kunnen gaan lopen over de muren van Jerusalem…Ik heb hier alles achter mij gelaten (huis, werk, vrienden etc. maar je heb een achterban/thuisfront “nodig”) en dank God daarvoor.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3
  Lieuwe zei: op 18 October 2006 om 09:21

  Als je god gevonden hebt, maar dat gebeurt altijd via een kleine deur.
  Want god wil graag dat je hem zoekt.
  en als je hem gevonden hebt, is de haat weg en komen de mooie en eerlijke gevoelens bij je.
  Ik ondervind dat wel.
  Maar er moet nog veel gebeuren in de wereld.
  Op dit moment is de bijbel nog niet uit.Antisemitisme woedt weer volop.
  Maar god is de baas, maar laat veel toe.
  om de mens tot inkeer te krijgen.
  De duivel is sluw en gemeen.
  En god kan de duivel met een vinger zo vermorzelen.
  Maar hij wil weten waar de mens voor kiest
  God heeft veel geduld, wij mensen stellen wat dat betreft niet veel voor.
  En wat gebeuren moet zal gebeuren.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 4

  mijn grootste wens is de dag dat ik mijn JEZUS mag ontmoeten op de wolken.als ik dan om me heen kijk wat een elende er elke dag zich weer afspeeld, het antisemitisme tegen Israel waar wij via de media maar een klein persentage van horen, en dan niet eens de waarheid!, hoe veel mensen per dag de dood vinden, er totaal geen liefde meer is voor elkaar, maar gelukkig hebben wij een GOD van genade en liefde waar we elke dag terecht kunnen die naar ons luister ons helpt.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 5
  Annet zei: op 22 July 2006 om 06:11

  Beste lezer,

  waarom discrimineert G-d? Ik geloof niet in zo’n G-d. Wij kunnen allemaal uitverkoren worden, dat spreekt toch vanzelf? Jezus predikte liefde en zachtmoedigheid. En wat doet Israel nu? De andere wang toekeren? Nee, ze slaan overdreven hard terug. De G-d waarin ik geloof gruwelt hiervan. Ik hoop dat de voorspellingen uitkomen en dat G-d snel in gaat grijpen, want ik kan er niet meer tegen. Laat de Dag Des Oordeels maar snel komen, ik ben het zo onderhand spuugzat!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>