De oude stad nij nacht.De oude stad nij nacht.

De hoofdstad van de wereld

Gepubliceerd Monday, 30 January, 2006 in Drs. Jan van Barneveld · Publicaties 13 Comments

Wat is er allemaal aan de hand met Jeruzalem?

Waarom staan miljoenen Moslims klaar een ‘heilige oorlog’ (jihad) om Jeruzalem te beginnen? Hoe komt het dat de ‘heilige stad’ pas na 1967 zo heilig voor de Moslims is geworden?

Wat beweegt gelovige Joden om elk jaar met Pesach (Pasen) te bidden: ‘Dit jaar hier, volgend jaar in Jeruzalem’? Al bijna 2000 jaar bidden Joden dagelijks vurig voor Jeruzalem. Waarom de scherpe aandacht van de V.N. en het Vaticaan voor die tamelijk kleine stad? Hoe komt het toch dat alles wat er in Jeruzalem gebeurt onmiddellijk reacties oproept in de hele wereld? Elk huis dat gebouwd, afgebroken, gekocht of verkocht wordt toept felle reacties van een of andere groep op. Er is geen stad in de wereld waarom zoveel oorlogen zijn gevoerd en die zo vaak is verwoest. Komen er nog meer oorlogen om Jeruzalem? Wat is de toekomst van de ‘stad van de Grote Koning’, zoals Jezus Jeruzalem noemde?

Een stukje geschiedenis

 • Ongeveer 4000 jaar geleden was Jeruzalem al bekend. Dat weten we omdat Jeruzalem voorkomt in oude Egyptische teksten. De aartsvader Abraham bracht in die tijd hulde aan Melchizedek, een koning van (Jeru)Salem. Duizend jaar later veroverde koning David Jeruzalem. Hij maakte Jeruzalem tot hoofdstad van Israël.
 • In 952 v.Chr. werd de schitterende Tempel van Salomo op de heilige berg Sion, midden in Jeruzalem, ingewijd. In 586 v.Chr. werd de tempel verwoest door de troepen van de Babylonische vorst Nebukadnezar. Een feit dat nu nog elk jaar door de Joden wordt herdacht.
 • Ongeveer 70 jaar na die verwoesting wordt op dezelfde plaats weer een tempel gebouwd. In die tempel trad Jezus op en bracht daar het Evangelie. Deze Tweede Tempel werd in 70 n.Chr. door het Romeinse leger verwoest.
 • Daarna volgde een lange periode waarin Jeruzalem door veel landen onder de voet werd gelopen. Maar nooit is die stad hoofdstad van een of ander land geweest. Het was altijd een klein, achteraf provinciestadje.
 • In 639 veroverden de Arabieren onder kalief Omar de stad. De beroemde Rotskoepel op de heilige berg in Jeruzalem kwam in 692 klaar en werd een islamitisch heiligdom. Tot 1917 waren verschillende islamitische landen baas in Jeruzalem.
 • In 1917 veroverde Engeland Jeruzalem op de Turken.
 • Van 1948-1967 was West Jeruzalem de hoofdstad van Israël. Maar de oude stad, Oost Jeruzalem, werd in 1948 door Jordanië op Israël veroverd.
 • In 1967 brak de Zesdaagse Oorlog uit. Toen heroverde Israël Oost Jeruzalem op Jordanië en kort daarop heeft de regering van Israël Jeruzalem tot ‘eeuwige en ongedeelde hoofdstad van Israël’ uitgeroepen.

Nu, in de 21e eeuw, zijn we weer terug in de tijd van David en van de andere koningen van Israël en van Juda. Jeruzalem is de hoofdstad van Israël. Maar dat wordt door verreweg de meeste landen niet erkend.

Verboden te bidden

Er waren orthodoxe Joden die in 1967 meteen wilden beginnen met de herbouw van de Tempel. Maar op het tempelplein staan de Rotskoepel en de al-Aksa moskee. Als een gebaar van goede wil heeft de Israëlische regering het beheer over het tempelplein toen overgedragen aan een Moslim beheersorganisatie, de Waqf. Het gevolg is dat momenteel Joden en ook Christenen niet eens mogen bidden op het Tempelplein. Dat was trouwens voor Joden ook niet mogelijk in de periode dat Jordanië de ‘heilige berg’ in bezit had. Toen alles in 1967 onder Israël kwam kregen alle religies vrije toegang tot hun heilige plaatsen in het ‘heilige land’. Dat ging goed totdat de Palestijnen in 1987 de eerste intifada (opstand) begonnen. Nu bidden Joden alleen bij de Westelijke Muur, die vroeger ‘Klaag- muur’ heette. Palestijnen beweren dat er nooit een Joodse tempel op de berg Sion heeft gestaan. Tegen alle afspraken in worden er nog twee moskeeën gebouwd. Een ervan ondergronds, waardoor het tempelplein wordt ondergraven. Muren vertonen scheuren en staan op instorten. De Israëlische regering is bang voor een catastrofe. Niet zozeer vanwege de islamitische heiligdommen, maar omdat ‘de Joden’ dan weer de schuld zullen krijgen.

Heilige stad?

Dat Jeruzalem belangrijk is voor Joden en Christenen is duidelijk. Eeuwenlang was het de hoofdstad van Israël. De ‘heilige berg’ in Jeruzalem is het centrum van het Joodse geloof. In de Tenach (O.T.) komt Jeruzalem 750x voor. Dan wordt de stad nog eens 180x Zion genoemd. Er zijn nog veel andere namen voor Jeruzalem, zoals de ‘stad van David’, de ‘heilige stad’, de ‘heilige berg’, ‘Ariël’ enz. Zo wordt Jeruzalem wel 2000 maal genoemd in de Tenach. Ook in het N.T. komen we Jeruzalem wel 150x tegen. Maar het heilige boek van de Islam, de Koran, noemt Jeruzalem niet eenmaal. Er is iets geheimzinnigs, iets onbegrij- pelijks met die felle, fanatieke concentratie van de Islam en vooral van de Arabieren op Jeruzalem. Ze hebben Mecca en Medina als heilige plaatsen. Een van de vijf heilige plichten voor een Moslim is een bedevaart naar Mecca. Niet naar Jeruzalem. Er moet een diepere, religieuze reden zijn voor de aandacht van de Islam, en ook van andere machten van onze wereld, voor Jeruzalem. Als we naar religieuze oorzaken zoeken moeten we de Bijbel er bij betrekken.

Een prachtig plan

In de Bijbel kunnen we het plan van de Schepper terugvinden. Het is een schitterend plan om het verloren paradijs weer terug te brengen op aarde. In dat plan gebruikt Hij mensen. Hij gebruikte Adam en Eva, maar dat ging mis. Abraham was één van de mensen die een grote rol speelden in Gods reddingsplan. Toen koos Hij een heel volk, namelijk Israël. Aan dat volk gaf Hij regels voor dat plan, de wetten. De Torah, noemen de Joden dat. Voor dat volk koos God ook een land, Israël. In dat volk en middenin dat land koos Hij een stad die een grote rol speelt in Gods reddingsplan. Dat is Jeruzalem. Maar niet alleen de aarde moet verlost worden van het kwade. Ook wij mensen hebben verlossing nodig. Dus zond God Jezus om ons mensen te redden. Hij trad op als een Joodse rabbi in het Joodse land. Hij bracht verlossing door Zijn dood en opstanding bij Jeruzalem. Nu is het plan bijna compleet. In onze tijd wordt er hard gewerkt aan de einduitvoering van Gods plan. Jeruzalem speelt daarin een grote rol. Dat is de stad waar God ‘zijn Naam wil vestigen om daar te wonen’ (Deuteronomium 12:5). Vanuit die stad, vanuit ‘Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE (God) uit Jeruzalem’ (Jesaja 2:3). De residentie van de komende Messias zal dus Jeruzalem zijn. Vandaar dat alle destructieve machten van de wereld loeren op Jeruzalem. Vandaar ook dat er op de Rotskoepel staat geschreven: ‘Allah is groter’, waarmee de Islam bedoelt te zeggen dat hun godheid groter is dan de God van Israël en dan Messias Jezus. Ook staat er op die Rotskoepel: ‘God heeft geen zoon’, waarmee ontkend wordt dat Jezus de Zoon van God is. Niet de naam van de godheid van de Islam zal in Jeruzalem gevestigd worden maar de namen van de God van Israël en van de Messias. Vandaar die strijd om Jeruzalem.

Oorlog

De Bijbel vertelt ons ook over een gevaarlijke oorlog die de volken rond Israël om Jeruzalem zullen voeren. ‘Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond’ zegt de profeet Zacharia (12:2). Inderdaad zien we hoe de massa’s in de Arabische landen bedwelmd worden door Jeruzalem. Tijdens wilde demonstraties schreeuwen ze ‘Jihad’ en zijn ze bereid hun leven te geven in die (on)heilige oorlog. Die oorlog zal en moet Israël winnen en dan zullen ‘alle volken van de aarde zich daarheen (naar Jeruzalem) vergaderen’ (12:3). Dat betekent dat de V.N., de V.S. en de E.U. er zich mee gaan bemoeien. Ook zij zullen merken dat uiteindelijk God de Almachtige, de God van Israël, het laatste woord heeft. Dan komt Jezus terug en zal Gods rijk van vrede en gerechtigheid op aarde vestigen. We hopen dat Hij spoedig komt!

13 reacties op “De hoofdstad van de wereld

 1. 1
  ingrid zei: op 4 November 2010 om 04:24

  beste Bart we waren in okt 2010 met de groep uit Heemskerk de Verandering we zijn op een geweldige manier wakker geschud en zijn in een andere geestelijke groei begonnenWe bidden voor het joodse volk en een zegen over jullie en bescherming over het land.Ga door kanjer luister alleen wat God je vraagt en leg boze woorden naast je neer .We komen zeker weer terug maar bidden vanaf Nederland en laten de spreken de belofte over het volk uit. groetjes Peter en Ingrid Visser

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Samira zei: op 7 June 2010 om 15:18

  TOch wel vrij negatief en vooral foutieve info over islam… Jeruzalem komt niet in de Koran voor maar wordt wel naar verwezen met andere naam. Allahu akbar betekent trouwens niet God is groter, maar God is de Grootste. Heeft niks met jodendom of christendom te maken, want de God van de moslims is dezelfde als die van joden en christen.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 3

   Samira,
   Bedankt voor je reactie. Mohammed stierf in 632. Jeruzalem was Byzantijns (christelijk) in die periode. Pas in 638 wordt Jeruzalem door Kalief Omar veroverd. In 711 werd de Byznatijnse kerk op het Tempelplein verbouwd tot de Al-Aksa moskee. De Koran was toen al lang geschreven. Zodoende kan Jeruzalem nooit bedoeld zijn. Mohammed was toen al een tijdje in de Moslimhemel…Hier moet echt Medina bedoeld zijn.
   De god van de moslims kan vanuit islamitische overtuiging niet dezelfde zijn als de God van Abraham, Isaak en Jakob.Surah 6:101 en 102 (Al An’aam) spreekt jou tegen; ( )…’Wondere Schepper der hemelen en der aarde, hoe kan Hij een zoon hebben, wanneer Hij geen gemalin heeft?’ of ietsje verder, Surah 17:112 (Bnie-Israa’iel); ‘Zeg: Alle lof komt Allah toe die zich geen zoon heeft genomen.’ Allah heeft dus geen zoon.
   De God van Israël heeft wel degelijk een Zoon, Jeshua, de eniggeboren Zoon. We kunnen ons zodoende niet vergissen. Allah is een andere. Allah is geen vader. De God van Israël wel! Vergelijk de vruchten tussen beide…en je zult tot dezelfde slotsom moeten komen. Leven (Chai), tegenover dood.Tel uit je winst.
   Dat verklaart ook waarom je in Sura 5:52 (Al-Maidah)leest; ‘O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden…’
   Samira, ik respecteer je reactie en visie, maar we verschillen van inzicht.
   Fijne dag, groet vanuit Jeruzalem.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 4
  Dre de Zeeuw zei: op 8 May 2008 om 00:54

  En alle Joden zullen terugkomen vanuit de hele wereld naar het Beloofde Land wat God hun beloofd heb
  Maar tot de dag dat de Here Jezus zal verschijnen laten we bidden voor Israel
  Dre

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 5

  BART

  HARTELIJK GEFELICITEERD 60 JAAR ISRAEL EN 2 JAAR WACHTERS OP DE MUUUR

  SHALOM GERARD ZWINKELS

  D V DEC IN ISRAEL

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 6

  Israel en de arabische landen spreken over vrede? Er is een strijd aan de gang Om Jeruzalem. Laten wij bidden voor de strijd om Jeruzalem.
  Het is Gods stad. Mensen zullen het niet verdelen. God heeft een mooi plan voor Jeruzalem. Gods plan. Blijf kijken. God werkt.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 7

  Shalom poortwachters Bart en Joke.
  We hebben geboekt en komen eraan t.w. 23-30 november.
  Rein heeft het helemaal te pakken sinds hij in maart van dit jaar op de muur heeft gewandeld. Hij wil dit graag weer meemaken en er in zijn gemeente over vertellen-proclameren.
  “Wie in alles op de HEERE vertrouwt, is onwankelbaar als de berg van Jeruzalem, die er voor altijd is.Zoals rondom Jeruzalem bergen liggen, zo is de HEERE om zijn volk. Niet alleen nu, maar altijd en tot in de eeuwigheid”.(ps. 125:1,2)

  groet
  in HEM verbonden
  Rein en Herman

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 8

   Ik kan me helemaal vidnen in jouw blog, is hoe ik het ook voel. Ik ben ook al een buitenbeentje, dus het commentaar van derden interesseert me niet, dat op zich is al een hele stap. Nu de rest nog .. ik doe mijn best

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 9
  frits van dam zei: op 26 October 2007 om 22:10

  Er is een strijd gaande om jeruzalem.
  Elke christen zou op de knieen moeten gaan en bidden voor jeruzalem.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. 10
  Alewer zei: op 15 June 2007 om 10:51

  Ik bid God Zijn Heilige Geest uitstort
  op ons de ‘heidenen’ en ons de waarheid laat zien omtrent Zijn plan met Israel, zijn geliefde volk, opdat het
  in iedere gemeente verkondigt zal worden en dat wij bidden om tot steun te zijn in Gods plan en dat het spoedig
  zal zijn!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 9. 11
  tZuri zei: op 28 April 2007 om 12:49

  Amen.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 10. 12
  Emje zei: op 21 March 2007 om 09:39

  Klein foutje misschien?
  Ongeveer 70 jaar

  moet waarschijnlijk zijn ongeveer 700 jaar?

  na die verwoesting wordt op dezelfde plaats weer een tempel gebouwd. In die tempel trad Jezus op en bracht daar het Evangelie. Deze Tweede Tempel werd in 70 n.Chr. door het Romeinse leger verwoest.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 11. 13
  Jet zei: op 19 July 2006 om 07:05

  Amen.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>