De toekomst van Israël en de wereld

Gepubliceerd Tuesday, 3 January, 2006 in Drs. Jan van Barneveld · Publicaties 1 Comment

Moeilijk

De mens is nieuwsgierig naar de toekomst. Vooral in spannende tijden zoals deze beginjaren van de 21e eeuw. De profetie uit de Bijbel spreekt over de toekomst. God zegt van tevoren wat Hij gaat doen en Hij doet ook wat Hij heeft gezegd. Bovendien heeft Hij het laten opschrijven door een groot aantal profeten. Er is echter een probleem. Bijbelse profetie is geen voorspellen.

Dat doen waarzegsters, astrologen in vrouwenbladen en andere griezelige occultisten.

Hun voorspellen is een soort noodlot. De Bijbel spot met die lieden: ‘Laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal’ (Jesaja 47:13), zegt de profeet Jesaja over de Babylonische astrologen. Al dat occulte gedoe komt uit afgoderij uit Babel van zo’n 3.000 jaar geleden.

Het is een gevaarlijk spelen met onbetrouwbare en leugenachtige demonen. Bijbelse profetie is heel anders. Twee belangrijke verschillen zijn:

 1. Als de Bijbel een oordeel over een land aankondigt zit daar automatisch de flexibiliteit van Gods genade in. Dat betekent dat als een land zich bekeert dat oordeel uitgesteld wordt of zelfs niet doorgaat. Oordelen zijn in de Bijbel eerder waarschuwingen: “Als jullie zo doorgaan, gaat het mis”.
 2. In de bijbelse profetie is er altijd ruimte voor het menselijk handelen. God zoekt mensen als medewerkers in Zijn plannen. Als Israël bijvoorbeeld gehoorzaam is aan Gods geboden dan komen de beloofde zegeningen sneller. Dat geldt ook voor ons.

Profetieën zijn tekens, richtingaanwijzers die aangeven waar we zijn in Gods plannen. Ze vertellen ons waar God mee bezig is hier op aarde.De meeste profetieën gaan over Israël en de toekomst van Israël. Profetieën over de andere volken en over de hele wereld houden meestal verband met Israël.

Onze tijd

We leven nu in de tijd van het herstel van Israël. Zeer veel profetieën over de terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde Land zijn de afgelopen jaren letterlijk uitgekomen. Veel profetieën over het verwoeste land Palestina en het nu herstelde land Israël zijn ook letterlijk uitgekomen. De moderne geschiedenis van Israël loopt langs patronen die in de Bijbel zijn terug te vinden. (Zie mijn boek: ‘Met Israël op weg naar de eindtijd’). De ‘tijd van het herstel van Israël’ loop via een overgangsperiode uit op de vreselijke eindtijd. Dat is de tijd van de antichrist, de geniale wereldheerser met het getal 666 (zie Openbaring 13:16-18). Die eindtijd duurt 7 jaar en daarna zal Jezus terugkomen als Verlosser en als Koning van Israël. Dan pas zal er echt ‘vrede op aarde’ zijn. Eerst zal er nog heel wat gebeuren. Niet alleen met en rondom Israël. Ook met de hele wereld.

Israël

Het antisemitisme neemt onrustbarend toe. Israël is in een isolement terecht gekomen en wordt door iedereen veroordeeld en zelfs gehaat. Een wolk van leugens wordt door de media om Israël gelegd. Van alle narigheid die de Palestijnse terroristen hun eigen volk bezorgen krijgt Israël de schuld. Zelfs de tsunami werd Israël in de schoenen geschoven. Wat gaat er gebeuren? We noemen alleen een paar duidelijk herkenbare profetische gebeurtenissen.

 • Er komt nog een grote opleving van de terugkeer van de Joden naar Israël. Uit Rusland, Frankrijk, Duitsland en zelfs de V.S. De profeet zei: ‘Het woord van de HERE, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt (dat is de afgelopen eeuw gebeurd), luidt: Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er al toegebracht zijn’ (Jesaja 56:8).
 • Er zal een begin gemaakt worden met de herbouw van de Tempel op de heilige berg in Jeruzalem. Dat zal een enorme schok veroorzaken in de hele moslimwereld en vooral onder de Arabieren.
 • Daar komt oorlog van. ‘Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming voor alle volken in het rond. Ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem (Zacharia 12:2,3). De Arabische volken rond Israël zullen weer een oorlog beginnen tegen het joodse volk. Een oorlog om Jeruzalem. De islamitische massa’s worden nu al bedwelmd door Al Quds, de Arabische naam voor Jeruzalem. Ze zullen die oorlog weer verliezen en dan, lezen we verder bij Zacharia, zullen ‘alle volken van de aarde’, dus de V.N, er zich mee bemoeien.
 • Damascus wordt verwoest. De profeet Jeremia voorzegt gedetailleerd hoe de mensen in paniek Damascus ontvluchten (waarschijnlijk na een waarschuwing van Israël). Behalve de soldaten en dan wordt de stad voor vuur verwoest. (zie Jeremia 49:24-27 en Jesaja 17:1).
 • Rusland zal met een groot aantal bondgenoten een inval in Israël doen en op de ‘bergen van Israël’ te gronde gaan. (Lees Ezechiël 38 en 39).
 • Er zal een wereldheerser komen, we noemden hem al de antichrist. Deze machthebber zal op geniale wijze vrede weten te maken tussen de Arabieren en Israël. Hij zal een verdrag met Israël sluiten, waardoor er ongeveer 3,5 jaar vrede zal komen. De Bijbel spreekt dan ook diverse malen over een ‘valse vrede’ en een ‘bondgenootschap met de dood’. In die tijd zal de Tempel in Jeruzalem afgebouwd worden en die antichrist zal de Tempel binnengaan en zich tot godheid van de aarde uitroepen.

Er staat nog veel meer in het profetische Woord van de Bijbel.

Openbaring

De antichrist komt ook in het laatste bijbelboek Openbaring voor. Hij is de ‘ruiter op het witte paard’ uit Openbaring 6. We geven even schematisch weer hoe die laatste zeven jaren van de antichrist er zullen uitzien. Na een poosje vrede komen we vier ‘man made disasters’: Oorlogen, hongersnoden en epidemieën. Daarna, Openbaring 7, gaat God wonderlijk handelen met Israël en met de gelovigen in Jezus de Messias. Dan pas breken de oordelen van Gods toorn los. In de laatste 3,5 jaar van die ‘eindtijd’. Zal een komeet de aarde treffen? Wie zal het zeggen…

Die rampen worden in openbaring 8,9 en 16 beschreven. In de tussenliggende hoofdstukken lezen we over gebeurtenissen in Jeruzalem, in de hemel en details over het wereldrijk van de antichrist. Tragisch is de herhaalde klacht ‘En zij bekeerden zich niet om Hem (God) de eer te geven’ (9:20 en 16:7). De Almachtige geeft liever geen oordelen. Hij wil dat de mensen zich bekeren en gered worden. Maar helaas!!

Aan het eind zal de haat tegen Israël, het volk van God zo groot zijn dat de hele wereld Israël wil vernietigen. Dan zal de Messias Zelf komen om Israël te verlossen. ‘Zijn voeten zullen in die tijd staan op de Olijfberg….en de HERE, mijn God zal komen en alle heiligen met Hem….en de HERE zal Koning worden over de hele aarde’ (Zacharia 14:4,5,9). Dan breekt het Rijk van vrede en gerechtigheid aan. Moge Hij spoedig komen.

Eén reactie op “De toekomst van Israël en de wereld

 1. 1
  Everdina zei: op 11 August 2007 om 09:16

  Na dit gelezen te hebben, heb ik het verlangen dat Yeshua spoedig terug komt, maar er zijn nog zo veel mensen die de Here niet kennen.
  er gaan zoveel mensen verloren!
  Bid voor de vrede van Jeruzalem maar ook dat God Zijn Geest uitstort op de gelovigen, Zijn gemeente, om vurig te bidden en te strijden voor Israel en de volken.Ook Nederland heeft Yeshua nodig!

  In Yeshua verbonden,
  Everdina van Zalk.
  Harderwijk.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>