Wolkkolom - foto van Rabbi Rabbi Brant Rosen http://rabbibrant.com/2008/03/07/pillar-of-cloud-pillar-of-fire/Wolkkolom - foto van Rabbi Rabbi Brant Rosen http://rabbibrant.com/2008/03/07/pillar-of-cloud-pillar-of-fire/

De wolkkolom verplaatst

Gepubliceerd Wednesday, 7 March, 2007 in Columns · Publicaties 2 Comments

Rond de eeuwwisseling heeft een grote gebeurtenis plaatsgevonden. Op het eerste gezicht is dat onopgemerkt gebleven. Toch zal die gebeurtenis de kerk doen schudden.

Er heeft een geestelijke verschuiving plaatsgevonden. Ik doel op de ‘wolkkolom’ van God’s Geest. We kennen dat beeld nog wel uit het o, zo Oude Testament; het Joodse verbondsvolk werd Egypte uitgeleid op weg naar het Beloofde Land en werd overdag geleid door een wolkkolom en ’s nachts door een vuurkolom. Iedere keer als de wolk- of vuurkolom van plaats veranderde, braken de Israëlieten op en gingen op weg, de wolkkolom achterna (Exodus 13:21). Uiteindelijk na een reis van 40 jaar vol hindernissen kwam het Joodse volk aan in het land van bestemming. Wij kennen dat land als Israël.

Dan maken we een grote sprong, de Jood Yeshua (eigenlijke naam van Jezus) werd geboren maar niet (h)erkend door zijn eigen volk. Dat kwam doordat God Zelf zijn geliefde volk ‘hun ogen blind en hun oren doof’ gemaakt heeft (Romeinen 11:8). Waarom verblindde God hen? Opdat door hun verblinding en overtreding de heidenen (dat zijn wij, niet-Joden) konden worden gered! (Romeinen 11:11) Het staat er echt. Niet te geloven. God versluierde de ogen van zijn volk opdat wij in de gelegenheid gesteld zouden worden om Yeshua te leren kennen… We kennen de geschiedenis.

Niet Jeruzalem maar Rome werd de hoofdstad van het Christendom. Om het beeld van de wolkkolom nog even vast te houden, die wolkkolom kwam a.h.w. boven Rome te staan, vele eeuwen lang. Jeruzalem, de stad van God verviel tot een onbetekenende woestijnstad. Maar zo zou het niet blijven! De bijbel staat immers boordevol profetiën waar het herstel van Israël en de terugkeer van het Joodse volk worden voorzegd. Op een dag zal God de verblinding van Zijn volk wegnemen.

Wij leven in die tijd van herstel!

Dat herstelscenario ontrolt zich voor onze ogen. Profetieën worden in deze tijd vervuld! God ontfermt zich weer over zijn volk! “U (God) Zult opstaan en U over Sion ontfermen, de tijd van genade is gekomen, dit is het uur…(Psalm 102:14).

In 1948 werd Israël opnieuw een onafhankelijke staat. Het overtuigende begin van dat voorzegde herstel.

Terug naar de wolkkolom. Het is mijn stellige indruk dat de wolkkolom, die eeuwen boven Rome heeft gehangen en die ons, heidenen, in de gelegenheid heeft gesteld om Hem te leren kennen, rond de eeuwwisseling van positie veranderd is… Verplaatst, terug richting Jeruzalem! God keert zich weer tot zijn volk.

"Dan zal Hij boven de plaats waar Sion ligt en waar men bijeenkomt, een wolk scheppen voor overdag en een lichtend vuur met rook en vlammen voor de nacht…" Jesaja 4:5

Helaas is die indrukwekkende verplaatsing van de wolkkolom ons ontgaan. Daarmee wordt de zwalkende koers van de kerk sinds de eeuwwisseling (mede) verklaard. Natuurlijk, lokaal gebeuren er soms bijzondere dingen maar van de kerk als geheel wordt al heel lang niets schokkends/profetisch meer vernomen…

Terwijl de wereld op haar grondvesten schudt.

Het is als een vaarkaart. Als je met je zeilboot op verouderde zeekaarten koerst kom je er te laat achter dat oude boeien verplaatst zijn. De kerk koerst nog op verouderde kaarten. De bakens zijn verzet! De wal zal het schip keren. De wolkkolom is verplaatst! We zullen ons vizier weer naar Jeruzalem moeten richten i.p.v. Rome. Daar, boven Jeruzalem/ Israël staat de wolkkolom.

Dat is even wennen. God wendt zich weer tot Zijn volk. Hij had dat Zelf overigens al aangekondigd:

“Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal Ik me weer over jou ontfermen met eeuwigdurende liefde.” (Jesaja 54:8)

God heeft voor deze spannende periode van Israël’s herstel een heel bijzondere rol gereserveerd voor ons, gelovigen. Terwijl alle landen zich tegen Israël zullen keren (Zacharia 12:3 en 14:2) zullen wij als enigen overblijven om rondom Israël te staan. Wij zullen in de bres springen voor God’s volk. Tenminste, dat is God’s bedoeling. Als wachter is het onze taak om voor Israël de weg te banen en stenen op te ruimen.(Jesaja 62:10). Ik ontmoet vooral veel jong volwassenen die zich aangesproken weten.

Voorgangers, oudsten, profeten en andere kerkleiders, het is de hoogste tijd om te ontwaken en op te staan. Steek de koppen bij elkaar en zoek God’s richting. Vergeet vooral de jongeren niet.

Open een fles nieuwe wijn en neem een slok! Het zal u goed doen! Lechaim! (Op het Leven).

2 reacties op “De wolkkolom verplaatst

 1. 1
  Jootje zei: op 16 May 2007 om 08:52

  Te dien dage.. dan zal de HEER over het gehele gebied van de berg Sion en over de samenkomsten die daar gehouden worden, des daags een wolk scheppen en des nachts een schijnsel van vlammend vuur….

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Rita Scholliers zei: op 9 March 2007 om 08:24

  In afwachting dat Hij terugkomt, dat Hij naar de Vader ging en terwijl hij het huis bouwde voor Zijn bruid, sluiert de bruid zich en maakt haar klaar vvor Zijn komst en het bruiloftfeest. kan het zijn dat het sluieren in Israël gebeurde? dat Hij de kudde die Hij ook moet wijden nu haar tijd gehad heeft en dat Hij zich inderdaad terug keert naar Zijn volk in Isra

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>