We zijn er in getuind!

Gepubliceerd Friday, 16 March, 2007 in Columns · Publicaties 7 Comments

In het profetische boek Openbaring richt de schrijver Johannes zich tot 7 verschillende gemeenten. Opvallend is de brief aan Laodicea. (Openbaringen 3:14-21) In de grondtekst staat het woord Laodicea niet in het enkelvoud maar in het meervoud, “schrijf aan de gemeente der Laodicenzen”. (In de Statenvertaling vind je dat nog terug). Dat is niet toevallig.

De betekenis van het woord Laodicea is ‘gerechtigheid van het volk’. Dat komt ons bekend voor…Die betekenis komt dicht bij het ons zo vertrouwde begrip ‘democratie’. God’s wetten tegenover het ons zo kostbare, democratisch gedachtegoed.

Deze brief is niet slechts gericht tot één gemeente maar tot de westerse wereld in brede zin. Dat verklaart waarom juist de brief aan de Laodicenzen in het meervoud is gesteld. Deze brief is gericht tot de westerse kerk. De kerk van vandaag. De kritiek op deze kerk is niet mals;

“Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal Ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt…”

In plaats van zoutend zout te zijn hebben we onze kerkdeuren vrijwillig open gezet voor de wijsheid en verworvenheden van deze wereld. Materie, geld, carrière, inspraak, westerse systemen, noem maar op. De tegenstander van God, de duivel, hoefde zich nauwelijks in te spannen. Met een dikke sigaar tussen zijn kaken geklemd zit hij relaxed op de eerste rij in de kerk. De bruisende stroom van levend water die vanuit de kerk de wereld in zou moeten stromen maakte plaats voor de wereldse geldstroom die als een stroperige modderlawine de kerk binnengutst. Waar de kerk de opdracht ontving om “de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend te maken aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen” (Efeze 3:10) hebben de wereldse machten hun wijsheid en systemen aan de kerk verkocht. Kennis nam toe, openbaring verdween. Tel uit je winst! Niet de profeten en geestelijk leiders stippelden de geestelijke koers uit maar goed betaalde consultants onderwezen hun lesjes aan leergierige kerkleiders… Zie het resultaat; zwalkend en krachteloos tollen velen in het rond. We zingen onze liederen, luisteren naar de zoveelste preek en laten ons overtuigen om het volgende buitenlandse systeem te implementeren dat zeker tot een opwekking zal leiden.

Vergeet ’t maar!

Zolang we als kerk niet terugkeren naar onze wortels zal er van opwekking geen sprake zijn.

We zullen moeten terugkeren naar onze joodse wortels. We zijn in de loop der eeuwen ver afgedwaald. Maar dat gaat veranderen. We zullen ons vizier weer moeten richten naar Jeruzalem. God zal de gemeente gaan schudden en herschikken. Dat klinkt niet fijn & leuk. Toch zal dat onvermijdelijk zijn. We krijgen een herkansing. Romeinen 11 zal weer een vertrouwd bijbelgedeelte worden binnen de kerk. Wij, gelovigen ‘uit de heidenen’ zijn immers geënt op de olijfboom Israël. We zijn met elkaar verbonden.

Zoals prinses Maxima door haar huwelijk met prins Willem Alexander geënt is op het Huis van Oranje, zo zijn wij, door onze relatie met Yeshua (eigenlijke naam van Jezus) geënt op het Huis van Israël. Zodra we die relatie met Jeruzalem gaan erkennen en herstellen zal de kerk weer richting en openbaring ontvangen. Herstel van die oeroude relatie met Israël is de sleutel tot een geestelijk gezonde en levende kerk. De kerk zal weer de taak van de boodschapper gaan vervullen!

De jonge generatie zal de banier weer opheffen waar wij (ouderen) ons hebben laten inpakken door de democratische geest van Laodicea.Laten we investeren in onze jong-volwassenen! Stuur ze naar Israël, als wachter op de muren! Dit is het seizoen waar de wijze maagden opstaan uit hun slaap, hun kruik gevuld met olie. Hier op de muren van Jeruzalem kun je, als je goed luistert, de voetstappen van de Bruidegom reeds horen naderen.

7 reacties op “We zijn er in getuind!

 1. 1
  Arnold Norder zei: op 15 October 2012 om 16:08

  Acht laat ik ook iets hier schrijven, mee eens dat de kerk lauw zou zijn. Maar wat wil je ook, wij hoeven ons niet te verdedigen of op te komen voor onze vrijheid. Althans zullen sommigen zeggen dat onze christelijke vrijheid beetje bij beetje ons ontnomen lijken te worden. De wereld al hier hoeft ook voor ons niet te vreze, nog voor die God die de kerk aanbid. Zij hebben in dit alles immers de kerk in hun broekzak zitten. Zie hier voor bv naar de Cpolitiek. Dan iets over wat Philip schrijft. Jan van Barneveld zegt het heel mooi. Israël is het lievelingetje van de klas, het klassen hoofd. En wij krijgen via deze klassenhoofd de boekjes en allerlei andere dingen aangereikt om onze tijd op school goed te gebruiken. Natuurlijk is Israël niet de vervanging van Yeshua het Woord, Maar wel een belangrijk kind in het geheel. En we moeten ook zeker niet in de klas vergeten dat de Meester JHWH boven het klassen hoofd Israël staat, maar Israël was al in deze 1ste testament onder de leiding van de Meester JHWH en Zijn WOORD Yeshua. Dus even kijkend naar ROM 11 is Israel de edele olijfboom. Op de Wortel Yeshua het WOORD van JHWH. En nu mogen wij door de genade van JHWH ook op deze olijfboom aangepland worden. Wij mogen ook op de School van JHWH komen. En horen naar Zijn WOORD Yeshua. Om vervolgens te gaan groeien naar Zijn WOORD en zo kinderen van JHWH te worden. Nu haal ik dan ook woorden uit Joh 14 aan. En ik zou nog wel meer hier over kunnen zeggen. Nu eeste deze woorden uit Joh14:15 en volgende: Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Nu zijn er twee geboden die de hele 10 genaden woorden van JHWH omschrijven. De 1ste JHWH boven al lief hebben. En hoe laten wij dit in daden zien. Eén er van is om op de Shabbat (7de dag)een Heilige Samenkomst te houden naar het WOORD van JHWH. Wat heeft de kerk nu gedaan, en waardoor is zij lauw geworden. Zij heeft geluisterd naar Constantijn de grote (de satan)321nc. terwijl de kerk van toen hun vrijheid al had gekregen door het WOORD in het vlees met de naam Yeshua in Zijn dood en opstanding. En dan voeg ik deze woorden erbij: Zodra we die relatie met Jeruzalem gaan erkennen en herstellen zal de kerk weer richting en openbaring ontvangen. Herstel van die oeroude relatie met Israël is de sleutel tot een geestelijk gezonde en levende kerk. De kerk zal weer de taak van de boodschapper gaan vervullen!. Want zien wij de rode draad van schepping naar herschepping niet meer dan gaan wij verloren. Wat is dan die rode draad van JHWH. Hij had na de 6de dag waar op JHWH de mens geschapen had, de mens in Zijn SHABBATDAG/ RUSTDAG gebracht. En JHWH wandelde met de mens. En nu wil JHWH ook nu Hij de mens door Zijn WOORD Yeshua in het vlees herschapen heeft, weer wandelen met de mens in die SHABBATDAG. En mogen wij met JHWH mee werken naar het herstel van Zijn schepping die JHWH gaat herschepping in Zijn WOORD Yeshua. Die naar JHWH Zijn geboden waarvan Hij het WOORD is wil leven. zie Joh 14:21tot 24 HET LICHT VAN DE 1STE DAG. OPWEG NAAR DE 7DE EEUWIGE SHABBATDAG AMEN.
  Er is dan ook in schepping en herschepping niets nieuws onder de zon.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 2

   Vooruit Arnold, ik plaats je preek…maar eigenlijk is deze rubriek daar niet voor bedoeld. Tot ziens in Jeruzalem (op de muur, vanzelfsprekend…)

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
   • 3
    Arnold Norder zei: op 19 October 2012 om 09:34

    Hi Bart, ik heb je RE gelezen.
    En geef je hierin ook wel gelijk dat ik geen preken zou moeten schrijven, maar door dit artikel wat jij uit israel Today 2007 op jou site hebt gezet gaf mij weer hoop.
    Al is de tijd dan wel verder gegaan daar het nu 2012 is.
    Voor nu Shabbat sjaloom toegewenst.
    Arnold

    | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 4

  De Here God kijkt niet naar de kerken maar naar ieder hart van de mensen.
  Niemand is in staat op de muren van Jeruzalem Zijn voetstappen te horen.
  Stop ermee om zo veroordelend te spreken als in dit stuk.
  Blijf met alles in Zijn liefde!!!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 5
  Philip zei: op 5 July 2009 om 07:45

  Terug naar de wordtel in de beelspraak van Romeinen 11 betekent, mijns inziens, dat zowel Jood als Griek afhankelijk is van die Wortel. Geënt op Christus, zijn we, want van daaruit komen de stromen van leven (zie Joh. 14). Ik krijg een beetje de indruk dat Israel de plaats van Christus gaat innemen in deze.
  Philip

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 6
  jan.lubach@concepts.nl zei: op 12 April 2007 om 10:52

  beste bart, ik ben het vokomen met je eens.Ik hoor en zie noch wel een wat, en dan denk ik , ja we hebben toch alles, we hebben onze kerken onze koren onze jeugtgroepen onze muziekgroepen , we hebben aan niets gebrek we hebben ALLES , alleen JEZUS staat buiten de deur Hij smeekt zelfs om binnen te mogen komen.Er is zoveel lawaai door de muziek instrumenten dat we ZIJN STEM niet meer horen. Wij moeten TERUG naar het woord.afz jan lubach

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 7
  jjpjzaalberg@netscape.net zei: op 27 March 2007 om 03:53

  Beste Bart Repko,

  Het is goed te lezen, dat we onze Joodse wortels moeten hervinden, vooral voor diegenen ‘christenen’ die nog wat Joods bloed hebben stromen door hun adderen. Maar niettemind proef ik in uw stuk een ‘oordeelachtige’ toon naar ‘de kerk’ ik bedoel welk doelgroep binnen de kerkelijke gemeente bedoelt u dan? Bovendien is openbaring aan een ‘Jood Johannes'(Jochonan) gegeven, het is goed te weten dat het boek openbaring niettemin meer over Gods volk Israel gaat dan we tot nu toe willen erkennen.
  Ik wil u dan ook het boek aanraden van Ds. Poot – Koning der Joden, wat toch een wat ‘nuchtere beeld’ schets van het boek openbaring.

  Shalom,
  Synco

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>