Kerstbomen in Jeruzalem.

Gepubliceerd Thursday, 20 December, 2007 in Weblogs · Weblogs Bart 2 Comments

Jeruzalem, 20 December 2007. Het is weer zover, ieder jaar, rondom Kerst stelt het gemeentebestuur van Jeruzalem gratis kerstbomen beschikbaar voor de buitenlanders woonachtig in de stad. Bij vertoon van je paspoort mag je een kerstboom naar keuze meeslepen naar huis. Ze liggen opgestapeld bij de ingang van de Jaffa Poort. Een vriendelijk gebaar en uiting van respect naar de christelijke bewoners. Ik raakte in gesprek met de (Joodse) opzichter, hij zag er de humor wel van in. Jezus was ten slotte een Joods jochie, toch? Happy Christmas!

Het is weer goed om terug in Jeruzalem te zijn. De eerste wandelingen na ons korte verlof zitten er al weer op. Iedere keer lopen er weer wachters met ons mee. Heel bemoedigend. Het lijkt er op dat er toch een voorzichtige beweging op gang komt. Steeds meer mensen ervaren dat we in heel spannende en beslissende dagen aanbelanden. Zoals ik dat al eerder aanhaalde; ‘het speelkwartier is over!’ God roept mensen en bereidt ze voor op een strategische taak in de komende roerige tijd.

Het is frapant dat er enorme jongerenkerken ontstaan en nieuwe bruisende gemeenten, tegelijkertijd horen we van (financiële) rellen binnen de kerk (wat heeft die Mammon ons toch te pakken genomen…)

Toch valt het me op dat Israël steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Het goede nieuws is dat er een gestaag groeiende groep toegewijde gelovigen opstaat die zich steeds krachtiger voor Israël uitspreekt.

We bevinden ons in een seizoen waar keuzes worden gemaakt, je kunt je niet langer achter onwetendheid verschuilen.

Religieus Humanisme

De laatste tijd word ik bepaald bij bijbelgedeelten waar God zich als een ‘wrekende God’ openbaart. Teksten die niets aan onze fantasie overlaten. Het boek Nahum (1: 2-14,2:1-3) moet je maar eens lezen. “De HEER is een wrekende God, Hij duldt niemand naast zich. De HEER is een woedende wreker, de HEER wreekt zich op zijn tegenstanders…” en zo gaat dat nog even door…Wij, gelovigen zijn daar helemaal niet op voorbereid. Wij hebben al decennia lang een vredig bestaan in ons veilige Nederland. Humanisme is het toverwoord. Religieus humanisme… Maar we kunnen er niet omheen; we zullen getuige zijn van Gods wraak over deze wereld. Zijn we daar op voorbereid? Ben jij daarop voorbereid? Nauwelijks… Speelt angst een rol? Weten wij ons ‘geborgen’ in Hem? Juist met het oog op de komende ontknoping is het zo belangrijk dat er een generatie jong-volwassenen opstaat die, zonder knikkende knieën, hun posities inneemt in de ‘hemelse gewesten’. Vol vertrouwen schuilend onder Zijn vleugels. Zonder angst.

Bootcamps

Zoals ik al eerder heb aangekondigd organiseren we zgn.’Bootcamps’ waar jongeren zullen worden toegerust voor hun taak. Deze ‘Bootcamps’ zijn bedoeld voor jong-volwassenen die zich al bewust zijn van Gods roepstem. Jongeren die een speciale liefde en band met Israël en het Joodse volk ervaren. Een generatie die in feite staat te popelen om getraind te worden.

De klemtoon zal niet zozeer liggen op informatieve bijbelstudies maar op practische toepassing van Gods opdracht voor Zijn kinderen. Vanwege de intensiteit van het programma beperken we de deelname tot 12. We zijn van plan om regelmatig dergelijke ‘Bootcamps’ te organiseren. Het ligt in de bedoeling om ook voor ouderen (45+), een speciale Bootcamp te organiseren! Juist omdat de ouderen zich rondom de jongere generatie zullen opstellen hebben zij een speciale taak te vervullen!

Het komende jaar gaat een spannend jaar worden!

Op de frontpage zie je de aankondiging van de eerste Bootcamp. Denk en bid er over… tot ziens op de muren van Jeruzalem!

P.S. De data van de eerste NeverBeSilent Bootcamp zijn gewijzigd; in plaats van in de maand Mei, zal de eerste Bootcamp gehouden worden van 4 Juni – 16 Juni 2008!

2 reacties op “Kerstbomen in Jeruzalem.

 1. 1
  Bianca zei: op 24 December 2007 om 14:04

  Ere zij God in de hoge en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

  Bidt voor de vrede van Jeruzalem… amen!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  J. Hoogendoorn zei: op 23 December 2007 om 03:01

  Ja, Bart, zo maakt Hij ons door Zijn Woord en Geest Zijn (komende) wegen bekend!

  De wereldmacht wordt gebroken om voor Hem ruimte te maken. Dit moet eerst gebeuren en over deze wraak gaat het bij de profeet Nahum. Natuurlijk mogen wij op God vertrouwen in het komend stormgetij, maar er hangt wel een adreskaartje aan Gods belofte. Vanuit het ware geloof vraagt Hij vooral nu rechtvaardigheid inzake de ‘gesneden en gegoten beelden’, waar Nahum het over heeft. Dat is nu de heidense kerst(-boom) en de antichristelijke zondagviering. Mag ik je nu iets schoons doorgeven van I. Da Costa, wat hij schreef bij Hosea 11?

  De tekst begint met: “Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen??

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>