Luchtshow door de IDFLuchtshow door de IDF

Israël gefeliciteerd!

Gepubliceerd Thursday, 8 May, 2008 in Weblogs · Weblogs Bart

Jeruzalem, 8 mei 2008. De staat Israël bestaat 60 jaar! Een Godswonder… Waar profeten eeuwen geleden over profeteerden en naar uitzagen is vandaag werkelijkheid. Eeuwenlang lag Israël braak en volledig verwilderd en overwoekerd te wachten op het moment dat God zou opstaan om zich over Sion te ontfermen…

Zelfs in 1864 schreef de befaamde Amerikaanse auteur Mark Twain:

"Dit verheven gebied waar herders bij hun kudde de wacht hielden en waar engelen zongen "vrede op aarde en in de mensen een welbehagen" wordt niet door enig levend wezen bewoond en de woestijn om hen heen wordt alleen bewoond door roofvogels en vossen…"

Slechts wat rondtrekkende nomadenstammen en enkele kleine Joodse gemeenschappen woonden in dit barre land. En nog maar zo kort geleden…

De rampzalige holocaust overtuigde ten slotte de Volkerenbond dat de Joden een eigen staat nodig hadden. Na eeuwen van omzwervingen keerden de Joden eindelijk terug naar hun eigen huis. Eeuwen geleden was deze ontwikkeling reeds opgetekend in Gods Woord. Het land Israël is door God Zelf aan Zijn geliefde volk gegeven. En wat voor gevolgen heeft deze profetische gebeurtenis gehad…De hele wereld struikelt over dit nietige stukje woestijngrond. Er wordt zelfs geen olie gevonden in de grond. Niettemin wordt dit kleine stukje grond de Joden niet gegund… Maar Gods Woord windt er geen doekjes om:

"Ik zal hen (het Joodse volk) terugplanten in hun grond, en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat Ik hun heb gegeven-zegt de HEER, jullie God."(Amos 9:11).

Israël is Gods eigen land. Wat de vijand ook zal trachten te doen om Israël te vernietigen, het zal tevergeefs zijn. God Zelf zal afrekenen met de vijanden van Israël.

Feest, door tranen heen

Vandaag vieren we feest! Door tranen heen, dat wel. In haar korte bestaan is bijna geen Joods gezin verdriet bespaard gebleven. Zes overlevingsoorlogen en honderden aanslagen op burgers hebben het Joodse volk murw gebeukt maar… Israël leeft. De economie floreert, Jeruzalem is herbouwd, de wildernis is ‘als de tuin van Eden’, het Joodse volk keert terug. Toch is de dreiging rondom dit geplaagde land groter dan ooit. Net als in de 30-er jaren neemt het antisemitisme toe en staat er een dwaas op die blaast dat Israël van de aardbodem gevaagd dient te worden. Deze Ahmedinejad wordt daarbij van harte gesteund door de islamitische buurlanden van Israël. En de wereld kijkt weer toe….ook de meeste kerken zwijgen. Maar… vandaag vieren we feest!

Gisteravond werden de feestelijkheden ingeluid in Israël. Het centrum van de stad zag zwart van de mensen. Dansend, velen omhuld in de vlag van Israël. Een lichtshow, vuurwerk en muziek. Vandaag werden we getracteerd op een heuse vliegshow… De parken in Jeruzalem liepen vol met Israëlis die met hun vrienden en gezinnen hun barbecue feestjes vieren…

Wat een voorrecht om op Israëls 60ste verjaardag de muren te beklimmen om God te danken voor dit hoogtepunt.

Als wachters op de muren zullen we niet meer zwijgen. Iedere dag zullen we God herinneren en houden aan Zijn Woord. Hij zal zich vol erbarmen over Zijn geliefde volk ontfermen. Het ziet er naar uit dat we spannende dagen tegemoet gaan. Misschien eerder dan we denken.

Er is geen twijfel mogelijk; God Zelf zal opkomen voor Zijn volk. Hij zoekt wachters die voor Zijn volk en land in de bres gaan staan dus ook deze weblog eindig ik met… tot ziens op de muren van Jeruzalem!

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>