Van twee kanten bekijken…

Gepubliceerd Monday, 23 June, 2008 in Weblogs · Weblogs Bart 2 Comments

Jeruzalem, 23 juni 2008. We zijn alweer over de helft van de maand juni en ook deze maand lopen weer veel wachters mee. Steeds meer krijg ik de indruk dat er iets aan het veranderen is in Nederland. Misschien ligt het aan de mensen die Israël bezoeken?

Wij hebben vanuit Jeruzalem natuurlijk maar een beperkt idee over wat zich in Nederland afspeelt. Maar we hebben inmiddels al verschillende groepen de muur op gehad die werkelijk krachtig aangeraakt werden door de profetieën die luid geproklameerd worden. Talloze keren komen mensen na afloop naar ons toe en vertellen dat ‘het muntje gevallen is…’ Ogen gaan open, opeens begrijpen velen het belang van de profetieën. Ook de opdracht voor ons, gelovigen, om voor Israël en het Joodse volk in de bres te gaan staan spreekt steeds meer mensen aan. Juist in deze tijd. Waarschijnlijk zullen de massa’s niet echt overstag gaan, maar zoals dat gebeurt in Gods Koninkrijk; God gebruikt kleine groepen, een overblijfsel. Net als de Gideonsbende zal er een ‘wachters’bende worden gevormd! Dit is het seizoen dat God mensen roept.

Je komt ook nogal eens gelovigen tegen die met hun verstand wel inzien dat het Joodse volk en Israël een belangrijke rol vervullen in Gods plan maar… ze voelen er niets bij. Integendeel, men begrijpt dat de Bijbel een Joods boek is maar velen ‘hebben niks met Israël’. Wel begrip… geen compassie. Veel gelovigen bespeuren na kritisch zelfonderzoek zelfs een antisemitische geest…

Werk aan de winkel

Er is veel werk aan de winkel. Gelovigen zullen zich compromisloos achter Israël dienen op te stellen. Theoretische kennis moet zakken naar ons hart… anders verdwijnt de compassie voor Israël weer snel. Als je de woorden van God bestudeert zal het je opvallen dat Hij vol compassie spreekt over Israël.

Voorbeeldje: …

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Brandend van liefde neem Ik het op voor Jeruzalem en Sion, en ziedend van woede ben Ik op de zelfgenoegzame volken. Ik had Mijn toorn immers al weer laten varen, maar zij hebben Mijn volk steeds harder aangepakt. Daarom – zegt de HEER – keer Ik vol erbarmen terug naar Jeruzalem…” (Zacharia 1:14-16)

“Brandend van liefde”, zo wordt Gods houding naar Israël omscheven, “ziedend van woede” is God op de zelfgenoegzame volken… maar ook op vele kerken die zo hoog van de (kerk)toren blazen… Bid dat God jou vult met deze Goddelijke liefde en compassie voor Israël en het Joodse volk…

Verzoening met Palestijnen

Verzoening tussen Jood en ‘Palestijn’ is een veelgenoemd onderwerp.


Veel bezoekers aan Israël willen de situatie met de ‘Palestijnen’ voortdurend onder de aandacht brengen. “Je moet de zaak van twee kanten bekijken…” klinkt het dan. “Er is een Joods verhaal maar ook een ‘Palestijns’ verhaal.” Deze opmerking klinkt o, zo redelijk en verstandig. Maar er is toch echt maar één verhaal dat er werkelijk toe doet: het bijbelse verhaal.

En ja, dat bijbelse verhaal houdt niet veel rekening met politiek-correcte, of religieus-humanistische gevoelens. God heeft een herstelplan bedacht voor Israël en Zijn geliefde Joodse volk. Eeuwenlang staat de blauwdruk van dat plan al opgetekend in Gods Woord. Jij en ik leven in het seizoen waar veel van deze profetieën vervuld worden. Wij gelovigen hebben daar zelfs een belangrijke rol in te vervullen. De rol van wachter! We worden opgeroepen om niet langer te zwijgen, we worden opgeroepen om onszelf en Hem ‘om Sions wil’ geen rust te gunnen… wij zijn geroepen om Israël te troosten, om voor hen in de bres te gaan staan.

Het Joodse volk komt steeds meer in een isolement te staan. Vele kerken kijken kritisch naar hun oudere Joodse broer. Gebrek aan kennis betreffende de profetieën speelt velen parten. Zorg dat je thuis raakt in het Eerste Verbond (Oude Testament). Lees de profeten!

Ik heb een artikel over dit onderwerp geschreven dat dieper ingaat op deze ‘Verzoenings Spagaat’. Klik hier om het artikel ‘Verzoenings Spagaat’ te lezen.

Meer Wachters

Ik verwacht dat zich binnen afzienbare tijd meer wachters gaan melden. Wachters die zich ook geroepen voelen om de muur op te gaan. Voor langere of kortere tijd. Mijn verwachting is dat in Nederland een ‘kweekvijver’ van wachters gaat ontstaan. Predikanten en voorgangers die investeren in hun jongeren en hen naar Jeruzalem zullen uitzenden om toegerust te worden als wachter! Wachters die contact met elkaar zullen onderhouden. Inmiddels hebben de eerste wachters zich reeds aangemeld! We leven in dynamische dagen! Zoek Gods leiding voor jouw leven! Wie weet roept Hij ook jou in dat Gideonsleger van wachters.

Ik schreef in een eerdere log reeds dat Joke en ik van 10 juli tot 14 augustus in Nederland zullen zijn. We weten nog niet of er dan vervangers zullen zijn. Mocht je Jeruzalem bezoeken in die periode dan raad ik je aan om toch de muur op te gaan. Waarschijnlijk zul je regelmatig medewandelaars aantreffen. Om 08.45 verzamelen voor de ingang van de Jaffa Poort. Om 09.00 uur gaat de kassa open.

Reageer gerust!

2 reacties op “Van twee kanten bekijken…

 1. 1

  Lieve Bart en Joke,

  Wat ben ik blij dat ik lees dat jullie verandering bemerken vanuit Holland.
  Ik dacht er aan hoe we vorig jaar op de muur, speciaal gebeden hebben voor de kerk van Holland.
  Halleluja ook deze gebeden wil Hij verhoren.
  Ik heb jullie vorige maand nog ontmoet met Iris en Janny in de tuin bij de Jaffapoort.

  Hartelijke groeten Mieke van Dijk.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2

  Hoi Joke en Bart,
  Ik lees altijd met veel plezier jouw stukjes. Mooi, je houdt de mensen wakker. Ik kijk dagelijks behalve tijdens de shabbat, naar de muur. Als jullie in Nederland zijn zitten wij in de Reveilweek, dus zal het wel moeilijk worden elkaar te ontmoeten. Jullie horen nog van ons, groetjes en shalom,
  Lex en Joke

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>