Twee dienstknechten van God

Gepubliceerd Monday, 18 August, 2008 in Weblogs · Weblogs Bart 5 Comments

Jeruzalem, 18 augustus 2008. Onze verlofperiode in Nederland zit er weer op. We hebben genoten van alle ontmoetingen met onze (klein)kinderen. Ook hebben we heel goede ontmoetingen gehad met veel vrienden en bekenden. Het viel ons op dat er grote zorg bestaat over de koers (liever gezegd; de afwezigheid van een koers) van de kerk.

Er bestaat veel verwarring over de richting die de Gemeente zou moeten gaan. Er schijnen hier en daar allerlei bijzondere manifestaties plaats te vinden en actieve nieuwe gemeenten te ontstaan. Maar om nu te concluderen dat er een zekere richting wordt ingeslagen…Nee, zelfs een aantal vrienden die aan het geestelijk front wandelen konden geen heldere richting aangeven.

Reeds eerder heb ik aangegeven dat de wolkkolom van positie gewijzigd is. Deze wolkkolom is van 'Rome' (christendom) weer teruggekeerd naar Jeruzalem! De plek waar het evangelie begonnen is en waar de ontknoping ook zal plaatsvinden. God is opgestaan om zich over Zion te ontfermen! De tijd van genade is gekomen, dit is het uur… (Psalm 102:14)

God heeft een streep gezet. Vanaf nu zal Hij zich meer en meer met Israël en Zijn geliefde volk gaan bezighouden. Dit is het seizoen dat eeuwenoude profetieën in vervulling gaan. De kerk zal haar vizier van Rome moeten richten naar Jeruzalem. Er zit niks anders op. De kerk zal zich moeten verdiepen in Gods feesten, (je zult tot je schrik ontdekken dat daar de zondag, ons paasfeest, hemelvaartsdag en kerst ontbreken…)

Ontwaak

God zal Zelf een aantal scheefgegroeide situaties corrigeren. God zal Zijn beloftes aan Israël gedaan uitvoeren. Israël zal in de grote ontknoping een prominente plaats innemen. Jij en ik mogen daar een belangrijke rol in spelen. Hoe? Door Hem te gehoorzamen. Juist nu komt het er op aan om heel goed naar Zijn stem te luisteren. Zijn Woord te lezen. Sla het Eerste Verbond (Oude Testament) niet over! Juist daar zijn Gods geheimenissen te ontdekken. Wees als een 'wijze maagd'. Dat overbekende verhaal uit Matheus 25 heeft betrekking op deze tijd! Laat je kruik vullen met Zijn Heilige Geest. Bid om onderscheid! Daar ontbreekt het aan. Vraag of Hij je richting wil geven!

‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.’ Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil….(Efeze 5:14-17)

In het afgelopen nummer van Charisma verscheen onderstaande column. Daar jullie niet allemaal geabonneerd zullen zijn op dat magazine plaats ik hem voor het gemak op deze site.

Twee dienstknechten van God.

Dit voorjaar mochten we Charismalezers verwelkomen op de muur. Het was een bemoedigend bezoek! Vaak kregen we reactie’s in de geest van: “Het muntje is gevallen, nu begrijpen we waarom het zo belangrijk is dat wij, gelovigen, zelf een bezoek moeten brengen aan Jeruzalem.” Natuurlijk verheugt ons dat zeer. Dit is het seizoen dat jij en ik voor Israël en het Joodse volk in de bres zullen gaan staan. Dit is de tijd dat we Jesaja 62 in praktijk moeten brengen; ‘om Sions wil niet langer stil zijn en om Jeruzalems wil niet langer zwijgen…’

Ook Gods opdracht om ‘de weg te banen voor het Joodse volk en om stenen op te ruimen’ krijgt bij steeds meer medewandelaars betekenis.

Als gelovigen hebben we een belangrijke taak als wachter te vervullen. We kunnen ons niet langer afzijdig houden. Ook kunnen we ons niet langer achter onwetendheid verbergen. Het is eigenlijk ongelooflijk hoe weinig we werkelijk weten over Gods weg met Israël. Kennis van het Eerste Verbond (‘Oude Testament’) is flinterdun. Als nieuwsgierige romanlezers hebben we die dikke bijbel aan het eind opengeslagen om te zien hoe ‘het verhaal’ afloopt. En ja, het loopt goed af! Maar we zijn daar als kerk blijven steken… We hebben dat Nieuwe Testament helemaal stukgelezen en bestudeerd maar zijn vergeten dat er nog een heel dik boek aan voorafgaat. Zonder de inhoud van het voorafgaande te kennen zullen we verkeerde conclussies trekken… In het Nieuwe Testament hebben we Yeshua (Jezus) ontdekt. De Messias die ons verzoend heeft met God de Vader. Maar… Yeshua is niet los verkrijgbaar! God heeft nog een dienstknecht aangesteld; Israël! …

”Maar jou, Israël, Mijn dienaar, Jakob, die Ik uitgekozen heb, nakomeling van Abraham, Mijn vriend, jou die Ik heb weggehaald van de einden der aarde, die Ik van haar verste uithoeken terugriep – jou zeg Ik: Jij bent Mijn dienaar, jou heb Ik gekozen, Ik heb je niet afgewezen…”(Jesaja 41:8-9)

… dat volk van U… dat mag U houden

Wat moeten we daar nu mee? Als gelovigen hebben we een enorme vergissing gemaakt; Yeshua, de ene Dienstknecht van God, hebben we aanvaard en geaccepteerd maar die andere dienstknecht, Israël, hebben we afgewezen… In plaats dat we met Ruth zeiden:… ”Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God…” (Ruth 1:16) hebben we gezegd: “Uw God is mijn God, maar dat volk van U… dat mag U houden… ”

Daar is de kerk volledig de mist in gegaan. En we weten waartoe dat geleid heeft, in naam van Christus hebben de kruisvaarders honderdduizenden Joden vermoord in Israël, hebben we tijdens de Inquisitie huisgehouden onder de Joden, de pogroms waar priesters in Zijn Naam de Joden uitmoordden enz. Onvoorstelbaar maar waar! Heb je wel eens gedacht hoe God de Vader zich hierover moet voelen? Onbeschrijfelijk…

Maar ook vandaag zit de kerk nog steeds met Israël in haar maag. Je zult de gemeenten de kost moeten geven waar Israël taboe is. Er mag niet over gesproken worden, dat zou maar verwarring, en wie weet zelfs scheuring in de gemeente kunnen veroorzaken. Wat een domme onwetendheid. Slaap zacht.

Israël heeft een onwaarschijnlijke Messiaanse opdracht vervuld; God heeft hun ogen verblind opdat jij, beste lezer, tot geloof zou kunnen komen! …‘God heeft hun (Israëls) geest verdoofd, hun ogen blind gemaakt en hun oren doof, tot op de dag van vandaag.’ ( ) …door hun (Israëls) overtreding konden de heidenen worden gered en daarop moesten zij afgunstig worden…’ Wat een prijs heeft Israël betaald voor jou.Dit fragment kun je terugvinden in Romeinen 11. Lees het hele hoofdstuk en ontwaak uit je slaap!Israël heeft nog een enorme opdracht te vervullen in de uitvoering en ontknoping van Gods Meesterplan. Wij, gelovigen zullen daarbij betrokken zijn. Bestudeer de profeten en sta op!

Tot ziens op de muren van Jeruzalem!

5 reacties op “Twee dienstknechten van God

 1. 1
  henk vermeule zei: op 2 October 2008 om 14:51

  Bart, ik ervaar het als een tweede wedergeboorte:het kwartje dat viel:ISRAEL!Het is niet uit te leggen aan broeders, zeker niet in mijn pinksterwereldje…Wat een voorrecht hieraan deel te mogen nemen!En dan die week vanaf 12-10, voor de 2e keer naar Israel, voor de 2e keer de muren op!G’d wat bent U groot!We bidden voor de broeders,

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Brenda Sijl zei: op 18 September 2008 om 00:22

  tot ziens op de muur in de week van 12 oktober 2008

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3
  J.Hoogendoorn zei: op 12 September 2008 om 07:19

  In Zijn plan heeft Hij inderdaad de gelovigen betrokken. Daarover spreekt de Romeinenbrief. Let erop, Paulus schrijft niet dat de Joden vijanden zijn van God, maar “

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 4
  femke zei: op 20 August 2008 om 05:46

  Zo is het Bart, goed stuk weer. Hopenlijk gaat G’d nog vele ogen openen. Dat is het mooiste wat er is.

  en inderdaad…tot op de muren van Jeruzalem;)

  Fem

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 5
  Ingrid van de Wetering-Hagoort zei: op 19 August 2008 om 09:13

  A M E N !!!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>