Aan de koffie bij KeshetAan de koffie bij Keshet

Nieuwsgierig

Gepubliceerd Thursday, 18 June, 2009 in Weblogs · Weblogs Bart 2 Comments


Jeruzalem, 19 juni 2009. Het komt steeds vaker voor dat we na een wandeling nog lang napraten over Israël en de profetieën. Iedere dag drinken we koffie bij Keshet, ons stamkroegje op het ‘Hurvapleintje’ midden in de Joodse wijk van de Oude Stad.

Urenlang duren soms die gesprekken. We ervaren dat juist nu, in deze tijd een positieve nieuwsgierigheid aan het ontstaan is onder veel oprechte gelovigen.

Tijdens de wandeling proklameren we vooral uit het Eerste Verbond (O.T.) Het blijkt dat veel gelovigen niet zo goed op de hoogte zijn van de talloze beloften die staan opgetekend in de Profeten. Gek eigenlijk dat juist de Profeten onbekend zijn. Onbekend maakt onbemind.

Terwijl Petrus zèlf ons aanspoort om de profetieën te lezen. Lees mee:

…”Geliefde broeders en zusters, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. Met beide wil ik u tot een helder inzicht brengen,en wel door u te herinneren aan de woorden die de heilige profeten destijds hebben gesproken…”2 Petrus 3:1,2

Dat liegt er niet om…hij concludeert dat de Profeten een enorm belangrijke rol spelen. Als je werkelijk inzicht wilt ontvangen in deze onstuimige dagen, dan kun je niet om de Profeten heen! Luister naar Petrus, hij kan het weten. Als je je verdiept in de Profeten, zul je ontdekken dat God zich in de laatste dagen juist om Israël en Zijn geliefde Joodse volk gaat bekommeren.

Opwekking

In ons voorspoedige westen roepen we al jarenlang dat ‘de opwekking voor de deur staat’. We profeteren er op los… Al jarenlang horen we deze voorspoeds woorden. ‘Profeten’ hoeven geen rekenschap af te leggen van hun uitspraken. Getoetst wordt er nauwelijks. We ‘dromen onze dromen’. Misschien wel eens aardig om te lezen wat Jeremia schrijft over ‘dromen’:

…”Een profeet die droomt, vertelt niet meer dan een droom, maar wie Mijn woorden kent, geeft Mijn woorden betrouwbaar weer. Wat heeft stro met graan gemeen? – spreekt de HEER. Is Mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt de HEER…”
Jeremia 23:28,29

Het klink allemaal zo mooi; “durf te dromen…”, maar met Gods profetische dynamiek heeft het niets te maken.

Spreekt God dan nooit door dromen? Jazeker! Maar dan zijn het Zijn onmiskenbare dromen. M.a.w. dan is er geen ontkomen aan. Dan doe je geen oog meer dicht. Als je begrijpt wat ik bedoel.

Goed, terug naar m’n woorden over opwekking. Als je de Profeten bestudeert zul je tot je verbazing ontdekken dat er niet direct een
opwekking voor onze westerse deuren staat. Neen, …‘Zal Ik nog geloof
vinden op aarde…’
Lucas 18:8 of : …”Laat u door niemand misleiden, op geen enkele
manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof
hebben afgekeerd…”
(2 Tessalonicenzen 2:3)

Als je de Profeten bestudeert zul je ontdekken dat God zich juist weer wendt tot Israël!

Israël en Jeruzalem zullen in het eindspel het ‘podium’ zijn waar God zich gaat openbaren. Lees even mee: …”U zult opstaan en U over Sion ontfermen, de tijd van genade is gekomen, dit is het uur, want Uw dienaren hebben de stenen van Sion lief…” (Psalm 102:1)

In Ezechiël 36 kun je ook over deze opwekking onder de Joden in Israël lezen: …” Maar, bergen van Israël, jullie bomen zullen weer uitlopen en vrucht dragen voor Mijn volk Israël, want dat zal spoedig
terugkeren. Ik zal mij naar jullie toewenden…”
(Ezechiël 36:8,9)
Ik beperk me in deze weblog tot deze laatste tekst uit Amos 9:11 en 15.

…”Dan zal Ik het vervallen huis van David herbouwen, Ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald,
Ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. ( ) Ik zal hen terugplanten in hun grond, en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat Ik hun heb gegeven – zegt de HEER, jullie God…”

Dat heet opwekking… Geloof me, zo zou ik nog wel een tijdje door kunnen gaan. En dat doen we dan ook, iedere dag, wandelend over de
muren van Jeruzalem.

Dergelijke ‘opwekkings’ teksten zul je tevergeefs zoeken
over onze ‘heidense’, westerse wereld. Integendeel, over de volken spreken de Profeten klare taal. Ik wil je niet teveel ontmoedigen, maar het ziet er niet
zo best uit. Het komt er op neer dat God zal afrekenen met de volken. Zijn
woede is groot.

Dit zijn de onvermijdelijke weeën die de komst van de Messias aankondigen. Wees waakzaam. Als wachters op de muren zullen we voortdurend blijven schudden aan de christelijke stapelbedden.

Lees Nahum eens, of Obadja, of Psalm 18.

Je begrijpt nu waarom onze koffiegesprekjes zo uit de
hand lopen. Er valt zoveel te bespreken! Er bestaan zoveel
misverstanden. Er is veel recht te zetten.

Vergis je niet; 80% van de oude profetieën is in de loop
der eeuwen exact vervuld. Je kunt er steevast van uit gaan dat de nog
resterende profetieën tot in de kleinste details vervuld zullen worden. Tegen
alle ‘redelijke politieke argumenten’ in. Velen zullen er enorm van opkijken.
Ook veel christenen. We hebben geen idee van de enorme dynamiek van God. We
staan op het punt om kennis te maken met een volstrekt nieuwe dimensie in het
handelen van de God van Abraham, Isaak en Jakob. Monden zullen openvallen… (…”De volken zullen het zien en beschaamd staan,
beroofd van hun kracht, doof en met de hand op de mond…”)

Micha 7:16

Ik zeg het wel vaker; het speelkwartier is voorbij. We zullen
uit een ander vaatje moeten tappen. Terug naar de Profeten. De
humanistische ‘redelijkheid’ van de ‘rechten van de mens’ (Laodicea, zie blog ‘Vrede, vrede) zal verbleken als God Zijn
Rechtvaardigheid en Majesteit zal gaan manifesteren. Het luid geroep van
mensenrechten organisaties ten spijt. Religieus humanisme is de kerken binnengeslopen…bijna ongemerkt, zie er maar weer eens van bevrijd te raken.

Zijn we voorbereid op deze eindfase? Ik vrees van niet.
Zolang we misleidende conferenties organiseren en beloven dat we de ‘hemel op
aarde’ zullen beleven, laten we ons als kikkers opwarmen in een pannetje water
op een vrolijk walmend gaspitje. We hebben niets in de gaten…Lekker warm
toch?

Vanuit Jeruzalem kan ik je slechts aansporen om de Profeten te gaan lezen. Bid daarbij om de Geest van Onderscheid. (Efeze
5:14-17
“Probeer te begrijpen wat de Heer wil…” zie ook 1 Kor.12:10…”Om te
onderscheiden…”)

Laat je vooral niet door angst overmannen. Integendeel, juist als God komt met zijn wraak spreekt Hij in Nahum 1:7 …” De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij hem schuilen…” . Schuilen bij de Vader, kun je je een veiliger plek voorstellen?

Ik spoor je aan om ernst te maken met de bestemming van je leven. Zwijg niet langer, en overweeg om een poosje met ons mee te wandelen over de muren van Jeruzalem. Het zal je leven veranderen.

verlof

Joke en ik zullen twee maanden (juli en augustus) in Europa zijn. Er zullen waarnemers zijn die de wandelingen voortzetten. Dus laat je niet weerhouden om naar Israël af te reizen!

Tot ziens op de muren van Jeruzalem of wellicht in Nederland op een van de onderstaande bijeenkomsten!

 • Woensdag 1 juli. Dordrecht

  Pillar of Fire, Opstandingskerk, Groen van Prinstererweg 66, 3317 SP

  Contact: Bastiaan Los

  Aanvang: 20.00 uur
 • Donderdag 2 juli. Alkmaar

  Pillar of Fire, Orgelzaal Booy, Daalmeerpad 13, 1827 GA

  Contact: Anneke van Wordragen

  Aanvang: 20.00 uur
 • Vrijdag 3 juli. Den Haag

  Pillar of Fire, Vredekerk, Maartensdijklaan 126

  Contact: Jack van der Tang

  Aanvang: 20.00 uur
 • Zondagmorgen 5 juli. Hillegom

  Lokatie: ‘De Bestemming’, Juliana van Stolberglaan 18

  Aanvang 10.00 uur
 • Maandag 6 juli. Dronten

  Lokatie: ‘De Barak’ (Shekina gemeente), Het Kamp 1 (nabij de Morinel)

  Aanvang: 19.30 uur
 • Dinsdag 7 juli. Drachten

  Vrije Baptistengemeente Bethel gebouw: Plexat, De Bolder 75
  Aanvang: 19.30 uur
 • Donderdag 9 juli. Heerde

  Lokatie: De Noordgouw, Eperweg 34a

  Aanvang: 19.45 uur
 • Zaterdag 11 juli, Nieuw-Lekkerland

  Lokatie: D’Oude School, Lekdijk 215

  Aanvang: 11.00 uur
 • Zondagmorgen 12 juli. Leusden

  Lokatie: Evangelisch Centrum, Larixlaan 14, 3833 AM

  Aanvang: 10.00 uur
 • Dinsdag 14 juli. Goes

  Zuidvlietstraat 37 (inrijden t.p.v. bouwmarkt Gamma)

  Aanvang: 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uu

2 reacties op “Nieuwsgierig

 1. 1
  Simon Broeken zei: op 20 June 2009 om 01:32

  Hallo Bart,

  Het verhaal van de kikkers sprak mij erg aan want ik heb het zelf in een gemeente meegemaakt. Ik vind het een goede gelijkenis en vooral een goede WAARSCHUWING!!! Een kikker neemt zijn omgevingstemperatuur aan en voelt daardoor geen warmte of kou. Een kikker die van buitenaf in een warm bad springt, springt er meteen weer uit vanwege het temperatuursverschil. De overige kikkers in het bad, wat lanzaam wordt opgewarmd, lachen hierom en geven geen acht aan zijn waarschuwing. Dus pas je niet aan, aan je omgeving maar bidt voor Liefde en inzicht door de Heilige geest.
  Het boek “Eindtijd Israël en de Islam” van Drs. Jan van Barneveld kan hierbij een goede steun zijn om te leren zien het herkennen van de tekenen deze tijd en wat er gaat gebeuren. Ik moet er wel bij vertellen dat dergelijke zware kost voor sommigen minder geschikt is.

  Ik vind je weblogs erg interessant en ik hoop bij je spreekbeurt op 2 juli in Alkmaar aanwezig te kunnen zijn.

  Groeten Simon

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  margreet zei: op 19 June 2009 om 01:25

  Een goed stukje Bart.
  God liefhebben met heel je verstand;dit is een boek van Elizabeth george.
  Zij schrijft daar een tekst in uit de Bijbel,
  uit:Filippenzen4:8

  “Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.”

  Wat Waar is, dus Waar betekend zowel waarheid (uit de bijbel neem ik hierbij aan) en waar betekend echt , iets wat echt wat je kunt grijpen het hier en nu is echt, maar dromen??? moet je je daar mee bezig houden?

  Veel liefs God’s zegen
  Margreet

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>