Vrede, vrede

Gepubliceerd Wednesday, 10 June, 2009 in Weblogs · Weblogs Bart 2 Comments

Jerusalem, 10 juni 2009.
Hoewel het leven ‘op de muren van Jeruzalem’ heel intensief is, genieten we er iedere dag van.

Honderden wachters liepen in de lente met ons mee. Voor verreweg de meesten is de wandeling een eyeopener. Oeroude profetieën komen tot leven. Met eigen ogen kun je waarnemen hoe oude beloften vervuld zijn, en worden. We voelen ons bevoorrecht. Eeuwen geleden profeteerden de oude profeten over het herstel van Israël, over de terugkeer van het Joodse volk. ‘Zij zullen het land en de bergen weer in bezit nemen. Jeruzalem weer opbouwen. De wildernis wordt weer als ‘de tuin van Eden’, ruïnes worden herbouwd, wijngaarden geplant, de wijn gedronken.’ Buitengewone vervullingen die in onze dagen plaatsvinden, jij en ik zijn daar kroongetuigen van. Maar o, wat sputtert de rest van de wereld tegen. Ze willen er niet aan. Zelfs veel gelovigen kunnen het maar niet accepteren. Het herstel en de terugkeer van het Joodse volk naar Gods eigen land Israël, Judea en Samaria leidt tot grote verwarring en kromme tenen. Wat is toch de bron van deze religieuze verontwaardiging en irritatie?

Laodicenzen

Waarschijnlijk ligt een van de belangrijke wortels bij de ‘Laodicea’ kerk. (Openbaring 3:14 e.v.)

Het is interessant om te vermelden dat in de originele tekst ‘Laodicenzen’ geschreven staat. Meervoud dus. Je kunt dat nog terugvinden in de Statenvertaling. Dat is geen vergissing. De schrijver wilde hiermee aangeven dat deze brief niet zozeer aan één specifieke stad werd gericht, maar betrekking heeft op een beweging. De betekenis van ‘Laodicea’ zou je kunnen omschrijven als ‘gerechtigheid aan het volk’. Je zou ook kunnen zeggen; ’democratie’, of ‘rechten van de mens’. Daar zit de kronkel. De hedendaagse westerse kerk is geïnfecteerd door deze democratische wereldgeest. ‘Wereldgelijkvormig’ zou je het ook kunnen noemen. We hebben de Gerechtigheid van God ingewisseld voor de ‘rechten van de mens’. Tel uit je winst. We laten ons niet langer leiden door Gods Geest en Zijn woord, maar door een soort religieus polderhumanisme. Niet koud noch heet. Als je verder leest in deze brief aan de Laodicenzen zie je wat het lot is van dit ‘model’; ‘Ik zal het uitspuwen’ zegt God. (Eigenlijk staat er letterlijk ‘uitkotsen’) Met open armen hebben we deze ‘Laodicea’ geest geïntroduceerd in onze kerk; ‘democratische’ verkiezing van het geestelijk leiderschap, de introductie van wereldse management systemen, financiële constructies en de ‘rechten van de mens’. Zoutend zout werd mierzoet.

Humanisme is natuurlijk niet verkeerd. Het is prachtig om humaan met je naaste om te gaan. Wie zal dat bestrijden, maar we laten ons niet leiden door humanisme. Gods Thora is en blijft onze leidraad. Geleid door Gods Heilige Geest. Het gaat om Zijn Rechtvaardigheid, Gerechtigheid en Genade. Dat zijn we een beetje uit het oog verloren.

Jozua

Dikwijls denk ik terug aan de verhalen uit het Eerste Testament waar Jozua de opdracht krijgt om het Beloofde Land in te nemen. Jozua kreeg zelfs de Goddelijke opdracht om ieder levend wezen te doden. Je herinnert je vast wel het verhaal over Jericho. Stel je toch voor dat deze opdracht in onze tijd door God gegeven werd aan het Joodse volk. Daar kun je je toch bijna geen voorstelling van maken? De gehele (christelijke) wereld zou op z’n achterste benen staan. Israël zou door alles en iedereen tot ‘schurkenstaat’ worden uitgeroepen. Alle humanitaire mensenrechten organisaties zouden op hoge poten deze oorlogshandelingen aan de kaak stellen. Kerken zouden moord en brand schreeuwen. ‘Buitenproportioneel geweld…collectieve bestraffing van onschuldige burgers…’ De verontwaardigde termen klinken ons vertrouwd in de oren.

Ook ik kan Gods handelen niet altijd begrijpen, maar daar gaat het niet om. God is de Regisseur. Aan Hem zullen we ons moeten onderwerpen. Maar… dat doen we niet.

In een televisie interview noemde Gretta Duisenberg Israël een ‘schurkenstaat’. De toon is gezet. (De christelijke gespreksleiders stonden met een mond vol tanden, niet in staat om Gretta van repliek te dienen…) Veel christelijke leiders wijzen met hun kritische vingertje naar Israël.

Wat zullen ze vreemd opkijken als God binnenkort zal optreden tegen de vijanden van Israël. Wat een verwarring zal dat geven…religieus-humanistische verzoeningsstokpaardjes tuimelen om.

Obama

De Amerikaanse President Obama heeft een duidelijke speech afgestoken in Caïro, Egypte. Ik heb er met belangstelling en bewondering naar geluisterd. Wat zat het allemaal slim en intelligent in elkaar. Het klonk zo redelijk; dit is het momentum om tot harmonie, vrede en eenheid te komen.

Harmonie en wederzijds respect tussen moslims, christenen en Joden. Palestijnen moeten ophouden met hun haatcampagnes en terreur, en Israël moet onmiddellijk de bouw van settlements stoppen.

Palestijnen moeten een eigen staat krijgen. Daar lijkt geen speld tussen te krijgen. Obama deed een onverhulde handreiking naar de moslimwereld.

Hij zal van een koude kermis thuiskomen. De toon is gezet. Obama zal de wind vanuit een andere hoek laten waaien. Hij zal Israël kritisch benaderen. Het zal me niets verbazen als de langdurige vriendschap tussen Amerika en Israël onder grote druk komt te staan.

Obama wil harmonie en vrede forceren in het Midden-Oosten. Het zal hem niet gaan lukken. ‘Harmonie’ is in de begripswereld van een moslim iets geheel anders dan in onze westerse wereld. De paus had het over ‘unity’ (eenheid). Ooit een studie gemaakt over ‘unity’ in de moslim wereld? ‘Onderwerping’ is het devies. Voor een moslim is een leven in harmonie met Joden onbestaanbaar. Hij zou regelrecht tegen de geest van de Koran handelen. Ook het begrip ‘vrede’ is voor een moslim een thema dat in de verste verte niet lijkt op het Joodse ‘shalom’. ‘Dar al Salaam’ (Huis van vrede) biedt geen ruimte aan Joden en andersdenkenden. Als je je niet onderwerpt aan de islam, zul je niet kunnen genieten van de zegeningen van salam (vrede). Je zult te vuur en te zwaard bestreden worden.

Is het ook niet vreemd dat Joden niet in Syrië of Libanon mogen wonen, of in Saoedi-Arabië? Zelfs Jordanië, met wie Israël in 1994 een vredesverdrag heeft gesloten is tot op de dag van vandaag nog Judenrein. Gaat er een belletje rinkelen? Neen. Voor Joden is in het Midden-Oosten geen plaats.

Dat neemt niet weg dat er best een situatie zou kunnen ontstaan waar sprake is van een bepaalde vorm van schijnbare ‘vrede’. Er zijn ‘gematigde’ krachten binnen de drie ‘monotheïstische’ godsdiensten (Jodendom, islam en christendom). Het zou zo maar kunnen dat er een situatie ontstaat waar deze gematigde leiders er in slagen om een soort pseudo vrede te sluiten. Deze pseudo vrede zou een kort en onstuimig leven beschoren zijn. In de Bijbel wordt een aantal keren gesproken over een dergelijke vrede. Ik noem Ezechiël 13:1-16, met de klemtoon op vers 10:

…’De profeten hebben mijn volk op een dwaalspoor gebracht toen ze zeiden dat het vrede zou blijven, en mijn volk bouwde muren die door de profeten met witkalk werden bepleisterd – maar het bleef geen vrede…’

Ook in Jeremia 6:14 en 8:11 en 15 lees je dergelijke teksten. Maar deze vrede is bedrieglijk. Talloze profetische teksten kondigen Gods wraak aan t.o.v. de vijanden van Israel. Psalm 83 is een zeer profetisch voorbeeld, maar ook Obadja en Nahum laten weinig aan de fantasie over.

Gelukkig spreekt Gods woord een andere taal. Israël zal hersteld worden. God is opgestaan om zich over Sion te ontfermen, de tijd van genade is gekomen, dit is het uur…(Psalm 102:14). Geweldig om te zien hoe Jeruzalem weer herbouwd is, hoe God zijn geliefde Joodse volk weer naar huis fluit. (Zacharia 10:8)

Jazeker, in Zacharia 12 kun je lezen dat alle volken (Verenigde Naties) zullen oprukken tegen Jeruzalem, maar in vers 6 lees je subtiel dat ‘Jeruzalem zal blijven staan waar het staat (te Jeruzalem)’.

De tijd vliegt. Het wordt heel spannend. Omstandigheden zullen steeds dreigender worden. Maar laat je niet door angst verlammen. Integendeel, verheug je op de komende tijd. De Messias keert spoedig terug!

Wees ervan overtuigd dat je vol bent van de Heilige Geest. In Efeze 5:16,17 lees je;

…’Gebruik je dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de HEER wil…’

Er staat dus niet; ‘Lees je bijbeltje elke dag’, maar ‘probeer te begrijpen wat de HEER wil…’

Dit woord was gericht tot mensen die de geschriften kenden. In dit geval doelt Paulus op een ander aspect; bid God of Hij je de Geest van onderscheiding geeft. Opdat je weet welke stappen je zult moeten nemen. In 1 Korintiërs 12:10 schrijft hij daar ook over:

…’om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is…’

Juist dat onderscheid ontbreekt in vele gemeenten en kerken. Dwalend en zwalkend dobberen kerkscheepjes voort op de steeds hoger wordende golven. Juist nu de dagen ernstiger worden zullen geestelijk leiders hun verantwoording op zich moeten nemen en een heel krachtig, helder geluid moeten laten klinken en niet de zoveelste preek van internet downloaden…

Je zult je misschien afvragen of het niet wat simpel is om zoveel geloofwaardigheid aan de oude profetieën te hechten. Is de bijbel niet een antiek religieus boek dat in deze spannende tijd zijn autoriteit en zeggingskracht verloren heeft? Het tegendeel is het geval! Juist in de bijbel staan politieke en maatschappelijke processen die vandaag plaatsvinden exact beschreven. Eeuwenoude profetieën worden tot in de fijnste details vervuld. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Als je op de hoogte wilt komen betreffende de tijd waarin jij leeft, raad ik je aan je te verdiepen in Gods woord! Lees de profeten, lees boeken die je daarbij kunnen helpen!

Tot ziens op de muren van Jeruzalem!

Reageer gerust!

Spreekbeurten Bart en Joke Repko

De eerste twee weken van juli zullen Bart & Joke spreekbeurten verzorgen. Onderstaand de lijst. Je bent van harte uitgenodigd, de diensten staan open voor belangstellenden.

 • Woensdag 1 juli. Dordrecht

  Pillar of Fire, Opstandingskerk, Groen van Prinstererweg 66, 3317 SP

  Contact: Bastiaan Los

  Aanvang: 20.00 uur
 • Donderdag 2 juli. Alkmaar

  Pillar of Fire, Orgelzaal Booy, Daalmeerpad 13, 1827 GA

  Contact: Anneke van Wordragen

  Aanvang: 20.00 uur
 • Vrijdag 3 juli. Den Haag

  Pillar of Fire, Vredekerk, Maartensdijklaan 126

  Contact: Jack van der Tang

  Aanvang: 20.00 uur
 • Zondagmorgen 5 juli. Hillegom

  Lokatie: ‘De Bestemming’, Juliana van Stolberglaan 18

  Aanvang 10.00 uur
 • Maandag 6 juli. Dronten

  Lokatie: ‘De Barak’ (Shekina gemeente), Het Kamp 1 (nabij de Morinel)

  Aanvang: 19.30 uur
 • Dinsdag 7 juli. Drachten

  Vrije Baptistengemeente Bethel, De Bolder 75

  Aanvang: 19.30 uur
 • Donderdag 9 juli. Heerde

  Lokatie: De Noordgouw, Eperweg 34a

  Aanvang: 19.45 uur
 • Zaterdag 11 juli, Nieuw-Lekkerland

  Lokatie: D’Oude School, Lekdijk 215

  Aanvang: 11.00 uur
 • Zondagmorgen 12 juli. Leusden

  Lokatie: Evangelisch Centrum, Larixlaan 14, 3833 AM

  Aanvang: 10.00 uur
 • Dinsdag 14 juli. Goes

  Zuidvlietstraat 37 (inrijden t.p.v. bouwmarkt Gamma)

  Aanvang: 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

2 reacties op “Vrede, vrede

 1. 1
  Johan van den Berg zei: op 23 June 2009 om 01:51

  Hoewel de Statenvertaling vertaalt met “de gemeente der Laodicenzen” is dat niet wat er in de grondtekst staat.

  Daar staat netjes in het Grieks:
  “tooi angelooi tès en Laodikeiai ekklèsias” – aan de engel van de gemeente in Laodicea (letterlijk: aan de engel van de in Laodicea gemeente).

  Meestal – maar dus niet altijd – vertaalt de Statenvertaling directer, of zo je wilt beter. Dit keer dus niet.
  Het argument, c.q. de gekozen grondslag van het argument, vervalt dus.

  Dan kun je nog steeds blijven vinden of verkondigen wat hier staat, alleen niet met steun van dit bijbelvers.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>