Moeder van Bart, 'wachter op de muren'.Moeder van Bart, 'wachter op de muren'.

Oude wachter gevallen.

Gepubliceerd Sunday, 28 February, 2010 in Weblogs · Weblogs Bart 10 Comments


Jerusalem 27 februari 2010

Het regent dat’t giet. In twee dagen tijd ving mijn regenmeter zo’n 100 mm water op. Dat heeft Israël nodig! En er wordt nog meer hemelwater verwacht. Nooit gedacht dat een Hollander zo enthousiast kan zijn over een stevige regenbui. Het overkwam me zelfs tijdens ons verlof in Nederland dat ik floot toen het begon te regenen. Ik vergiste me even in de lokatie. Toch realiseerde ik me dat onze Nederlandse regen ook een zegen is. We kunnen niet zonder.

Joke en ik waren onverwacht naar Nederland geroepen. Mijn oude moeder was stervende. Inmiddels is zij ingeslapen. Zij was in ons gezin de wachter. Zij wees ons voortdurend op het belang om achter Israël en het Joodse volk te blijven staan. Zij waarschuwde ons voor kritiek op Israël. Toen ik enkele jaren geleden met het bericht kwam dat Joke en ik naar Jeruzalem zouden verhuizen om iedere dag als wachters de muren van deze stad te beklimmen, reageerde zij: ‘Als ik jonger zou zijn, ging ik zeker met jullie mee!’ Iedere dag zat zij achter het beeldscherm van haar computer en bekeek de live verbinding met de ‘kotel’, de ‘Klaagmuur’ via onze site. Ze proclameerde de vele Bijbelteksten over de Joodse mensen die op haar beeldschermpje voorbij liepen.

Een wachter Israëls is heengegaan. Ik vind het een voorrecht om haar wachtersmantel om te doen. Om Sions wil zal ik niet zwijgen, om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn. Mams, rust in vrede.

Tijdens onze afwezigheid werden de wandelingen in Jeruzalem waargenomen door Jan en Jeannet Bart. Heel erg bedankt lieve mensen! Ook een spontane wachter heeft zich geweldig ingezet om onze afwezigheid op te vangen. André Lievaart, op bezoek in Israël, bleek een enthousiaste wachter. Toen we het bericht kregen dat we onmiddellijk naar Nederland moesten komen, besloot hij zonder enige aarzeling om ons te vervangen. Echt heel bijzonder! Enorm bedankt.

Liepen we verleden jaar nog wel eens alleen tijdens de wintermaanden, dit jaar komen er altijd wel wandelaars opdagen. Steeds meer gelovigen zien het belang in van het wachterschap. We zien uit naar de dag dat er voortdurend teams van wachters aanwezig zullen zijn in Jeruzalem. De gemeenten zouden hier het voortouw in mogen (moeten) nemen. Het zendingsconcept zou een herijking mogen ondergaan. Naast de vertrouwde zendingsactiviteiten zou er een speciale Israël ‘task force’ in het leven geroepen moeten worden. Niet een vijfde wiel aan de wagen, nee, een broodnodige nieuwe loot aan de zendingsboom die onmisbaar is in deze veranderende dagen. Israël zal vanaf nu een prominente positie in iedere gemeente dienen in te nemen. Het zal om Jeruzalem, Israël draaien. Ook betreffende de gemeente. God is opgestaan om zich over Sion te ontfermen! (Psalm 102:14) Het is Zijn bedoeling dat wij, gelovigen ‘uit de heidenen’ daarbij een rol vervullen. Hij werkt met ons samen. De meeste kerken en gemeenten realiseren zich het belang en de urgentie van deze roepstem nog niet. Als wachter hebben we zowel een roepende taak hier in Jeruzalem als naar onze gemeenten in Nederland en andere westerse landen. Ik kan het niet genoeg beklemtonen: Ontwaak uit je religieuze slaap. Te lang hebben geestelijk leiders de gemeente gevoed met ‘kaf’ in de overtuiging dat het ‘koren’ was. Die tijd ligt achter ons. Voorgoed.

Het speelkwartier is voorbij. We zullen onze tijd beter moeten benutten. De tijd van ‘mooie plannen en ideeën’ ligt achter ons. Leiders zullen zich moeten beraden over Gods plan en timing. Zet je horloges op Gods tijd, zorg dat je je op dezelfde pagina als God bevindt. De rol voor de kerk is niet uitgespeeld, maar zal voor velen anders ingevuld worden dan gedacht. Dit is het seizoen waar geestelijk leiders dienen te ontdekken welke richting zij voortgaan;
alles bij het oude houden of een rigoreuze wending maken. Keuzes maken.

Ik weet het, de meerderheid is zo bevreesd. Israël zal voor onrust zorgen in de gemeente. Het zal tijd worden! Eeuwenlang heeft de kerk er met de pet (mijter) naar gegooid. In naam van kristus, kruis en kerk hebben we de Joden onderdrukt, afgewezen en vermoord. Jij en ik leven in het seizoen waar eeuwenoude profetieën aangaande Israël tot vervulling komen. Wij hebben een rol te vervullen. Een rol van verzoening, opruiming van oudzeer en herstel.

Steeds meer kerken zetten zich af tegen Israël. De Prebyteriaanse kerk in de Verenigde Staten heeft zelfs een boycot tegen Israël voorgesteld.

Zij moesten dat later ongedaan maken onder druk van gemeenteleden.

Kortgeleden heeft een groep Amerikaanse Protestante kerken een aantal acties aangekondigd:

 • Zij roepen de Verenigde Staten op om financiële en militaire hulp aan Israël te stoppen.
 • Zij verontschuldigen zich bij de Palestijnen voor het feit dat zij hebben toegegeven dat Israël bestaansrecht zou hebben. (sic)
 • Zij verklaren dat Israël, indien omschreven als een Joodse Staat, racistisch is.
 • Zij omhelzen het Kairos Palestijns Document, geproduceerd door Palestijnse christenen, dat oproept tot een boycot en straffen tegen Israël. Ook ondersteunen zij het volledig Palestijnse ‘Recht op terugkeer’ naar Israël van de Palestijnse ‘vluchtelingen’.
 • Zij ontkennen iedere verbinding tussen bijbelse verbonden en het Joodse volk. De geschiedenis van Israël begint met de Holocaust. Het is een land dat per vergissing gecreëerd is door westerse mogendheden ten koste van het Palestijnse volk om het ‘Joodse vraagstuk’ op te lossen.

Maar ook in Nederland laten kerkgenootschappen steeds kritischer geluiden horen. Onze eigen PKN leiders verhullen onder een vernislaagje eenzijdige kritiek naar Israël. Ik schaam me diep.

Je zult een keuze moeten maken. De meerderheid van de geestelijk leiders verschuilen zich nog achter allerlei argumenten. Maar ook zij zullen met de billen bloot moeten… Je staat achter Israël of je verzet je tegen hen. Geen grijstonen, geen tussenweg. Zo zit het Koninkrijk van God nu eenmaal in elkaar. Bemoedig je voorganger of predikant! Laat hem weten dat hij niet alleen staat. Neem contact met ons op als je bijbelstudies wilt volgen.

Een herder is niet slechts een aardige, geduldige, begrijpende theoloog.

Een werkelijke herder verslaat beren en leeuwen. Hij verslaat vijandige legers en gaat daarnaast nog achter verloren schapen aan. Dat zijn de werkelijke herders. Het is de hoogste tijd dat deze herders tevoorschijn komen.

Reageer gerust! Tot ziens op de muren van Jeruzalem!

10 reacties op “Oude wachter gevallen.

 1. 1
  marga dartee-allart zei: op 19 May 2010 om 16:32

  Van mijn moeder, die Bart op de muur ontmoet heeft en dit heel ingrijpend vond, heb ik over jullie gehoord. Ik bid op afstand mee, we staan achter julile en ‘we proclaim Him, King of Kings and Lord of Lords!

  In His Love

  marga

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 3
  hanneke koert zei: op 19 April 2010 om 12:08

  elke morgen ben ik als wachter op afstand met jullie betrokken tijdens de gebedswandeling.Ik hoop het vol te houden!Shalom

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 4
  Chrystl zei: op 13 March 2010 om 01:47

  Zorgelijk en zeer onbehoorlijk dat het zogenoemde Kairos-document uit Bethlehem in Utrecht in ontvangst is genomen. Diverse Joodse organisaties hebben met afschuw kennisgenomen van deze acties, en ik hoop meer gelovigen in Nederland.

  Shabbat sjaloom!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 5
  Henk en Margreet zei: op 4 March 2010 om 08:24

  Lieve Bart en Joke,
  Ons medeleven en deelneming gaat naar jullie uit. Wat een zegen te weten waar Mama wachter is.
  Heel veel zegen en bescherming.
  Tot ziens op de muur.
  Henk en Margreet

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 6
  willy van wermeskerken zei: op 4 March 2010 om 00:59

  Shalom Bart en Joke. Allereerst mijn deelneming met het overlijden of eigenlijk is het een tot haar Bestemming gekomen.zijn. Fantastisch als je zo’n moeder hebt gehad.
  Zondag ga ik weer naar Israel en hoop 15 of 16 maart weer meetelopen. Ik zie er naar uit.
  Wat een voorbeeld van je moeder om met de beelden van de Kotel voor je , de proclamaties uittespreken. Ik leer steeds meer

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 7
  Cors en Regina zei: op 3 March 2010 om 01:28

  YESHUA sprak aldus: ” Waarachtig, Ik verzeker u, wie luistert naar wat Ik hem zeg en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; ”

  Shalom Bart en Joke,
  We willen jullie onze deelneming betuigen met het overlijden van jullie moeder. Een wachter achter het scherm om G’ds knecht Jacob te zegenen. Dat haar gedachtenis shalom mag geven bij jullie, je kinderen en kleinkinderen is onze bede.

  Sterkte toegewenst,
  Cors en Regina

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 8
  Simon zei: op 2 March 2010 om 07:07

  Een paar weken geleden heb ik het Kairos document gelezen. In dit document wordt Israël als bezetter neergezet en roept men op Israël te boycotten. Bovendien wordt er op zionistische theologen een beroep gedaan hun theologie eens kritisch tegen het licht te houden en hun visie bij te stellen. Dit document is een poging van de Palestijnse kerleiders om de westerse kerk aan hun kant te krijgen met allerlij vrome taal. Hoog tijd voor tegengas! Christenen die een grote liefde voor het Joodse volk hebben, en zien dat God duidelijk bezig met het herstel van Israël, kunnen in veel kerken op weinig respons rekenen. Maar het is niet nodig eenzaam te wezen. Wanneer binnen je eigen kerk weinig ruimte is voor Israël bidstonden, zijn er meestal in de buurt interkerkelijke bidstonden waar wel wordt gebeden voor de vrede van Jeruzalem. Sinds kort bezoek ik zulke bidstonden en ik kan nu al zeggen dat ik er door opgebouwd word. Geweldig is het als je met Hervormden, Katholieken, gereformeerden, Pinksterchristenen enz mag bidden voor de Vrede van Jerusalem en God en jezelf geen rust gunt, totdat Hij Jeruzalem stelt tot een lof op aarde! Kerkmuren vallen dan weg en de Hemel komt in bewging! Die eenheid is zeer bijzonder! Het is goed om zo bij elkaar te zijn en dat is in deze tijd hard nodig om elkaar te versterken en te bemoedigen om op de bres te durven te staan!

  Shalom!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. 9
  Alfred en Irene Fietje zei: op 1 March 2010 om 03:13

  Bart en Joke, via deze weg willen we jullie sterkte toewensen, bij het heengaan jullie moeder en schoonmoeder. Wij bidden jullie de Troost van onze Here toe. Geweldig dat je mag weten, dat je een biddende en meelevende moeder had. Een geweldige steun in de rug. Die steun willen wij jullie ook geven. De Here zegene en behoede jullie. We hopen elkaar in het najaar in Eindhoven te ontmoeten. Een hartelijk Shalom van ons beiden.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>