Wachter of fan? Weblog Albert en Silvia de Hoop

Gepubliceerd Monday, 1 February, 2010 in Weblogs Gastschrijvers


Weblog door Albert en Silvia de Hoop.

Opnieuw hadden we het voorrecht om in Jeruzalem te mogen zijn, om onze plek als wachter in te nemen. Wanneer je daar weer bent, zie je de Bijbel tot leven komen! Gods Woord is zo actueel, zo profetisch voor deze tijd, dat het je hart niet onberoerd kan laten! We dienen een levende God, die betrokken en begaan is met Zijn volk, juist ook in deze tijd!

In Jesaja 31:10 worden we opgeroepen om het over de hele wereld verder te verkondigen:


“Volken, luister naar de woorden van de Heer, vertel het verder op de verste eilanden: Hij die Israel verstrooid heeft, zal het samenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde”.

Met eigen ogen zien we hoe God Zijn volk, van overal vandaan laat komen, en weer terugbrengt in Zijn land. Wat een geweldige tijd om in te leven, en om daar getuige van te mogen zijn! Maar daar blijft het niet bij… God zal niet alleen Zijn volk verzamelen, Hij zal ook Zijn geest uitstorten zoals je onder andere kunt lezen in Ezechiel 36:24-28.


“Ik leid jullie weg bij die volken, Ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie Mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens Mijn wetten leven en Mijn regels in acht nemen. Jullie zullen in het land wonen dat Ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen Mijn volk zijn en Ik zal jullie God zijn”.

Wat een belofte, wat een profetie! En dit is er nog maar één van zo velen, die allemaal terug te vinden zijn in Gods Woord, en betrekking hebben op de tijd waar we nu in leven. Word je daar niet helemaal opgewonden van?! En jij en ik mogen daar bij betrokken zijn, door als wachter deze beloften te proclameren en uit te zien naar de vervulling ervan!

Wanneer dit kwartje begint te landen in je binnenste, word je een wachter. Iemand die op de bres wil staan voor Gods volk, en “…Hem geen rust wil laten totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest, en haar roem op aarde heeft bevestigd”.

Dat is wat God zoekt… wachters die Zijn harteklop voelen en leren kennen. Die zoeken waar Zijn passie naar uit gaat…

Dan komt er een verschil tussen een wachter op de muren van Jeruzalem, of een fan van Israel. Laten we onszelf afvragen, ben ik een wachter, ben ik een volgeling van de God van Abraham, Isaak en Jacob, …. of ben ik een fan?

Wanneer je ontdekt dat het niet om mensen gaat maar om de Allerhoogste, als je niet langer toeschouwer of achterna-loper wilt zijn maar volgeling van Hem, zal Hij je verder meenemen op een ontdekkingsreis! Dan zal God je meer en meer openbaring geven en word je persoonlijk geroepen door de Heer! Dan doet het er niet meer toe waar je bent, of met wie je er bent… dan zul je op elke plaats Wachter zijn!

Shalom, en tot ziens in Nederland of in Jeruzalem!

Albert en Silvia de Hoop.

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>