Video beeld van de Latma clip.Video beeld van de Latma clip.

Grimmig

Gepubliceerd Wednesday, 2 June, 2010 in Weblogs · Weblogs Bart 12 Comments

Jeruzalem, 2 juni 2010 De hele wereld staat weer op haar achterste benen. Israëlische soldaten verhinderden een humanitaire vloot om ter hoogte van de Gazastrook aan land te gaan. Hun volste recht. Hamas laat geen gelegenheid onbenut om zich te bewapenen in haar terroristische strijd tegen Israël. Een vrije toegang tot de strook van Gaza is zodoende onverantwoord. Het liep mis. Alle beschuldigende vingers wijzen weer naar de grote zondebok van onze aarde, Israël. ‘Kruisig hen’…klinkt het in de Verenigde Naties.

Update; 1:07 PM 6/4/2010; Latma; Israelische Kopspijkers

Bekijk hier een clip van het Israelische Televisieprogramma Latma.

Brave humanitaire hulpverleners wilden hulpgoederen afleveren in de Gazastrook. Geen enkel probleem. Neem contact op met de United Nations of het Rode Kruis en jullie altruïstische actie wordt tot in de puntjes verzorgd. Dagelijks passeren vele tonnen aan hulpgoederen de grens, dus jullie scheepjes kunnen eenvoudig gelost worden en de lading kan op de plaats van bestemming afgeleverd worden. De vredesactivisten weigerden aan dit redelijke voorstel te voldoen.

Je raadt het al. Het ging deze vredelievende hulpverleners helemaal niet om de humanitaire lading van deze schepen. Het ging helemaal niet om die hulpgoederen, er was een verborgen lading. Een politieke lading. Ze wilden herrie schoppen. Succes verzekerd. De internationale media happen gretig toe, politieke leiders in hun kielzog meesleurend.

Je wacht geduldig op het onvermijdelijke ingrijpen van het Israëlische leger en tel uit je winst. Israël kon dit humanistische steekspel slechts verliezen.

Voorzichtig en met de strenge instructie geen geweld te gebruiken, daalden de Israëlische soldaten nietsvermoedend neer op het dek van één van de hulpschepen. Het werd een nachtmerrie. Opnieuw bleek de positieve goedgelovigheid van Israël een grote misrekening. Als dolle terroristen wierpen de humanistische ‘weldoeners’ zich op de Israëlische soldaten. Ze werden overboord gegooid, neergeschoten, in de rug gestoken met messen, in elkaar geslagen met ijzeren staven en bekogeld met molotov cocktails. Nog steeds maakten de militairen geen gebruik van hun vuurwapens. Ze hadden de instructies goed in hun oren geknoopt. Pas toen enkele soldaten levensbedreigend belaagd werden, werden ze gedwongen om zich te verdedigen tegen de muitende massa humanisten. Het dreigde uit te lopen op een lynchpartij. Er vielen doden en gewonden. Israël betreurt dat als eerste. Deze spijt is oprecht. Joodse soldaten liggen in zeer kritische toestand in het ziekenhuis.

Heeft dan werkelijk niemand in de gaten dat Israël geen geweld wil?

Kan niemand gewoon accepteren dat Israëls bedoelingen zuiver zijn?

In tegenstelling tot de van haat vervulde hulpverleners, gehuld in hun Palestijnse kefia’s? Hoe wordt die eenzijdige verontwaardiging verklaard?

Bekijk de vrijgekomen video’s. Als dolle dwazen wordt op de Israëlische militairen ingeslagen. Waar klinken protesten tegen deze humanistische ‘vredesactivisten?’ En dan te bedenken dat de staat Turkije zich heeft opgeworpen als officiële sponsor van dit vredesflotille.

Turkije

Premier Erdogan is helemaal buiten zinnen van razernij. Hij heeft zich persoonlijk bemoeid met de organisatie van deze actie. Hij wist dondersgoed wat de werkelijke bedoeling was van deze hulpverleners.

Hij laat geen gelegenheid onbenut om Israël te schofferen. Hij spreekt dreigende taal. De dwaas. In plaats dat hij in z’n islamitische handen wrijft en de vriendschap met Israël koestert, verspeelt hij deze jarenlange goede relatie met de Joodse staat. Beste Erdogan, je bent van harte welkom bij je moslimmakkers. Iran, Syria en andere islamitische vrienden zullen je met open armen ontvangen. Beste Erdo, Je weet niet wat je inruilt. De Joodse zegen voor de islamitische vloek.

Israël komt steeds meer alleen te staan

Ontwikkelingen gaan snel. Er gaat bijna geen week voorbij of er vinden grote rampen en politieke verschuivingen plaats. De poppetjes worden op hun plaats gezet. De voorbereidingen voor het eindspel zijn in volle gang. Ik schreef het al eerder, als we een kijkje zouden kunnen nemen in de onzienlijke wereld, dan zouden we ons een ongeluk schrikken. De tegenstander gaat als een dolle stier tekeer. Juist nu is het van groot belang dat de gelovigen de ‘Geest van onderscheiding’ ontvangen. Strek je daarna uit. Gods Geest die ons duidelijk maakt hoe laat het is op Gods klok. Ik verzeker je; de tijd dringt. We leven in blessuretijd.

Steeds grimmiger

Je kunt er van uitgaan dat de acties rondom Israël steeds grimmiger gaan worden. Israël zal steeds meer in het nauw gedreven worden. Israël zal gedwongen worden om harder toe te slaan. Puur uit lijfsbehoud. Er komt een dag dat Israël de corrupte wereld de rug toekeert en zich niets meer aantrekt van de voortdurende leugenachtige reacties van het internationale politieke corps. Israël zal door de ‘vrije’ wereld als schurkenstaat worden aangemerkt. Terwijl Israël juist de enige staat is die zich onderwerpt aan de humanitaire wetten. Natuurlijk maakt Israël fouten. Niemand ontkent dat. Maar haar intenties zijn zuiver. Met de Palestijnse bewoners, met de omringende Arabische bevolking en met haar eigen volk. Helaas wordt dit niet opgemerkt.

Toch past dit isolement in Gods plan met Israël. God heeft nog een enorme taak klaarliggen voor zijn volk. Daartoe zullen ze zich moeten afzonderen van de gemeenschap der volken. Israël zal straks geen pogingen meer ondernemen om geaccepteerd te worden door de broederschap van volken. Ze zullen niet meer buigen als een riet om Obama, of welke leider dan ook te plezieren. Ze komen alleen te staan. Er is maar één begaanbare weg voor Israël; Keer terug naar God. Stippel je eigen koers uit, samen met God, gebaseerd op Tora en Tenach. (de Bijbel) Verlaat Egypte en volg de wolkkolom! Jullie zijn geroepen.

Van de politiek heeft Israël niets te verwachten. De Verenigde Naties zullen het nimmer opnemen voor deze kleine staat. Ook Europa, Rusland en de overige landen ontpoppen zich steeds meer als vooringenomen kritikasters.

Israël is uitgekozen uit alle volken. (Deuteronomium 7:6 e.v.) Jullie (Israël) zijn apart gezet! Schik je in deze positie. Teshuva!

Je hebt een taak te vervullen. Als dienstknecht van God.

Israël is de graadmeter. We weten ook vanuit Gods Woord dat Israël alleen komt te staan. We weten dat alle landen zich tegen dit kleine land zullen verzamelen. (Zacharia 12:2,3 e.v.) Beide dynamieken zie je ontwikkelen. Steeds meer mensen, helaas ook christenen, haken af. Hun calvinistische vingers beschuldigend wijzend naar Israël. Niet gehinderd door enige kennis van de profeten. Als vrienden van Job.

Dit is het seizoen om je standpunt duidelijk te maken. Langer zwijgen kan echt niet. Predikanten, voorgangers, geestelijk leiders, laat je stem klinken.

Toon lef. Laat deze kans niet liggen. Zorg dat je straks niet met een mond vol tanden staat! (Micha 7:16) Verberg je niet langer achter mogelijk gedonder in je gemeente. Toon moed. Wees een herder, ik doel dan op de herders die hun beren en leeuwen verslaan.

Van humanistische empatische hulpverleners hebben ze in Israël even hun buik vol.

Tot ziens op de muren van Jeruzalem!

12 reacties op “Grimmig

 1. 1
  Likoed Nederland zei: op 29 September 2010 om 10:01

  Terwijl aan boord radicale islamieten waren die wilden sterven als martelaar, zie:

  http://www.likud.nl/persnl127.html

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  G Dijkstra zei: op 7 July 2010 om 07:13

  Israël het twaalf stammen rijk afgezonderd van andere volken, Gods oogappel vertrouw alleen op uw God. U bent zwak in aantal maar sterk in de allerhoogste. Welke dwaas wil uw God weerspreken?

  Er zijn ook christen die zijn verblind en menen het volgende:

  Demonstreren voor Israël vind ik echter contraproductief. Een echte vriend zegt niet alleen ‘ik sta achter je’, maar vermaant hem ook als hij in een ravijn dreigt te lopen. Waarom doen Israëls vrienden dat niet?

  Psalm 120
  1 Een pelgrimslied.

  Roep ik in mijn nood tot de HEER,
  hij geeft mij antwoord.
  2 Bevrijd mijn ziel, HEER,
  van lippen die liegen,
  van de tong die bedriegt.

  3 Wat zal je straf zijn,
  bedrieglijke tong,
  en wat je straf nog verzwaren?
  4 Pijlen, gescherpt voor de strijd,
  en dan gloeiend houtskool van brem!

  5 Ach, dat ik moet wonen in Mesech,
  ver van huis bij de tenten van Kedar.
  6 Te lang al woont mijn ziel
  bij mensen die vrede haten.
  7 Spreek ik woorden van vrede,
  zij willen oorlog.

  Slalom in Jeruzalem.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3
  Alewer zei: op 10 June 2010 om 06:41

  Ik houd van Israel met heel mn hart, en dat ik hoorde over Israels ingrijpen op die schepen, wist ik dat t niet zonder reden was en dat de Israelisch niet zomaar geweld gebruiken, zij genieten daar niet van!
  Bovendien hadden ze al gewaarschuwd niet door te varen!Bij entering hadden die activisten zich netjes kunnen overgeven…
  God zegene U volk en bescherm hen tegen alle kwade machten die opstaan tegen U volk, die U in den beginne al heeft uitverkoren.
  Je voelt met alles wat je hoort en ziet dat schakels op hun plek vallen en de radertjes draaien, op andere manier kan ik t niet uitleggen, zo voelt t
  groetjes alewer

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 4
  Rijk Petronella zei: op 9 June 2010 om 13:40

  Wij houden van Israel en blijven voor hen bidden , dat Gods beloften vervult mogen worden en dat ze moedig blijven en Jezus tot hun messias mogen aannemen .Kom spoedig Heer Jezus snel uw volk tegemoet.Maranatha, KOM HEER JEZUS KOM
  Wij hopen nog vaak het land te bezoeken en mee op de Muren te proclameren.Gods beloften uit te roepen en ONZE ALMACHTIGE liefdevolle VADERte herinneren aan ZIJN WOORD.In liefde gegroet

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 5
  Riekje Kromdijk zei: op 9 June 2010 om 10:19

  Israél wordt elke gezegend met de zegen uit Numm 6
  Yeshua is de Hogepriester naar de ordening van Melchisedek en doet dienst in het hemels heiligdom voor
  het volk van Israel, en alles komt goed en precies op Gods tijd.
  En wij, lamp brandende en de kruik met olie tot de rand gevuld.

  vr.gr Riekje en Gods zegen.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 6
  G Dijkstra zei: op 7 June 2010 om 12:55

  De wereld wordt vergiftigd door de leugens, velen hebben de Waarheid verkwantselt. Onze Joodse vrienden hebben hulp en bemoediging nodig.
  En vooral bidden voor vrede in Jeruzalem, ja proclameer roep het uit! Herinner Hem aan zijn woorden. Dat er vrede zij in uw poorten.

  Shaloom Geert

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 7
  frans en aukje zei: op 5 June 2010 om 11:13

  O Here, verlos uw volk , het overblijfsel van Israel!!
  jeremia31:7

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. 8
  Mieke zei: op 4 June 2010 om 00:54

  Op een andere site zag kwam ik een goed idee tegen: een steunkaart naar de ambassade van Israel sturen.
  adres: Ambassade van Israel, Buitenhof 47, 2513 AH Den Haag. (met dank aan Angela!)
  In mijn omgeving probeer ik zoveel mogelijk de ware toedracht van deze provocatie te laten zien ( aan de hand van de video’s van de IDF en meer). Dat helpt soms echt, want de mensen worden vergiftigd door de eenzijdige berichtgeving die voolop in het nieuws is en grif geloofd wordt. Bijvoorbeeld: de Nederlandse activiste Anne de Jong, die gisteren terug keerde op Schiphol, beweerde dat zij vanaf het andere schip zou hebben kunnen zien dat de Israelische soldaten de “vredesactivisten” aanvielen, doet bij mij de vraag rijzen: 1. hoeveel meter was haar schip verwijderd van de Marmara? 2. Welk tijdstip van de dag was het? 3. Hoe kan het dat de objectieve videobeelden een andere taal spreken?

  Ik bespeur dat het er in deze tijd steeds meer op uitdraait: “voor of tegen de God van Israel” = “voor of tegen Israel”
  Je móet kiezen!
  Of wel: heb je niets met Israel, dan heb je niets met de God van Israel.

  Shaloom voor Israel en allen die haar liefhebben.
  Groet, Mieke

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 9. Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 10. 10
  gerard zei: op 3 June 2010 om 08:30

  We zullen moeten blijven bidden voor Israel , en het blijven melden in onze vriendenkring en in de gemeente sta op!! en laat ons tezamen bidden voor onze grote broer Israel.Wees niet bevreesd want ik kom spoedig zo zegt de Heere !

  Gerard en Bianca

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 11. 11
  Teunis-Jan zei: op 3 June 2010 om 01:46

  Wachter!
  Proclameer!
  Roep het uit!
  Herinner Hem aan Zijn woorden. Op deze dag wil ik tegen Jeruzalem zeggen: ‘Wees niet bang, Sion!
  Laat de moed niet zinken!’ De HEER, je God, zal in je midden zijn,
  Hij is de held die je bevrijdt.
  Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal Hij over je jubelen.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 12. 12
  Susanne zei: op 2 June 2010 om 12:12

  Ja, dat is echt wat we moeten doen! Zwijg niet meer, laat je niet meer onderdrukken! Wees niet bang, toen moed, God staat aan jouw kant. Hij, de Eeuwige, sluimert nog slaapt. WAKKER WORDEN mensen! Zegen je broer Israël, doe wat je kunt, nu kan het nog!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>