Bezoek in 2011 de muren van Jeruzalem!

Gepubliceerd Wednesday, 5 January, 2011 in Weblogs · Weblogs Bart 4 Comments

Jeruzalem, januari 2011 De eerste proclamatiewandelingen van het nieuwe jaar zitten er alweer op. Ik beschouw het als een groot voorrecht om het nieuwe jaar te beginnen met een wachterswandeling over de muren van Jeruzalem. We werden die eerste dag vergezeld door een groepje Nederlandse en Duitse wachters. Meer dan ooit zal de roep klinken om niet langer te zwijgen om Sions wil. Ik verwacht dat de trend om te kiezen voor of tegen Israël steeds meer zichtbaar wordt binnen de christelijke gemeenschap.

De laatste maand vertelden 5 verschillende echtparen mij dat zij niet langer welkom waren in hun lokale kerk of gemeente. Na gesprekken met hun predikant of voorganger waarin zij hun liefde voor Israël kenbaar maakten, kregen zij te horen dat ze in dat geval in ‘hun’ gemeente niets te zoeken hebben.
De lijn wordt duidelijk zichtbaar. Veel kerken en gemeenten volharden in hun anti-Israël houding. Bij velen neemt deze aversie zelfs toe. Maar aan de andere kant vernemen we steeds meer getuigenissen van wandelaars die blijk geven van een toenemende liefde en belangstelling voor Gods plan met Israël binnen hun kerk en gemeente.

Er ontstaat reuring binnen de gemeente. Dat is brood nodig. We kunnen niet op dezelfde voet verder. Niet langer kunnen geestelijk leiders van twee walletjes eten. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden.
Ik realiseer het me goed. Voorgangers willen de kool en de geit sparen. Maar deze strategie is uitgewerkt. De gemeente wordt ongeduldig. De kudde verlangt naar vers gras. Er is in toenemende mate sprake van ‘heilige ontevredenheid’. Na een aantal wandelingen over de muren van Jeruzalem neemt die ontevredenheid alleen maar toe. Ik weet het.

We verheugen ons in de talloze getuigenissen waaruit blijkt dat medewandelaars een levensveranderende ervaring beleefden op de muur. God Zelf raakt wachters aan. Velen ervaren een grote innerlijke blijdschap op de muren van Jeruzalem. Anderen sluiten zich daar voor af. Dat mag, maar is niet erg verstandig.

Vandaag zijn we ooggetuigen van de vervulling van oeroude Bijbelse profetieën. God is definitief opgestaan om zich over Sion te ontfermen – Psalm 102:14. Hij wil in Zijn herstelplan samenwerken met Zijn kinderen.
Met jou en mij dus. Ik hoop dat velen zich aangesproken weten en de reis naar Israël zullen ondernemen dit jaar! Het zal een onvergetelijke trip worden.

Dit jaar lijkt een warm jaar te worden. De vredesbesprekingen met de Palestijnen zijn tot stilstand gekomen. Israël krijgt uiteraard de zwarte Piet toegespeeld, maar de werkelijkheid is dat de Palestijnen hoog in de boom zaten en niet aan de onderhandelingstafel wensten aan te schuiven als niet aan hun voorwaarden voldaan zou worden. Het zijn juist deze voorwaarden waarover onderhandeld dient te worden.
Er steken steeds meer geruchten op dat de Palestijnse leiders unilateraal een onafhankelijke staat willen uitroepen. Veel landen zijn bij voorbaat bereid zo’n staat te erkennen. Voor Israël is deze gang van zake onaanvaardbaar. Waar zouden de grenzen getrokken moeten worden, hoe zit het met Jeruzalem? Wie staat garant voor de veiligheid van de Joden die in Samaria en Judea wonen?
Maar ook de dreiging van buitenaf neemt toe. Hezbollah, Hamas, Iran, Syrië … naar vijanden hoeft Israël niet ver te zoeken. Ook in Israël zelf heerst een gelaten sfeer. Verdeeldheid en corruptie vieren hoogtij. Oud president Moshe Katsav is veroordeeld in ernstige zedenzaken.

Israël onderneemt nog steeds verwoede pogingen om door de familie der volken voor vol aangezien te worden. Ze willen erbij horen, terwijl God heel duidelijk laat weten dat Israël apart is gezet: ‘…een volk (Israël) dat afgezonderd leeft, zich niet verbindt met andere naties…’ (Numeri 23:9) of: ‘Ik ben de HEER, jullie God, die jullie van alle andere volken heeft onderscheiden…’Leviticus 20:24.
Israël is apart gezet. De dag zal aanbreken dat ze dat zelf zullen erkennen. De rest van de naties, de ‘Verenigde Naties’ zal hen met de neus op deze Bijbelse feiten drukken. Juist daarom zullen wachters hun startegische positie op de muren van Jeruzalem moeten innemen.

We zien met hoge verwachting uit naar dit komende jaar. Ons niet richtend op de verwarrende omstandigheden, maar op Gods profetische Woord.

Ten slotte willen Joke en ik een ieder heel hartelijk danken voor de talloze bemoedigingen, voorbede en financiële ondersteuning die we het afgelopen jaar mochten ontvangen. Die liefde en warmte maakten ons dikwijls verlegen en nederig. God zorgt goed voor ons.

We merken dat er sprake is van een toenemende belangstelling voor ons wachtersavontuur op de muur. We hebben daarom besloten om in het komende jaar een spreektoernee te plannen.
We zullen beschikbaar zijn voor het vervullen van spreekbeurten tussen 1 en15 juli van dit jaar. Wacht niet te lang met boeken …
We geven de voorkeur aan plaatsen waar we nog niet eerder gesproken hebben.

Tot ziens op de muren van Jeruzalem!

4 reacties op “Bezoek in 2011 de muren van Jeruzalem!

 1. 1
  Henk Brom zei: op 25 October 2013 om 00:13

  Hallo Bart, met vreugde in mijn hart heb ik mee gelopen op de muren van Jerusalem en God mogen herinneren aan Zijn belofte aangaande Israél, ik bid dat de kerk wakker wordt geschut uit zijn al eeuwen durende slaap, en eindelijk eens in gaat zien niet in de plaats is gekomen voor Israél.
  Hartelijke groeten
  Henk in Hem verbonden Shalom

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  okke hoekstra zei: op 6 July 2011 om 00:05

  GM BART IK HEB GISTERAVOND DE SPREEKBEURT [ST ZOUT]MEEGEMAAKT EN VOND HET GEWELDIG!GA DAN OOK ZSM HET BOEK KOPEN , WAT EEN WAARHEID! IN DE TOEKOMST WIL IK OOK GRAAG EEN KEER ISRAEL BEZOEKEN, ZIE HET ALS EEN PLICHT IN MIJN LEVEN, SOMMIGE DINGEN WIL JE GEWOON MEEGEMAAKT HEBBEN, VEEL SUCCES NOG IN DEZE WERELD DIE ZICH IN LAAT WIEGEN IDD .WE DE WERELD STAAT OP DE RESERVE TIJDZOALS U DAT MOOI VERWOORDE VR GR OKKEHOEKSTRA@GMAIL.COM

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3
  Georg Deuling zei: op 26 February 2011 om 12:09

  Dat willen we heel graag weer gaan doen, wat is het een voorrecht om op de muren Gods beloften over Israel te mogen uitspreken.
  De Arabische wereld is in rep en roer, de westerse wereld gunt ze de islamitische “democratie” maar de God van Abraham, Isaac en Jacob zal Zijn beloften aan Israel gestand doen en Zijn plan ten uitvoer brengen.

  Tot ziens in Jeruzalem

  shalom

  Georg&Tineke

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 4
  mieke van dijk zei: op 10 January 2011 om 07:50

  Wat zie ik er naar uit, om in april weer mee te gaan op de muren.
  hopelijk zien we jullie tijdens een van je spreekbeurten in holland.
  God, s zegen.Peter en Mieke van Dijk.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>