Libie Libie

Omringende volken

Gepubliceerd Monday, 7 March, 2011 in Weblogs · Weblogs Bart 1 Comment

Jeruzalem, 7 maart 2011.
Wat een chaos bij onze buren…De geest is uit de fles. De omringende moslimlanden weten niet waar ze het zoeken moeten.
Libanon, Jordanië, Jemen, Bahrein, Saoedi-Arabië, Oman, Egypte, Lybië, wie volgt?
Wie is de regisseur van al die volksopstanden? Wie regelt dit? Is het een spontane opstand, of schuilt er een plan achter deze massale acties?
In Psalm 2 lees je:

Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de HEER en Zijn gezalfde…
Psalm 2:1,2

Zou het kunnen dat geestelijke machten de, in slaap gedutte, moslimvolken wakkerschudden en klaarstomen voor de grote strijd tegen Gods oogappel Israël? Gods ‘gezalfde’? Oude, hooghartige leiders, die zich badend in rijkdom, slechts bekommeren om hun persoonlijke welzijn, worden hardhandig vervangen door vers, jong moslimbloed. De omringende moslimlanden worden opgeschud. De revolutie begon in Libanon, waar de terroristen van Hezbollah de touwtjes in handen kregen. Daar werd de toon gezet. Vele landen volgden inmiddels. Na Lybië zullen er zeker andere landen volgen.

In Psalm 83 lees je:

God, houd U niet stil, zwijg niet, God, zie niet onbewogen toe, Uw vijanden roeren zich, trots heffen Uw haters het hoofd.
Tegen Uw volk smeden zij een complot, ze spannen tegen Uw lieveling samen, en zeggen: ‘Kom, wij verdelgen dit volk, Israëls naam zal nooit meer worden genoemd.’ Zij hebben samen plannen gesmeed en zich tegen U verenigd…

Psalm 83:2-6

In deze psalm wordt een complot aangekondigd om Gods ‘lieveling’, lees Israël, van de kaart te vegen. ‘Kom wij verdelgen dit volk.’ Duidelijke taal.
Ik ben er van overtuigd dat dit op het ogenblik gaande is. De omringende volken worden klaargestoomd om Gods oogappel te verdelgen. ‘Israëls naam zal niet meer worden genoemd.’ Politici hebben niets in de gaten. Niet gehinderd door enig geestelijk inzicht kraaien ze nog steeds dat de huidige oproer in deze moslimlanden zal leiden tot ‘democratische hervormingen.’

President Obama bestond het zelfs om te verklaren dat deze ontwikkelingen ‘goed zullen uitpakken voor Israël.’ Zou hij het werkelijk zelf geloven?

Het tegendeel is het geval. Deze ontwikkelingen zullen niet alleen slecht uitpakken voor de eigen bevolking, maar ook voor Israël en de overige westerse landen. We zijn ooggetuigen van een geestelijke strijd. Als een veelarmig zeemonster zullen de omringende volken trachten Gods oogappel Israël in een wurgende greep te krijgen. In één van zijn tentakels houdt dit beest een vlaggetje omhoog waarop geschreven staat ‘democratische hervormingen’. We trappen in de val. Deze strijd is gericht tegen Israël en in diepste betekenis tegen de God van Israël: ‘Ze hebben plannen gesmeed en zich tegen U verenigd.’

Toch staat de uitkomst vast. De profeten hebben zich uitgesproken over deze tijd. In Joël lees je:

Roep de volken op: Bereid je voor op de strijd, laat je helden aantreden, laat al je strijders nu ten strijde trekken! Smeed je ploegijzers maar om tot zwaarden en je snoeimessen tot speren, en laat de zwakke zich een held betonen. Haast je, volken rondom, verzamel je.
– O HEER, zend dan Uw legermacht daarheen! – Laat de volken aantreden,
laat ze optrekken naar de vallei van Josafat; daar zal Ik Mijn oordeel over hen vellen.

Joël 4:9-12

Opmerkelijk dat de volken rondom genoemd worden. Rondom Israël wel te verstaan. Net als in Psalm 83 worden hier de omringende buurlanden speciaal genoemd.

Satan heeft nog maar weinig tijd. Hij wordt nerveus. Hij wringt zich in allerlei bochten om Gods herstelplan met Israël en met de wereld te dwarsbomen.
Hij laat geen poging achterwege om te verhinderen dat de Messias zal terugkeren op aarde. Satan weet dat zijn tijd er bijna opzit. Hij schuilt zelf achter deze massale islamitische volksoproer. Hij is de regisseur die de touwtjes in handen heeft. Tenminste, dat denkt hij. Als je even verder leest in Joël, dan staat er:

De HEER brult vanaf de Sion, Hij gromt vanuit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar voor Zijn volk is de HEER een toevlucht, Israël biedt Hij bescherming. Dan zullen jullie inzien dat Ik, de HEER, jullie God, woon op de Sion, Mijn heilige berg. Jeruzalem zal een heilige stad zijn; vreemden zullen er niet meer binnengaan…Maar Egypte wordt een woestenij en Edom een kale woestijn…
Joël 4:16,17,19

De Heer zal brullen en grommen. Hemel en aarde zullen beven…
De omringende landen kunnen hun borst nat maken. God Zelf zal ingrijpen. Voor Zijn Joodse volk is de Heer een toevlucht, Israël biedt Hij bescherming. Aan deze profetische woorden hoef je niet te twijfelen. Wij leven in beslissende dagen. Juist nu zal de kerk uit haar slaap moeten ontwaken. Dit is de tijd dat wachters hun plek innemen. De politieke leiders hebben geen geestelijk inzicht. Het zijn de geestelijke mensen die het verschil kunnen maken. Zij zullen hun plek moeten innemen in deze geestelijke strijd. Petrus had ons al gewaarschuwd:

Geliefde broeders en zusters, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. Met beide wil ik u tot een helder inzicht brengen, en wel door u te herinneren aan de woorden die de heilige profeten destijds hebben gesproken…
2 Petrus 3:1,2

Vreemd genoeg hebben we elkaar wijsgemaakt dat we het Oude Testament wel kunnen sluiten. Wij leven immers in het ‘Nieuwe Verbond’? Wat een vergissing. Als je wilt weten hoe laat het is op Gods tijdklok, dan kom je er niet onderuit om de profeten te lezen!

Aarzel niet langer, zwijg niet langer. Ga voor Israël in de bres staan. Onderwerp je aan Gods opdracht in Jesaja 62: Om Sions wil niet zwijgen, om Jeruzalems wil niet stil zijn.

Tot ziens op de muren van Jeruzalem.

P.S. Van 1 – 15 juli 2011 plannen Bart en Joke een spreektournee in
Nederland en Vlaanderen. Wil je hen uitnodigen, neem dan contact op via:
neverbesilent@bezeqint.net

Eén reactie op “Omringende volken

 1. 1
  Karin Zonneveld zei: op 31 March 2011 om 13:45

  Hierop zeg ik luid en duidelijk
  “AMEN!”
  En laat ons ook bidden voor ons koningshuis en regering: dat Nederland naast Israël zal blijven staan, wat er ook gebeurt.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>