Vijf jaar op de muur

Gepubliceerd Tuesday, 3 May, 2011 in Weblogs · Weblogs Bart 11 Comments

Jeruzalem, 2 mei 2011. Deze week vierden we een bescheiden feestje. Het was vijf jaar geleden dat ik voor het eerst de hoge trappen van de muren van Jeruzalem beklom. Onzeker en me niet realiserend waartoe deze dagelijkse wandelingen zouden leiden.


Ik durfde m’n mond nauwelijks open te doen. ‘Om Sions wil niet zwijgen’. Derek Prince had ons geleerd en voorgeleefd om Bijbelteksten hardop te declameren. Hij wees daarbij op het belang van het hoorbaar proclameren.

Het duurde niet lang of ik ervoer de kracht van het hardop proclameren. Het gerucht ging snel. Steeds meer nieuwsgierige pelgrims en overige toeristen wilden zo’n proclamatiewandeling wel eens meemaken. Ik had daar niet op gerekend. Joke en ik hadden de indruk dat God ons persoonlijk geroepen had voor deze wachterstaak op de muur. We realiseerden ons niet direct dat we gezelschap van belangstellenden zouden krijgen. En hoe! Inmiddels liepen zo’n 15.000 mensen met ons mee. We verbazen ons nog dagelijks over de nog steeds toenemende belangstelling. Ook uit andere landen. Ook in Duitsland verspreidt het wachtersvuurtje zich.

Als we terugkijken op de afgelopen vijf jaar maakt ons dat nederig en ongelooflijk dankbaar. Wat een voorrecht om alsnog in de gelegenheid gesteld te worden om Gods opdracht, omschreven in Jesaja 62, tot vervulling te brengen. Voor vele honderden wandelaars werd de wandeling op de muur een onvergetelijke, en levensveranderende ervaring. Er komt langzamerhand een wachtersbeweging van de grond. Gelovigen die inzien dat er iets moet gebeuren.

Ik kan niet wachten op de dag dat elk uur, de hele dag door, en de hele nacht door wachters op de muren van Jeruzalem zullen wandelen.

Tweeduizend jaar christendom heeft ons ver weg gedreven van Gods aanvankelijke bedoeling. We werden de aartsvijand van het Joodse volk. De vervangingsleer werd formeel afgewezen, maar de facto wordt hij nog in volle glorie verkondigd. De rol die Israël speelt en zal spelen in de toekomst wordt niet onderkend. De kerk heeft deze uitverkoren rol gestolen van Israël. Inmiddels dringt het langzaam door dat God deze ‘grootste diefstal aller tijden’ niet accepteert. Israël werd door Hem uitverkoren, niet de christelijke kerk. In Jeruzalem liggen onze wortels, niet in Rome.

Helaas zijn heel weinig voorgangers en predikanten op de hoogte van de rol die Israël speelt. Onwetendheid is enorm groot. Op theologische hogescholen wordt niet of nauwelijks aandacht besteed aan de uitverkoren rol van Israël. Colleges worden niet gegeven. Kritische vragen door nieuwsgierige theologiestudenten niet gesteld. Dociel volgen zij de traditionele leer en dogma’s die in Rome en in Dordrecht werden ontwikkeld. Niet de aartsvaders worden bestudeerd, maar de kerkvaders voeren nog steeds het hoogste woord.

De zwanezang lijkt te zijn ingezet. De patient kerk/ gemeente is doodziek. Richtingloos dobbert zij rond.

Talloze bezoekers werden en worden dagelijks aangesproken op de muren van Jeruzalem. God spreekt tot hen persoonlijk.

Al onze dank gaat uit naar Hem, de God van Abraham, Isaak en Jakob. We hebben geen idee hoe de komende vijf jaar zich zullen ontvouwen. Het zal er niet eenvoudiger op worden. Israël zal steeds meer in een isolement komen. Ik neem me voor om met alles wat in me is de wachtersroep te laten klinken. Niet alleen bovenop de muren van Jeruzalem, maar ook binnen de poorten van de kerk in ons kikkerlandje. We zullen uit een ander vaatje blijven tappen. Het speelkwartier is definitief voorbij. De gemeente zal zich onmogelijk langer kunnen verbergen. Ze zal zich onvoorwaardelijk moeten uitspreken t.a.v. Israël. Nee, Israël laat zich niet meer wegdrukken naar de marge van de gemeente.

De tijd dat fanatieke Israël freaks één keer per jaar hun Israël dansjes en liedjes mochten opvoeren in de kerk, getooid in witte, te wijde jurken, zwaaiend met Israël vlaggen ligt achter ons. Israël laat zich niet, nooit meer wegdrukken.

Wachters zullen dat niet meer toestaan. God zal dat niet meer toestaan. De schijnwerpers van Gods aandacht zullen in deze tijd gericht zijn op Israël. Hij zal de vervallen hut van David weder opbouwen (Amos 9:11) Voor alle duidelijkheid, met deze ‘vervallen hut’ wordt niet de kerk bedoeld, maar Israël! Niet Israël zal in de kantlijn gemanoeuvreerd worden, maar de heidense kerk zal naar de bescheiden zijlijn geschoven worden. Niet de heidengelovigen spelen de eerste viool, maar Israël. In Efeziërs 3:6 lees je dat wij, niet Joden ‘medeburgers, medebewoners, en mede-erfgenamen zullen worden van het ‘burgerschap van Israël’. Dus niet de hoofdbewoners! Dat zou tot enige bescheidenheid moeten leiden.

Predikanten en voorgangers zullen zich niet meer kunnen schuilhouden. Zeker… Israël ‘ligt gevoelig in “hun” gemeente’, ik kan alleen maar zeggen: ‘het zal tijd worden.’ Aan tweeduizend jaar Israël-vijandige evangelie verkondiging moet onmiddellijk een eind gemaakt worden.
Zoals God zegt; ‘brandend van liefde neem Ik het op voor Jeruzalem en Sion,’ (Zacharia 1:14M) zo zal iedere Godvrezende voorganger Hem deze woorden moeten nazeggen. Als je deze woorden met geen mogelijkheid uit je mond kunt krijgen, zul je ernstig in de spiegel moeten kijken. Dan loop je niet in de pas met je Vader. Het kan niet zo zijn dat onze Vader helemaal lyrisch is over Israël, en dat jij Israël wegduwt. Die tijd ligt voorgoed achter ons.
Je voelt het al…De komende vijf jaar zullen we onze stem luid en duidelijk laten horen, zowel in Israël als in ons polderlandje. Voor vaagheid zal niet veel ruimte zijn.

Volgende maand zal mijn boek ‘Steen door de ruit’ uitkomen. Op het ogenblik rond ik mijn tweede boek af (‘Terug van weggeweest, van Rome naar Jeruzalem’)
Dat zal na de zomer in de winkel liggen.

Van 1-15 juli zullen wij in Nederland een spreektournee houden.
Er zijn nog enkele avonden beschikbaar. Houd onze website in de gaten.

Tot ziens op de muren van Jeruzalem!

11 reacties op “Vijf jaar op de muur

 1. 1
  lina Heederik zei: op 13 July 2011 om 11:11

  ja je bent goed in stenen gooien Bart k, heb je boek gelezen……..het treft mij dieper dan ik wil toegeven, berouw is ook iets moois , ik huil , maar k, heb het gevoel of er nog veel meer komt……ik ben nog lang niet daar waar ik moet zijn , misschien moest je daarom nog een boek schrijven

  dank jullie wel voor het wakker schudden…………..voor het schreeuwen en het stenen gegooi……
  er ligt veel aan diggelen, en ik zal mij beter moeten orienteren……….

  Gods bescherming zij over jullie

  Een zuster groet uit Soest
  Lina Heederik

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  LOES VAN ES zei: op 15 May 2011 om 06:50

  JA HEERLIJK ISRAEL IS VANDAAG 63 JAAR OUD GEWORDEN, EN DAT VIER IK MEE, HIER IN NEDERLAND.
  SJALOOM LECHAEM MAZZELTOF ISRAEL.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3
  Harry & Gerda zei: op 15 May 2011 om 02:26

  Lieve broer en zus,

  Wat klopt mijn hart als ik deze woorden lees! We bidden jullie Gods krachtige zegen toe bij jullie missie op de muren van Jeruzalem. De HEERE zal zijn beloftes voor Zijn volk waarmaken!
  Vanavond mogen we ergens in de polder bij Zwolle een stukje grond voorbewerken, We hopen jullie daar in juli te ontmoeten!

  een dikke hug en Shalom
  Harry & Gerda

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 4
  margot unger zei: op 14 May 2011 om 12:27

  Shalom Bart en Joke,
  Fantastisch dat jullie dit werk al weer 5 jaar mogen doen op de muren.
  Dat er steeds meer wachters zullen volgen, wens jullie Zijn onmisbare zegen toe, wel een beetje jammer dat jullie er zelf niet zijn in juli,
  Wij zullen zeker als gezin de muren opgaan!
  met een hartelijk Shalom
  Margot Unger

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 5
  Esther zei: op 8 May 2011 om 12:56

  Beste Bart en Joke,
  Wat bijzonder dat jullie dit werk alweer 5 jaar mogen doen! Echte pioniers en wat geweldig als je dan zo mag terugkijken! Wij hebben ook een onvergetelijke en levensveranderende ervaring op de muur gehad. Wij zien uit naar je boeken (wij houden wel van jou ‘wachterstaal’) om verder tot inzicht te komen. Wij hopen tot spoedig weerzien op de muur! Gods zegen bij jullie mooie werk. Shalom, liefs uit Holland.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 6
  Fred Barendsma zei: op 6 May 2011 om 08:14

  Shalom Bart en Joke,

  Geweldig dat God het mogelijk maakte dat jullie dit baannbrekende werk mochten gaan doen.
  De anderen en ik zien er naar uit om volgende week weer met jou de muur op te mogen en zelf hoop ik dat God mij nog eens zal vrijmaken om een echte wachter te mogen worden.
  Lehitraot
  Fred Barendsma en de leden van Succat Yeshua uit Katwijk ZH

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 7
  Cors en Regina zei: op 4 May 2011 om 15:28

  Shalom Bart en Joke,
  We wensen jullie mazzel-tov met het 5 jarig “Om Sions wil niet zwijgen” op de muren van Jerusalem. Het is onze bede dat jullie een kanaal mogen zijn om de Liefde van de Eeuwige voor zijn knecht Jakob duidelijk zichtbaar te maken in kerken en kringen. Wellicht zullen dan de aartsvaders weer een prominentere plaats innemen en bestudeerd worden, en de invloed van kerkvaders verwelken.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. 8
  Daniel zei: op 3 May 2011 om 20:17

  Hi Bart and Joke, time flies when you are having fun. Its been two years since I had my life-changing experience visiting (you in) Israel. Very exciting and humbling how God re-ignited my passion for Him and opened my eyes to His love for Israel and the Jewish people…..medeburgers – what an honour and responsibility! Love from New Zealand – I will be back.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 9. 10
  Likoed Nederland zei: op 3 May 2011 om 12:35

  Zie ons persbericht over Sabeel van gisteren:
  http://www.likud.nl/pers030.html

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 10. 11
  Marion zei: op 3 May 2011 om 10:31

  Wat goed Bart deze site. wat een mooie opdracht hebben jullie gekregen!en alweer vijf jaar, ja de kerken laten het afweten, dat bedroeft mij ook. eind maart ben ik met andere Israel consulente, s in Israel geweest,(voor het eerst) en jammer genoeg was u in Nederland! maar dan ervaar je pas hoe na Israel aan je hart ligt. wat een mooi land wat indrukwekkend, ik heb genoten.
  kom graag weer eens terug “zo de Here wil” en wij leven.
  Bart en Joke van harte Gods onmisbare zegen, en met een hartelijk Shalom van Marion uit Drente.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>