With a portrait of late Palestinian Yasser Arafat on the background Palestinian President Mahmoud Abbas speaks at the Fatah conference in the West Bank town of Bethlehem, Tuesday, Aug. 4, 2009. The Palestinians' Fatah movement came together Tuesday for its first convention in 20 years, trying to rise from division and defeat with a pragmatic political program and new leaders, in what its supporters hope will be the final push toward Palestinian statehood. (AP Photo/Tara Todras-Whitehill)With a portrait of late Palestinian Yasser Arafat on the background Palestinian President Mahmoud Abbas speaks at the Fatah conference in the West Bank town of Bethlehem, Tuesday, Aug. 4, 2009. The Palestinians' Fatah movement came together Tuesday for its first convention in 20 years, trying to rise from division and defeat with a pragmatic political program and new leaders, in what its supporters hope will be the final push toward Palestinian statehood. (AP Photo/Tara Todras-Whitehill)

Palestijnse staat? Geen denken aan!

Gepubliceerd Tuesday, 20 September, 2011 in Weblogs · Weblogs Bart 8 Comments

Jerusalem, 8 september 2011.Na een lange verlofperiode in Nederland hebben we de draad als wachter op de muren van Jerusalem weer opgepakt. Ik wil de wachters die tijdens onze afwezigheid de wandelingen hebben waargenomen hartelijk danken. Het aantal dagen dat er geen waarnemers de muur op gingen bleef zodoende beperkt. Het is natuurlijk onze bedoeling dat iedere dag wachters de muren opgaan. In de toekomst zullen we er voor zorgdragen dat zich iedere dag wachters melden bij de Jaffa poort.

De wandeling over de muren van Jerusalem maakt veel los. Bijna dagelijks ontvangen we emails van enthousiaste wandelaars. De dagelijkse proclamatiewandelingen over de muren van Jerusalem zijn niet meer weg te denken. We ervaren Gods aanwezigheid tijdens deze wandelingen. Velen zijn geschokt als zij ontdekken hoe actueel Gods profetieën zijn. Het is pijnlijk om vast te stellen dat algemene kennis van deze profetieën bij de meeste christenen domweg ontbreekt.

Eeuwen geleden had de profeet Jesaja al voorzegd dat eens wachters op de muren zouden worden geplaatst die niet langer zouden zwijgen ‘om Sions wil’.
Vandaag is het zover.

In de toekomst verwacht ik dat meerdere teams de muren zullen beklimmen. ‘De hele dag en de hele nacht door’, concluderen we uit Jesaja 62:6. Juist nu de chaos steeds groter wordt en de spanning in het Midden-Oosten toeneemt zal een leger wachters opstaan. Gelovigen die zich geroepen weten om voor Israël in de bres te gaan staan. Zoals Johannes de Doper de eerste komst van de Messias aankondigde, zo zal vandaag het wachtersgilde de terugkeer van de Messias aankondigen. Wat een voorrecht om betrokken te zijn bij deze profetische wachters acties!

Ik merk dat steeds meer mensen zich zorgen maken over de situatie in Israël. ‘Is het wel veilig om Israël te bezoeken? Komt er oorlog binnenkort?’

Wat moet ik daarop antwoorden?

De Bijbel zegt dat de dreiging zal toenemen. Donkere wolken zullen samenpakken. Angst zal toenemen. Zeker, het heeft er alle schijn van dat een ernstig conflict onvermijdelijk is. Maar ik zeg daar direct bij dat de Bijbel duidelijk is over de uitkomst.

In Joël lees je: Haast je, volken rondom, verzamel je. – O HEER, zend dan Uw legermacht daarheen! – Laat de volken aantreden, laat ze optrekken naar de vallei van Josafat; daar zal Ik mijn oordeel over hen vellen. (Joël 4:11, 12)
Even verderop lees je: De HEER brult vanaf de Sion, Hij gromt vanuit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar voor Zijn volk is de HEER een toevlucht, Israël biedt Hij bescherming. (Joël 4:16)

Zeker, er zal sprake zijn van grote dreiging, maar God laat er geen gras over groeien: Voor Zijn volk is de HEER een toevlucht, Israël biedt Hij bescherming. Ik meen dat de tijd is aangebroken dat juist de westerse (christelijke) landen zich zorgen moeten maken. We zijn – voor velen ongemerkt – een nieuw tijdperk binnengegaan waar God zich persoonlijk bemoeit met het herstel van de vervallen hut van David. Volken zullen zich niet langer ongestraft tegen Israël kunnen keren. Ik schreef het al eerder, velen zullen er van opkijken dat God een lik-op-stuk beleid zal toepassen op volken en naties die zich tegen Israël zullen keren.

Palestijnse staat

Binnenkort is het zover; dan zal in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gestemd worden over het recht van de Palestijnse bevolking op een eigen staat.

Secretaris Generaal Ban Ki-Moon steunt zo’n voorstel, niet gehinderd door enige Bijbelse kennis. Toch is hij niet te verontschuldigen; zelfs indien je kennis hebt over de historische feiten, is de vestiging van een Arabisch ministaatje in het Beloofde Land, Samaria en Judea, gebaseerd op onwaarheden en een onjuiste interpretatie van de oorsprong van dit geplaagde Palestijnse volk. Palestijnen hebben het niet gemakkelijk, maar om deze bevolkingsgroep (opgebouwd uit zo’n 52 verschillende taalgroepen cq. entiteiten) een eigen staat te geven is dwaasheid. Dit is nooit de opzet geweest van de Engelse Balfourverklaring uit 1917. Die was juist bedoeld om de Joden, die over de volken verstrooid werden tijdens hun tweeduizend jaar durende verdrukking, hun land weer terug te geven. Dit werd bevestigd door de conferentie van San Remo in 1920 en unaniem bevestigd door de Volkenbond, de voorloper van de Verenigde Naties. Er is maar één volk dat, gesteund door Internationaal Recht, recht heeft op Samaria en Judea. Dat volk is het Joodse volk!

De erkenning van een Palestijnse staat zet de waarheid op zijn kop. Deze blog biedt me niet de ruimte om hier dieper op in te gaan. Google even op ‘San Remo Conferentie’ om je historische kennisniveau op te krikken.

Hoe deze stemming ook zal verlopen, er komt geen Palestijnse staat! Lees je Bijbeltje er maar op na. Sla Ezechiël 36 open en lees de krachtige woorden die spreken over de toekomst van de zgn. ‘Westoever’. Dit gebied wordt in de Bijbel ‘de bergen van Israël’ genoemd, Bijbels bekend als Samaria en Judea, het hartland van Israël. Dit land is aan het Joodse volk beloofd, zeker niet aan het Palestijnse!

Wachters, sta op. Dit is het moment dat jullie je strategische positie zullen moeten innemen op de muren van Jerusalem (Jesaja 62). Verzet je in de geestelijke, onzienlijke wereld tegen dit heilloze, vijandige voornemen. Gebruik je autoriteit die je door Jeshua ontvangen hebt. We strijden geen strijd tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke machten en krachten. Richt je daar op. Niet in eigen kracht, maar in de naam van onze Heer; Jeshua.

‘Om Sions wil niet zwijgen, om Jeruzalems wil niet stil zijn’, lezen we in Jesaja 62:1. Het is mooi als gelovigen stilletjes bidden voor een zaak, maar hier worden we aangespoord om onze stem te verheffen. Ga staan en proclameer Gods plannen met Israël en het Joodse volk. Ik weet het, je behoort bij een kleine ‘dwaze’ minderheid, maar God werkt door minderheden. Ik hoef je de Gideonsbende slechts in herinnering te brengen. God is geen democraat. Hij is niet afhankelijk van de meerderheid. Hij is soeverein!
Dan zal de HEER het opnemen voor zijn land.
Dan zal de HEER het opnemen voor zijn land. (Joël 2:18) Jullie, inwoners van Tyrus en Sidon, en jullie, Filistijnen, wat denken jullie wel? Wilden jullie je op Mij wreken? Wilden jullie iets tegen Mij ondernemen? Onmiddellijk laat Ik jullie daden op je eigen hoofd neerkomen. (Joël 4:4)
Politieke leiders kunnen niet langer ongestraft anti-Joodse acties ondernemen.

God zal Zijn beschermende hand wegnemen bij de vijanden van Israël.

‘Ach, het zal zo’n vaart niet lopen’, reageren velen. Ik wil je alleen maar waakzaam maken. Ernstige dreiging en wellicht grote conflicten met de omringende volken zullen plaatsvinden. Maar God zal zelf ingrijpen. ‘Als in de dagen van Egypte’, lezen we in Micha 7:15. De volken zullen beschaamd staan.

De oproer in de omringende landen is een voorbode van de toekomstige dreigende dagen. Hoewel de roep van de onderdrukte islamitische volken om democratische hervormingen oprecht is, is het een utopische (westerse) waangedachte dat er ooit democratieën zullen worden gevormd in deze moslimstaten. Integendeel, moslim extremisten wrijven genoegzaam in hun handen. Ze wachten geduldig af. Zacharia 12 beschrijft het toekomstige scenario. Ik lees net dat in Egypte een woedende menigte getracht heeft de Israëlische Ambassade te bestormen. Het Israëlische personeel is geëvacueerd en veilig teruggekeerd in Israël. Moet ik je nog overtuigen van de werkelijke betekenis van islamitische democratische hervormingen?
Deze week kreeg premier Tayyip Erdogan van Turkije het op zijn heupen. Hij verbrak de diplomatieke contacten met Israël … Foto: Premier Erdogan kondigde meer strafmaatregelen tegen Israël aan. © ANP

Deze week kreeg premier Tayyip Erdogan van Turkije het op zijn heupen. Hij verbrak de diplomatieke contacten met Israël. Hij is in zijn wiek geschoten omdat het, door de VN gesteunde, Palmer Rapport aantoont dat Israël tijdens de knokpartij op het Turkse flotille, rechtmatig gehandeld heeft. Turkije is hard op weg om een islamitische staat te worden a la Iran. De ijdele Erdogan droomt van de wederopstanding van het eens zo machtige Ottomaanse Rijk. Eens waren de Turken heer en meester in het Midden-Oosten. Erdogan wil Turkije weer op de kaart zetten. Hij ziet zichzelf al zitten, hoog te paard als zijn droomvoorbeeld Ottoman de Geweldige. Israël wordt als grote hinderpaal gezien in dit streven. Zijn er nog steeds liefhebbers in Europa die Turkije in hun midden willen verwelkomen?

De situatie in Syrië verergert met de dag. Een wisseling van de wacht lijkt ook daar onvermijdelijk. Wie zal de plek van de narcistische dictator Bashar Assad innemen? Een democratische broeder? Het zal niet waar zijn. Het islamitische net lijkt zich te sluiten rondom Israël, Gods oogappel.
Wachters maken het verschil

Israël komt opnieuw alleen te staan. De familie der volken zal zich keren tegen Gods volk. Zelfs de kerk zal zich distantiëren van dat koppige Joodse volk. Het zullen de wachters zijn die onvoorwaardelijk voor Israël in de bres zullen staan. Juist in de komende dagen. Het is niet denkbeeldig dat bij toenemende spanning weer een ‘negatief reisadvies’ wordt afgegeven. Zo’n negatief reisadvies is voor de meeste toeristen en pelgrims het sein om hun reis naar Israël te annuleren. Voor wachters is zo’n negatief reisadvies juist het signaal om massaal af te reizen naar Jeruzalem. Onophoudelijk zullen zij Gods beloften van herstel en overwinning proclameren vanaf de hoge muren.

Wachters zullen niet naar huis vluchten als het wat heet onder de voeten wordt. Het zal een getuigenis zijn voor de Joodse bevolking; juist als de dreiging toeneemt zal de stroom wachters toenemen, niet gehinderd door angst, maar geleid door Gods Geest. De wachtersbanier zal duidelijk zichtbaar wapperen boven de muren van Jerusalem.

Ik ben er van overtuigd dat velen zich geroepen weten om te participeren in deze profetische roep. Aarzel niet, kom naar Jerusalem en wandel een tijdje met ons mee! De wandelingen over de muren van Jerusalem zullen je leven op zijn kop zetten.

Tot ziens op de muren van Jerusalem!

8 reacties op “Palestijnse staat? Geen denken aan!

 1. 1
  Bert-Jan Schuurman zei: op 25 September 2011 om 15:53

  “God is geen democraat. Hij is niet afhankelijk van de meerderheid. Hij is soeverein!” prachtige zin Bart. Ik heb de vrijmoedigheid genomen om hem op m’n FB-pagina te zetten. Ik hoop je in november weer te zien in Yerushalayim. Bless.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Martine zei: op 22 September 2011 om 23:58

  Op 7 november hoop ik ook voor het eerst af te reizen naar Israël en een aantal dagen mee te wandelen op de muur. Ik zie er enorm naar uit!
  Ik ben zo gesterkt en bemoedigd door je boek, Bart, en heb de roep van God in mijn hart nu begrepen. Ik groei er naar toe en verlang er naar om niet langer te zwijgen om Sions wil!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3
  gerard en bianca zei: op 19 September 2011 om 10:19

  Shalom Bart en Joke,

  We hebben weer 2 x meegelopen en het was weer mooi om mee te maken ook het stuk hierboven bepaald ons weer bij de noodzaak om wachters op de muur te zijn ! met name psalm 102 sprak ons aan en zullen we zeker blijven proclameren op onze avonden !!
  Gr van Gerard en Bianca Willemstein

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 4
  Paulien zei: op 17 September 2011 om 14:55

  Komende week hoop ik naar Israël af te reizen en dan ook mee te gaan de muren op…

  Tot ziens!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 5
  Henk Vermeule zei: op 14 September 2011 om 03:13

  Niet aan israel verbonden kerken lopen al 60 jaar leeg, en de Messiaanse groepen groeien. Er lijkt zich een herontdekking van Gods woord te voltrekken,(één van de gevolgen van een “wandeling” over de muur en Gods genade daarin!) de wedergeboren en besnedene van hart ontdoet zich van het vuil dat door de “kerkvaders” is ingeplant, een “Hizkia”opleving!

  Jeremia 51 vers 12 is duidelijk: banier en wachters gaan samen. Gelukkig hebben wij een geestelijke strijd te voeren en IS de banier al 5 jaar zichtbaar boven Jeruzalem, ondersteund door duizenden die dagelijks Israel omringen met gebed. Als Zijn Lichaam mogen wij met onze stem, Zijn beloften laten horen over Israel, wie roept daar dan eigenlijk?(Jer.25.30)

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 6

  Shalom Bart,

  Toen ik las: “Hij ziet zichzelf al zitten, hoog te paard…” en politieke leiders kunnen niet langer ongestraft anti-Joodse acties uitvoeren. Hier een filmpje waar Erdogan al straf krijgt. Ik hoop dat de link werkt. Ieder krijgt wat hem toekomt! Klik hier maar eens om te zien hoe de Turkse leider Erdogan van een paard wordt geworpen en een flinke trap in zijn….. krijgt. Had het paard een zesde zintuig of zou een engel dat in zijn oor hebben gefluisterd?

  Simon

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 7

  Ik kan bijna niet wachten om vanaf 7 november op de muren van Jeruzalem te mogen proclameren voor het volk Israel.Het is de hoogste tijd vind ik zelf.
  Over die wachtersbanier: Lijkt me niet echt nodig. We zullen herkenbaar zijn in de onzichtbare wereld, ze zullen het weten in Wiens Naam wij daar proclameren!
  Tot 7 november lieve Bart en Joke!
  P.S.: Wat een goed boek zeg: Steen door de ruit. Ik zeg daar AMEN op!!!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. 8
  Peter de Vries zei: op 8 September 2011 om 05:16

  Shalom Bart,
  Bedankt voor opnieuw een heldere, profetische boodschap en je bemoedigede woorden! God is de grote Regisseur, die álles in de hand heeft!
  Je schrijft over de ‘wachtersbanier’ die duidelijk zichtbaar zal wapperen boven de muren van Jeruzalem. Bestaat die ook fysiek? Zo ja, kun je me laten zien hoe die eruit ziet? Zo nee, laten we die dan maar gaan maken en opheffen, zodat de volken het zullen zien!
  Veel zegen gewenst en Gods vreugdevolle nabijheid,
  Peter de Vries, Hoofddorp

  En natuurlijk nog gefeliciteerd met je eerst lustrum op de muur!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>