Israeli PM Netanyahu spreekt op de AIPAC policy conference in WashingtonIsraeli PM Netanyahu spreekt op de AIPAC policy conference in Washington

Wachtersdag 2012

Gepubliceerd Thursday, 8 March, 2012 in Weblogs · Weblogs Bart 9 Comments

Jerusalem, 7 maart 2012. Premier Netanyahu hield tijdens de jaarlijkse AIPAC (Amerika’s pro-Israel lobby) conferentie in Washington DC een krachtige speech waarin hij onder andere verklaarde: ‘als Minister President van Israël zal ik nooit toestaan dat mijn volk in de schaduw van vernietiging zal moeten leven…we kunnen geen wereld aanvaarden waar ayatolla’s beschikken over atoombommen.’ Hij liet er geen gras over groeien. Netanyahu wees de toehoorders erop dat grote wereldleiders als Franklin D.Roosevelt en Winston Churchill weliswaar de Tweede Wereldoorlog een beslissende wending gaven, maar niet konden voorkomen dat zes miljoen Joden werden vernietigd.
Vandaag leven we niet in 1938, maar schrijven we 2012. Inmiddels hebben de Joden een eigen staat en een krachtig leger. Israël zal niet toelaten dat haar bestaan opnieuw bedreigd wordt door vijanden en Ahmadinejad, de despotische, islamitische leider van Iran in het bijzonder. Net als Neville Chamberlain, de Eerste Minister van Groot Brittannië destijds (1938) zelfgenoegzaam meende dat hij de wereldvrede tot stand had gebracht (‘Peace for our time’), zo meent President Obama dat er met de moslimdwaas Ahmadinejad nog onderhandeld kan worden. Er gaat geen week voorbij of Ahmadinejad mompelt een of andere antisemitische uitspraak. Hij heeft maar één doel: de vernietiging van Israël en haar Joodse bevolking.
Politiek leiders kunnen onmogelijk langer om de hete islamitische brij heen draaien. De onophoudelijke, oorlogzuchtige walmen die uit Iran opstijgen, doen het ergste vermoeden.
Dan hebben we het nog niet over de Arabische lente die welig tiert. Islamitische broederschappen ruiken hun kans. Als broedse lentevogeltjes knutselen zij hun politieke, pluche nestjes in elkaar. Westerse politici kijken vertederd toe.
Ondertussen neemt de situatie in buurland Syrië barbaarse proporties aan. Gewonde burgers worden in ziekenhuizen gemarteld door regeringsgetrouwe verpleegkundigen en militairen. Vele duizenden burgers vinden de dood. Wat een drama.

Israël in het nauw

Je hoeft geen profeet te zijn om te voorzien dat Israël in al dit moslim tumult steeds meer geïsoleerd komt te staan. Fatah en Hamas lijken elkaar te hebben gevonden. Deze Palestijnse organisaties zullen nooit een Joodse staat in hun midden accepteren. Inhoudelijk wijken deze islamitische vertegenwoordigers niet af van hun broeders in Iran. Ze hebben hetzelfde doel voor ogen: in het Midden-Oosten is geen plaats voor een Joodse staat.

Een groot conflict lijkt onvermijdelijk. Alle mogelijkheden lijken uitgeput. Israël heeft jarenlang gepoogd om tot vrede te komen met de Palestijnse bevolking. Meerdere malen boden zij hen meer dan 95% van het betwiste gebied aan. Hooghartig werd dit aanbod afgewezen. Israël is uitgepraat. Er is geen speelruimte over. Palestijnen willen geen vrede met Joden. Nog steeds wordt aan Palestijnse kinderen op school onderwezen hoe eervol het is om als shahid (martelaar) te sterven. Over een mogelijke vrede met hun Joodse buren wordt met geen woord gerept.

Waar blijft de kerk?

Speelt de kerk een rol in dit eindscenario? Reken maar! Wij, gelovigen, worden vurig opgeroepen om te proclameren en te profeteren. Het Eerste Verbond staat bol van profetieën die het herstel van Israël (de vervallen hut van David, Amos 9:11) voorzeggen. ‘Ik zocht naar iemand die een muur om de stad (Jeruzalem) kon bouwen, die voor het land (Israël) in de bres wilde springen opdat het niet zou worden vernietigd – maar zo iemand heb Ik niet gevonden’, verzucht God, de Heer, door de mond van de profeet Ezechiël (22:30). Dit is het seizoen-bij-uitstek dat wachters hun plek innemen op de muren van Jeruzalem. (Jesaja 62) De strijd om Israël is geen politieke strijd, maar geestelijke oorlog. Allah, de fopgod van dood en terreur laat geen poging onbenut en geen leugen achterwege om Gods herstelplan met Israël te dwarsbomen. Hij weet maar al te goed dat zijn tijd er bijna opzit. Satan gaat als een dolle stier tekeer om Gods herstelplan met Israël te frustreren. Hij weet dat Jeshua, de Verlosser juist in (‘Oost’) Jeruzalem zal terugkeren. Hij weet dat God op de Sionsberg in (‘Oost’)Jeruzalem woning zal maken. (Psalm 132:13,14)
Vreemd genoeg ontgaat ‘t het professioneel, geestelijk kader grotendeels dat juist nu de gemeente handelend dient op te treden. Tijd voor actie! Israël heeft geen vrienden buiten de gemeente. In Jesaja lezen we dat Israël alleen stond. (Jesaja 51:18,19) We laten Israël toch niet opnieuw in de kou staan?

Laat je niet met een kluitje in het riet sturen door je voorganger of predikant wanneer hij beweert dat de profetieën die spreken over Israëls herstel, hun tijd hebben gehad. Ze hebben het faliekant mis! Wij zijn juist ooggetuige van Gods majestueuze herstelwerkzaamheden van deze vervallen hut van David. Ontwaak en bestudeer de profeten. Deze week vieren we het feest van Poerim. Koningin Esther redt het Joodse volk. Ze had daarbij wel enige aandrang nodig: ‘Als jij (Esther) nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.’ (Ester 4:14)
Esther begreep de boodschap en trad handelend op. Ook wij leven ‘in een tijd als deze…’

Vele duizenden liepen inmiddels met ons mee over de muren van Jeruzalem of bezochten spreekbeurten. Steeds vaker kom ik gelovigen tegen die enthousiast en vol passie Gods Woord bestuderen. Zij keren op hun schreden terug van Rome naar Jeruzalem. Zodra gelovigen openbaring en inzicht ontvangen t.a.v. Gods herstelplan met Israël, lezen zij de Bijbel met vernieuwde ogen. Je ontdekt dat Israëls rol nog lang niet is uitgespeeld. Vol vuur wil je deze ontdekkingen delen met je vrienden en voorganger of dominee. Niet zelden kom je van een koude kermis thuis. Je enthousiasme wordt hardhandig getemperd. ‘Israël ligt gevoelig’ is nog steeds het religieus credo. Een groeiend aantal gelovigen dat Israël in hun hart sluit stoot zijn neus. ‘Natuurlijk, wij staan achter Israël, maar in onze gemeente/kerk is geen plek voor Israëlfreaks, wij willen vooral een evenwichtige boodschap brengen, God houdt net zoveel van Palestijnen als van Joden…’ is het politiek correcte antwoord. Steeds meer wachters voelen zich eenzaam en niet gehoord binnen hun gemeente. Steeds regelmatiger krijgen we de vraag voorgeschoteld: ‘hoe nu verder?’

Wachtersdag

Vooral met het oog op de toekomstige, roerige tijden menen wij dat dit een goed moment is om een wachtersdag te organiseren. Het leek ons goed om een gelegenheid te creëren waar wachters, verspreid over Nederland en Vlaanderen elkaar kunnen ontmoeten. Het is onze opzet om een netwerk van wachters op te bouwen. Wat zou het goed zijn indien wachtersgroepen ontstaan die geregeld samenkomen. Samen eten, sabbat vieren, proclameren, onderwijs geven en ontvangen in een ‘ieder heeft iets’ omgeving. ‘Gemeenschap der heiligen’ beleven met gelijkgestemde wachters die met elkaar liefde voor God en Israël gemeen hebben. Niet in grote zalen, maar ‘ten huize van’. Mensen die zowel de eerstgeboren zoon, Israël, omhelzen (Exodus 4:22), als de eniggeboren Zoon Jeshua.
Heb je de indruk dat jij geroepen bent als wachter, mis deze gelegenheid niet!
Omdat we het heel belangrijk vinden om met elkaar ‘maaltijd te houden’, zal er een sabbatlunch geserveerd worden.

De wachtersdag zal worden gehouden op zaterdag 9 juni 2012
Lokatie: De Flint, Coninckstraat 60, 3811 WK Amersfoort http://www.deflint.nl/home
Aanvang: 10.00 uur (09.00 uur zaal open)
Slot: ongeveer 16.00 uur
Kosten: € 25,= per persoon

Geef je op:
Stuur een mail met je naam en adres op naar: wachtersdag@gmail.com
Maak bedrag over op rek nr: 140966080 tnv Pull ter Gunne in Goirle.

9 reacties op “Wachtersdag 2012

 1. 1
  lonnerietbergen zei: op 7 April 2012 om 21:50

  ik verheug mij er op de dag vgr lonne rietbergen

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Pieter Doeve zei: op 24 March 2012 om 11:00

  Afgelopen jaar november hebben mijn vrouw en ik een aantal keren over de muren gelopen… Bart en zij vrouw heb ik al in nederland leren kennen. Het is zo’n rijkelijke geestelijke ervaring dat dit onderdeel van ons christen leven zo cruciaal is om werkelijk te erkennen dat wij alles (onze Redding) aan het Joodse Volk hebben te danken en dat wij dat nu werkelijk moeten “erkennen”. Door mee te gaan over de muren van Jeruzalem en onder Zijn Woord en uitleg te zijn zal ons de ogen werkelijk geopend (moeten) worden dat wij volledig fout hebben gedaan aan het Joodse Volk door de geschiedenis heen…. Het is geen gebed dat wij geconfronteerd moeten worden met de Waarheid en Hem eraan moeten herinneren dat Zijn zetel zal in Zijn stad Jeruzalem…

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3
  jan willem zei: op 12 March 2012 om 20:20

  Lieve broeders en zusters,
  Ik zie er naar uit u allen te ontmoeten.
  Hiermee gaat een droom in vervulling.
  “Toevallig” viel mijn oog van daag op het tekstgedeelte uit Amos (7:1-6).
  Het is toch bijzonder dat de Heere naar ons luisterd en Hoort.
  Shalom en lehitraoth, Jan Willem van der Sluijs

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 4
  A. v.d.E. zei: op 11 March 2012 om 12:05

  Hallo Frans,

  Lees in dit verband het woord uit Ezechiël 22:30,31 waar God zegt: “Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden. 31. Daarom heb Ik mijn gramschap over hen uitgestort”.
  Lees ook Ezech. 33. daar wordt Ezechiël als wachter aangesteld. Ook de armen van Mozes moesten verhoogd blijven voor de overwinning op Amalek. Ex.17:12. Lees Heb.7:25. “daar Hij ( Here Jezus) altijd leeft om voor hen te pleiten”.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 5
  Frans Bernet zei: op 9 March 2012 om 01:54

  Ik kan het niet laten om weer even te reageren. Waar ik mij aan erger is dat de indruk wordt gegeven dat we God allemaal een handje moeten helpen, alsof Hij niet bij machte is om grote wonderen te verrichten! Als je de geschiedenis een beetje kent, dan weet je dat God allang (+/-130 jaar) bezig is Israël op de “kaart” te zetten: 1897> eerste zionistisch congres te Basel. 1919> Brits mandaat over wat toen nog “Palestina” heette. 1948> stichting van de staat Israël. 1967> zesdaagse oorlog, waarbij Oost-Jeruzalem weer in Joodse handen komt, en alle vijandelijke legers verpletterend worden verslagen. 1973> Jom Kippur-oorlog, waarbij Israël wederom als winnaar uit de bus komt. 1976> Raid on Entebbe, waarbij alle gegijzelden bevrijd worden en de gijzelnemers worden gedood. 1982> invasie in zuid-Libanon, waarbij helaas veel burgerslachtofers vallen (gedood door Christenen). 1987> eerste “intifada.” Israël trekt aanhet langste eind. 1991> eerste golfoorlog. Ondanks aanvallen met scud-raketten komt Israël er vrijwel ongeschonden vanaf. 2000> tweede “intifada.” Wederom laat Israël zich niet intimideren, en toont zich superieur. 2006> Libanon-interventie. Na voordurende raketbeschietingen is voor Israël de maat vol en wordt ingegrepen, met doeltreffend succes. Saddam Hussein is inmiddels ook ter dood gebracht, nadat Amerika, Israëls trouwste bondgenoot in Irak orde op zaken heeft gesteld………….. En moeten wij God dan nog een handje helpen? Laat me niet lachen!! Te gek voor woorden.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 6
   Henk Vermeule zei: op 9 March 2012 om 10:19

   Beste Frans;
   Ik zie dat je veel verstand van zaken hebt.
   Voor jou is het wellicht wat kort door de bocht,
   maar God is nog steeds geen inbreker.
   Hij werkt samen met, en door mensen heen.
   Dit het liefst vanuit de vrije keuze van mensen die beschikbaar willen zijn.
   Je kunt de bijbel er van genesis tot openbaringen bij opslaan.
   De BIBLE; Best Information Before Leaving Earth.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 7
   Cors en Regina zei: op 9 March 2012 om 13:25

   Beste Frans,
   Wat goed dat je ziet dat God zelf aan het strijden is zijn voor Knecht Jakob. Hij is de Waarmaker van Zijn Woord. Wij geloven dat het ook geldt voor zijn belofte:
   Genesis 27:29 Volken zullen u dienen, en natien zich voor u nederwerpen; wees heerser over uw broederen, en de zonen uwer moeder zullen zich voor u nederbuigen. Wie u vervloekt, zij vervloekt, en wie u zegent, zij gezegend.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 8
   Anja & Bas zei: op 9 March 2012 om 18:10

   Beste Frans,

   We hoeven God natuurlijk ook geen handje te helpen, maar wij mogen Hem wel herinneren aan Zijn beloften. Daarvoor heeft God wachters op Jeruzalems muren gezet, letterlijk en figuurlijk, die omwille van Sion niet zullen zwijgen, dag noch nacht. En God vraagt van die wachters dat ze zichzelf noch Hem rust gunnen totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. Onze hemelse Vader herinneren aan Zijn beloften, is een teken van vertrouwen. Het is zoals een kind zijn vader er blij aan herinnert dat hij hem voor zijn verjaardag een nieuwe fiets heeft beloofd. Proclameren is eigenlijk hetzelfde: je samen met Vader verheugen over Zijn beloften!

   Shalom,

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 9
   Thamara van Dijk zei: op 10 March 2012 om 12:21

   Hallo Frans,
   De reactie die u geeft vind ik heel begrijpelijk. We moeten als mensen ook oppassen dat we onszelf niet groter maken dan God. Iemand zei eens tegen mij: “Als je niet zeker weet wat nu waarheid is, kies dan de gedachtegang die God groter maakt, en de mens kleiner. Dan zit je altijd goed.” Tuurlijk weet God al wat er gaat gebeuren en wat Hij gaat doen. Zijn plan staat al vast! Maar God wil graag door de mens heen werken. Wij herinneren God niet aan Zijn Woord omdat Hij het niet weet, we herinneren God aan Zijn Woord omdat Hem dat vreugde geeft en Hij Zijn plan samen met Israël en ons wil volbrengen.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>