[BESTEL ONLINE] Tweede boek Bart Repko is verschenen

Gepubliceerd Monday, 2 April, 2012 in Boeken · Publicaties · Weblogs · Weblogs Bart 18 Comments

Terug van weg geweest

Jeruzalem, 2 april 2012. Het is zover… mijn tweede wachtersboek ‘Terug van weggeweest’ is verschenen. Het is wel een dikke pil geworden. Excuses daarvoor. En dan te bedenken dat ik, op het laatste moment,  nog enkele hoofdstukken heb geschrapt.

Anders dan in mijn eerste boek ‘Steen door de ruit’, ga ik in dit boek dieper in op de gevolgen van de ons zo vertrouwde christelijke (vervangings)theologie. Ik realiseer me natuurlijk heel goed dat je 2000 jaar christelijke doctrine niet één-twee-drie naast je neer kunt leggen. Het christendom heeft ons gevormd. Het heeft ons veel goeds gebracht.
Toch kunnen we onmogelijk langer om de hete brij heen draaien, waar de ‘blijde boodschap’ ons, niet-Joden, veel zegen gebracht heeft, beloofde diezelfde boodschap voor Gods uitverkoren volk weinig goeds. Onze bekeringsijver had dramatische gevolgen voor de Joodse gemeenschap. In naam van Christus, Kruis en Kerk werd Gods oogappel  afgeschreven, onderdrukt, gemarteld en gedood.

Als wachters op de muren van Jeruzalem staan wij dagelijks stil bij ons christelijk verleden. Hoewel, zelfs vandaag blijven we Joden nog bestoken met onze evangelisatieacties. Het dringt maar niet tot onze ijverige evangelisten door dat God Zelf het Joodse volk verblind en verdoofd heeft voor de Messias. (Rom.11:8) Hijzelf zal deze verblindheid wegnemen! Door hen te bestoken, zelfs in hun eigen huis Israël, met onze zwart/wit boodschap dat Joden die Jezus niet ‘aannemen’, verloren gaan en bovendien eeuwig zullen branden in een christelijke hel, blijkt dit blijde evangelie in werkelijkheid een vloek voor onze oudere Joodse broer. (Nog steeds sturen bezorgde voorgangers mij dringende mailberichten om toch vooral het evangelie aan Joden te verkondigen. Ik moet hen teleurstellen, wachters op de muren van Jeruzalem wijzen deze Romeins-christelijke acties af. In ‘Terug van weggeweest’ kom ik hier op terug).
Het is de hoogste tijd dat we ons bekeren van deze heilloze acties. Er kleeft bloed aan christelijke handen. Met Daniël belijden wij:

‘‘Heer, grote en geduchte God, die zijn beloften nakomt en trouw is aan wie Hem liefhebben en doen wat Hij gebiedt; wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest, wij zijn van uw geboden en regels afgeweken en wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam tot onze koningen, onze vorsten, onze oudsten en tot het hele volk gesproken hebben. U, Heer, staat in uw recht, maar tot op deze dag staat de schaamte ons op het gezicht…” (Daniël 9:4-7)

Inmiddels wandelen we zo’n 6 jaar dagelijks over de muren van deze stad. Vele duizenden gelovigen wandelden met ons mee. Steeds meer berichten bereiken ons van gelovigen die zich realiseren dat we zo echt niet verder kunnen.

In dit tweede wachtersboek ga ik ook dieper in op het zoonschap van Israël. In het bijbelboek Exodus lezen we: ‘En dan moet jij tegen de farao zeggen: “Dit zegt de HEER: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon.”’ (Exodus 4:22) We hebben daar  wat snel overheen gelezen, de afgelopen eeuwen. Jeshua wordt voorgesteld als Gods eniggeboren Zoon, en Israël als Gods eerstgeboren zoon. Dat is niet zonder betekenis! De roep van Jeshua, hangend aan dat Romeinse vloekhout: ‘Mijn God, mijn God waarom hebt U Mij verlaten’ is, door tweeduizend jaar Joods lijden, verbonden met de roep van de Joodse Holocaust overlevende: ‘Mijn God, mijn God, waar was U dan toch in Auschwitz!?’
Er is een dramatisch geheimenis verborgen in deze gelijkluidende, wanhopige roep, die zo’n tweeduizend jaar lang opklonk. In werkelijkheid zijn beide wanhoopskreten met elkaar verenigd. Zowel Gods eerstgeboren zoon, Israël, als Gods eniggeboren Zoon Jeshua ondergingen messiaans, plaatsvervangend lijden! In ‘Terug van weggeweest’ werk ik dit geheimenis verder uit.

Confronterend

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit tweede wachtersboek voor velen waarschijnlijk (te) confronterend zal overkomen. Ik meen dat dit onvermijdelijk is.
Tweeduizend jaar christendom, gebaseerd op uitsluiting van Israël, moest wel tot grote brokken leiden.
De huidige kerk van Laodicea transformeerde van een ‘Godsrechten’ gemeenschap in een mensenrechten kerk. Gods uitverkiezing van één enkel volk, uit ‘alle andere volken’, wordt door deze Laodiceaanse kerk afgewezen. ‘Dat is toch niet van deze tijd…’

Ook de miskenning van Israëls prominente rol binnen Gods reddingsplan voor deze wereld binnen de charismatische, ‘geestvervulde’ gemeente, stel ik aan de orde. ‘Jazeker, wij staan achter Israël’, klinkt het, maar de facto wordt Israël als ‘lastig thema’ weggeschoven en in de hoek gezet.

Steeds regelmatiger moeten we vaststellen dat we de religieuze plank  toch vaker missloegen dan we hadden gedacht. Misschien zat Calvijn er toch naast met zijn bewierookte uitverkiezingsleer, zijn vervangingsleer en zijn eeuwige verdoemenis. Misschien was zijn bewondering voor Augustinus toch wat overtrokken.

Ook leg ik in dit wachtersboek een opmerkelijke parallel tussen Job en Israël.
Job is niet alleen een type van Jeshua, maar Job verbeeldt ook de lijdensrol van Israël.
Datzelfde geldt voor Jona. Hij vluchtte weg voor zijn opdracht om Ninevé op te roepen zich te bekeren. Ook Israël vluchtte weg voor haar opdracht om een licht te zijn voor de volken. Israël keerde zich af van God. Jona ging, nadat hij was uitgespuugd door de grote vis, alsnog op weg naar Ninevé. Ook Israël zal alsnog terugkeren tot God en haar aanvankelijke opdracht vervullen!

Het is ondoenlijk om alle aspecten van de christelijke doctrine diep uit te werken in één enkel boek. ‘Terug van weggeweest’ heb ik geschreven met de bedoeling om gelovigen, die werkelijk op zoek zijn naar de kern van Gods meesterplan met de mensheid en zich maar moeizaam kunnen verenigen met de eeuwenoude theologische antwoorden, te voorzien van vernieuwende inzichten.
Ik ben me heel bewust van mijn beperktheid. Nederig buig ik voor Gods mysterieuze plannen. Met geen mogelijkheid valt Hij te doorgronden. Niettemin heb ik de vrijmoedigheid genomen om een aantal zaken, waarvan ik meen dat zij grote belemmeringen vormen voor de weg naar onze bestemming, stevig onder handen te nemen.
Lees het, ter toetsing. Geen toetsing aan jouw eigen opvatting, traditie of onderbuikgevoelens, maar toetsing aan Gods Woord, geleid door de heilige Geest.

Ten slotte wil je ik nogmaals wijzen op de wachtersdag op 9 juni. (Zie elders op de site). Veel wachters hebben zich reeds opgegeven. Wacht niet te lang met je opgave.

Ondertussen blijf ik naar je uitkijken, op de muren van Jeruzalem!

Bestellen via onze website

Het boek Terug van weggeweest is te verkrijgen bij de boekhandel, maar ook te bestellen via onze website. De prijs bedraagt € 12,50 plus € 3,85 verzendkosten.

Vul het formulier hieronder volledig in en maak daarna het verschuldigde bedrag over o.v.v. ‘Boekbestelling’. Zodra het geld op onze rekening staat wordt je bestelling verstuurd.

Vul op onderstaande formulier duidelijk in welk boek je wilt bestellen en vergeet de verzendkosten niet.

 • Terug van weg geweest, prijs € 12,50 PLUS € 3,85 verzendkosten per boek
 • Steen door de Ruit, prijs € 10,00 PLUS € 3,85 verzendkosten per boek
 • Ik zal. prijs € 10,00 PLUS € 2,65 verzendkosten per boek
Je Persoonsgegevens
Naam
Voorletters / voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
?
Voor Nederland mag je dit veld leeg laten. Voor bestellingen buiten Nederland of Belgie vul svp ook je email en of telefoonnummer in dan nemen wij contact met je op.
Email
Telefoon
Aantal exemplaren
Exemplaren Kom niet aan de Hel
?
De prijs is € 12,50 plus € 3,85 verzendkosten.
Exemplaren Steen door de Ruit
?
De prijs is € 10,00 plus € 3,85 verzendkosten.
Exemplaren Terug van weg geweest
?
De prijs is € 12,50 plus € 3,85 verzendkosten.
Exemplaren Ik Zal
?
De prijs is €10,00 plus € 2,65 verzendkosten.
Betaling
Maak het bedrag over op rekening NL26INGB0684363070 t.n.v. B.J.R. Repko, Ermelo o.v.v. 'Boekbestelling'. Denk er om dat je je volledige adres invult. Zodra het bedrag op onze rekening staat sturen wij je de bestelling op.
Opmerkingen
 
?
Zodra het bestelformulier plus het verschuldigde bedrag bij ons binnen zijn wordt het boek naar je verstuurd.

18 reacties op “[BESTEL ONLINE] Tweede boek Bart Repko is verschenen

 1. 1
  Marjoke Looij-Heuvelman zei: op 19 July 2015 om 23:09

  Beste Bart,

  Ik ben net terug van een week Israël. Het is wonder van de Here God dat daar ben geweest. Theoretisch zou het nooit kunnen maar ik heb het volledig gefinancierd gekregen uit hoeken waar ik het nooit van had verwacht. Ik begreep na een tijdje dat ik er echt naar toe moest. Toen ik er was kwam ik je boek ‘steen door de ruit’ tegen en ben het gaan lezen en heb het inmiddels uit. Wat een inzichten heb ik daardoor gekregen. Had ik dit maar eerder geweten. Ik schaam me zo voor mijn blindheid.
  Ik moet even sparen voor je volgende boek maar kan niet wachten om het ook te gaan lezen.
  De wachterswandeling op de muur vond ik erg indrukwekkend en de mooiste belevenis van mijn leven!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Jitty Fokkens-Schotanus zei: op 3 February 2013 om 16:38

  Na hoofdstuk 9 het kruis eruit de Menora erin. Ben benieuwd wat dit boek nog meer voor veranderingen in ons gezin zal brengen.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3
  Mirjam Hofstra zei: op 26 July 2012 om 02:03

  Is het ook niet wat voor ons om in verzoening te bemiddelen tussen messiaanse joden en christen palestijnen?

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 4

   Beste Mirjam, in mijn boek ‘Terug van weggeweest’ zet ik wat kanttekeningen bij de verzoeningsacties tussen Joden en christen Palestijnen. Verzoening is natuurlijk altijd goed en zelfs onmisbaar, maar verzoening is geen goedkope christelijke kreet. Verzoening vereist erkenning van de ander, ook als dat betekent dat die ander (Jood) tot Gods uitverkoren volk behoort en recht heeft op het gehele land Israël met Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad. De Palestijnse christen zal zich moeten verenigen met dit Bijbels decreet-van-Godswege.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 5
  Sydney en Davina zei: op 14 July 2012 om 13:38

  Steeds meer haat en tegenstand tegen Israel, helaas ook in NL merkbaar.
  Zorgelijk ook de komende verkiezingen in NL met de SP hoog in de peilingen, een partij die zeer anti Israel is.
  Gelukkig hoeven e we niet te wanhopen, want God heeft alles in ZIJN Hand.
  Wij gaan zeker je 2e boek kopen, en hopen je volgend jaar weer te ontmoeten op de muren van Jeruzalem.
  Gods zegen en Shalom toegewenst!!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 6
  Dineke zei: op 5 June 2012 om 20:37

  op de muren liep ik om het Joodse volk te bemoedigen, maar degene die bemoedigd werd was ikzelf.
  de machtige G’d van Israel wacht en waakt.
  dankjewel Bart dat je Hem gehoorzaam bent.
  dankjewel voor je boeken.
  ik bid je Zijn Shalom toe in je prachtige werk.

  lehietraot
  Dineke

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 7
  Emiel en Nanny zei: op 1 June 2012 om 12:50

  Shalom Bart,
  verleden jaar tijdens succot had jij op het bekende pleintje waar de kinderen reeds lachen en spelen nog enkele exemplaren van Steen Door De Ruit. En nu dus Terug van Weggeweest.
  Wat wij reeds lange tijd aanvoelden, bracht jij hiermee perfect onder woorden. Een feest van herkenning voor ons. En tegelijkertijd komt er een bom vol van emoties bij ons los bij het lezen van dit boek. Schaamte, verdriet, tranen en spijt. Maar tegelijkertijd ook tranen van blijdschap, vreugde als wij je zien schrijven over iets wat zich als echte bijbelse vreugde laat omschrijven. De ervaring die Joke en jij meemaken onder het Joodse volk , in de tent van Sem.
  Laat de desastreuze invloed Rome aan ons voorbij gaan. Israel heeft onze steun op dit moment dubbel en dwars nodig. En niemand hoeft bij het lezen van dit boek bang te zijn om Jeshua kwijt te raken. Tijdens het loslaten van “Rome” ga je Hem zien als een Jood, en wordt Jeshua alsmaar mooier en mooier.

  Lehitraot

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 8
  Ida Schutter zei: op 21 May 2012 om 13:26

  Ik was in een boekwinkel die ik eigenlijk uitliep, ik was duidelijk niet in de mood om wat te kopen, bij de uitgang zag ik dit boek liggen en was er nieuwsgierig naar ( nog geen eerdere ervaring met de schrijver ), met dat ik het pakte begon mijn hand en mijn buik te schokken, tja, volgens mij betekende dat KOPEN. Ik heb dit boek gelezen…..en zal het nog een keer moeten lezen, het bracht/ brengt nogal wat in beweging; irritaties, boosheid, huilen, vraagtekens, gebed, niet willen lezen en het toch weer snel doen…
  God heeft mijn leven zo op de kop gezet de laatste paar jaren, ik begon ook net een beetje te wennen aan het idee dat Israel zowel fysiek als geestelijk nog voluit in de running was, de vervangingstheologie had ik al wel afgedaan ( van huisuit meegekregen )maar dit is nog even andere koek, dan blijken er nog lelijke staarten te zitten… dan is dit boek wel choktherapie…ja…en ben ik er ook nog niet klaar mee, nee.
  Beste Bart je wordt bedankt ; )
  Gevat dat de afbeelding van je boek op de voorkant in tegengestelde richting van het origineel is afgebeeld…vond ik een ‘leuk’ detail.
  Wie weet kom ik ook nog eens op die muur terecht, ik ben nog nooit in Israel geweest.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. 9
  Ineke zei: op 3 May 2012 om 16:42

  Wat een prachtige reacties! Heb net het boek besteld, ben reuze benieuwd. Vond Steen door de ruit al heel wat. Ik laat me verrassen. Kijk overigens ook uit naar de wachtersdag op 9 juni.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 9. 10
  Fred Barendsma zei: op 25 April 2012 om 16:21

  Shalom Bart,

  Wat een geweldig boek en werkelijk geïnspireerd door de Geest. Dat er tegen heilige huisjes is aangeschopt, deert niet. Net wat je schrijft. We leven in blessure tijd. De hoop is dat kerkelijk Nederland dit boek gaat lezen en ter harte neemt. ‘Schaamte bedekt ons gelaat’.

  Met Jan zal ik overleggen om de predikanten en voorgangers dit tweede boek van jou net als het eerste cadeau te geven. Dit ligt op mijn hart.

  Ik zie er naar uit om eind mei tijdens onze reis met een nieuwe groep uit Katwijk e.o. weer te mogen proclameren.

  Lehitraot en Be Blessed.

  Fred Barendsma

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 10. 12
  Anja & Bas zei: op 18 April 2012 om 20:47

  Shalom Bart,
  Nog maar weinig boeken hebben mij zo aan één stuk door geboeid als ‘Terug van weggeweest’. Zo leerzaam, ontmaskerend, verrassend en ‘andersom denkend’. Het doet je beseffen dat Gods Woord zoveel rijker is dan we vaak denken. Dat wordt in je boek heel mooi duidelijk gemaakt aan de hand van de gelijkenis van de verloren zoon, de geschiedenis van Job en van Jona.
  Het hoofdstuk over de Eerstgeboren Zoon en Eniggeboren Zoon heeft mij het meest geraakt. Vooral als je tot je door laat dringen dat, zoals je schrijft, de echo van de oorverdovende schreeuw op Golgotha nog steeds niet is verstomd.
  Ik hoop van harte dat ook dit tweede wachtersboek door vele gelovigen wordt gelezen!
  Tot op de muren!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 11. 13
  Tulp zei: op 15 April 2012 om 00:16

  Hallo Bart,

  Wauw wat een goed boek!
  Compromisloos en recht voor z`n raap. dat ligt mij wel…..
  Tot ziens op de muren rond Jeruzalem! Zeker weten!
  Lieve groeten van de Tulp.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 12. 14
  Onno Visser zei: op 12 April 2012 om 08:47

  Hallo Bart,

  Dank voor je moed en durf.
  In deze tijd komt het aan op lezen van Gods woord en bovenal het ontvangen van Zijn Geest om te kunnen onderscheiden wat van belang is.
  Hij die in ons een Goed werk begonnen is zal het voleindigen.
  We zullen je nieuwe boek in die kontekst lezen.

  Shalom
  Onno

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 13. 15
  Mirjan zei: op 11 April 2012 om 22:49

  Beste Bart,
  Het meelopen op de muur in 2010 heeft mijn ogen voor Israel geopend en God heeft een geweldige liefde voor dit volk in mijn hart gelegd! Dank voor je vurige pleidooi voor dit volk! Mijn verlangen is terug te keren naar de muren. Je vorige boek heeft dit vuur verder aangewakkerd en ik zie erg uit naar het volgende boek. Gods zegen!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 14. 16
  Henk Vermeule zei: op 9 April 2012 om 12:23

  Ferme liefde Bart;
  Dat drukt het boek voor mij uit.
  Het vraagt precies van de wedergeboren mens, schaap of herder, waar het evangelie om gaat;
  Durf ik in de spiegel te kijken, ken ik werkelijk Gods liefde en kan ik met deze wetenschap nog voor Zijn troon komen? Is Zijn genade echt zo groot dat Hij mij nog wil, ook al was ik zo blind?
  Dit boek zal scheiding maken tussen tussen trots en werkelijke ootmoed.
  Niet alleen de knoopjes van het overhemd zijn verkeerd dichtgemaakt,(blz.130)
  het hele pak past mij niet meer..
  We bidden voor geopende harten voor deze eyeopener.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 15. 17
  Georg Deuling zei: op 7 April 2012 om 15:57

  Hoi Bart,

  Wil je boek bestellen, alleen wil ik graag een naam bij het bankrekeningnummer wat vermeld staat, heb bij support gekeken maae daar staat een ander rekeningnr.
  Tot ziens op de wachtersdag

  een “Lemmerhug”en Shalom

  Georg

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 16. 18
  Ed van kesteren zei: op 5 April 2012 om 12:47

  Hoi Bart,

  sinds onze reis naar israel begin maart zijn er mooie dingen gebeurd. En ik kijk al uit naar je tweede boek

  Gr Ed

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>