Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…

Gepubliceerd Tuesday, 15 May, 2012 in Weblogs · Weblogs Bart 1 Comment


Jeruzalem, 15 mei 2012 Vandaag wordt Jeruzalem overspoeld door Joodse kinderen vanuit heel Israël op bezoek in hun hoofdstad, Yerushalayim. Het pleintje waar wij altijd koffiedrinken na afloop van de dagelijkse wandeling over de muren, wordt in bezit genomen door honderden leerlingen. Een aantal draagt trots de Israëlische vlag. Laat deze dag nou precies samenvallen met de ‘Nakba’ dag, de dag ‘van de catastrofe’ waarop Palestijnen herdenken dat Israël zijn onafhankelijkheid herkreeg. De protestacties van de woedende Palestijnen wordt volledig overstemd door het uitbundige gezang van de grote massa schoolkinderen. Ik kan een klein glimlachje nauwelijks onderdrukken.
Het is overigens sowieso een feest om elke dag op ‘ons’ pleintje na te praten over de proclamatiewandeling. Never a dull moment. Iedere maandag en donderdag worden we getrakteerd op feestvierende groepen die op weg zijn naar de Kotel (‘Klaagmuur’) om de bar mitsva te vieren van zoon of vriend. Een Joodse jongen wordt na zijn dertiende verjaardag een ‘zoon van het gebod’. Vanaf nu telt hij echt mee en wordt beschouwd als een ‘volwassen Joodse man’. Hij draagt vanaf nu zelf verantwoordelijkheid.
Kinderen spelen op het plein en oude van dagen leunen op hun stok…(Zacharia 8:4,5) Profetische voorzeggingen worden voor je ogen vervuld, onder het genot van een Café latte, of thee nana.

Hoe laat is het?

We merken dat de proclamatiewandelingen steeds krachtiger worden. Bij steeds meer wachters groeit het besef dat we aan de vooravond staan van ernstige omstandigheden. Politici doen hun stinkende best om paniek te voorkomen. Hoe je het ook wendt of keert, de onzekerheid neemt alleen maar toe. Niet alleen op het economische en financiële speelveld, ook de dreigende ontwikkelingen in de moslimlanden belooft weinig goeds. Er zijn nog maar weinig zichzelf serieus nemende politici die menen dat de democratische ontwikkelingen in de moslimlanden tot werkelijke vrijheid zullen leiden.
De belangrijkste kandidaten voor het Egyptische presidentschap verklaren parmantig dat ze het vredesverbond met Israël zullen heroverwegen en opschorten. Beide kandidaten beschouwen Israël niet als een goede buur, maar als een vijandige tegenstander.
Over de chaotische situatie in Syrië hoef ik weinig woorden vuil te maken. Een uitzichtloze situatie die alleen maar kan escaleren. Wie weet zal Israël gedwongen worden om in te grijpen.

Wachters houden zich niet zozeer bezig met gedetailleerde voorspellingen, wachters volgen Gods profetieën en richten zich op deze Bijbelse voorzeggingen. Wachters nemen deze woorden zeer serieus. We lezen dat de omringende volken zich zullen verenigen in hun haat tegen Israël. (Zacharia 12, Joël 4:11-17 NBV)
Deze islamitische volken zullen – opnieuw – niet slagen in hun vernietigingsmissie en eerloos bijten in het hete woestijnzand. God Zelf zal ingrijpen, zoals Hij dat keer op keer doet sinds de hervestiging van de staat Israël in 1948.
God is opgestaan om zich over Sion te ontfermen (Psalm 102:14).
God laat echt niet toe dat Gods reddingsplan voor de wereld via zijn eerstgeboren zoon Israël (Exodus 4:22) door blinde haat geleide moslimburen zal worden gedwarsboomd. (In mijn boek ‘Terug van weggeweest’ werk ik de relatie tussen Gods eerstgeboren zoon Israël en Gods eniggeboren Zoon Jeshua m.b.t. Gods reddingsplan voor de wereld verder uit.)
Wachters proberen voortdurend uit te vinden hoe laat het is op Gods horloge.
Gods heilige Geest van onderscheiding is onmisbaar in deze zoektocht.
Het moet me van het hart dat de onwetendheid die soms heerst bij leiders van christelijke organisaties, zelfs hier in Israël, niet zelden stuitend is. Geleid door humanistische overwegingen, zijn velen stekeblind voor Gods unieke weg met Israël.
Onwetendheid bij geestelijk leiders neemt soms bijna pijnlijke vormen aan…
Met de moed der wanhoop trachten humanistische ‘verzoenings’profeten hun volgelingen te overtuigen van een vrede-vrede scenario. ‘We moeten als christenen toch niet in vijandbeelden denken’, sputteren ze.

De werkelijkheid toont aan dat de eerdergenoemde islamitische buren niets zullen nalaten om de Joodse aanwezigheid in het beloofde land te dwarsbomen. Haat tegen Joden wordt er bij de kleinste kleuters al ingehamerd. ‘Dood aan de Joden’ is het islamitisch credo. De opgroeiende Palestijnse generatie weet domweg niet beter.
Onze evenwichtige, geestelijk leiders realiseren zich niet dat het monster van het kwaad zich niet laat verjagen door humanistische, religieus correcte polderpraat.
Ik kan het niet laten om me even te richten tot de Nederlandse organisaties die actief zijn in Israël: Beken kleur!
Verzuip niet in je humanistische verzoeningswaan. Je gooit iedere geloofwaardigheid te grabbel. Met kromme tenen volgen we uw heilloze verzoeningsacties.

God heeft Israël uitgekozen ‘uit alle volken’ (Deuteronomium 7:6). God verkoos Israël niet ten koste van de andere volken, nee, ook niet ten koste van het ‘Palestijnse volk’, maar Israël werd door Hem gekozen tot redding en heil van de overige volken! Leiders, keer terug van jullie heilloze weg. Jullie zijn het spoor geheel bijster en jammerlijk verdwaald. Toon geestelijk leiderschap. De kudde pikt het niet langer. Te lang werden zij naar platgetreden modderveldjes geleid (Ezechiël 34:17-19). Uw speeltijd zit er op. Wie de klomp past, trekke hem aan.

Onzienlijke wereld

Als we, een ogenblik maar, een blik zouden kunnen werpen in de onzienlijke, geestelijke wereld, zouden we geschokt en sprakeloos ter aarde vallen. Als we werkelijk zouden beseffen wat zich op dit ogenblik afspeelt in de onzienlijke wereld, zouden we met een enorme schok ontwaken uit onze religieuze, comfortabele genadeslaap. Als één man zouden we opspringen en onze positie innemen.

Laatst werden we bezocht door een groep wachters. Tijdens een van de ontmoetingen viel het gezegde: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…’ We konden er wel om glimlachen, maar dat is precies wat er gaande is. In de geestelijke wereld is sprake van de opbouw naar een alles beslissende climax. Satan zal met zijn trawanten een laatste poging wagen om Gods eerstgeboren zoon, Israël, definitief uit de weg te ruimen. Satan heeft veel beter in de gaten hoe laat het is op Gods tijdklok dan onze, eerder genoemde, eerwaarde geestelijk leiders. Hoe bestaat het in hemelsnaam…

Was de modder uit je humanistische ogen, en koop ogenzalf! (Openbaring 3:18)
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…We hebben Gods Geest van onderscheiding nodig. God is geen democraat. Hij past zijn ondoorgrondelijke wegen niet aan, aan onze evenwichtige overtuiging.
‘Probeer te begrijpen wat de wil van God is’, verzucht Paulus in Efeziërs (5:17).
Bid om deze gave van onderscheiding, of geef de pijp aan Maarten.

Leiders van deze christelijke verzoeningsorganisaties wens ik van harte beterschap.
Ik kijk naar je uit, op de muren van Jeruzalem.

(Ik wijs je nogmaals op de Wachtersdag op 9 juni in Amersfoort, zie info in de Agenda. Ook zal ik weer een spreektour houden van 1 – 15 juli 2012. Als je een wachtersavond wilt organiseren, neem contact met ons op.)

Eén reactie op “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…

 1. 1
  Mirjam Hofstra zei: op 9 July 2012 om 00:58

  Laat las ik ergens dat in de tijd voor dat de staat Israel was uit geroepen. Ja zelf nog voor er joodse pioniers waren die het land weer vruchtbaar wilden maken, dan praat ik over rond 1800. Dat het niemands land was voor een groot gedeelte. En dat er een handje vol bedoeinen en mensen die in de omliggende landen niet welkom waren woonden. Deze mensen daar werd niet naar om gekeken. En naarmate er Joden kwamen dat dat in het begin best goed ging samen. Maar toen dat meer en meer ging worden werden deze mensen opgehitst tegen de joden door de mensen die ze eerst links lieten liggen. Toen staat Israel werd uit geroepen kwam er oorlog. En de PLO. En deden de Arabieren in eens als of ze om deze mensen gaven. En dat doen ze nog steeds. In werkelijkheid geven ze geen barst om dat volk. Het gaat ze er alleen om dat ze de joden het land uit krijgen. Nu wil ik bij deze wel zeggen dat Israel het beloofde land van de joden is. Maar we moeten ook kijken naar de palestijnen die ook ernstig getraumatiseerd zijn. Deze mensen zijn ook slachtoffer. Omdat ze van kind af aan vaak al opgevoed zijn tot wandelende moord machines door een regime die in werkelijkheid geen barst om ze geeft.
  Als Messiaanse joden en christen palestijnen zich verzoenen kunnen ze samen de grootheid van God laten zien op een manier die zijn weerga niet kent.
  Deze mensen ”de palestijnen” en israelisch zijn in mijn ogen slachtoffers van een satanistische samenzwering van terreur organisaties uit islamistische landen waarvan de hoofdaanvoerder satan zelf is. Als ik het niet goed heb moet iemand me het maar zeggen.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>