Ahmadinejad

Gebral bij de buren

Gepubliceerd Monday, 27 August, 2012 in Weblogs · Weblogs Bart 2 Comments

Ahmadinejad

Jeruzalem, 27 augustus 2012.Er gaat bijna geen dag voorbij of, door blinde haat verblinde moslimleiders, verklaren dat Israël een ‘kankergezwel’ is in het Midden-Oosten dat nodig moet worden weggesneden. Niet alleen de dwaas Ahmadinejad, maar ook zijn geestelijke goeroe, ayatollah Khameini vergelijkt Israël met zo’n kwaadaardig gezwel. Enkele westerse leiders protesteerden tegen deze onwaarschijnlijke, beledigende diskwalificaties, maar veel indruk maken zij niet.

Hoe bestaat het toch dat de islamitische wereld nog kan rekenen op zoveel gemoedelijk en vergoelijkend geduld en begrip bij christenen? Ten onrechte koketteren velen met het idee dat de meeste moslims vooral heel gematigd en vredelievend zijn. Maar kijk eens naar de ontwikkelingen in het Midden-Oosten? Deze, normaal gesproken rustige, gematigde studenten rennen als dwaze ‘Allah Akbar’ schreeuwende blinde rambo’s door de straten van Caïro, Tripoli, Aleppo en Damascus. De moslimgeest is uit de fles. In een oogwenk veranderen gematigde moslims in onbeheerste, blinde moordenaars. De werkelijke oorzaak van deze chaos is een geestelijke. Allah is de afgod van dood en verderf. Zodra zich de gelegenheid aandient wordt deze duistere macht ontketend. Ons veelgeroemde geestelijk onderscheidingsvermogen schiet tekort ten aanzien van deze islamitische dynamiek. In werkelijkheid port Satan dit islamitische vuurtje op. Hij weet dat-ie weinig tijd heeft en laat geen gelegenheid onbenut om zijn islamitische volgelingen op te jutten. Uiteindelijk zal deze uitzinnige woede zich richten tegen Gods lieveling. Deze satanische strategie ontgaat de meeste goede christenen. Parmantig blijven we het ‘eenheidsmantra’ herhalen terwijl Gods eerstgeboren zoon, Israël, genegeerd wordt. Opnieuw laten we Gods uitverkoren volk in de kou staan.
We volharden koppig in evenwichtige verzoeningsretoriek en dialoog met de islamitische aartsvijand van Israël en de God van Israël.

Angst in Israël

Het is niet zo verwonderlijk dat de bevolking in het niet-islamitische land Israël deze ontwikkelingen met lede ogen toeziet. Aan de ene kant kunnen ze wel besmuikt glimlachen om de islamitische chaos bij de buren. Voor even is de aandacht afgeleid van Israël. Maar elke Joodse bewoner realiseert zich dat deze ontwikkelingen ten slotte een grote bedreiging vormen voor Israëls veiligheid.
Decadente, zichzelf verrijkende leiders worden vervangen door fundamentalistische, antisemitische leiders. Deze moslimbroeders zijn niet gevoelig voor zilver en goud. Het islamitisch net lijkt zich te sluiten rond Israël.

Ik spreek regelmatig met Joodse vrienden en buren die blijk geven van grote angst. Steeds meer Israëli’s lijken de moed te verliezen. Zoals die jonge soldaat die me vertelde dat hij trots is om in de IDF (Israëlische leger) te mogen dienen. Maar hij liet me weten dat hij niet kan geloven in een goede afloop van een onvermijdelijk conflict met Iran en andere islamitische aartsvijanden. ‘Ze zijn gewoon te sterk, hun overwicht is te groot, ze zullen niet aarzelen om hun nucleaire bom op Jeruzalem te gooien, zodra ze daarover beschikken…´
De bevolking is inmiddels begonnen met het inslaan van voedsel. Gasmaskers worden weer uitgedeeld. Vanochtend zat een foldertje van de regering bij onze post met ´nuttige´ tips over persoonlijke veiligheid tijdens een oorlog.

Waar komt hun hulp vandaan? Amerika lijkt steeds meer af te haken. Meneer Obama is alleen nog maar geïnteresseerd in nationale perikelen. Zijn hoofd staat naar het winnen van de verkiezingen. Europa heeft zijn handen vol aan de wankelende euro en de crisis. Nederland lijkt haar kaarten te zetten op verlosser Roemer en consorten. Tel uit je winst. De rol van Nederland op het internationaal podium is bijna tot een historisch dieptepunt gedaald. Waar ons polderland vroeger nog het predicaat ‘gidsland’ kreeg opgespeld, lijkt de Hollandse invloed beperkt tot het wandelen in de pas met de grauwe massa. Links, rechts, in de maat… Liefde voor Israël wordt meewarig beschouwd als de hobby van een handjevol wereldvreemde, religieuze fanatiekelingen.

Wachters in de bres

De profetieën spreken volop over deze dreigende omstandigheden. Er wordt gesproken over de ‘omringende volken’. Zeker, de dreiging zal onvoorstelbare afmetingen aannemen. Donkere wolken zullen samenpakken, maar… Israël zal niet het onderspit drijven! God Zelf zal het heft in handen nemen. Hij is opgestaan om zich over Sion te ontfermen en zal niet toelaten dat zijn lieveling opnieuw het Beloofde Land zal moeten verlaten. Vreemd genoeg wordt van kansel en podium beweerd en onderwezen dat Israël nog door een afschuwelijk dramatische periode moet gaan. Weleerwaarde heren, gij hebt het (opnieuw) mis. Ken je profeten! Niet Israël zal getroffen worden, maar de (omringende) landen. Sta me toe om enkele profetische woorden te citeren:

De HEER brult vanaf de Sion, Hij gromt vanuit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar voor zijn volk is de HEER een toevlucht, Israël biedt Hij bescherming. (Joël 4:16 NBV vertaling)

Zoals jullie, volk van Jakob, op mijn heilige berg de beker van mijn woede moesten drinken, zo zal ieder volk die drinken. Ze zullen moeten drinken tot ze niet meer kunnen, en het zal zijn alsof ze nooit hadden bestaan. Maar jullie (Israël) vinden een toevlucht op de Sion; de Sion wordt weer een heilige plaats. Het volk van Jakob zal zijn bezetters verjagen… (Obadja 1:16,17)

Als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte laat Ik dit volk (Israël) wonderbaarlijke daden zien. De volken zullen het zien en beschaamd staan, beroofd van hun kracht, doof en met de hand op de mond. Ze zullen stof likken als een slang, als dieren die kronkelen over de grond. Sidderend zullen ze uit hun burchten komen, vol ontzag voor de HEER, onze God. Ze zullen u vrezen! (Micha 7:15-17)

Drie woorden die aan duidelijkheid niets te wensen over laten. God laat zijn volk niet, nooit meer in de steek. De wereld, (kerken incluis) zullen beschaamd staan, beroofd van hun kracht…
Wachters proclameren deze (en vele andere) woorden van Gods grootheid vanaf de muren van Jeruzalem.

Een volk dat alleen woont

Ik noemde het al eerder, maar ik kan het niet laten om nog eens te beklemtonen dat er geen maat staat op Israël. In Deuteronomium lees je al dat God ‘uit alle volken, alleen Israël heeft uitgekozen’. (Deut. 7:6)

De valse profeet Bileam wordt betaald om Israël te vervloeken, maar het lukt hem niet om deze opdracht uit te voeren, dan spreekt hij:

Hoe kan ik vervloeken wie door God niet is vervloekt? Hoe kan ik verwensen wie door de HEER niet is verwenst? Ik zie hen vanaf de top van de rotsen, ik neem hen waar vanaf de heuvels, een volk dat afgezonderd leeft, zich niet verbindt met andere naties. (Numeri 23:8-9)

God heeft Israël, zijn eerstgeboren zoon (Ex.4:22) uitgekozen uit alle volken. Deze uitverkiezing gaat niet ten koste van de overige volken, maar dient juist tot zegen en redding van de overige volken.

De bedoeling van God is dat Israël alleen woont en zich niet verbindt met andere landen. In Ezechiël lees je zelfs dat God Israël straft omdat het zich wilde meten met de andere volken:

Jullie denken dat je (Israël) kunt worden als de volken die in andere landen wonen… (Ezechiël 20:32)

Israël is apart gezet. Ik verwacht, en hoop van harte, dat de dag binnenkort aanbreekt dat Israël zich voegt naar deze woorden. Ik kijk uit naar de dag dat de Joodse leiders een speciale vergadering van de Verenigde Naties beleggen en officieel verklaren hun lidmaatschap van deze corrupte en antisemitische ‘volkenfamilie’ per direct op te zeggen. Ik kan niet wachten op de dag dat de Israëlische leiders openlijk verklaren dat zij terugkeren naar de God van Abraham, Isaak en Jakob, de God van Israël en vanaf vandaag hun vertrouwen niet langer stellen in bevriende landen: Amerika, Europa en hun eigen IDF, maar dat zij hun onvoorwaardelijke vertrouwen stellen in de God van Israël. (Hosea 14:2-4)

Het kan niet uitblijven, dan zal de dag snel dichtbij komen dat de Messias terugkeert naar zijn volk. In een ongedeeld Jeruzalem, op de Olijfberg in het Joodse land, Israël.

Wachters, sta op!

We vernemen bemoedigende woorden van gemeenten waar de relatie met Israël wordt herzien. Er ontstaat reuring in de gemeente. Eindelijk. Het zal tijd worden.
Steeds meer geestelijk leiders zien in dat ze Israël onmogelijk nog langer kunnen wegmoffelen als een ‘lastig thema’.
Zij die toch hardnekkig blijven volharden in hun anti -Israël houding zullen zelf worden geparkeerd in de krochten van hun kerk of gemeente. Zij zullen geen rol van betekenis spelen in Gods eindspel. Zij zullen tragisch verstommen in religieus activisme.

Verlaat de voorspelbare religieuze rotonde! Sta op en kom tot je bestemming. Dit is het seizoen dat God wachters aanstelt op de muren van Jeruzalem. Wachters die niet langer zullen zwijgen om Sions wil, om Jeruzalems wil. Elke dag en elke nacht.

Ik kijk naar je uit op de muren van Jeruzalem.

Wachtersbijeenkomsten
We verheugen ons in de diverse initiatieven die worden ondernomen om wachtersbijeenkomsten te organiseren. Onder het kopje ‘activiteiten/wachtersdag’ tref je een contactadres aan. (thomas@eydenberg.nl)
Mocht jij al wachtersbijeenkomsten organiseren, of zelf geïnteresseerd zijn in het bijwonen van wachtersbijeenkomsten, neem dan contact op met Thom.

Mededeling: Wij zijn op zoek naar vertalers die weblogs en andere berichten willen vertalen in het Duits en Engels. Bij voorkeur vertalers die deze talen als moedertaal beheersen. Graag een berichtje zenden aan: neverbesilent@bezeqint.net

2 reacties op “Gebral bij de buren

  1. 1
    Elisabeth Metselaar zei: op 10 January 2013 om 15:59

    Dat vele burgers en politici in Europa naïef zijn en zelfs in slaap gevallen zijn als het gaat om islamisering, lijkt me realiteit geworden. De islamisering is namelijk ook al in onze burger luchtvaart doorgedrongen. Vrouwen die piloot wilden worden werden 5 jaar geleden nog aangemoedigd door o.a. KLM.
    Intussen afgestudeerd blijkt dat er geen plaats voor hen meer is. Bezuinigingen wordt er gezegd maar een jonge net afgestudeerde piloot heeft iets anders gehoord: De Islamitische landen dulden geen vrouw als piloot. Ja, en alleen voor Europa vliegen is kennelijk dan te omslachtig voor KLM of zijn er nog andere redenen….. Sommige studenten zitten nu met een schuld van rond de €100.000,- studielening, voor niets………

    Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>