Theologie van evenwichtigheid

Gepubliceerd Saturday, 17 November, 2012 in Weblogs · Weblogs Bart 7 Comments

Tijdens de Zes-daagse (1967) en Jom Kipoeroorlog (1973) stond het Nederlandse volk als één man achter Israël. Duizenden mensen meldden zich aan voor pro Israël demonstraties. Nederland werd als Israëls belangrijkste en vurigste vriend beschouwd! (Golda Meïr)
Na deze oorlogen introduceerde de Nederlandse regering hun ‘evenwichtige politiek’. Vanaf nu zou ons land haar aandacht gelijk verdelen over de Palestijnse zaak en Israël.
De media stelden zich steeds kritischer op en kozen steeds meer partij voor de ‘onderdrukte Palestijnen’. Israël werd in de hoek van genadeloze onderdrukker gepositioneerd.
Vredesbesprekingen liepen op niets uit. Israël toonde grote bereidwilligheid; meerdere keren bood Israël meer dan 90% van Samaria en Judea aan in ruil voor…vrede. De Gazastrook werd volledig aan de Palestijnen overgedragen. De Joodse bevolking werd door haar eigen regering gesommeerd hun bezittingen en dorpen in de Gazastrook te verlaten. Een emotionele actie, en uniek bewijs van goede wil. Deze handreikingen werden niet gehonoreerd of op juiste waarde geschat. Een onophoudelijke regen van Qassamraketten op Joodse dorpen en steden volgde. Niet gericht op militaire doelen, maar lukraak gericht op burgers.

Israël kan onmogelijk gelaten afwachten. Ze heeft de plicht haar bevolking te beschermen.
In haar acties doet de IDF (leger van Israël) er alles aan om juist burgerdoelen te omzeilen. Geen eenvoudige klus, de terreurgroepen van Hamas plaatsen hun strategische raketinstallaties en opslagplaatsen bewust in druk bewoonde wijken.
Nooit zal de IDF bommen afvuren op burgerdoelen. Gerichte ‘pinpoint’ precisiebombardementen zijn de enige optie.
Overigens is het niet overbodig om vast te stellen dat de Palestijnse burgers niet zo onschuldig zijn als de media ons doen geloven. Willens en wetens kozen zij – democratisch- voor de terreurbeweging van Hamas die zonder enige terughoudendheid de vernietiging van Israël hoog in haar vaandel voert.

Ook is het van het grootste belang om vast te stellen dat de Hamas beweging die de touwtjes strak in handen heeft in de Gazastrook, niets moet hebben van hun islamitische Fatahbroeders die de macht uitoefenen in Ramallah en de ‘Palestijnse gebieden’. De Palestijnse autoriteit is verdeeld tot op het bot. In feite is er sprake van twee verschillende regeringen, één in Gaza en één in Ramallah.
Machmud Abbas, de leider van de Fatahbeweging in de ‘westbank’ voelt zijn macht wankelen. Met de moed der wanhoop hoopt hij erkenning te verkrijgen bij de VN. Dan heeft hij tenminste een formeel papiertje op zak. Maar die erkenning zal het schisma met Hamas alleen nog maar versterken en zijn onderhandelingspositie met Israël onder grote druk zetten.
Kortom, de situatie in het Midden-Oosten wordt per dag meer chaotisch. Alle omringende landen (van Israël) verkeren in staat van grote verwarring en wanorde. Toch komt deze oproer niet uit de lucht vallen.
De profeten spreken volop en gedetailleerd over deze ontwikkelingen:

Ik zal van Jeruzalem een beker wijn maken die de omringende volken bedwelmt. (Zacharia 12:2)

Op die dag maak Ik de stamhoofden van Juda tot een fakkel in een takkenbos, tot een vonk in een korenschoof, zodat de vlammen om zich heen grijpen en de omringende volken verzengen. Jeruzalem zal blijven staan waar het staat. (Zacharia 12:6)

Haast je, volken rondom, verzamel je. – O HEER, zend dan uw legermacht daarheen! – Laat de volken aantreden, laat ze optrekken naar de vallei van Josafat;
daar zal Ik mijn oordeel over hen vellen. (Joël 4:11,12)

Maar het volk van Israël zal niet meer worden gepijnigd en geteisterd door dorens en distels, door de omringende volken die nu op hen neerkijken. (Ezechiël 28:24)

Deze profetische woorden voorzeggen – tot in de kleinste details – hoe het scenario zich zal ontvouwen. Zij die op de hoogte zijn van de profeten laten zich niet verrassen. Het grote probleem is dat de ‘nieuwtestamentische gemeente’ het Eerste Verbond al lang heeft dichtgeslagen. We hebben geen idee wat de profeten schreven…
Profetieën worden als irrelevant terzijde geschoven. Die zijn toch niet van onze tijd. Kom nou!
(In mijn boek: ‘Terug van weggeweest’ beschrijf ik uitvoerig wat hiervan de gevolgen zijn voor onze gemeenten in deze tijd en in de nabije toekomst.)

Fifty-fifty
We zijn er ingeluisd…niet alleen de politiek besloot een ‘evenwichtige strategie’ te voeren, ook de kerk sloot zich aan bij deze strategie. We introduceerden een ‘theologie van evenwichtigheid’. God houdt van alle mensen evenveel, nietwaar? Hij houdt er toch zeker geen uitverkoren lieverdjes op na?
Wat een vergissing! God voert zeker geen evenwichtig fifty-fifty beleid. Integendeel, uit alle volken heeft Hij juist dat kleine, onbetekenende volkje Israël uitgekozen. (Deut.7:6) Daar zit de knoop. Onze veelgeroemde kerkvaders besloten om deze uitverkiezing ongedaan te maken. Joden hadden immers de Messias Jeshua gekruisigd? Zeg nou zelf…We duwden de bruid van God ruw aan de kant en namen onbeschaamd haar plek in. Vanaf nu zou de christelijke – heidense- kerk de nieuwe bruid van God worden. Welkom in Rome!
De kerk werd tot het ‘geestelijk Israël’ gepromoveerd. Alle beloftevolle profetieën golden niet langer voor het fysieke Israël, maar voor het ‘geestelijk’ Israël. De kerk, dus. Maar wat te doen met de reeks profetieën die al die straffen en grote woede van God over Israël voorzeggen? Je raadt het al; die bleven van toepassing op het fysieke Israël. Interpreteren is een (tover)kunst!
Inmiddels weten we waar deze vervangingsdwaling de kerk gebracht heeft. Miljoenen Joden werden afgewezen, gemarteld en vermoord in naam van Kerk, Christus en Kruis.

Vandaag zijn we getuige van de zwanegang van deze kerk uit Rome. (Vergis je niet, ook de protestantse kerk maakt onderdeel uit van deze kerk).
De kerk heeft geen geloofwaardig verhaal meer. Richtingloos dobbert zij rond binnen haar besloten kerkmuren. Luistert er nog iemand?
We organiseren een verzoeningsbijeenkomst en op het laatste moment wordt een prachtige verklaring van spijt voorgelezen – PDF. Prachtig. Hij was zo mooi en poëtisch opgesteld dat het bijna klonk als poëzie… Veel aanwezigen hebben dit moment niet meegekregen, bij navraag bleek dat zij deze verklaring van spijt niet eens hadden opgemerkt. Daar schuilt het probleem! Woorden… woorden… Wat er werkelijk had moeten gebeuren is dat deze dominee de aanwezige trouwe gelovigen – met stemverheffing – zou hebben voorgehouden: ‘Zo kunnen we absoluut niet verder! We zijn volledig vastgelopen. We zijn losgeslagen van onze originele wortels. Zo hebben we geen overlevingskans! Stop met al je plannen, stop met dit correcte poëtische gepraat… stop… stop! We moeten terug. Het kan nog, het is nog niet te laat. Vader vergeef ons… Israël vergeef ons!’

Consternatie in de tent, oproer…wat gebeurt er nou? Hoe durft die dominee…hij verstoort onze eenheid! Stel je voor, de dominee zou met vereende krachten van het podium worden verwijderd. Filmpjes van deze onverwachte ordeverstoring zouden verschijnen op Youtube.
De bekende evangelische en andere christelijke – glossy- blaadjes zouden gedwongen worden hun correcte, bemoedigende – fullcolor – artikelen te wijzigen; ‘Verzoeningsbijeenkomst loopt uit de hand’, zouden de trouwe lezers te lezen krijgen. ‘Dominee wordt afgevoerd.’

Gemeenteleiders, walk the talk. Praatjes vullen geen gaatjes, zelfs geen religieus correcte praatjes. Het religieus speelkwartier is echt voorbij. Er zullen stenen moeten worden opgeruimd, er zal geroepen moeten worden en wegen gebaand! (Jesaja 62)

God is opgestaan om zich over Sion te ontfermen! (Psalm 102:14)
God neemt het heft zelf in handen. Deze actie van God zal grote gevolgen hebben voor Israël, maar…ook voor de kerk.
We zullen binnenkort zien dat God niet langer afwachtend zal observeren hoe Israël gegijzeld en gekneveld zal worden door de omringende moslimvolken.
Inmiddels hebben zelfs de grootste optimisten wel door dat de ontwikkelingen in de buurlanden helemaal niets van doen hebben met ‘democratische hervormingen’. De van blinde haat doordrenkte moslim broederschap neemt in het Midden-Oosten de macht over. Luister naar de taal van hun leiders. Er staat maar één punt op hun agenda: Hoe vegen we Israël en haar Joodse bevolking zo snel mogelijk van onze islamitische grond.
De omringende volken verenigen zich in hun haat. Nogmaals, de profeten kondigden dit al aan.

God zal niet passief blijven toekijken hoe zijn geliefde eerstgeboren zoon (Ex.4:22) en geliefde volk Israël zal worden doodgedrukt. Nee, een tweede Holocaust zal niet plaatsvinden! God is opgestaan om zich daadwerkelijk over Sion te ontfermen. Wat zullen we daar van opkijken!
Oude tijden zullen terugkeren. Met grote overmacht zal Israël haar vijanden verslaan.
Nee, Gods ingrijpen kan onmogelijk worden gekwalificeerd als ‘proportioneel geweld’. Lees de oude verhalen van Israëls uitredding er maar eens op na.
De wereld zal zich woedend keren tegen Israël, maar ook dominees en (geestvervulde) voorgangers weten niet waar ze het zoeken moeten; ‘gemeente, bid voor je vijanden’, verzuchten ze nog krachteloos. Ze gaan voorbij aan de talloze profetieën die voorzeggen dat God zal afrekenen met de vijanden van Israël.
Als Jeshua spreekt over onze vijanden, dan wijst Hij op onze persoonlijke vijanden. Je buurman, voorganger, medestudent, collega of huisbaas. Degene die jou op je wang slaat en je bovenkleed eist…Maar vergis je niet, met het (islamitisch) monster van het kwaad zal worden afgerekend:

Maar dan opeens, in een oogwenk, worden de barbaarse horden tot fijn stof,
de horden der geweldenaars tot dwarrelend kaf.
Want de HEER van de hemelse machten zal ingrijpen, met donder, aardschokken en oorverdovend lawaai, met wervelende stormen en een verterende vlammenzee.
Als een angstdroom, een visioen in de nacht, verdwijnt de menigte volken die optrekt tegen Ariël (Jeruzalem)… (Jesaja 29:5-7)

Israël beleeft spannende dagen. Bedreigingen komen van alle kanten op haar af.
Blijf je een evenwichtige theologie verkondigen, of proclameer jij Gods woord luid en duidelijk? Blijf je je zondagse rondjes draaien in de kerk of sta je op?

Kom tevoorschijn!, laat je niet langer ringeloren door Rome. Ga uit van haar.
Dit is de tijd om het verschil te maken. Wachters zullen dagelijks Gods profetische woord proclameren vanaf de hoge muren van Jeruzalem. Voeg je bij hen.
Steeds meer wachters zoeken elkaar op en beginnen wachtersbijeenkomsten ‘ten huize van’. (zie onder kopje ‘activiteiten/wachtersdag’)
Kom in actie, blijf niet passief aan de kant staan. Maak het verschil.

Tot ziens op de muren van Jeruzalem.

7 reacties op “Theologie van evenwichtigheid

 1. 1
  Netanya zei: op 30 November 2012 om 17:56

  Bart, ik ben benieuwd wat je hier van vind. Ergens kan ik niet aan de gedachte ontsnappen dat deze schrijver een punt heeft. Jezus nam nooit een politiek standpunt in, Hij koos geen kant…
  Ik hoor graag je mening :)

  http://pastorjonathanmartin.com/uncategorized/on-israel-the-church-and-the-politics-of-jesus/

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 2

   Beste Netanya, ook wachters nemen geen politiek standpunt in. We nemen een bijbels/profetisch standpunt in. Als we lezen dat God zal afrekenen met de vijanden van Israël, dan staat deze voorzegging los van politiek. Het is alsof God zeggen wil: ‘handen af van mijn oogappel’.
   Overigens is het niet zo dat Jeshua geen kant koos…Hij was gezonden naar de verloren schapen van Israël.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 3
  Henk Vermeule zei: op 21 November 2012 om 10:36

  Hallo Bart;
  Het zou toch mooi zijn als Ariel Sharon uit zijn coma zou komen en dezelfde ontdekking wereldkundig zou maken: “We zijn er ingeluist”..

  Zijn land-voor-vrede-deal is het niet echt geworden. Wellicht dat “gaza” nu gewoon weer ingelijfd word bij Israël zoals het hoort..
  Wij herinneren de God in ieder geval aan Zijn plan om Israël volledig te herstellen, Hij is NIET veranderd en ik zie geen reden tot enige terughoudendheid hierin!

  “Dan zullen zij weten dat uw naam HEER is, dat u alleen de Allerhoogste bent op aarde”.(Psalm 83)

  Om die reden!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 4
  Harry Sleijster - www.vergadering.nu zei: op 20 November 2012 om 20:15

  Bart,
  Dank voor de pdf, de joodse verklaring en kiezen voor eenheid. Dat is inderdaad een fantastisch mooie verklaring. Die had die dag inderdaad alle aandacht van de aanwezigen moeten trekken. Als ze het werkelijk gehoord c.q. begrepen hadden, was er spontaan een opwekking uitgebroken. In ieder geval had het alle kranten gehaald. Want dit verhaal is Breaking News. Waarom hebben we hier niets van gehoord? Waarom hebben al die hoge leiders van Wijkiezenvooreenheid dit gemist? Er ligt blijkbaar een zware bedekking op de kerk.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 5
  Tony Jurg zei: op 18 November 2012 om 17:12

  Amen.

  Die ‘evenwichtige theologie’ verschilt in maar weinig meer van wat je in de media hoort. Het zal niets (ten goede) veranderen.

  Laten we eindelijk eens echt Gods Woord gaan proclameren.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 6
  Likoed Nederland zei: op 17 November 2012 om 20:02
  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 7
  jan van harten zei: op 17 November 2012 om 19:31

  En zo is het maar net!
  Sjalom

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>