Maansverduistering boven Jeruzalem

De tekenen aan zon en maan

Gepubliceerd Tuesday, 5 February, 2013 in Weblogs · Weblogs Gastschrijvers 34 Comments

[ Update 6-JAN-2014 ]

Er is een update geschreven voor 2014.

Weblog Bas van Twist. Jeruzalem, 5 februari 2013
‘En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!’ (Genesis 1:14, SV)

In profetisch perspectief associëren rabbijnen zonsverduisteringen met gebeurtenissen in de wereld en maansverduisteringen met gebeurtenissen die het Joodse volk, en sinds 1948 de staat Israël, aangaan. Als een maansverduistering plaatsvindt bij volle maan – de schaduw van de aarde bedekt dan de maan –, dan krijgt de maan door het licht wat om de aarde heen komt een bloedrode kleur. In 2014 zijn twee totale (bloedrode) maansverduisteringen te zien en in 2015 opnieuw. Astronomen noemen dat een tetrad. Het is zeer uitzonderlijk als in twee achtereenvolgende jaren tweemaal een bloedrode maan te zien is.

Wat nog meer bijzonder is: alle vier de momenten vallen op een Joodse feestdag en Joodse feesten zijn de voorboden van wat komen gaat (Colossenzen 2:16-17: ‘dit alles is slechts een schaduw van wat komt’). Het betreft de eerste dag van Pesach (Exodus 12:1-18) respectievelijk de eerste dag van Sukkot (Leviticus 23:33-34).

Maansverduisteringen (bron: NASA website)

 • 2014
  15 april / 15 Nisan Pesach Total (blood red moon)
  8 oktober / 14 Tisjri Sukkot Total (blood red moon)
 • 2015
  4 april / 15 Nisan Pesach Total (blood red moon)
  28 september / 15 Tisjri Sukkot Total (blood red moon)

Bij beide feesten kijkt Israël uit naar de komst van de Messias, het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt.

Naast de vier bloedrode manen zijn er in 2015 tevens twee zonsverduisteringen te zien. Ook deze vallen op twee bijzondere Joodse dagen, te weten op de eerste dag van het religieus Nieuwjaar (Exodus 12:2 – tellen vanaf het uur van de bevrijding) en op de eerste dag van Rosj Hasjana, het burgerlijk nieuwjaar (Leviticus 23:24 – oproep om van harte Gods wil te volbrengen):

Zonsverduisteringen (bron: NASA website)

 • 2015
  20 maart / 1 Nisan Nieuwjaar  (Total)
  13 september / 1 Tisjri Rosj Hasjana (Partial)

Dus in één Joods jaar (5775) verschijnen er twee bloedrode manen en twee zonsverduisteringen!

‘Dan zal Ik tekenen geven aan de hemel en op aarde: bloed en vuur en zuilen van rook, de zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de dag van de HEER, groot en ontzagwekkend.’ (Joël 3:3-4)

En dan te bedenken dat er in de 16e, 17e, 18e en 19e eeuw niet één keer een tetrad te zien was. Pas in twintigste eeuw was er weer een tetrad te zien. Dat was voor het eerst in 1949 en 1950 en daarna in 1967 en 1968. In alle gevallen was er een bloedrode maan te zien op een Joodse feestdag:

Maansverduisteringen (bron: NASA website)

 • 1949
  13 april / 14 Nisan Pesach Total (blood red moon)
  7 oktober / 14 Tisjri Sukkot Total (blood red moon)
 • 1950
  2 april / 15 Nisan Pesach Total (blood red moon)
  26 september / 15 Tisjri Sukkot Total (blood red moon)
 • 1967
  24 april / 14 Nisan Pesach Total (blood red moon)
  18 oktober / 14 Tisjri Sukkot Total (blood red moon)
 • 1968
  13 april / 15 Nisan Pesach Total (blood red moon)
  6 oktober / 14 Tisjri Sukkot Total (blood red moon)

Overigens was er in 1948 op de eerste dag van Pesach (23 april) en op de eerste dag van Suk-kot (18 oktober) een gedeeltelijke maansverduistering te zien.

Rond de tijd dat die bloedrode manen aan de hemel stonden, vonden er voor het land Israël en het Joodse volk belangrijke gebeurtenissen plaats: de oprichting van de staat Israël op 14 mei 1948, het aannemen van “De Wet op de Terugkeer” op 5 juli 1950 en de hereniging op 7 juni 1967 van Oost- en West-Jeruzalem, dat na negentien eeuwen weer in Joodse handen kwam, net zoals Judea en Samaria.

Het Joodse jaar 5775 begint dus met een totale zonsverduistering op de eerste Nisan (20 maart 2015), die twee weken later, op 4 april 2015, wordt gevolgd door een bloedrode maan op de eerste dag van Pesach. Het burgerlijk jaar, Rosj Hasjana, opent dan met een zonsverduistering op de eerste Tisjri (13 september 2015), gevolgd door weer een bloedrode maan op de eerste dag van Sukkot (28 september 2015). Daarenboven is het jaar 5775 een Sabbatsjaar (Leviticus 25:4).

Vanaf de oprichting van de staat Israël, zijn dat dan twaalf bloedrode manen. In de Bijbel staat het getal twaalf voor volledigheid, voor eenheid van Gods volk Israël. Denk aan de twaalf stammen, de twaalf gedenkstenen, de twaalf toonbroden, de twaalf discipelen, de twaalf manden, de twaalf sterren, de twaalf poorten, de twaalf fundamenten en de twaalf vruchten.

Welke gebeurtenissen staan Israël en de volken te wachten? Voor het land en volk van Israël zullen het gebeurtenissen zijn die betrekking hebben op de spoedige komst van Messias Jeshua. Zal de Tempel worden herbouwd? Zal het Beloofde Land de omvang krijgen zoals God die heeft beloofd aan Abraham, Isaak, Jakob en zijn nageslacht? Of zullen de Joden buiten Israël massaal aliya maken?

‘De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.’ (Joël 2:31-32)

Voor de volken die zich tegen God en tegen Zijn oogappel Israël keren belooft het daarentegen niet veel goeds:

‘Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen.(Lucas 21:25-26)

‘Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’ (Openbaring 6:12-17)

Wij gaan een uiterst spannende en bedreigende tijd tegemoet. Steeds meer wachters zullen hun positie innemen en naar Jeruzalem afreizen!

Bas van Twist

34 reacties op “De tekenen aan zon en maan

 1. 1
  Anne van Urk zei: op 28 July 2018 om 01:07

  Openbaring 6: vers 12 tot 17: en de zon werd zwart als een haren zak en de gehele maan werd als bloed. Een zons en een maans verduistering. We leven nu in de eindtijd vanaf 1914, en we hebben al een eerste en ook een tweede wereldoorlog gehad, dus alle elementen zitten erin. En nu is het nog wachten op Armageddon de eind wereldoorlog. En de bergen en de holen waar de koningen en regeringen en de mensheid in vlucht, dat zijn de Verenigde Naties, Europa, Rusland en andere grote en kleine landen die de vrede na streven, bv, de G 7 0f 8 landen! Maar ze zullen het niet vinden, het loopt volgens de Bijbel faliekant af!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  lena de vries zei: op 3 January 2016 om 12:40

  waarom ziet de vrijgemaakte kerk dit niet, ik probeer mijn vriendin dit uit te leggen zij begrijpt het niet, ziet dit als niet bijbels.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3
  Arnold Norder zei: op 17 June 2015 om 11:13

  Sjalom Bas,

  De tijd is verder gegaan, het is nu alweer 2015.
  En wat valt toch op, het is in mijn kerkelijke wereldje stil gebleven rond dit alles. Net het blad van Operatie Exodus ontvangen van Ebenezer uitgave 2/2015.
  met een rode maan op het voorblad tekst erbij uit Gen1:14. En onderaan de worden EEN TEKEN VOOR DE VOLKEREN.
  Welke volkeren dacht ik, daar deze volkeren door het veranderen van de manier van kijken naar bv de seizoenen en de tijd (bv klokken die nu de tijd bepalen). Deze volkeren de tijd van de Schepper zijn kwijt geraakt en toch gericht zijn gebleven op het lichamelijke (naar het vlees) bestaan, en de dingen van elke dag.
  Welke tekenen moeten er nog meer komen, als dit al geen effect blijkt te hebben.
  Maar er staat ook geschreven in het Woord Jesjoea, maar de mens bekeerde zich niet.
  En zo lijkt het er op dat er mee Eli’s op deze aarde rond lopen dan we dachten.
  zie 1 Samuël3:18 en Eli zeide: Hij is de Here, Hij doe wat goed is in zijn ogen. nbg1951 vertaling
  En het gevolg kennen we van toen, en zou er van het toen en nu geen vergelijking zijn. Zoals er wel vaker gezegd word. Er is niets nieuws onder de zon, ook een gemaakt hemellichaam. En zeggen de gevestigde door de overheden of wereldse regeringen goed gekuurde schaapskooien nu niet het zelfde. Hij is de Here, Hij doe wat goed is in zijn ogen.
  Ondanks al die tekenen aan het uitspansel.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 4
  Gert zei: op 13 March 2015 om 16:47

  Hallo Bas.

  Wat een geweldige uitleg over de tekenen die ons Door de Heer zijn gegeven. (Gen 1:14). Volgens mijn bescheiden mening, kon de laatste tetrad wel eens het teken zijn, dat het Lam Gods, Yeshua ha Masiach , (0pb 5 : 4) de boekrol met de 7 zegels, zal openen.
  Graag zou ik eens persoonlijk met je willen praten , omdat je op ėėn lijn ligt met mijn visie over het Woord van God, om samen te zien of we nog van elkaar kunnen leren.
  Ben te bereiken via dit email adres.
  Van harte shalom Gert Timmerman.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. Pingback: Bazuinenfeest – De tijd waarin wij leven | Wees heilig

 6. 6
  Cor de Waal zei: op 6 March 2014 om 22:36

  Best heftig,…..je zal het mee kunnen maken!
  Wat doe jij,……vluchten kan niet meer,….is ook niet nodig!

  Hoop wel dat mijn kinderen inzien dat God de enige weg is naar eeuwig leven. Alfa Omega

  zie je…..groet

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 7
  Lynda zei: op 9 February 2014 om 14:54

  Ik kan het boek Wake op! van Arno Lamm & Emile-Andre Vanbeckevoort van harte aanbevelen voor wie meer wil weten over hoe het zit met de Joodse feestdagen in relatie tot de tetrade.
  Wake up! stelt theologische denkkaders hier en daar ter discussie en neemt je mee op een tocht langs de NASA, de Bijbelse feesten, profetische tijdslijnen en zeer bijzondere patronen, die hoop en nieuw zicht geven op het Koninkrijk van Jezus Christus. Gedetailleerde inzichten in de oude Joodse huwelijksceremonie geven bovendien een haarscherp zicht op de aanstaande hemelse Bruiloft. In Wake up! worden bijzondere Bijbelse patronen besproken die de kerken door de eeuwen heen over het hoofd hebben gezien, omdat zij los waren geraakt van hun oorspronkelijke wortels Een eyeopener!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 8

   Lynda, Wake Up! (zie wakeup.nu) is inderdaad een fantastisch boek. Heel confronterend, maar tegelijk heel diepgaand en goed te begrijpen. De denkkader van de kerk worden soms ter discussie gesteld maar als je dan ineens ziet dat de Bijbelse feesten zo duidelijk op Christus wijzen en als je beseft dat Christus ook daadwerkelijk de najaarsfeesten op ” de dag en het uur” zal gaan vervullen, dan wordt het zo’n mooi uitzicht. Als je dan ook naar de tijdslijnen kijkt en het patroon van het Joodse huwelijksritueel in Wake Up! dan weet je: ja God heeft een vastomlijnd Plan en Hij voert het uit. maar bovenal: Hij komt heel spoedig. Wake Up! is voor mij echt een eye opener geweest. Lezen !!

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. 9
  Sunny zei: op 4 February 2014 om 18:12

  Ik word héél blij van deze boodschap. Maranatha jezus komt

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 9. 10
  Job Mul zei: op 18 December 2013 om 20:50

  Let er op, dat de tweede zonsverduistering op de door G’d ingestelde feest/hoogtijdag bazuinen (Jom Hasjofar) is. In het stukje hier boven wordt over het Joodse nieuw jaar (Rosj Hasjana) geschreven. Het valt wel op dezelfde dag, maar is een ander feest. We moeten niet op de goede dag het verkeerde feest vieren. Alle andere verduisteringen vallen ook op een door G’d ingestelde feest/hoogtij dag. Lev 23

  Job

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 10. 11
  johan zei: op 3 December 2013 om 17:09

  verschillende datums (oa 1949, 1950) kloppen niet:
  http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE-1999–1900.html
  of corresponderen niet (1967) met (rab.) feestdatums.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 12

   Beste Johan,
   De data kloppen wel hoor, als je er maar rekening mee houdt dat volgens de Joodse kalender een nieuwe dag begint met zonsondergang (Genesis 1:5) en Pesach begint in de avondschemering op de veertiende Nisan (Leviticus 23:5), alhoewel wereldwijd op de vijftiende Nisan de Seideravond wordt gevierd (zie meer daarover https://sites.google.com/site/messiaansestudies/de-14e-nisan). Dus de veertiende Nisan in 1949 begon in dat jaar op de dertiende april in de avond. Let er verder op dat de ene keer de bloedrode maan in de avond te zien is en de andere keer na middernacht. Volgens onze gregoriaanse kalender is dat een nieuwe dag, maar op de Hebreeuwse kalender niet. Met inachtneming hiervan, zul je zien dat elke eerste dag van Pesach en Sukkot in 1949, 1950, 1967 en 1968 samenvalt met een bloedrode maan. Als je er prijs op stelt, kan ik je de URL’s mailen die ik heb gebruikt.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 11. 13
  Pamela zei: op 11 October 2013 om 19:06

  Die tekenen zouden toch overal te zien moeten zijn?Maar dat kan natuurlijk niet overal ter wereld, is het alleen israel en omgeving te zien, vast niet hier in nederland dan.Ik vind het allemaal ontzettend interresant in elk geval.
  Er is zeker over nagedacht door onze heer

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 12. 15
  majim zei: op 17 August 2013 om 23:18

  De laatste drie verduisteringen in 2015 komen voor in deze volgorde: pesach-rosh hashana-loofhuttenfeest. Dit is in exacte volgorde van de joodse bruiloft. Pesach komt overeen met de verloving, rosh hashana met het halen van de bruid, loofhuttenfeest met de 7-daagse terugtrek van het bruidspaar. Jezus vergelijkt de opname en wederkomst met een bruiloft van Zijn tijd. Hij noemt zich ook de bruidengom en ons de bruid.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 16

   Beste Majim,
   Dank voor je aanvulling, maar met één opmerking: Jeshua vergelijkt zichzelf meermaals met een bruidegom (Mattheüs 9:15, 25:1-10 e.a.), maar ‘ons’ nergens met de bruid. Dat is een hardnekkige misvatting uit de christelijke vervangingsleer. Wel worden het land (Jesaja 62:4-5), het volk (Hooglied, Jesaja 61:10, Jeremia 2:2) en de heilige stad (Jesaja 49:18, Openbaring 21:2, 9-10) vergeleken met een bruid.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
   • 17

    In Efeze 2 lees ik volgens mij dat ik door Jezus Christus deel heb gekregen aan het burgerschap van Israël , de verbondssluitingen en de beloften….

    | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 18

   @Majim,

   Niet 7 daagse loofhuttenfeest hoort bij terugtrekken van bruidspaar in de bruidskamer, maar de 7 dagen die liggen tussen einde van Bazuinenfeest en de start van het Loofhuttenfeest. Immers op Loofhuttenfeest komt bruidspaar naar buiten.
   Zoals Lynda schreef: het boek op http://www.wakeup.nu is echt fantastisch. Gaat over de feesten en de eschatologische betekenis ervan, over Joodse Huwelijksritueel, over de kerkgeschiedenis die er een bedekking over heeft aangebracht. ECHT LEZEN !!!!

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 13. 19
  Arnold Norder zei: op 11 May 2013 om 02:21

  Sjaloom Bas,

  ik wil de dit nog even onder de aandacht brengen.
  weten we nog wat er gebeurde in Rusland toen er een hemellichaam of een stuk er van vlak bij een stad of plaats langs ging. En het stuk zich verder op in een meer boorde. Hoe was de mensheid aarde in paniek.
  Ik zie dit alles dan ook weer als een soort van voorbode. Mensen bekeert u want de grote en geduchte dag van JHWH komt er aan. En zoals we in een zekere mate machteloos stonden als mensheid met onze technische hoogstandjes, toen dit alles gebeurde in Rusland. Zo zal het dan ook zijn, we kunnen veel, maar JHWH stoppen kan niemand.
  En dus ook niet alles wat er moet gebeuren voor de komst van de Koning van de Joden. En zovelen als JHWH er toe roepen zal om met dit volk één te zijn in Zijn RUST en VREDE Zijn Shabbat Sjaloom.
  Niet de namaak rust en vrede waar mensen nu op bouwen in hun huizen en op hun werk en in de politiek enz.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 20
   Bas zei: op 13 May 2013 om 21:57

   Shalom Arnold,
   Zons- en maansverduisteringen als gevolg van het feit dat de aarde, de maan en de zon precies op één lijn staan, zijn ons bekend, maar dat die hemellichamen sinds een halve eeuw hun glans aan het verliezen zijn, zal de meesten wellicht niet bekend zijn. Dit verschijnsel heet Global Dimming (http://www.nytimes.com/2004/05/13/science/13DARK.html) en werd voor het eerst zo’n 20 jaar geleden geconstateerd, maar toen nog nauwelijks serieus genomen. Intussen is duidelijk geworden dat in een halve eeuw tijd het zonlicht op aarde met gemiddeld één derde is verminderd. Of de Global Dimming zal toenemen en wat de gevolgen daarvan zijn voor onze planeet, is nog een mysterie. Maar dat het grote gevolgen kàn hebben, daar zijn alle wetenschappers het wel over eens. Hoe dan ook – het zijn allemaal tekenen die wijzen op de spoedige komst van Messias Jeshua!

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
   • 21
    Arnold Norder zei: op 22 October 2014 om 08:36

    Bedankt Bas voor je tijd en schrijven.
    En voor de link.
    Shabbat sjalom toegewenst.

    | Je beantwoordt nu deze reactie
 14. 22
  Jan willem zei: op 17 April 2013 om 22:27

  Hey allemaal,

  Die laatste zin in elk geval…
  Verder klinkt het alsof alle puzzelstukjes in elkaar vallen, op zn plek.

  Ouden zullen. Dromen dromen en jongeren zullen gezichten zien, .
  dit is dus een vergezicht.

  Rest mij te zeggen , Baruch haba be sjem Adonai,
  Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.

  Sjalom

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 15. 23
  Alice zei: op 17 March 2013 om 16:42

  De vertaling vanuit deTora zegt in Genesis 1:14: “God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. Zij zullen zijn tot TEKENEN voor (Bijbels/Joodse) FEESTTIJDEN voor dagen en jaren.” Dit ter verduidelijking van Bas zijn verhaal.

  Als wij verder lezen staat er in 1:16-18 “God maakte twee grote lichten het grote licht tot HEERSCHAPPIJ over de dag en het kleine licht tot HEERSCHAPPIJ over de nacht en de sterren. God stelde ze aan het hemelgewelf om licht te geven op aarde om te HEERSEN over de dag en over de nacht en scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. God zag dat het goed was. Het werd avond, het werd morgen, een vierde dag.

  De tekenen aan zon en de maan hebben ons dus best iets te vertellen!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 16. 24

  Shalom Bas
  Wanneer we die zonsverduisteringen opzoeken, blijken zij niet in Israël te zien zijn. Hoe ziet U dat?
  http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEatlas/SEatlas.html#contemporary

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 17. 26
  Dick vd Broek zei: op 20 February 2013 om 11:59

  Acht slaan op de tekenen is niet hetzelfde als speculeren. De Nasa gegevens neem ik voor kennisgeving aan. Zonder deze aanvullende informatie belijd ik ook dat Hij spoedig komt!
  Het maakt wel dat wij waakzaam blijven.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 18. 27
  mieke van dijk zei: op 11 February 2013 om 17:20

  Van die dag en uur weet niemand dan de Vader alleen,
  Maar let op de tekenen!!!!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 19. 28
  Wim Stoter zei: op 9 February 2013 om 23:49

  Het zou goed kunnen in 2015, maar net zo goed morgen al; speculeren moet je niet willen. Niemand weet het alleen de Vader.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 29

   Beste Wim, helemaal mee eens. De tekenen aan Gods scheppingsorde zijn niet bedoeld om te gaan speculeren, maar we moeten er wel acht op slaan. Jeshua en de profeten wijzen ons er niet voor niets op.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 30

   @win en @mieke, we moeten niet al te makkelijk zeggen dat niemand de dag noch het uur weet, alleen de vader. Ten eerste zijn de vader en de zoon een en bovendien hebben de Vader en de zoon aanwijzingen gegeven. De 6000 jaar is bijna ten einde, we zitten in het 121e jubeljaar, de generatie na de herstichting van Israël loopt ten einde, de bloedrode manen en de geopolitieke gebeurtenissen wijzen er allemaal op. Ja, we weten niet het precieze jaar, maar een van de komende Bazuinenfeesten staan er grootste dingen te gebeuren. Zie http://www.wakeup.nu, een fantastisch boek. Het zet je geloof en hopelijk dat binnen je gemeente helemaal op zijn kop, maar wel in positieve zin.

   http://www.wakeup.nu

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 20. 31
  Conny zei: op 8 February 2013 om 10:53

  Bij het lezen van bovenstaande teksten moest ik ook denken aan Jesaja 24: 23, waar staat: “Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en de gloeiende zon zal zich schamen, want de HERE der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten.” (NBG, 1951).

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 21. 32
  Alice zei: op 6 February 2013 om 22:23

  Shalom Bas,
  Bijzonder, dat juist tijdens Joodse feesten op aarde en in/aan de hemel zichtbare waarnemingen plaatsvinden. Toch zijn de tetradgegevens van de astronoom voor een leek zoals ik speculatieve rekensommen. De beloften voor Israël en de eindtijdteksten uit Gods Woord houden stand. Zijn plannen falen niet, Zijn heerschappij omvat de loop der tijden.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 33

   Is idd bijzonder. Het bewijst dat God zich aan zijn gezette tijden houdt. De term Joodse feestdagen kun je misschien beter vervangen door feesten/gezette tijden van de Eeuwige. Zo noemt Hij ze namelijk in Zijn woord en deze tijden zijn voor alle gelovigen op aarde van belang. We mogen ons beseffen dat we als het goed is, uit de oude wilde olijf zijn gesneden en op de edele olijf zijn geënt en daarmee er helemaal bij mogen horen!

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 22. 34
  marjolein vos zei: op 6 February 2013 om 13:48

  Halleluja, Glorie voor de God van Israel.Zijn Naam is voor Eeuwig en Zijn plan staat vast.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>