netanayahu-abbas

Land voor vrede

Gepubliceerd Monday, 30 September, 2013 in Weblogs · Weblogs Gastschrijvers 17 Comments

Weblog van Albert de Hoop
Jeruzalem, 27 september 2013
De meest markante uitspraak die ik de afgelopen week op de muur heb gehoord was de volgende: “Zolang er wachters op de muren van Jeruzalem lopen, die God herinneren aan zijn beloften voor Israël, zal er geen Palestijnse staat komen”. Niet bepaald politiek-correct om zo’n boute uitspraak te ventileren. Zelfs wereldvreemd zullen sommigen misschien denken. Maar het is wel een statement met een enorme lading.

Wat is het geval. Sinds een aantal weken worden er weer zogenaamde vredesbesprekingen gehouden tussen Israël en de Arabieren in Israël, die zich Palestijnen noemen. De laatsten willen een eigen staat, jawel, in het hartland van Israël. Nadat de gebieden Judea en Samaria al jaren worden aangeduid als Westbank, moet er nu definitief een andere naam komen, namelijk Palestina. Deze staat moet ook een hoofdstad krijgen en je raad het al: Jeruzalem is hiervoor de aangewezen stad. We doen met elkaar alsof Jeruzalem eigenlijk Oost-Jeruzalem heet, zeggen vervolgens dat dit van “de Palestijnen” is, dat Israëls soevereiniteit hierover illegaal is, en alles staat klaar om duidelijk te maken dat de staat Palestina met als hoofdstad “Oost”-Jeruzalem de enige mogelijkheid voor Israël is om vrede te krijgen.

Ask me…

indian-ask-meEn Israël wil dolgraag vrede. We herinneren ons nog maar al te goed de hartverscheurende beelden op tv toen Israël de Gazastrook ontruimde omdat diezelfde Palestijnen beweerden dat ze vrede wilden. Het overdragen van de Gazastrook aan de Palestijnen zou die vrede absoluut dichter bij brengen. Er werden 1900 Joodse families (meer dan 8000 mensen) uit hun huizen en van hun grond verwijderd, want Israël wilde persé geloven dat vrede binnen handbereik was. Inmiddels zijn we duizenden raketten en mortieren verder. Vrede kreeg Israël niet, wel de genoemde raketten. En een zwaar getraumatiseerde burgerbevolking. Want die vredelievende Palestijnen hebben er geen enkele moeite mee om bejaardentehuizen, scholen en kinderopvangcentra te bestoken.

Toch probeert de wereld, met Amerika voorop, Israël opnieuw over te halen om land weg te geven voor vrede. Als we even niet naar Israël, maar naar de Amerikaanse geschiedenis kijken, dan zouden we het principe land-voor-vrede allang moeten kennen. En hebben verworpen. De oorspronkelijke bewoners van Amerika, de Indianen, hebben dat principe vele malen met de dood moeten bekopen. Telkens werd hen voorgehouden dat land opgeven, uiteindelijk voor hen vrede zou betekenen. Het tegendeel was echter waar, de Indianen werden bijna uitgeroeid.

Datzelfde Amerika probeert nu Israël dit principe in de maag te splitsen. En Israël gaat inderdaad praten. Ondanks alle scepsis, alle wantrouwen, opnieuw praten. Met een “vredespartner” die het maar niet over zijn lippen kan krijgen dat Israël recht heeft om te bestaan, dat Israël een Joodse staat is. Een partner die nog steeds op de scholen zijn kinderen haat tegen Israël inprent. Die op de tv telkens de ruimte geeft om Israël te demoniseren. En het westen kijkt toe. En financiert deze vredespartner.

Een bittere, bittere pil voor Israël. Er waren tijden dat het leek alsof Israël echte vrienden had. Amerika natuurlijk als machtigste vriend. Maar ook in Europa stonden landen welwillend tegenover Israël. Maar helaas, langzaam maar heel zeker, is het tij gekeerd. Israël vrienden laten het afweten. Ook Nederland. Israël moet een toontje lager zingen, Israël moet geboycot worden, Israëls producten uit Judea en Samaria moeten gelabeld en als het even kan, gemeden worden. Het tolerante Nederland heeft weinig tolerantie voor deze Joden.
Na de Shoah (de Holocaust) waren we het er over eens dat het Joodse volk een eigen plek moest hebben en wel in het land Israël. De Verenigde Naties gaven in 1947 hiervoor het groene licht, maar toen Israël werkelijk zijn plek had ingenomen, begon het aloude kwaad, Jodenhaat, weer de kop op te steken.

Jodenhaat

Dat willen we natuurlijk niet zo gezegd hebben en daarom zijn we al lang geleden begonnen daar fraaie woorden voor te bedenken. “Anti-judaïsme” bijvoorbeeld. Eeuwenlang heeft de kerk geageerd tegen het judaïsme. Die religie was zogezegd niet koosjer. En omdat de religie niet koosjer was hebben we de Joden vervolgd, vernederd, gemarteld en vermoord.

Het volgende fraaie woord was “antisemitisme”. Maar wat een gif lag er in dat woord. De Jood werd niet meer afgewezen vanwege zijn religie, maar vanwege zijn afkomst. Waar de Joden dachten dat na de Verlichting er ook voor hen eindelijk een normaal bestaan mogelijk zou zijn, werd de Jood keer op keer naar de goot verwezen, totdat onder Hitler deze vorm van Jodenhaat tot een onvoorstelbare climax kwam en het Europese Jodendom bijna compleet werd uitgeroeid.

En de wereld? De wereld riep in alle talen: “Wir haben es nicht gewusst”. En toen de wereld niet meer kon ontkennen dat ze het wèl wist, riep diezelfde wereld: “Nie wieder”. Nee, nooit weer. De schok die door de wereld ging was ook groot toen duidelijk werd hoe verschrikkelijk dit lijden van het Joodse volk was.

Maar ja, het Joodse volk klom uit de goot, kwam tot bloei in zijn eigen land, werd op vele terreinen sterk. Ondanks de tegenstand van de omliggende moslimvolken en de tegenstand van de Arabieren in Israël. Het volk van Israël leeft. De wonden zijn er nog steeds, maar Israël leeft. De underdog is uiteindelijk niet meer de underdog. Maar dan…., tja, dan komt er opnieuw ruimte voor die andere houding.

Anti-judaïsme en antisemitisme, dat kan natuurlijk niet meer. Daar hebben we van geleerd. Dat heeft tot teveel ellende geleid. Toch? Die woorden willen we niet meer in ons woordenboek hebben.

Het nieuwe woord is dan ook “antizionisme”. Het verlangen van het Joodse volk om terug te keren naar Sion heeft de eeuwen overleefd. De staat Israël is gebouwd op dat zionistische ideaal. Tegelijk wordt Israël constant bedreigd, zowel door de Arabische bewoners van het land als door de omringende landen. Israël moet daarom sterk zijn en zich verdedigen. En doet dat ook. Voor de wereld alle reden om niet te accepteren dat de Jood zichzelf kan redden. De zionistische staat Israël wordt de grote boosdoener en de wereld omarmt het woord antizionisme. Maar uiteindelijk blijkt het niets anders te zijn dan een fraai woord voor ordinaire Jodenhaat.

En zo heeft de wereld het aloude kwaad, Jodenhaat, opnieuw van een fraaie naam voorzien en kunnen we met elkaar doen alsof we werkelijk geleerd hebben van eeuwen van Jodenhaat.

Gezamenlijk wordt nu de druk op Israël opgevoerd om toch vooral de Arabieren tegemoet te komen. Israël wordt gedwongen om mee te werken aan de vorming van een Palestijnse staat in het hartland van Israël. Met angst en beven wachten veel Israëli’s af wat dit uiteindelijk zal betekenen.

Wachters

Waar zal dit op uitlopen? In de Joodse gezinnen klinkt iedere shabat Psalm 121:

“Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.”

Deze Bewaarder van Israël, die niet sluimert, die niet slaapt heeft op de muren van Jeruzalem wachters aangesteld.

“Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de HERE indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.” (Jesaja 62:6-7).

En de wachters herinneren God iedere dag aan Zijn beloften voor zijn volk Israël. Lees maar mee:

“Maar, bergen van Israël, jullie bomen zullen weer uitlopen en vrucht dragen voor Mijn volk Israël, want dat zal spoedig terugkeren. Ik zal Mij naar jullie toewenden, en jullie zullen weer worden bewerkt en ingezaaid. Ik zal veel mensen op je laten wonen, heel het volk van Israël, en de steden zullen weer worden bewoond, de puinhopen weer worden opgebouwd.” (Ezechiel 36:8-10).

De bergen van Israël, dat zijn precies die gebieden waar de Palestijnen proberen hun staat te vestigen. Maar laat het duidelijk zijn, Gods Woord is Zijn Woord, en Hij zegt hier dat Zijn volk Israël hier zal wonen. Dus moeten we ook constateren dat niet de Joodse “kolonisten” land van Palestijnen bezetten, maar dat de Arabieren land bezet houden dat toekomt aan Israël. En de wachters? Die herinneren God aan zijn Woord.

“Tot in eeuwigheid zal Hij gedenken Zijn belofte aan duizend geslachten, het verbond dat Hij sloot met Abraham en voor Isaak bevestigde met een eed. Voor Jakob verhief Hij het tot wet, voor Israël tot een eeuwig verbond, toen Hij zei: ‘Ik zal jou Kanaän geven, dat land wordt je onvervreemdbaar bezit.’” (Psalm 105:8-11).

Duidelijker kan het bijna niet. Het land heeft God voor altijd aan Israël gegeven. Daar kan geen Verenigde Naties iets aan veranderen. Ook de kerken kunnen dit niet veranderen. Als de Schotse kerk of de Wereldraad van Kerken beweert dat Israël geen rechten heeft in dit land, kun je hen slechts één ding toewensen: lees je bijbel.

“Ik zal het lot van Mijn volk Israël ten goede keren. Zij zullen hun verwoeste steden herbouwen en erin wonen, ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten ervan eten. Ik zal hen terugplanten in hun grond, en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat Ik hun heb gegeven – zegt de HEER, jullie God.” (Amos 9:14-15).

Niet meer weggerukt uit het land dat God hen gegeven heeft. Dus nee, geen Palestijnse staat in het land dat God aan Israël heeft gegeven, waarvan Hij heeft gezegd dat Israël daar zal wonen. De wachters zullen iedere dag opnieuw God herinneren aan Zijn beloften. Het zal niet gebeuren dat de vijand het volk van God, Israël, zal kunnen verdrijven. Zolang er wachters op de muren van Jeruzalem zijn, zal er geen Palestijnse staat komen.

Vader! Wij herinneren U!

Shalom vanuit Jeruzalem.

17 reacties op “Land voor vrede

 1. 1
  Huibert zei: op 16 October 2013 om 10:46

  Ik heb dit onlangs gelezen vond het erg treffend en deel het daarom:
  Antisemitisme is tegen Gods volk
  Antizionisme is tegen het land van God
  AntiJudaisme is tegen Gods koningkrijk.

  Alle drie de begrippen zijn een andere synoniem voor vervangingstheologie en eigenlijk anti Hashem oftewel anti/tegen God.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Maarten zei: op 11 October 2013 om 02:26

  Hoe zit het nu? Erkennen wij nu als Christenen het oude testament of het nieuwe testament? Heeft de Here niet gezegd ; Mijn Rijk is niet van deze wereld?
  De Here heeft dat gezegd en het lijkt mij dat Hij daarmee alle uitspraken van de profeten die Hem immers voorafgingen overbodig heeft gemaakt en niet met de nieuwe realiteit die de Here hiermee heeft aangekondigd, in overeenstemming zijn.

  En dan nu iets heel wereldlijks. Sinds lange tijd is de kerk en de staat in Nederland gescheiden. Ook de SGP is uiteindelijk daartoe gedwongen geworden dit te erkennen en te accepteren. Dit betekent, hoe bitter dit ook is, God’s wetten moeten wijken voor de aardse. Afgezien dat de Here zelf heeft gezegd;”Mijn Rijk is niet van deze wereld, houdt dit dat de Here aan de mensheid het lot in eigen handen heeft gegeven en hen de vrijheid heeft toegekend haar wetten te maken die de mensheid betreffen, zonder overigens God’s wetten niet meer te respecteren. Dat betekent dus dat wij als Christenen ook de aardse wetten hebben te accepteren, immers hebben enkel op basis van God’s instemming diegenen die boven ons zijn aangesteld, hun plaats ingenomen.
  Dat betekent dat wij aan de aardse wetten net zo gehoorzaam moeten zijn als aan de Goddelijke. En zo kom ik tot het Verdrag van Geneve waarin op grond van art 49 van dit verdrag het verboden is voor een bezettende macht om haar eigen bevolking of delen daarvan over te brengen naar het bezette land.
  En zo handelen wij in strijd met God’s wetten wanneer wij de aardse wetten van diegenen die boven ons zijn aangesteld niet accepteren. Wanneer wij dat doen, dan rebelleren wij tegen God. Dat is in ieder geval voor mij voldoende om hetgene Israel doet in Judea en Samaria af te keuren als opstandigheid tegen God. Immers: Mijn Rijk is niet van deze wereld.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 3
   Anja & Bas zei: op 11 October 2013 om 14:44

   Beste Maarten,
   1. Als alle uitspraken van de profeten, zoals jij stelt, niet meer van deze tijd zouden zijn, dan zou God Woordbreuk plegen. En dat lijkt me onmogelijk. Zolang nog niet alle beloften, waarvan God bij monde van de profeten heeft gesproken, zijn vervuld, blijven ze van deze tijd. God zegt immers dat het woord, dat voortkomt uit Zijn mond, niet vruchteloos naar Hem terug keert (Jes. 55:10-11).
   2. Het internationaal recht laat militaire bezetting toe in een gewapend conflict. De Veiligheidsraad heeft de Israëlische militaire bezetting van Judea en Samaria na de Zesdaagse oorlog nog nooit als illegaal bestempeld, omdat de ‘bezetting’ volkomen legaal is. Israël heeft deze gebieden immers veroverd op Jordanië, die geen internationaal erkende soevereiniteit had over Judea en Samaria. Een half jaar geleden heeft het Franse Hof van Beroep dit nog eens bevestigd (http://fr.slideshare.net/fullscreen/yohanntaieb3/decision-de-lacourdappel/1).
   3. Op grond van het internationaal recht moet elke staat, ook Israël, haar onderdanen toestaan op zijn grondgebied. Het gaat dan om onderdanen van dat land! Dus in het geval van Israël heeft iemand die buiten Israël is geboren, die geen Israëli is en die ingezetene is van een ander land, dit recht niet!
   4. De politiek correcte media weet geen raad met Gods volk, want Israël past niet in de vergadering der volkeren (Num. 23:9). En daarom kunnen de leugens over Israël ook zo snel wortel schieten (Psalm 38:13). Leugens, zoals dat Israël op grote schaal mensenrechten schendt. Het bewijst eens temeer dat we leven in de laatste dagen. Wees daarom waakzaam en bidt aanhoudend om de geest van onderscheiding!

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 4
   Burgers zei: op 11 October 2013 om 15:44

   Shalom Maarten,

   Hier moest ik aan denken bij het lezen van je reactie.

   “Jezus antwoordde: U kent Mij niet en evenmin Mijn Vader” (Johannes 8: 19)

   Citaat Maarten: ‘Hoe zit het nu? Erkennen wij nu als Christenen het oude testament of het nieuwe testament?’

   Teksten uit het ‘Nieuwe Testament’ (door Jezus Zelf):

   “Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.” (Matt. 5: 18)
   “(…) aangezien de Schrift niet gebroken kan worden” (Joh. 10: 35)

   Citaat Maarten: ‘Dit betekent, hoe bitter dit ook is, God’s wetten moeten wijken voor de aardse.’

   Tekst uit het ‘Nieuwe Testament’:

   “Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen (het Joodse gerechtshof): Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.” (Handelingen 4:19)

   Citaat Maarten: ‘dat Hij daarmee alle uitspraken van de profeten die Hem immers voorafgingen overbodig heeft gemaakt’

   Tekst uit het ‘Nieuwe Testament’:

   “Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.” (2 Petrus 1: 19)

   Volgens mij ken je zowel het ‘Oude’ als het ‘Nieuwe’ Testament niet…

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 5

   “Mijn Rijk is niet van deze wereld” betekent: komt niet uit deze wereld voort. Maar dat betekent niet dat het niet voor deze wereld bestemd is.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 6

   als de woorden van de profeten werkelijk overbodig zijn geworden, wat een miskleun van de apostelen dan, dat zij die voortdurend citeren!

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 7
   Albert de Hoop zei: op 12 October 2013 om 10:36

   Beste Maarten,
   In je reactie komen verschillende zaken aan bod en op mijn beurt zal ik daar weer op reageren.
   1. Natuurlijk zullen christenen altijd zowel de boeken van het eerste verbond (Oude Testament) als de boeken van het nieuwe verbond erkennen. Bij Petrus en Paulus kun je lezen hoe zij verwijzen naar de Schriften (o.a. 2Tim.3:16 en 2Petr.1:19). En daarmee bedoelen ze de boeken van het O.T en niet de boeken van het nieuwe testament. Dat was er namelijk helemaal nog niet. Je kunt dan ook niet stellen dat Yeshua (Jezus) de uitspraken van de profeten overbodig heeft gemaakt als hijzelf en zijn apostelen zo nadrukkelijk verwijzen naar diezelfde profeten.
   2. Met de uitspraak: “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld (Joh.18:36)”, doelt Yeshua op het “hemels koninkrijk” waarvan Hij de koning is. Tegelijk kunnen we in de profeten lezen dat dit “hemelse koninkrijk” hier op aarde gevestigd wordt en wel te Jeruzalem. Yeshua zal dan ook 1000 jaar regeren over dat koninkrijk, vanuit Jeruzalem.
   3. Terecht merk je op dat als mensen hun eigen wetten maken, het niet zo kan zijn dat zij daarmee de wetten van God negeren. Als dus de wetten van de mensen tegen de wil van God in gaan, zal de wet van God altijd voorgaan. Zoals ik al schreef heeft God heel duidelijk gemaakt voor wie het land Israël is (Ps.105:7-11). Als mensen dan proberen hier iets anders van te maken, zal toch Gods eeuwige verbond met Israël blijven gelden.
   4. En dan je opmerking over “bezettende macht”. Je doelt hiermee op Israël dat volgens de media een bezettende macht is. Als we echter naar de recente geschiedenis kijken, dan zien we dat het land Israël door de internationale gemeenschap aan Israël is toegewezen (Balfour Verklaring in 1917, San Remo conferentie in 1920, Palestina Mandaat in 1922). Vervolgens hebben de Britten dat mandaat niet uitgevoerd, is er oorlog gevoerd vanwege de oprichting van de staat Israël en heeft Jordanië in 1948 Judea en Samaria bezet. In 1967 was er opnieuw een oorlog waarbij Israël de bezettende macht Jordanië verdreven heeft. Israël heeft dus niet het land bezet, maar het bevrijd van een bezettende macht.
   5. Tenslotte nog je opmerking over een land dat zijn bevolking “overbrengt” naar bezette gebieden. De regering van Israël brengt zijn bevolking niet over naar Judea en Samaria, maar geeft zijn mensen de mogelijkheid om daar te gaan wonen. Maar dat is niet de eigen bevolking overbrengen naar bezet gebied.
   Een hele hartelijke groet vanuit Jeruzalem.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 8
  Anne Betty zei: op 6 October 2013 om 00:55

  Shalom Albert en Silvia,
  Krachtige woorden en goed dat jullie Hem en ons blijven herinneren aan Zijn Woorden. We zien met verwchting uit naar Zijn Komst in Glorie!!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 9
  Wim Stoter zei: op 5 October 2013 om 00:33

  De tekst van Amos heeft de premier van Israël ook gebruikt in de rede voor de VN. Prachtig. Ik heb het mogen zien dat Gods Woord tot stand komt. De woestijn die bloeit, de wijn uit de bergstreken. Is het mooiste niet dat Israël nu een paradijs is tussen vijandige moordende elkaar afslachtende buurlanden? Het is een Godswonder. De verwarring in de moslimlanden. Heeft God dat niet gesproken? Albert, ik geniet nog na van die week op de muren en de gesprekken met Joodse mensen met o.a. Ton en Tineke. Gods Woord is mij een lamp en het laat me ook zien hoe laat het is. Vijf voor twaalf! Dat Yeshua snel mag komen en regeren vanuit Jeruzalem! Hartelijke groeten uit Zaandam. Van Wim Stoter

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 10
   Maarten zei: op 11 October 2013 om 16:17

   Wim, ik moet je corrigeren. Yeshua regeert niet en zal nimmer regeren vanuit Jeruzalem, immers Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld.
   Met uw woorden bent u opstandig tegen de Here.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 11
  Anja & Bas zei: op 2 October 2013 om 13:15

  Shalom Albert,
  Helemaal mee eens en raak verwoord!
  Tot binnenkort op de muren van Jeruzalem :-)!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 12
  Ton&Els zei: op 2 October 2013 om 10:39

  Shalom Albert ! En wij zeggen amen. De boodschap wordt steeds krachtiger. De wachtersroep wordt ook hier steeds krachtiger op de wachtersavonden. Het Woord van God is als een tweesnijdend zwaard, de vonken vliegen er af, de geestelijke strijd wordt ongekend intens. Tot binnenkort op de muur !!
  Shalom

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 13

  Martin Luther King zei het al: ‘Als mensen ‘anti-zionisme’ zeggen bedoelen ze gewoon Joden. http://godsoogappel.blogspot.nl/2012/08/anti-zionisme.html

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 14
   Maarten zei: op 11 October 2013 om 16:23

   U verwart Judaïsme met anti zionisme.
   Het judaïsme is een geestelijk ethisch religieuze beweging. Het zionisme is een politieke beweging waar tal van Joden. o.a. Neturei Karta wars van zijn en u ook zou moeten zijn, want u gaat in tegen de Woorden van de Here dat Zijn Rijk niet van deze wereld is. De discipelen kwamen pas tot dit besef na de opstanding uit de dood en de hemelvaart van de Here Jezus. Wanneer komt u tot dat besef?

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
   • 15

    nee hoor, ik verwar helemaal niets. Ik citeer slechts een wijze godsman die zijn tijd ver vooruit was en al inzag dat “antizionisme” voor vélen een dekmantel is voor Jodenhaat. En Neturei Karta is een obscure club van een handjevol wereldvreemde mensen, waarvan ik me niet kan voorstellen dat u daar werkelijk mee sympathiseert.

    | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. 16
  Tom&Roelien zei: op 1 October 2013 om 20:26

  Shalom lieve Albert&Sylvia,

  Krachtige en prachtige woorden, jongens wat missen wij jullie! Maar goed en heerlijk om te weten, dat jullie elke dag, als wachters op je post zijn.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 9. 17
  Mariska zei: op 1 October 2013 om 13:40

  Shalom Albert,

  Prachtig verwoord! Daar is geen speld tussen te krijgen.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>