Groep zionspoort 2 IMG_0416

Historische dagen

Gepubliceerd Thursday, 14 November, 2013 in Weblogs · Weblogs Bart 5 Comments

Wanneer we om ons heen kijken zien we dat de chaos in onze wereld ongehinderd om zich heen grijpt. Niet alleen economisch en politiek, maar ook de religieuze islamitische draak lijkt vrij spel te hebben in ons westerse bestaan. Kijken we naar het Midden-Oosten dan slaat de schrik ons om het lijf. De chaos in Egypte, Syrië, Libanon, Libië, Irak, Jemen en andere islamitische landen is compleet. Waartoe leidt deze wirwar? De kersverse leider van Iran, Hassan Rouhani probeert met zijn vaderlijke uitstraling de westerse wereld in een vredeslaapje te dompelen. Hij lijkt te slagen in zijn opzet.

Israël trapt niet in de charmeval van haar aartsvijand Iran. Zij kent de trukendoos van haar islamitische pappenheimers maar al te goed. Gevolg is wel dat Israël zich isoleert van de volkenfamilie. Ze weigert het vredesspel mee te spelen. Integendeel, Israël weet dat zij uiteindelijk de hoge prijs zou moeten betalen van dit geraffineerde spel. Niet Iran en haar handlangers zullen worden gewantrouwd, maar Israël zal de zwarte piet (laat de VN het maar niet horen) krijgen toegestopt. Israël zal als spelbreker worden gestigmatiseerd.

Ook de, door westerse landen opgelegde, vredesbesprekingen met de Palestijnen beginnen steeds meer de vorm van een absurde klucht aan te nemen. Terwijl Israël als gebaar van goede wil meer dan honderd Palestijnse moordenaars moet vrijlaten en geen huizen mag bouwen in het hartland van Israël wordt van de Palestijnen geen enkele ‘goodwill’ actie verlangd. Integendeel, onze Palestijnse onderhandelaars volharden in hun negatieve uitlatingen en blijven de Joden stigmatiseren als onderdrukker van zielige Palestijnen.

Mag ik je een profetische hint aanreiken? In Deuteronomium lezen we:

Straks brengt de HEER, uw God, u naar het land dat Hij u zal geven, zoals Hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd. U krijgt daar grote, mooie steden, die u niet zelf hebt gebouwd, huizen vol voorraden, die u niet hebt aangelegd, regenputten, die u niet hebt uitgehouwen, en wijnstokken en olijfbomen, die u niet hebt geplant. (Deuteronomium 6:10,11)

Het zijn niet mijn woorden… Godzelf is de Auteur en Bedenker van dit scenario.

Nee, niet Israël zal haar mooie dorpen en huizen die zij opgebouwd heeft in Samaria en Judea  moeten achterlaten en overhandigen aan Palestijnen. Nee, de schitterende wijnvelden en boomgaarden die door de Joodse pioniers werden geplant zullen niet toevallen aan Palestijnen. Geen denken aan! Het zal precies andersom gaan. De Palestijnse steden en dorpen die – met financiële steun van Arabische, Amerikaanse en Europese regeringen – zijn opgebouwd, zullen toevallen aan de enige rechtmatige eigenaar van het Beloofde Land: Israël. Geloof het of niet. Het zal gebeuren. God voorzegt: ‘Ik zal hen (Israël) terugplanten in hun eigen grond, zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hen heb gegeven.’ (Amos 9:15)

Het vredesmantra dat vandaag opklinkt in de vergaderzalen van de Verenigde Naties en Geneve is een holle klank. Deze pseudovrede gaat ten kosten van het Joodse volk en het land Israël. Hoe reageren gelovigen op deze misleidende woorden? Wat is ons geestelijk weerwoord? Hoe reageer jij?

Historische tijden

Zonder overdrijven durf ik te beweren dat we in profetisch-historische dagen leven. We zijn ooggetuige van een grote politieke en geestelijke aardverschuiving. Waar Israël tot nog toe kon rekenen op de onvoorwaardelijke steun van grote broer Amerika, mag je zonder aarzelen aannemen dat tijdens de onderhandelingen tussen de 5+1 en Iran in Geneve, deze ‘onvoorwaardelijke’ vriendschap tot een eind is gekomen. Zowel Barak Hussein Obama als zijn wonderlijke minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry laten Israël – zonder pardon – zakken. Het was Frankrijk dat een stokje stak voor een – voorlopig – verdrag met Iran betreffende het stopzetten van de ontwikkeling van een eigen nucleair wapenarsenaal. Israël reageerde woedend op de Amerikaanse bereidwilligheid om met de Iraanse leider tot overeenstemming te komen. Israël bestempelt deze Amerikaanse houding als verraad. De Israëlische media reageren furieus.

Israël zal voortaan alleen staan. Dat lijkt een angstaanjagende vaststelling, en dat is het ook! Toch komt dat overeen met de profetische voorzeggingen dat Israël zich niet zal verbinden met andere landen. (Num.23:9) Ook de eindtijdprofetieën benadrukken dat Israël volkomen alleen komt te staan. Gelukkig lezen we ook dat God niet zal toestaan dat Israël onder de voet zal worden gelopen. Integendeel, precies zoals gebeurde tijdens heer bevrijding uit Egypte zal God zijn geliefde volk Israël – opnieuw – ‘wonderbaarlijk’ uitredden! (Micha 7:15 e.v.)

God is opgestaan om zich over Sion te ontfermen.

God is in actie gekomen. Dat historische moment vond plaats na de Holocaust, toen onder onze ogen zes miljoen Joden vermoord werden bij de buren. God greep in. Hij is opgestaan om zich over Sion te ontfermen. (Psalm 102:14) God besloot het heft in eigen hand te nemen. Vanaf nu klinkt het: ‘IK ZAL!’

Eeuwenoude profetieën kwamen – en komen – tot vervulling. De staat Israël werd opnieuw geboren. Zij overleefde meerdere vernietigingsoorlogen. Het Joodse volk keerde terug naar huis! Israël kende echter nog geen dag vrede. Vandaag wordt het bestaansrecht van Israël opnieuw ernstig bedreigd.

Wachters maken het verschil

Tjonge, wat klinkt dat aanmatigend. Wie denken wachters wel dat zij zijn? Een beetje minder hoog van de toren blazen zou ons niet misstaan, nietwaar?  Kan het niet een beetje bescheidener?

Toch is dit kopje bewust gekozen. Het probleem is juist dat wij, gelovigen, terugdeinzen voor dergelijke krachtige uitspraken. Maar het was Gods bedoeling dat door de gemeenschap van gelovigen het verschil gemaakt zou worden. Ik herinner je aan de woorden uit Ezechiël: ‘Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen, die voor het land in de bres wilde springen opdat het niet zou worden vernietigd – maar zo iemand heb Ik niet gevonden…’ (Ezechiël 22:30 NBV)

Slechts de tussenkomst van één enkele man had de gehele stad Jeruzalem en Israël kunnen redden als hij in de bres zou zijn gesprongen. Denk je eens in. Eén gehoorzame wachter had het verschil kunnen maken.

Jij en ik zouden – samen met Hem – moeten opstaan uit onze comfortabele genade-leunstoel om ons over Sion te ontfermen. Ook wij zouden – samen met God – in actie moeten komen. We leven in beslissende dagen. Wachters besluiten om uit hun vertrouwde vierkante meter te stappen en nemen hun strategische positie in. Wachters verheffen hun stem en proclameren woorden die haaks staan op politiek correcte uitspraken. Wachters laten zich niet inpakken door de vredesretoriek der wereldleiders. Wachters houden zich aan Gods Woord en gaan dat Boek niet te buiten.

Jeremia profeteerde: ’ Zij genezen de breuk van Mijn volk op het lichtst, door te zeggen: Vrede, vrede! Maar er is geen vrede.’ (Jeremia 6:14 HSV)

De westerse landen zijn het er over eens; het is de hoogste tijd dat Israël  haar pijnlijke Holocaust verleden eindelijk eens laat rusten. Haar ‘breuk’ moet nu toch genezen zijn? We realiseren ons niet dat Israël sinds haar wedergeboorte in 1948 nog geen enkele dag in vrede geleefd heeft! Nog dagelijks worden Joodse burgers vermoord door Palestijnse terroristen. Nooit kan een Israëlische burger volkomen ontspannen een busreis ondernemen of genieten van zijn café latte op een terrasje in de stad. Altijd ligt dreiging op de loer.

Als je iets verder leest in datzelfde hoofdstuk van Jeremia , dan lees je: ‘Ik stel wachters over jullie aan, let op het geluid van hun ramshoorn. Zij zeggen: “Dat doen wij niet.’” (Jeremia 6:17 NBV)

Wachters maken zich niet erg populair. Zelfs niet binnen hun eigen – religieuze – gemeenschap. Zij verstieren het ‘vrede’feestje. Wachters staan in de bres voor Gods uitverkoren volk en steken dat niet onder stoelen of (kerk)banken. God Zelf stelt deze wachters aan: ‘ Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust en gun Hem evenmin rust, totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd.’ (Jesaja 62:6,7 NBV)

Wachters maken het verschil. Zij gehoorzamen Gods opdracht en spreken woorden die weliswaar niet harmoniëren met het politiek correcte mantra maar wel krachtig en duidelijk getuigen van Zijn wil.

Zou het kunnen dat we vandaag wel erg diep zijn weggezakt in onze comfortabele zetel-der-evenwichtigheid? Kom uit de bedstee, mijn liefste! Laat je gezicht zien en je stem horen. Nederig, maar vrijmoedig. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van Gods Geest.

Ik kijk naar je uit, op de muren van Jeruzalem.

 

5 reacties op “Historische dagen

 1. 1
  gerard van der duin zei: op 23 January 2014 om 17:46

  Een heel mooi stuk.daar sta ik volledig achter. Binnen de kerken wordt nauwelijks gesproken over Israël. Volgens messiaans belijdende joden leven wij nu in het voorportaal van de eindtijd. Ik sta pal achter Israël.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Henk Brom zei: op 26 November 2013 om 13:51

  Het is de hoogste tijd dat de kerk ontwaakt uit haar slaap en eendrachtig Israél gaan zegenen, en gaan geloven in het woord der profeten, ik ben dankbaar dat ik op de muren van Jerusalem heb mogen lopen en het woord van G’d heb mogen proclameren, wat ben ik zelf gezegend naar huis gegaan, G’d ZAL Zijn woord volvoeren en de wachters op de muren herinneren Vader aan Zijn woord.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3
  Peeter zei: op 14 November 2013 om 11:56

  Interessant verhaal. Ik vraag me wel af hoe ik Amos 9:15 moet lezen (“zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hen heb gegeven”) in relatie tot Gaza. Daar zijn de joden toch zelf uit vertrokken. Moet je dat niet als “uitgerukt” zien? En hoe zit het met de profetie van Joel 3:2 waarin staat dat de heidenvolken Israël verdeeld hebben (“Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen
  en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
  Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
  vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël,
  dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
  Mijn land hebben zij verdeeld.”)

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 4

   Beste Hans, Goeie vraag. Het (vrijwillige) vertrek uit de strook van Gaza wordt inderdaad betreurd. Ook door de verantwoordelijke politici uit die dagen. Na het vertrek uit Gaza daalden vele duizenden Kassamraketten neer op Israëlische dorpen. Zo ziet het Palestijns scenario er dus uit als zij autonoom gezag ontvangen. Er zal zeker geen Palestijns huis worden gebouwd in Samaria en Judea.
   Ook de woorden uit Joël 2 en 3 worden serieus en letterlijk genomen door wachters.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 5

   hallo

   ik raad je aan om het boek van jan van barneveld te lezen,(met Israel opweg naar de eindtijd)dat je kunt vinden op deze site , en ook veel uitleg over de bijbel kunt lezen.ik raad je dat echt aan!!

   groet coby

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>