Kerry

Geen Palestijnse staat.

Gepubliceerd Tuesday, 21 January, 2014 in Weblogs · Weblogs Bart 9 Comments

Het zal maar weinigen ontgaan dat John Kerry, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, hemel en aarde probeert te bewegen om tot een vredesaccoord te komen tussen Israël en de Palestijnen. Hij lijkt volkomen geobsedeerd bij de uitvoer van zijn hopeloze opdracht. Kerry geeft zich niet snel gewonnen. Dat valt in hem te prijzen. Toch houden maar heel weinig mensen rekening met het welslagen van zijn vredesmissie. Niet voor niks liet Moshe Ya’alon, de Israëlische minister van Defensie zich in een privégesprek met een journalist ontvallen: ‘Het enige dat ons kan redden is dat Kerry de Nobelprijs voor de Vrede wint en ons verder met rust laat.’ Opschudding alom. Toch denkt de meerderheid van de Israëlische bevolking in vergelijkbare termen.

Decennialang vergaderen partijen inmiddels om tot een vredesplan te komen. Het lijkt niet te gaan lukken. Israël wordt gedwongen om allerlei tekenen van goodwill af te geven, Israël heeft bijna een jaar een bouwstop in Samaria en Judea (zgn. ‘westbank’) in acht genomen, Israël laat Palestijnse moordenaars vrij. Maar wat staat daar van Palestijnse zijde tegenover? Niks! In tegendeel, Palestijnen volharden in het zaaien van haat op scholen en in de media. Palestijnse leiders weigeren om Israël te erkennen als het thuis voor het Joodse volk, Palestijnen ontkennen de oeroude geschiedenis van het Joodse volk in Israël en met name in  Jeruzalem. Hoe kun je ooit met zo’n van blinde haat vervulde partij tot een vergelijk komen? Om maar te zwijgen van werkelijke vrede.

De hele westerse wereld bemoeit zich inmiddels met deze precaire zaak. Ze hebben nagenoeg unaniem partij gekozen voor de zielige, ‘onderdrukte’ Palestijnen. Bedrijven die zaken doen met Israëlische bedrijven die banden hebben met Samaria en Judea wordt aangeraden om zich terug te trekken. Israëlische producten uit Samaria en Judea worden geboycot. (Palestijnse boeren worden zodoende gedupeerd) Onze uiterst correcte minister Frans Timmermans noemt dat keurig een ‘ontmoedigingsbeleid’. Frans ziet daarbij over het hoofd dat de infrastructuur in deze gebieden door Israël wordt gebouwd en onderhouden. Nee, Nederlandse bedrijven mogen daarbij niet participeren. En zo rommelen we – politiek correct – voort.

Wachters op de muren van Jeruzalem observeren deze westerse (Hollandse) acties met toenemende verbazing van een afstandje. Gelukkig staan enkele gelovigen in Nederland op en laten hun stem klinken.

Mensenrecht of Godsrecht
Ik kan het niet laten om een onderbelicht en dus onbemind aspect te belichten. De strijd die woedt rondom Israël is niet zozeer een politieke strijd, maar een geestelijke strijd. Of beter: oorlog! De politiek houdt er een volkomen tegengestelde agenda op na met betrekking tot Israël dan de Schepper van onze aarde (niet toevallig: de ‘God van  Israël’). De belangen van beide partijen staan volkomen haaks op elkaar. Deze belangen zijn eeuwig onverenigbaar! God heeft – in een ver verleden – Israël uitgekozen ‘uit alle volken’ voor het uitvoeren van een unieke opdracht. Door Israël en via de Joodse Zoon Jeshua zou de gevallen mens weer verzoend worden met haar Schepper.

Israël zou alleen komen te staan in de uitvoer van deze universele opdracht. ‘Het heil is uit de Joden’ lezen we in de Bijbel. Israël wel ‘op’ deze wereld, maar niet ‘van’ deze wereld. Een uniek land en een uniek volk.

Israël is een onvoorstelbaar zware weg gegaan en heeft, net als de Joodse Zoon Jeshua, onnoemelijk veel onschuldig lijden ondergaan. Pijnlijk genoeg werd dat lijden hen aangedaan in het christelijke Avondland: Europa. Ik hoef de Kruistochten, de Inquisitie, de Pogroms en het zwijgen gedurende de Holocaust maar te noemen. De volkenfamilie heeft niks met Joden. Nee, ook de christelijke familie kan Joden niet luchten of zien. In naam van Christus, Kruis en Kerk hebben we Joden tweeduizend jaar lang het leven onmogelijk gemaakt. Maar… slechts weinigen hielden er rekening mee dat dit geplaagde volk door God niet werd afgewezen. Integendeel, Gods initiële plan om de mensheid weer met zich te verzoenen staat nog altijd pal overeind.

De oude profetieën spreken over een herstel van Israël en het Joodse volk aan het einde. En dat is precies wat we voor onze ogen zien gebeuren. De staat Israël is weer herboren (1948). Het Joodse volk keert weer terug! Jeruzalem is weer in handen van de Joden (1967). Oeroude profetieën blijken niets aan betrouwbaarheid te hebben ingeboet. Maar nu zitten we met een probleem. Het politiek kader heeft helemaal niets met deze Bijbelse werkelijkheid. Ze lappen deze profetieën aan hun laars. Minzaam lachend minachten de politieke leiders de waarschuwingen die opklinken in de Tweede Kamer of op de muren van Jeruzalem.

Je merkt misschien op: ‘Maar profetieën kunnen de politieke werkelijkheid toch niet ontkennen of overrulen?’ Zeker, maar de waarheid is dat zulks ook niet gebeurt. Politici schermen met ‘internationaal recht’, maar weten donders goed dat het ontstaan van de staat Israël in volkomen harmonie is met de Britse Balfour-verklaring (1917) die een thuisland voor het zwervende Joodse volk garandeert. Deze verklaring werd in San Remo (1920) unaniem aangenomen door de Volkenbond (voorloper van de VN). Dit is onherroepelijk vastgelegd binnen de juridische kaders van het internationaal recht!

Vele malen werden de Arabieren uitgenodigd om hun stem te laten gelden. Nooit gingen zij akkoord met welk voorstel dan ook. Juridisch hebben deze Arabische partijen werkelijk geen poot om op te staan.

Het is vandaag bon ton om te spreken van Israëlische terugtrekking naar de grenzen van 1967. Mag ik je er fijntjes op wijzen dat Israël toen werd aangevallen door zes (!) Arabische legers maar vernietigend verslagen werden door Israël? De zgn. westbank was in die dagen overigens geannexeerd gebied door Jordanië (van 1950-1967). Tijdens de opvolgende vredesbesprekingen in Khartoem klonken de beroemde drie Arabische ‘Nee’s. NEE tegen vrede met Israël, NEE tegen erkenning van Israël en NEE tegen onderhandelingen met Israël. De westerse politiek leek deze drie nee’s niet te horen.

Kiezen of delen.
Wat denk jezelf? Welk scenario zal worden vervuld, het politieke scenario, dat niet zal rusten tot er een onafhankelijke Palestijnse staat gevestigd wordt in het hartland van Israël, of Gods scenario dat volkomen tegengesteld is aan de politieke optie?

Nee! voor een Palestijns huis in Israël zal geen ruimte zijn. Nee! Jeruzalem zal niet gedeeld worden, Nee! de Olijfberg zal geen Palestijnse heuvel worden, Nee! de gouden rotskoepel zal niet langer het heilige, ontastbare islamitische heiligdom blijven. Dit islamitisch bolwerk zal plaats moeten maken voor de Joodse tempel die herbouwd zal worden, onder het toeziend oog van de Joodse Messias, Jeshua.

In Gods scenario is geen plaats ingeruimd voor een islamitisch ministaatje met de luisterrijke naam: Palestina. Integendeel, lees Ezechiël 36 vanaf vers 1 t/m 12 over de ‘bergen van Israël’. Deze bergen markeren precies het hartland van Israël, Samaria en Judea, in het politiek jargon: westbank.

Geestelijk leiders kunnen zich niet langer in stilzwijgen hullen. Ze zullen voor de draad moeten komen met hun opvatting. Óf je kiest voor de politieke optie, óf je kiest voor de bijbelse oplossing. Elke christen zal kleur moeten bekennen. Deze persoonlijke keuze toont onverbloemd waar jij staat: in het kamp van de politiek correcte vredesactivisten, of in het leger van wachters dat om Sions wil niet zal zwijgen.

De Laodiceaanse mensenrechten-optie schiet tekort (‘Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal Ik u uitspuwen.’ Openb.3:15,16)

Voor wachters is de keus voordehandliggend. Zonder enige aarzeling proclameren zij met kracht de talloze profetieën die het herstel van Israël voorzeggen. Elke dag klinken deze krachtige woorden vanaf de muren van Jeruzalem.

Nee, niet de wil van de Verenigde Naties zal worden uitgevoerd, nee, niet Obama, Ashton of Timmermans zullen hun zin krijgen.

Gods scenario zal zich ontvouwen. Geen twijfel mogelijk! Wat zullen de politieke en religieuze mensenrechten-leiders opkijken.

Ik daag je uit om een heldere keuze te maken. Drijf je politiek correct mee in de modderige mensenrechtenstroom, of ben jij de vis die tegen de stroom inzwemt en als wachter je plek inneemt op de muren van Jeruzalem?

Ik kijk naar je uit. Tot ziens in Jeruzalem.

9 reacties op “Geen Palestijnse staat.

 1. 1

  Inderdaad leven we nu in zeer spannende tijden en de opname kon wel eens heel nabij zijn !!
  (ik verheug me er op.)

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 2

   Beste Ben, je hebt gelijk, we beleven spannende dagen, maar je vreugde over de door jouw verwachte ‘opname’ mag je gerust temperen. Deze opname is een christelijke uitvinding die volkomen voorbij gaat aan Gods plan met zijn eerstgeboren zoon en uitverkoren volk: Israël.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 3
  B van Duijn zei: op 20 February 2014 om 17:21

  Een palestijnse staat, is de poort naar een false vrede, die maar kort zal duren, leg hier maar eens psalm 83 naast, dan kom je wel tot andere gedachten, en dan wordt duidelijk dat het profetische woord, vast en betrouwbaar is, en hoogst aktueel is en ook de politieke realiteit van dit moment is!!!!!!!!!!!!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 4
  lida van Rijn zei: op 1 February 2014 om 23:40

  Loop in gedachten/gebed iedere dag over de muren en bid met jullie mee. Hopen zondag 27 april live aanwezig te zijn. Sjalom

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 5
  mieke van dijk zei: op 28 January 2014 om 13:55

  Hey Bart,

  Kan alleen maar zeggen AMEN en AMEN.
  Hoop dit jaar weer met 2 groepen te komen.
  In mei en oktober, zie er nu al naar uit.
  Hartelijke groet Mieke

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 6
  frans damstra zei: op 24 January 2014 om 21:44

  wachters reageer in ootmoed !! maar laat Gods Stem vrijmoedig horen in de hemelse gewesten .proclameer dat de Lijdens tijd voor het volk Israël voor bij is!!! en neem het zwaard op . psalm 2 en 149 en 82 en 83 !!! Ezechiël 36 en 37 gaat over het herstel van Gods volk !!!!!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 7
  Frans Bernet zei: op 22 January 2014 om 11:31

  Misschien dat we per 1 februari eindelijk (na 6 jaar) vast werk kunnen krijgen, dan kunnen we een reis naar Israël maken. Je moet toch minstens één maal in je leven in het Heilige land geweest zijn, waar onze Verlosser en Zaligmaker Zijn bediening heeft uitgevoerd en alles heeft volbracht.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 9
  gerard willemstein zei: op 21 January 2014 om 20:51

  Bedankt Bart,

  Helder en duidelijk, het is nu klaar met alle onzin !! we moeten allemaal vierkant achter Israel gaan staan en het lijkt erop dat er veel mensen beginnen wakker te worden , we moeten schudden aan de boom van bedrog en haat !! sta op wachters en laat je stem horen tegen alle leugens over Gods uitverkoren volk !!

  Een broederlijke groet van Gerard

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>