ontstaan-aarde

De kracht van het gesproken woord

Gepubliceerd Wednesday, 26 March, 2014 in Weblogs · Weblogs Bart 4 Comments

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. (Johannes 1:1-5)

Kortgeleden werd in de VS een persconferentie belegd waar een heel bijzondere ontdekking werd gepresenteerd. Het kwam er op neer dat op de zuidpool zwaartekrachtgolven werden gemeten die 380.000 jaar na de oerknal waren ontstaan. De conclusie mag worden getrokken dat het heelal 13,8 miljard jaar geleden is ontstaan. Zo zou het heelal een biljoenste van een biljoenste van een biljoenste van een seconde na de oerknal gedurende heel korte tijd onwaarschijnlijk snel zijn uitgedijd. Indrukwekkend. In een Israëlische krant las ik dat dit juist het bewijs zou zijn van Gods schepping! God sprak: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht! En tijd. Wat zullen de wetenschappers straks op hun neus kijken als hun geweldige ontdekkingen niet de oerknal aantonen, maar Gods majestueuze schepping!

Het woord dat leven is
Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het woord dat leven is. (1 Johannes 1:1)

God sprak en het was er. Het hardop uitspreken van Gods woorden ging gepaard met ontzagwekkende scheppingskracht. De overweldigende schoonheid van de schepping die jou en mij omringt is het gevolg van het gesproken woord.
Niet alleen in het verleden hadden woorden onvoorstelbare kracht, ook vandaag hebben woorden niets aan kracht ingeboet. Soms zijn woorden vernietigend, soms scheppend.

Het gesproken woord kan een mens opbouwen en tot zijn bestemming brengen, maar een gesproken woord kan een mens evengoed vernietigen. Helaas komt de tweede variant veel vaker voor. Woorden, uitgesproken bij het prilste begin van een mensenleven, of zelfs vóór de geboorte hebben scheppende kracht, maar kunnen net zo goed destructieve kracht herbergen. Een moeder die uitspreekt dat de baby die zij verwacht niet gewenst is, of de vader die uitspreekt dat hij eigenlijk geen dochter wil, realiseert zich niet dat deze woorden werken als een vloek. ‘Je bent eigenlijk een ongelukje,’ ‘je komst is niet gelegen’, zijn de welkomstwoorden die een kind onbewust meetorst. Soms zijn leven lang. Deze woorden kunnen een uiterst remmend effect hebben op de ontwikkeling van zijn identiteit. Als een kind niet onvoorwaardelijk wordt verwelkomd op deze aarde, dan zal een existentieel gevoel van afwijzing en onveiligheid zijn leven kleuren. Het woord ‘kleuren’ verwijst in dit geval naar een somber en duister pallet. Ook bij de verdere ontwikkeling blijft de kracht van woorden een beslissende rol spelen. ‘Ach, dat is niks voor jou,’ ‘Je leert het nooit,’ of: ‘je had eigenlijk een meisje moeten zijn,’ kunnen een vernietigende uitwerking hebben op de ontwikkeling van een jong mensenkind.
Andersom zien we dat woorden van bevestiging en hartelijke verwelkoming heilzaam werken. Kinderen voelen zich geliefd. Kinderen voelen zich volkomen veilig en hebben zich zelfs nog nooit afgevraagd of zij welkom zijn. Dat is voor hen vanzelfsprekend.
Een mens kan alleen tot zijn bestemming komen indien hij zich kan ontwikkelen tot de mens zoals zijn Schepper hem bedoeld heeft. Worden wie je bent is een bijna onmogelijke opgave wanneer jou aanwezigheid op deze aarde overschaduwd en gestigmatiseerd wordt door negatieve woorden, uitgesproken door ouders of andere opvoeders. Kijk om je heen en je ziet waartoe een negatief zelfbeeld leidt. Ver hoef je niet te zoeken, soms is een blik in de spiegel al genoeg.

Velen zouden wel tot hun bestemming willen komen, maar het lukt hen gewoonweg niet. Hoe kom je ooit onder deze vloekwoorden uit? Ik ben er van overtuigd dat we negatieve woorden kunnen verbreken en ontkrachten door daar woorden van leven en bestemming tegenover te stellen.

Houd U aan Uw woord!
Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied. (Jesaja 55:10,11)

Ik maak een sprongetje naar de opdracht die aan ons, gelovigen, is gegeven. Onze menselijke woorden hebben niet alleen effect op het leven van onze kinderen en naasten, onze woorden kunnen invloed hebben op de gang van zaken in de onzienlijke wereld; de hemelse gewesten. Dat is niet alleen mogelijk, we worden daartoe zelfs opgeroepen.
Wij, gelovigen, krijgen de opdracht om God te herinneren aan Zijn woord. (Jesaja 62:6,7) David roept zelfs: ‘Welnu, HEER, mijn God, houd U dan ook aan de belofte die U aan mij en mijn koningshuis hebt gedaan en doe Uw woord voor altijd gestand’. (2 Samuel 7:25)
Wachters op de muren van Jeruzalem proclameren dagelijks de woorden die door God zijn opgetekend. Hebben deze woorden kracht? Reken maar! Als jij en ik onze positie innemen aan de geestelijke frontlijn in de onzienlijke wereld (Efeziërs 3:10, 6:10-15) dan mag je er van verzekerd zijn dat de woorden die wij – hardop – uitroepen enorme kracht vrijmaken.
We zijn – letterlijk – de spreekbuis van de Vader. Het zijn niet onze eigen woorden die we uitspreken, maar Gods woorden. Realiseer je goed dat geen enkel woord vruchteloos terugkeert. Elk bijbels, profetisch woord zal doen en volbrengen wat de Vader gebiedt.

Vergis je niet, ook de onophoudelijke stroom van negatieve woorden die over Israël wordt uitgestort hebben hun effect. De media dienen als spreekbuis voor de – met name – islamitische leugens die onophoudelijk over Gods volk en land worden uitgegoten. (zie Psalm 64)
Maar ook de politieke onzin en zelfs de religieus-humanistische kritiek op Israël, die in veel kerken en gemeenten opklinkt blijft niet zonder gevolgen. De verblindheid die heerst bij veel christelijke organisaties en gemeenschappen is krommetenend.
Wat stellen wachters tegenover deze flagrante onwetendheid?
Negatieve proclamaties richting Israël worden ontkracht en teniet gedaan door het krachtig uitspreken van Gods positieve woorden van leven, bevrijding, overwinning en herstel.
Negatieve woorden worden ontkracht en getransformeerd naar goddelijke scheppingswoorden. Wachters proclameren woorden van leven en bestemming voor Gods eerstgeboren zoon (Ex. 4:22) Israël! Wachters houden zich daarbij strikt aan Gods woord. Zij gaan Gods Boek niet te buiten. Wachters twijfelen niet aan de onvoorwaardelijke vervulling van deze geweldige woorden.

Juist nu de aarde staat te wankelen op haar grondvesten en richting ontbreekt zullen we moeten terugkeren naar de bron van alles: God, onze Schepper en Zijn Woord! Hij heeft het heft in handen genomen. Niet langer legt Hij het lot van deze waggelende wereld in handen van politici of van religieuze leiders maar vanaf nu klinkt het: ‘Ik zal!’. God Zelf heeft de regie in handen genomen. (Psalm 102:14)
Tegen de wil en verwachting van onze politieke en geestelijk leiders zal het eindscenario op deze aarde zich gaan afspelen rondom Israël. De enorme reeks bijbelse profetieën zal tot vervulling komen, zover dat nog niet heeft plaatsgevonden. We staan er als het ware met onze neus bovenop. Tot mijn stomme verbazing lijkt deze profetische, allesbeheersende ontwikkeling de massa te ontgaan, zelfs de geestelijke wereld lijkt volkomen in het duister te tasten.

Beste lezer, jij kunt het verschil maken! Hoe? Door je te realiseren dat het uitroepen van het gesproken woord nog steeds dezelfde scheppingskracht heeft. Niet in eigen kracht, maar in Zijn -gedelegeerde – kracht. Als trouwe, en gehoorzame leerling van je Heer.
Gods profetieën hebben niets aan betrouwbaarheid en kracht ingeboet.
De hoogste tijd om op te staan! Kom tevoorschijn en laat je stem klinken! Jij kunt het verschil maken, nederig, maar… vrijmoedig!

Ik kijk reikhalzend naar je uit op de muren van Jeruzalem.

4 reacties op “De kracht van het gesproken woord

 1. 1
  gert-jan zei: op 25 January 2015 om 22:10

  ik proclameer hardop thuis of in het huis van gebed hier in ermelo

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  lida van Rijn zei: op 28 March 2014 om 22:44

  Hallo, wij hopen ook eind april weer mee te proclameren. Mogen de woorden van mijn mond………….U welgevallig zijn. Sjalom .

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3
  jan cornelis en cornelia zei: op 27 March 2014 om 00:29

  Shalom Bart en Joke
  Hoe gaat met jullie. We komen weer eind april en begin mei. Deze keer met twee van de drie kinderen. We kijken er na uit om aan de kinderen de stad jerusalem te laten zien en ook om ze de muren op te nemen v stukje proklameren. Tot snel lieve mensen. Jan cornelis en cornelia

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 4

  Shalom Bart,
  Dank voor je schitterende weblog. Ik vind het een groot voorrecht om dagelijks de beloften van troost en herstel voor het land en volk van Israël te proclameren, temeer omdat ik met eigen ogen mag zien dat Gods eeuwenoude beloften voor honderd procent waarachtig zijn en tot in detail in vervulling gaan. Zeker als je op de muren van Jeruzalem staat en uitkijkt over Sion, mag je dat ervaren! Ik kan daarom niet wachten om weer mee te wandelen …!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>