pope-betlehem

Polderen in Palestina

Gepubliceerd Monday, 26 May, 2014 in Weblogs · Weblogs Bart 9 Comments

Het valt me op dat ik steeds regelmatiger geestelijk leiders hoor oproepen tot gebed voor de vijanden van Israël. In eerste instantie lijkt dat buitengewoon christelijk. Jeshua roept ons immers op om onze vijand te zegenen? (Mat.5:38-46) Toch roept deze religieus verantwoorde aansporing enkele vragen bij me op. Denk eens even terug aan de duistere dagen van het Duitse naziregime. Denk jij werkelijk dat onze christelijke (groot)ouders massaal op de knieën gingen voor onze Duitse buren? Denk je dat zij vroom baden voor de christelijke Duitsers die Rotterdam plat bombardeerden, razzia’s organiseerden en de volledige Nederlands-Joodse bevolking naar Bergen Belsen, Mauthausen, Ravensbrück of Auschwitz deporteerden? Wat denk je? Werden er bidstonden en verzoeningsbijeenkomsten georganiseerd tussen Nederlandse en Duitse christenen?

Verzoening lijkt het magische, christelijke sleutelwoord te zijn in onze dagen. Verzoening tussen Palestijnen en Joden. Ik heb het al dikwijls geroepen; verzoening gaat uit van wederzijdse erkenning. Als een Palestijnse christen er niet aan moet denken om Israël te erkennen als het Beloofde Land met Jeruzalem als ondeelbare Joodse, eeuwige hoofdstad, gegeven aan Gods uitverkoren Joodse volk, waartoe leidt zo’n verzoeningspoging dan toch? Natuurlijk, er is een klein, uiterst dapper groepje Palestijnen en Arabieren dat liefde voor Israël koestert, maar voor hen hoeven geen kostbare verzoeningsconferenties te worden georganiseerd. Zij zijn al overtuigd!

Kom je dergelijke verzoeningsbijeenkomsten tegen in de Bijbel? Lees je dat Paulus en Petrus kosten noch moeite besparen om dergelijke bijeenkomsten in het leven te roepen? Waar lees je dat Johannes de Doper of Jeshua schriftgeleerden, hogepriesters en farizeeën uitnodigden voor een kopje ‘café afuch’ (koffie verkeerd) en een prettig, verzoenend gesprekje aangingen? ‘Zijn wij samen niet verbonden in het jodendom, dienen wij niet dezelfde God van Israël, lezen wij niet dezelfde Torah en Tenach? Ach laten we eens zien of we niet tot consensus kunnen komen…’

Niets van dat al! Zij spreken andere taal: ‘Bekeer je, adderengebroed!’ ’De bijl ligt al aan de wortel van de boom!’ (Mat. 3) Op een gegeven trekken de discipelen Jeshua aan zijn jasje en uiten hun bezorgdheid over de confronterende wijze waarop Jeshua de farizeeën en schriftgeleerden (theologen) aanspreekt: ’Weet U dat de farizeeën Uw uitspraak gehoord hebben en dat zij die stuitend vinden?’ (Mat.15:12) Nee, er werd niet echt gepolderd in ‘Palestina’.

De sleutel van onze onbedwingbare drang om tot ‘dialoog’ te komen en bruggen te bouwen is te vinden in Laodicea. De naam Laodicea kun je vertalen met: ‘gerechtigheid aan het volk’, oftewel: democratie. In Laodicea werd de, door de heilige Geest geleide, Godgerichte, gemeente getransformeerd tot een ‘evenwichtige’ religieuze, mensenrechtenorganisatie.  In Laodicea werd Gods recht vervangen door mensenrecht. Religieus humanisme deed zijn intrede. Gods krachtige Woord werd gereduceerd tot: ‘een beetje van dit, een beetje van dat…’ (Jesaja 28:10-13) We lezen: ‘Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal Ik u uitspuwen.’ [Grieks: emeo = kotsen] (Openb.3:15,16) Klare taal die – ongenuanceerd – afrekent met onze bewierookte evenwichtigheid. God wordt niet goed van ons humanistisch correct gebazel. Het wordt de hoogste tijd dat we Laodicea achter ons laten en Gods Woord weer laten spreken. Mensenrecht zal plaats moeten maken voor Gods recht. Overigens zal het je opvallen dat Jeshua nergens in de Bijbel tijdens zijn publieke optreden te betrappen is op evenwichtig handelen of spreken. Waar Hij ook verscheen, de toehoorders waren voortdurend verbijsterd, met stomheid geslagen of volkomen op het verkeerde been gezet.

Bidden voor je vijanden
Er zal een lastig misverstand uit de wereld geholpen moeten worden. Als Jeshua spreekt over het zegenen van je vijanden, dan doelt hij op jouw en mijn persoonlijke vijand! Hij of zij die jou op de rechterwang slaat, hij, die je mantel opeist, zij, die jouw geld wil lenen, enz. (in mijn boek ‘Steen door de ruit’ werk ik dit thema verder uit). Over het monster van het kwaad spreekt de Bijbel in volkomen tegengestelde bewoordingen. God rekent af met de vijanden van Israël! Ongeacht of ze nu het label ‘moslim’ of ‘christen’ dragen, als volken of individuen zich vijandig opstellen tegenover Gods eerstgeboren zoon Israël (Ex.4:22) zullen zij te maken krijgen met Gods wraak. ‘Verzoening’ tussen Arabieren en Joden is niet het bijbelse toverwoord, de werkelijke sleutel is: bekering! Ook onze Arabische christenvrienden zullen de vermaledijde vervangingsleer onvoorwaardelijk in de afvalcontainer moeten knikkeren. Zij zullen zich moeten verzoenen met Gods keuze voor Israël en het Joodse volk.

Je komt niet weg met de christelijke dooddoener: ‘zijn we niet allen één in Christus?’

Vrome prietpraat. Onder de dekmantel van dit religieuze cliché zou er onder gelovigen überhaupt geen sprake zijn van enige onenigheid.

Zodra iemand aanvaardt dat Jeshua zijn verlosser is, zal hij tevens moeten aanvaarden dat Jeshua een Jood is, dat Joden Gods uitverkoren volk zijn en Israël het Beloofde Land. Over dat land zegt God zelfs: ‘Wat hun grondgebied betreft: Ikzelf zal hun grondgebied zijn. Eigen grond mogen jullie hun in Israël niet geven: Ikzelf zal hun eigen grond zijn.’ (Ezech.44:28)

Verzoeningspredikers zouden hun Palestijnse christenvrienden uit de droom moeten helpen: in dat Beloofde Land is geen plaats ingeruimd voor een Palestijns tehuis. Jullie mogen – in vrede – wonen in Israël, maar zet de gedachte aan een Palestijns huis maar uit je hoofd, dat huis komt er niet.

Zelfs de paus verklaarde tijdens zijn bezoek aan Israël politiek correct: ‘Palestijnen hebben recht op een eigen staat.’ De onnozele onwetendheid met betrekking tot de profetieën waarvan  deze heilige ‘plaatsvervanger van Christus’ met deze opmerking blijkgeeft, is ronduit beschamend.

Wachters zullen – juist nu de politiek, maar ook de religieuze wereld richtingloos rondspartelt in het Romeinse labyrint – met onvermoeibare passie Gods beloftevolle woorden van herstel, bevrijding, troost en overwinning op de vijanden van Israël uitroepen vanaf de hoge muren van Jeruzalem.

Tot ziens in Jeruzalem!

9 reacties op “Polderen in Palestina

 1. 1
  Jackeline zei: op 30 August 2014 om 00:03

  Ja, God’s vijanden zijn ook onze vijanden.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Wim Stoter zei: op 10 June 2014 om 23:44

  Bas heeft gelijk, kan me daar helemaal in vinden! Maar ja de paus is ook van ‘terug van weg geweest’ alleen is hij de weg kwijt….Het is weer een goede blog geworden. Al met al wordt het soms wel moeilijk stand te houden. Iedereen beaamt dat God Zijn weg gaat met Israël. Maar als men over de Palestijnen begint, neemt het gesprek een andere wending. Maar dat Yeshua een Jood was, wil men liever niet weten. Of je krijgt de discussie: hoe Joods? Ultra orthodox, orthodox, regulier, Arabier, Messiaans? Dan vergeten we gemakshalve dat Yeshua onze HEERE is en dat is ook weer niet te rijmen. Nog een stukje verder: het valt me op in de geschriften van de discipelen en apostelen (het zgn. nieuwe testament) dat het woordje Koning weinig wordt gebruikt. Terwijl dat in de Tenach toch veel vaker wordt genoemd. God is Koning! Yeshua werd als Koning gedood. Maar mogelijk was het veiliger in Paulus tijd het koningschap van Yeshua niet te benoemen? Met andere woorden: ook toen werd er al gelet op die navolgers van Yeshua, op hun anders zijn en op hun anders doen en denken…Maar profeten en Wachters op de Muren van Jeruzalem hebben daar geen boodschap aan! Gods zegen en shalom toegewenst! Vriendelijke groet.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3
  Onno Visser zei: op 29 May 2014 om 07:59

  Hallo Bart

  Dank voor je blog.
  Het valt me op dat veel mensen nog steeds
  niet ten volle begrijpen, dat Israel is en blijft
  de bedding waarin God Zijn Heilsplan zal vol-
  trekken voor Zijn volk Israel en daarmee
  voor alle volken deze weg opent.

  Veel zegen op je weg Bart, al zal die soms zwaar
  zijn, maar beter dan Gods vloek door Zijn Waarheid
  rond Israel geweld aan te doen…….
  Daarom is ons gebed met jou en Joke
  Houdt goede moed….Jeshua is onderweg!

  Daarom bidden we Jeruzalem Shalom toe.

  Vr gr
  Onno Visser

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 4
  Alice zei: op 28 May 2014 om 15:08

  @Peter,

  ‘Deze 2e brief, geliefde, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en door middel van hen, apostelen, verkondigd is ..’ (2 Petrus 3:1,2) (geen afwijkende leer)

  Dat je nog veel letters en woorden mag lezen en schrijven om wijzer te worden m.b.t. Gods Wil.

  Waar immers Woord én Geest samengaan daar komt Leven ..!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 5
  Likoed Nederland zei: op 27 May 2014 om 00:36

  Gek genoeg heeft de paus inderdaad niet gezegd “de Joden hebben recht op een staat”.
  Maar hij legde wel een krans op het graf van Theodor Herzl, grondlegger van het moderne zionisme.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 6
   Johan Smit zei: op 30 November 2014 om 14:42

   De Paus / H. Stoel heeft in 1993 , meen ik, de Staat Israel erkend. Paus Franciscus heeft deze krans inderdaad neergelegd. De Rooms-katholieke kerk wil goede betrekkingen met deze staat en broederlijke betrekkingen met het Joodse Volk.
   De ommekeer kwam met de verklaring Nostra Aetate van het 2e Vaticaans concilie.
   Het Palestijnse volk kent een niet onaanzienlijke minderheid christenen die voor een deel met de katholieke kerk verbonden zijn. De H. Stoel is sinds 1993 ook in gesprek met de PLO en probeert mee te werken aan een Palestijnse staat naast de staat Israel.
   Als katholiek vind ik dit de beste aanpak: doet beide volken recht.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 7
  Peter Overduin zei: op 26 May 2014 om 13:13

  Beste Bart,

  Met belangstelling heb ik kennis genomen van je boek over de hel. Daaruit blijkt dat je bepaalde overtuigingen, die voor de meeste christenen ‘heilig’ zijn, durft te nuanceren en er vraagtekens bij durft te zetten.

  Over je blog ‘Polderen in Palestina’ ben ik wat minder gecharmeerd. Je haalt een aantal Bijbelteksten bij elkaar om daarmee te laten zien dat het Jezus alleen om persoonlijke vrede zou gaan en dat God de vrede met volken die vijandig tegenover Israël staan niet belangrijk zou vinden.

  Ik wil je wat van mijn gedachten voorleggen om over na te denken.

  Is het vreemd dat het christendom dezelfde religieuze trekjes vertoond als het volk Israël?

  Het is religieuze mensen eigen om te denken dat God aan hun kant staat en dat God er precies zo over denkt als hen (onze kerk, onze denominatie). Dit heeft tot gevolg dat ‘de ander’ als collectieve vijand wordt gezien, die bestreden moet worden.

  Het is religieuze mensen eigen om te denken dat zij tot de uitverkorenen van God behoren, alsof God er lievelingetjes op na houdt, met als gevolg dat ze gaan denken dat hun God hen opdraagt om de vijanden te bestrijden (in sommige gevallen door hen zelfs tot genocide aan te zetten).

  Het is religieuze mensen eigen om te denken dat God vooral d.m.v. geschreven woorden van voorvaderen tot hen spreekt, terwijl Paulus duidelijk maakt dat de geschreven letter doodt.

  Zouden we het verhaal over het door God uitverkoren volk Israël niet net als het verhaal over een eeuwigdurende hel, niet eens aan een aantal grondige vragen moeten blootstellen?

  Zou het zo kunnen zijn dat wat wij in het OT lezen over het volk Israël een afspiegeling is van religieuze mensen en van hun gedachten over God, die zij op papier hebben nagelaten?

  Zou het feit dat christenen denken dat we God vooral via een boek met geschreven woorden kunnen leren kennen, ertoe geleid kunnen hebben dat we God wel heel menselijke trekjes hebben toegedicht? Dat we zelfs zijn gaan denken dat God eerst bloed(offers) wil zien, voordat Hij genadig kan zijn en ons kan vergeven? En dat Jezus een plaatsvervangend offer aan God zou zijn geweest, om het mogelijk te maken dat God zijn onvoorwaardelijke liefde ons kon betonen?

  Zou God dan zelf ook van de boom van kennis van goed en kwaad hebben gegeten? Iets waarvoor Hij ons mensen heeft gewaarschuwd dat niet te doen, omdat Hij wist wat de gevolgen daarvan waren?

  Wat nu als wij onze menselijke gedachten en manier van omgaan met elkaar, als gevolg van het eten van de verkeerde boom, nu eens op God hebben geprojecteerd? Is het dan toeval dat we denken dat God er precies zo over denkt als wijzelf doen? Is het dan toeval dat Israël al eeuwen lang verdrukt wordt? Is dat niet gewoon het gevolg van hun pretenties als ‘uitverkoren volk’ dat als logisch gevolg nu eenmaal haat oproept bij mensen die net als hen ook van de verkeerde boom hebben gegeten?

  Wat nu als zowel de Joden als de Arabieren hun religieuze claim op heilig land en andere heilige plaatsen loslaten en vrede sluiten? Zou de hele wereld daar niet gebaat bij zijn? Zou God, wiens wezen onvoorwaardelijke liefde is, dat niet veel belangrijker vinden?

  Zou het kunnen zijn dat de leer van de kerk der eeuwen veel meer haken en ogen bevat, dan we tot op heden voor mogelijk hebben gehad?

  Ik geloof dat God door zijn Geest door ons mensen heen, vrede in de gehele wereld wil brengen. Zolang religieuze mensen denken dat zij de wereld moeten redden en dat dit zal moeten gaan volgens hun interpretatie van hun religieuze geschriften, zal die vrede er niet komen.

  De enige manier waarop er werkelijk vrede kan komen is door elkaar in Christus, in wie God de gehele kosmos met zichzelf heeft verzoend, te erkennen als broeders en zusters van een Vader die er geen lievelingetjes op nahoudt, maar evenveel begaan is met het lot van al zijn kinderen, inclusief Joden en Arabieren.

  Genoeg stof om te overdenken.
  Ik kan me voorstellen dat het als een aanval voelt met de bedoeling om alle poten onder je (levens)stoel vandaan te zagen. Zo is het niet bedoeld. Vijf jaar geleden, toen je naar Jeruzalem vertrok, stond ik helemaal achter je. ‘Vernieuwing van denken” over de hel heeft bij mij een proces in gang gezet, waarbij God voor mij echt God is geworden.

  In Christus verbonden,

  Met een hartelijke groet,

  Peter Overduin
  Capelle aan den IJssel

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 8
   Anna zei: op 28 May 2014 om 01:40

   @Peter, wat een rare reactie op het blog van Bart!
   Die “vernieuwing van denken” van je, geeft wel een vreemde kijk op de bijbelse waarheid.
   De God van Abraham, Isaak en Jacob is echt heel duidelijk in Zijn woord over Zijn “wormpje Jacob”,
   Zijn volk, ZIJN land.
   We zijn nog net zo ongehoorzaam als Adam en Eva, die ook verleid werden tot een andere redenering, dan hetgeen Hij had opgedragen….. Ga daar zelf maar eens over nadenken….. sterkte ermee.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 9
  Bas zei: op 26 May 2014 om 12:55

  Shalom Bart,
  Dat de paus de profetieën niet kent, is inderdaad beschamend. Tijdens zijn bezoek aan Israël heeft hij daar meermaals blijk van gegeven, zoals toen hij een ‘onaangekondigde’ stop maakte bij de Veiligheidsmuur op de plek waarop ‘toevallig’ slogans staan als “Free Palestine”, “BDS” en “Pope we need to see someone to speak about justice. Bethlehem look like Warsaw ghetto”, om precies daar devoot het hoofd te buigen voor alle camera’s. Het tekent de werkelijke aard en bedoeling van deze kerkvorst.
  Toen ik de beelden zag, moest ik gelijk denken aan Micha 7:15-17: “Als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte laat Ik dit volk wonderbaarlijke daden zien. De volken zullen het zien en beschaamd staan, beroofd van hun kracht, doof en met de hand op de mond. Ze zullen stof likken als een slang, als dieren die kronkelen over de grond. Sidderend zullen ze uit hun burchten komen, vol ontzag voor de HEER, onze God. Ze zullen U vrezen!”
  Ik zag het helemaal voor me!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>