ISIS_Militants

Bidden voor de vijand

Gepubliceerd Monday, 4 May, 2015 in Weblogs Bart 6 Comments


‘Als we nu eerst eens beginnen om de islamitische ISIS vijanden te zegenen, dan komt het zeker goed met ons en de volken…’ sprak de Israël dominee gepassioneerd op één van de avonden die was belegd om een wereldwijd gebedsinitiatief ‘voor de volken’ op te krikken. De goegemeente knikte instemmend.

Bidden voor onze vijanden. Het klinkt zo christelijk correct, wie kan daar tegen zijn, nietwaar? Bidden voor de vijand is toch een fundamentele pijler van onze christelijke leer? Heeft Jeshua zelf ons niet geleerd om onze vijanden te zegenen?

Toch doet zich een klein probleempje voor. Zodra je de profeten gaat bestuderen en de psalmen leest, ontdek je tot je schrik dat – door de Heilige Geest geïnspireerde schrijvers – geen spaan heel houden van deze theologie. In tegendeel, de Bijbel staat vol met ondubbelzinnige oordeelswoorden gericht tegen Gods vijanden én de vijanden van Israël. Om je een idee te geven citeer ik slechts enkele – weinig aan onze verbeelding overlatende – uitspraken. Houd je vast:

‘Sta op, HEER, en red mij (Israël), God, sla mijn vijanden in het gezicht, breek de tanden van de wettelozen.’ (Psalm 2:8)

‘Sta ons (Israël) bij tegen de vijand, de hulp van mensen is vergeefs. Met God zullen wij triomferen, Hij zal onze vijanden vertrappen.’ (Psalm 60:13,14)

‘Staf de volken rondom ons (Israël) zevenvoudig voor de smaad die zij U hebben aangedaan, Heer!’ (Psalm 79:12)

‘De HEER koestert woede tegen alle volken, Zijn toorn ontbrandt tegen heel hun legermacht. Hun wacht de vernietiging, Hij heeft hen voor de slacht bestemd…’ (Jesaja 34:2)

Wacht eens, dit zijn allemaal oudtestamentische teksten, die woorden gelden niet langer voor deze tijd, redeneren velen. Maar als dat zo is, dan raken we verzeild in een lastige spagaat. We verklaren immers met groot enthousiasme dat we de vervulling van profetische herstelwoorden voor Israël voor onze ogen in vervulling zien gaan. Het zal toch niet zo zijn dat slechts de herstelprofetieën relevant zijn en dat de woorden die de definitieve vernietiging van de vijand voorzeggen, niet zouden gelden?

Ik bid U niet voor de wereld.
‘Ik (Jeshua) bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U Mij hebt gegeven.’ (Johannes 17:9)

Christelijke theologen beweren bij hoog en bij laag dat gelovigen de opdracht hebben om volken en vijanden te zegenen. Zijn we er wel zo zeker van dat deze religieuze professionals het bij het rechte eind hebben? Is het werkelijk de bedoeling dat christenen vasten en bidden voor volk en vijand? Past het werkelijk in Gods profetische scenario dat ambitieuze ‘global’ gebedsconferenties worden belegd met dit doel?

Dagelijks ontmoeten we gelovigen op de muur die verontwaardigd reageren op onze krachtige proclamaties die korte metten maken met de volken en vijanden die zich tegen Gods eerstgeboren zoon Israël verheffen.
Toch verklaart Jeshua duidelijk: ‘Ik bid níet voor de wereld’. In mijn boek: ‘Steen door de ruit’ ga ik dieper in op deze uitspraak van Jeshua. Ik citeer:
‘Ja maar…Jeshua draagt ons toch op om onze vijanden lief te hebben, te zegenen zelfs?’ Klopt. Maar dan moet je wel helder voor de geest houden wie bedoeld worden met deze vijanden. Als Jeshua het heeft over het liefhebben en zegenen van je vijand, dan doelt Hij op de vijand in jouw naaste omgeving. De persoon met wie jij een relatie hebt. De mens die jij persoonlijk kent. Je collega, je echtgenoot, je medestudent, je gemeentelid of je voorganger, bijvoorbeeld.
God is de Vader van persoonlijke relatie. Dat geldt voor zijn kinderen, maar ook voor onze vijanden. We hebben een opdracht om de vijanden die we persoonlijk kennen te zegenen:

En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren (persoonlijk).
Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af (persoonlijk).
En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op (persoonlijk).
Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen (persoonlijk).
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: ‘Je moet je naaste (persoonlijk) liefhebben en je vijand haten.’ En Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen… (Matteüs 5:39-44)

Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem (persoonlijk) dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’ (persoonlijk). (Romeinen 12:20)

Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster (persoonlijk), is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander die hij wel ziet, niet liefheeft. (1 Johannes 4:20)

Deze teksten handelen zeker niet over de vernietigende, van blinde haat vervulde vijanden die het Joodse volk en Israël wensen te vernietigen. Deze woorden hebben betrekking op vijanden in onze persoonlijke omgeving.
Deze woorden hebben geen betrekking op een anonieme, onpersoonlijke, niets en niemand ontziende vijand. Hadden we Hitler soms onze christelijke vredespijp moeten aanreiken? Of Rouhani, Hezbollah of Hamas?
‘We moeten niet in vijandbeelden denken’, roepen geestelijk leiders. Kijk eens waartoe deze christelijke, pseudo verzoenende gedooghouding geleid heeft in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw! Het is juist een afschuwelijk drama dat christelijk Europa er het zwijgen toe deed toen Hitler, de aartsvijand van de Joden, zijn Endlösung der Judenfrage uitvoerde.
Het getuigt opnieuw van een enorm gebrek aan geestelijk onderscheid dat velen vandaag de islamitische aartsvijand van Israël, de christelijke verzoeningswaterpijp aanreiken. Ontwaak uit deze valse vredes- en verzoeningswaan!’
Tot zover mijn citaat.

Vreemd genoeg lijken steeds meer organisaties (zélfs pro-Israël organisaties) te verdwalen in deze chaotische dagen. Zeker, vol overtuiging verklaren zij dat we leven in de dagen van herstel voor Israël, maar tegelijkertijd lijkt profetisch onderscheid ten aanzien van de onoverzichtelijke dagen waarin we ons vandaag bevinden, te ontbreken. Verward en richtingloos grijpen we terug op onze oude, vertrouwde christelijke traditie om te bidden voor de volken en de vijanden van Israël. Laat me je uit de droom helpen. Onze gebeds- en vastenacties voor de ‘volken en de vijanden van Israël’ zullen niet het gewenste effect sorteren. Integendeel, de vijandschap richting Israël zal zelfs buitensporige proporties aannemen, ook in ons keurige Nederland.
Laat ik heel duidelijk zijn: Gelovigen worden niét opgeroepen om voor het monster van het kwaad te bidden maar voor de vrede van Jerusalem! Niet hij of zij wordt gezegend die de vijanden van Israël zegent, maar zij worden gezegend die Israël zegenen. Punt uit.

Beste pro-Israëlorganisaties, gemeenten, bidstonden en individuele gelovigen, wil je op enerlei wijze relevant zijn in deze spannende en beslissende tijd, stop dan met het slaan van vuistslagen in de lucht en ga – onvoorwaardelijk – voor Israël in de bres staan. Verspil je kruit niet!

‘Laten zijn getrouwen juichen in triomf, nog jubelen als zij te ruste gaan, met lofzang voor God uit hun kelen, een tweesnijdend zwaard in hun hand.
De volken laten boeten, de naties bestraffen, hun koningen in boeien slaan, hun leiders met ketenen binden, het geschreven recht aan hen voltrekken: dát is de glorie voor al zijn getrouwen.’ (Psalm 149:5-9)

Bovenstaande woorden geven een volstrekt andere kijk op de rol van jou en mij. Niet biddend en vastend voor de vijandige volken, maar, gewapend met een tweesnijdend zwaard (‘Gods woord’, zie ook Openb. 19:11-15) Het geschreven recht (Gods woord) voltrekkend.
Niet vechtend tegen ‘vlees en bloed’ (Efeziërs 6:12) maar tegen de koningen en leiders in de geestelijke, onzienlijke wereld.

Het is mijn stelligste overtuiging dat jij en ik op aarde zijn ‘voor een tijd als deze’ om te participeren in deze geestelijke oorlog. Niet vastend en biddend voor volk en vijand, maar strijdend voor Gods volk en land. Prepare for war!

Ik kijk naar je uit op de muren van Jerusalem.

(p.s. vanwege geringe belangstelling hebben we de middagwandeling op de muur laten vervallen )

6 reacties op “Bidden voor de vijand

 1. 1
  Jan-Anne zei: op 19 December 2015 om 14:42

  Oh, Bart,

  wees alsjeblieft heel voorzichtig om snel te oordelen!
  Er zijn ook Moslims tot levend geloof in de Heere Jezus gekomen. Zij ontvingen dromen van God (zag in hun dromen Jezus, de Zoon van God) en kwamen tot levend geloof in Hem.
  Ga alsjeblief ten rade bij onze broeder Dirk van Genderen en bij Open Doors.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 3

  Bart, Thanks. yes, i am prepared. See you in Jerusalem.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 4

  wij zijn medeerfgenamen van Israel gend in de olijfboom, israel is onze broeder, het gaat ook ons aan in ons zogenaamd correct christelijke nederland, gebed voor israel daar gaat het om, het gaat om onze broeders en zusters, en vergeet niet uit hen is ons heil gekomen, God rekend af met de vijand van Israel en wij moeten aan deze wereld laten zien dat wij 100 procent achter Israel staan. als Israel leidt , leiden ook wij, als mede burgers van Israel.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 5
  Jan de Vries. zei: op 2 June 2015 om 22:58

  Duidelijk taal Bart.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 6
  Anna zei: op 7 May 2015 om 03:37

  Dank je voor je klare taal Bart!
  Niet met kromme tenen zitten luisteren naar gezwets over bidden voor isis of andere vijanden van Israel….
  Ja wat doe je als je een verbond ( !!) hebt gesloten met de oekumene, dan moet je wel hè? Die zeggen immers dat
  ze streven naar religieuze wereld eenheid………..
  Dan moet je het spel wel meespelen ……….
  Maar het Woord van de God van Abraham, Isaak en Jacob is duidelijk: de vijanden van Israel zullen gestraft worden!!!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>