DSCF3191

Israël, centrum van Gods handelen

Gepubliceerd Wednesday, 8 July, 2015 in Weblogs Bart 23 Comments


Je hoeft geen getalenteerde analyticus te zijn om vast te stellen dat de wereld volkomen doldraait. Islamitische, religieuze moordenaars slaan als dwaze slagers om zich heen, elke levende ziel vernietigend die zich niet kan vinden in hun jihadistische nachtmerries. Maar ook de westerse, beschaafde democratieën zijn de weg kwijt. President Obama beschouwt de terreurstaat Iran niet als de bron en stichter van het kwaad in het Midden-Oosten, maar als de oplossing voor het Midden-Oosten. Hoe verzint hij het. Bovendien jaagt hij andere Arabische landen in deze regio tegen zich in het harnas en zet hij de hechte vriendschap met Israël wel op een heel laag pitje.

Europa heeft zijn eigen doos van Pandora. Europa zit gevangen in een onontwarbare kluwen. Niemand is in staat om te voorspellen hoe de toekomst zich zal ontvouwen. Het Romeinse beeld staat te waggelen op haar lemen voeten.
En dan de kerk. De christenheid staat gelaten aan de zijlijn. Hun religieuze dogma’s en antwoorden imploderen als een opgeblazen zeepbel. Hoe is het te verklaren dat de rol van de christenheid in deze chaos zo irrelevant schijnt? Terwijl het scenario dat zich voor onze ogen ontvouwt juist zo uitvoerig in de bijbelse profeten staat opgetekend. Hoe kan het bestaan dat de gemeenschap van heiligen lijkt weg te kruipen in haar veilige isolement? Deze veiligheid is overigens een schijnveiligheid. Velen weten domweg niet waar zij het zoeken moeten. Dat is precies de kern van het probleem; we zijn hopeloos verdwaald en hebben geen idee welke weg moet worden ingeslagen. Geestelijk onderscheidingsvermogen laat ons in de steek.

Het gevolg van deze richtingloosheid is dat we een gemeenschappelijke deler zoeken waar we met elkaar wél enige religieuze bevrediging in vinden. We kruipen dicht bij elkaar en sluiten ons angstig af van de boze buitenwereld. We verklaren parmantig dat het Koninkrijk van God hier op aarde is neergedaald, we zingen lofliederen en aanbidden door verblindende rookwolken heen en kondigen een nieuwe reformatie aan. We bidden voor een uitstorting van de heilige geest op een nieuwe generatie en steken tevreden ons hoofd in de Hollandse polderklei. Wat kan er nu nog mis gaan, nietwaar?

Een ander verschijnsel is dat we met vereende, maar vermoeide krachten op de knieën gaan voor de bekering van de ‘volken’. Geen enkele bijbeltekst roept de goegemeente daartoe op, integendeel, Jeshua zegt zelfs tot zijn Vader: ‘Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U Mij hebt gegeven…’ (Joh.17:9) We laten onze christelijke traditie en behoefte niet door zo’n bijbelse uitspraak van Jeshua dwarsbomen. Zwoegen voor verloren volken, dat is toch het minste dat we kunnen doen, redeneren we humanistisch correct. Zo trekken we ons terug in onze religieuze bubbel.

Het is oorlog!
Zodra een heilig ontevreden gelovige de moed toont om deze bubbel te doorbreken zal hij tot zijn grote schok ontdekken dat de werkelijkheid een andere houding vereist. Het zijn juist de gelovigen die in de huidige geestelijke oorlog op leven en dood het verschil kunnen, nee, moéten maken.

Wat zich in werkelijkheid afspeelt is dat Satan al zijn vunzige demonen ontketent om Gods eerstgeboren zoon Israël (Ex.4:22) te vernietigen. Satan weet immers dat Israël het podium van Gods eindspel vormt. Daar zal de Messias terugkeren, daar zal Gods koninkrijk gevestigd worden; ‘vanuit de Sion klinkt Zijn onderricht, vanuit Jerusalem spreekt de Heer.’ (Jes.2:3)
Satan beseft dondersgoed dat, zodra de Messias op aarde terugkeert, zijn spel uit is. Game over. Hij manipuleert en indoctrineert alle leiders van deze aarde en transformeert hen tot vijanden van Israël en in werkelijkheid tot vijanden van God (Psalm 2:2, Zach.2:12).

In zijn onnozelheid meent Satan Gods plan te kunnen dwarsbomen door Israël te vernietigen. Hij slaagt er zelfs in om de meerderheid van het geestelijk leiderschap lam te leggen en tot rabiate tegenstanders van Israël te misvormen. Satan zal falen in zijn duivelse opzet.

Israël, Gods middelpunt
Doordat de kerk zichzelf in het middelpunt plaatst ontgaat het haar dat niet zij, maar Israël Gods uitverkoren volk is. (Deut. 7:6) De Schepper heeft niet de heidense kerk uitgekozen om de gevallen mens met Hem te verzoenen, maar Israël! (Joh. 4:22) Dat bijzondere volk bracht de Verlosser, Jeshua voort.

De chaos waarvan vandaag sprake is, is zonder twijfel gericht op de volkomen vernietiging van Israël. Ik kan het niet genoeg benadrukken; Israël is niet ‘zomaar’ een willekeurig land. Israël wordt meerdere malen Gods eerstgeboren zoon genoemd. Een nagenoeg genegeerd bijbels aspect. Juist deze nalatigheid verklaart de hulpeloze en onnozele houding die de christengemeente inneemt t.a.v. deze universele haatcampagne richting Israël. Ik maak me geen illusie, deze gelatenheid zal niet worden gekeerd. Het zullen de enkelingen zijn die opstaan en zich pal naast Israël opstellen (Ezech. 22:30).

Proclameren van Gods Woord
Satan voert in feite zijn allesvernietigende oorlog zonder noemenswaardige tegenstand. Verwoestend trekt hij een dodelijk spoor, maar de pijnlijke vraag klinkt: Waar blijft de tegenstander van Satan? Wie stopt hem? Waar is de gemeenschap der heiligen? Wie prikt de religieuze ‘feel good’ bubbel door?

Kom niet aan met de holle opmerking: ‘Wij staan achter Israël, wij bidden regelmatig voor de vrede van Jerusalem.’ Als jij meent dat dit gepaste oorlogsretoriek is, dan sla je de plank faliekant mis.
Er zal een leger van gelovigen moeten opstaan dat zich met geestelijke kracht tegen dit satanische scenario verzet. Een geestelijk leger dat zich goed realiseert hoe laat het is op Gods horloge. Geen wilde vuistslagen in de lucht slaand, maar een leger dat uiterst effectief de wapens voor deze nietsontziende oorlog hanteert.

Aanbidding onderdeel van oorlogvoering
In Psalm 149 lees je dat collectieve aanbidding niet, nooit geïsoleerd staat, maar onvermijdelijk leidt tot oorlog: ‘Met lofzang voor God uit hun kelen, een tweesnijdend zwaard in hun hand. De volken laten boeten, de naties bestraffen, hun koningen in boeien slaan, hun leiders met ketenen binden, het geschreven recht (Gods woord) aan hen voltrekken: dat is de glorie voor al zijn getrouwen. Halleluja!’ (Psalm 149:6-9)

Het is geweldig om onze Vader te aanbidden. Hem komt alle eer toe. Niet veel gelovigen realiseren zich echter dat aanbidding een wezenlijk aspect vormt van geestelijke oorlogsvoering. Aanbidding is proclamatie. We verklaren in de onzienlijke, geestelijke werkelijkheid dat de God van Israël overwinnaar is. Na enige tijd van lofprijs worden onze muziekinstrumenten ingewisseld voor een tweesnijdend zwaard. Gods Woord. (het ‘geschreven recht’)
Elke gelovige weet dat we niet oorlog voeren tegen ‘vlees en bloed’ (Efez. 6:10 e.v.), maar vechten tegen geestelijke, demonische krachten in de onzienlijke wereld.
Als je meer wil weten over deze geestelijke oorlogsvoering, trek je dominee of voorganger aan zijn vestje. Als hij het antwoord schuldig blijft en met een mond vol tanden staat, kom dan zeker een weekje meewandelen op de muren van Jerusalem.

Israël zal door een hel gaan
Veel christenen weten het zeker: Israël zal in de nabije toekomst opnieuw getroffen worden door afschuwelijke rampen. Dit menselijk, Joods drama zou nog verschrikkelijker zijn dan de Shoa. Als ik dan vraag naar de bron van deze voorspelling dan volgt een vage verwijzing naar bepaalde bijbelteksten.
Laat ik je uit de droom helpen. God is opgestaan om zich – Hoogstpersoonlijk – over Sion te ontfermen (Psalm 102:14).
‘Ik heb je (Israël) slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal Ik je weer ontvangen. Ik verborg mijn gezicht voor je in laaiende toorn, één ogenblik lang, maar Ik zal Me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde…’ (Jesaja 54:7,8).
‘Juda wordt geen tweede keer bedreigd’ (…) ‘Ik heb je gekweld, Juda, maar Ik zal je niet meer kwellen, want nu breek Ik zijn juk dat op je schouders ligt.’ (Nahum 1:9,12b).

God zal absoluut niet toestaan dat Israël opnieuw door een vernietigende ramp getroffen wordt. Integendeel, we zullen ontdekken dat de tijd van de heidenen er op zit.
Na tweeduizend jaar christendom heeft de God van Israël een dikke streep getrokken. Hij heeft zelf de regie stevig in handen genomen. God heeft zijn mouwen opgestroopt (Jes.52:10) en keert terug naar Sion (Jer. 31:3). De vraag dringt zich op waarom wij niet samen met Hem opstaan om ons over Sion te ontfermen. We verklaren immers dat we de Heer volgen, waarheen Hij ook gaat?

Israël bedreigd
Zeker, islamitische strijders staan te popelen om hun satanische vernietigingsscenario uit te voeren, gesteund door de humanistische, maar antisemitische wereld en religieuze instituten, maar God zal daar een stokje voor steken. Precies zoals Hij dat deed bij de bevrijding van Israël uit Egypte. (Micha 7:14-17)

Donkere, dreigende wolken zullen zich opstapelen rondom Israël, De spanning zal te snijden zijn. Wachters op de muren van Jerusalem zullen dringende telefoontjes en e-mails ontvangen met ernstige waarschuwingen om nu onmiddellijk terug te keren naar Nederland; ‘Jullie hebben het mis gehad, de vernietiging van Israël staat voor de deur’. We zullen deze waarschuwingen retourneren met de krachtige aansporing om onmiddellijk een ticket naar Israël te boeken om – samen met andere wachters – onvoorwaardelijk voor Gods volk in de bres te staan en getuige te zijn van Gods geweldige ingrijpen en uitredding van zijn geliefde volk!

Ik kijk naar je uit, op de muren van Jerusalem.

23 reacties op “Israël, centrum van Gods handelen

 1. 1
  J.W. van de Kamp zei: op 26 October 2015 om 13:31

  Bart, dit stukje heb ik net naar de Telegraaf gestuurd
  Oplossing voor de chaos
  Een land wordt door de God van Israël gezegend wanneer het Zijn volk Israël zegent.
  Stop daarom boycotadvies en steun niet de vijanden van Israël. Raak Zijn oogappel niet aan en laat u leiden door Zijn geboden.
  Hij is de Koning der Koningen en ook de heidenvolken zullen het weten. Eenmaal zal de wet uitgaan vanuit Jeruzalem en niet meer vanuit Brussel en de VN.
  Richt u op die toekomst die steeds dichterbij komt.
  J.W. van de Kamp
  Beverwijk.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Ilona zei: op 16 July 2015 om 10:33

  Ik vind het jammer wederom te lezen de kritiek op de kerk. Er wordt zelfs over zelfgenoegzaamheid gesproken. Ik kan mij helaas niet aan de indruk onttrekken dat ik ook in jullie blogs en in de reacties steeds meer zelfgenoegzaamheid lees. Als iemand een andere mening of gedachte is toegedaan, wordt er zo fel van leer getrokken. Bijna fanatisme. Wat ik in de kerken zie is dat er steeds meer mensen buiten de boot vallen. Het is beter om in de open zee in de armen van Jezus te zijn dan met boot en al te vergaan. Al deze mensen zijn oprecht zoekende hoe een en ander zit. Geef deze mensen ook hun tijd om hun weg met Jezus te gaan. Ieder van ons heeft een eigen plaats. De afgelopen periode heb ik veel mogen leren waarom de kerk zo lauw is. Ik ga er van uit dat God dit ook jullie laat zien. Het ware gebed vindt plaats in de binnenkamer. In stilte. 24 uur per dag. Laten we daarom niet oordelen over onze broeders en zusters. We weten immers niet wat er echt in de harten omgaat. Ik vind het zelf persoonlijk heel beroerd dat ook ik buiten de kerk gevallen ben en dagelijks door hen veroordeeld wordt, maar ik vind het nog beroerder wanneer broeders en zusters vanuit verschillende bedieningen, waarschijnlijk vanuit hun fanatisme, mij hun bediening proberen op te leggen. Ook dat gebeurt bijna dagelijks. Mag ik mijn weg met Jezus gaan of moet ik een ander mens volgen? Wie wil ik volgen? Jezus of een mens? Ja, Jezus is in Jeruzalem, het centrum. En ook wij zullen daar zijn. Hoe en wat is mij nog niet duidelijk, maar ik vertrouw hierin volkomen op Hem. Ook hier in Nederland heb ik een taak voor Hem te vervullen. En dat doe ik met heel veel liefde op deze plek. Gewoon, in stilte, weinig mensen weten daarvan. Maar dat is mij goed. Het is de plek die ik van Hem heb gekregen. Hij is het die door en in mij werkt. In mijn hart en dat laat Hij zien ook. Waarom dan altijd oordelen over een ander? Voor de mensen die naar een kerkgebouw gaan, ben ik een afvallige, voor mensen die een bevrijdingsbediening hebben, wil ik niet bevrijd worden, voor mensen die wachter zijn, ben ik te lauw omdat ik in stilte met Hem ben, voor de bidders die regelmatig in het openbaar bidden, ben ik afvallig en doe ik niet wat God zegt. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, voor mensen ben ik niet goed genoeg. Gelukkig wel voor Hem! Wij zijn allen deel van Zijn lichaam. Ook in een lichaam heeft ieder deel een andere taak en een andere functie. Zou het bijzonder op prijs stellen wanneer we dat totale plaatjes eens gewoon voor ogen zouden blijven houden en daarmee elkaar ook meer zouden respecteren.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3
  mieke van dijk zei: op 15 July 2015 om 16:39

  Het profetisch woord zegt, Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben

  Ik zal mijn heilige naam bekendmaken onder mijn volk Israel;Ik zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen.

  De steen die zonder toedoen van mensenhanden losgemaakt word.

  HIJ GAAT HET DOEN !!!!!!!!!!!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 4
  Koos Unger zei: op 13 July 2015 om 23:07

  Met Rebecca de Graaf van Gelder zou ik willen zeggen; zou u er bezwaar tegen hebben wanneer Israël de ‘grote verdrukking’ achter de rug heeft…….. ?

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 5
  Harry van der Velde zei: op 13 July 2015 om 00:18

  En zo gaan christenen elkaar al jaren met de Bijbel in de hand elkaar te lijf, wat een slecht getuigenis. Wel opname, geen opname, wel grote verdrukking, geen grote verdrukking enz. enz. Ik wordt hier zo vreselijk moe van. Er blijven voor ons dingen verborgen, totdat Hij komt!. Eén van de opdrachten die we vinden in de Bijbel is te bidden voor de vrede van Jeruzalem en Gods volk tot jaloersheid (dat is wat anders dan evangeliseren) verwekken door onze handel en wandel. Als christenen zijn we daar al eeuwen te kort in geschoten! Laten we ons daar maar eens druk over maken!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 6
  Alice zei: op 12 July 2015 om 17:47

  Inderdaad Harry, deze wachter is inmiddels uit de Darbistische bedelingenroes ontwaakt, en wenst nu de profeten te proclameren in de Naam van Jezus/Jeshua (2 Petrus 3:1,2) de onvervalste leer die de apostelen aan ons hebben doorgegeven.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 7
  Liekele (Lieko) Helmus zei: op 12 July 2015 om 15:13

  Jeremia 30:7: “Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; MAAR daaruit zal hij gered worden.”
  …oftewel, Israel lijkt wellicht inderdaad in de zee te worden gedreven maar HaShem zal het verhinderen!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. 8
  Tulp zei: op 11 July 2015 om 14:24

  DE VREZE DES HEREN mist in de chistelijke gemeente.
  ZIJN WOORD is de waarheid!!
  Ongelooflijk de reactie van mnr. Bernet…..liefdeloos.
  Druipt van ZELFGENOEGZAME hoogmoed t/o de Vader die zijn volk aan het herstellen is…..
  SHALOM JERUZALEM, SHALOM ISRAEL!!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 9. 9
  Frans Bernet. zei: op 11 July 2015 om 11:10

  Ik moet zeggen dat ik het nogal laf vind om alleen maar eenzijdige reacties te plaatsen, waarbij Israël de hemel wordt ingeprezen. Als jullie zo dom zijn om te denken dat iedereen zomaar klakkeloos zal aannemen dat geen enkele Israëli gered zal worden zonder Jeshua aan te nemen, dan zal Yahweh jullie daarop afrekenen!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 10. 12
  Aly zei: op 10 July 2015 om 11:33

  Todah Bart voor je ‘hartsignaal’!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 11. 13
  Tom Thomas zei: op 10 July 2015 om 09:33

  Vader…..! Ik herinner U aan Uw belofte’s in Uw woord voor Uw volk Israel, vervul ze met spoed, in mijn tijd!!!

  Heerlijk stuk Bart!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 12. 15
  Paulien zei: op 9 July 2015 om 23:45

  AMEN AMEN AMEN

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 13. 16
  Netty van Pul zei: op 9 July 2015 om 19:03

  dank je Bart,
  voor jouw bemoedigende woorden.
  het gaat er bij mij ook niet in dat het volk ‘Israël’, WEER door een zware verdrukking heen moet, even los van het feit of de gelovigen uit de volken door de verdrukking gaan, ‘dat is een discussiepunt op zich’.
  Graag wil ik wijzen op Jeremia 32:38-41 en met name vers 40a ‘Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, ik keer mij NOOIT meer van hen af en zal hen altijd zegenen’.
  De afgelopen 2000 jaar hebben wij het resultaat gezien, nadat God zich van het volk heeft afgekeerd.
  Na 1948 zien wij het resultaat van de zegen voor het land en het volk Israël.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 14. 18
  Anja & Bas zei: op 8 July 2015 om 22:57

  Shalom Bart,

  Dank voor je mooie weblog. Het is zo waar wat je schrijft en tegelijk zo pijnlijk voor de kerk-die-hoort-ziet-en-zwijgt.

  Wat een voorrecht om wachter te zijn, om elke dag Vader te herinneren aan Zijn machtige beloften van herstel, overwinning en genezing voor Zijn volk, om onvoorwaardelijk voor Israël in de bres te staan met het tweesnijdend zwaard in de hand en dagelijks uit te zien naar de Dag dat God redding brengt in Sion, naar de Dag dat Hij Israël in Zijn luister laat delen (Jes. 46:13, 49:3), naar de Dag dat Israël met eer en roem zal worden overladen door alle volken op aarde (Sef. 3:20).

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 15. 19
  Harry Sleijster zei: op 8 July 2015 om 22:16

  Even een reactie vanuit mijn ‘Darbistische’ eindtijdvisie over de teksten die je noemt, dat JHWH zal opstaan en geen verdrukking over Israel meer zal toestaan. M.i. is dat te naïef uitgelegd. Al die teksten gaan juist over de apocalyptische opkomst van de volken rondom Israel. Inderdaad zal de Heer voor hen strijden, maar de clou is nu juist dat er heel veel ellende zal komen, ook over Israel. Bijv. een grote verwoestende aardbeving in Jeruzalem, maar ook overstromende legermachten, Harmageddon… De profetieën daarover zijn immers niet reeds volledig vervuld, maar moeten juist in de grote verdrukking – die 1260 dagen zal duren – nog tot de eindvervulling komen. En dan – uiteindelijk – zal de Heer hen daaruit redden. En merk ook op dat het dan steeds over een gelovig overblijfsel gaat. Ongeloof, ook onder Israel, zal geoordeeld worden. Wie wil kan dit scenario ook duidelijk lezen in de teksten die je noemt.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 20
   Bas zei: op 9 July 2015 om 13:59

   Beste Harry,
   Volgens mij is de Bijbel er juist heel duidelijk over dat er voor Israël niet nòg een grote verdrukking komt, na die tweeduizend jaar van onnoemelijk Joods lijden. Vanaf 1948 heeft God – voor ons zichtbaar – het lot van Zijn volk immers ten goede gekeerd door hen terug te brengen naar het land dat Hij hen heeft beloofd. Als je meer wilt lezen over deze niet-christelijke toekomstverwachting voor Israël, verwijs ik je naar http://wachters.nu/2014/06/studie-daniels-visioen-van-de-zeventig-weken/#comment-70160.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
   • 21
    Harry zei: op 11 July 2015 om 22:47

    Beste Bas,

    Je begint ermee dat je er minder kennis van hebt dan veel anderen. Je wilt door de wachtersbril kijken… maar helaas, dat zou je niet moeten doen. Dat is een bril waardoor de grote verdrukking in 1938-1945 geweest zou zijn – een onmogelijke uitleg. Of dat er geen poel des vuurs is, zelfs niet voor Hitler.

    Maar goed, na een zeer lange en goede inleiding lees ik plotseling (op ca. 2/3 van het betoog): “Ik ben er van overtuigd dat de periode van tweeënveertig maanden dat de heilige stad zal zijn vertrapt [Openbaring 11:1-2] achter ons ligt.”
    Maar op grond waarvan? Omdat… “Sinds 1948 is Israëls macht immers niet meer gebroken.”
    Helaas, dit vind ik geen Bijbeluitleg, maar je neemt plotseling iets aan, waardoor jouw uitleg van het vervolg een heel andere wending gaat nemen. De 1260 dagen e.d. zijn geen profetie meer, maar geschiedenis. En dat zonder te weten welke geschiedenis. Daar moet hevig naar gegist worden. De twee getuigen worden dan Jezus en het volk Israel. Die worden gedood. Wat betekent dat…? de verstrooiing??

    En daar lees ik: “Het is niet zo heel moeilijk om in deze beschrijving zowel Jeshua als Israël te herkennen.”
    Nou, voor mij onmogelijk! Dit is echt geen goede exegese, Bas.
    Logisch dat je de verdere uitleg van Openbaring maar laat voor wat het is, want met dit idee als basis kom je niet verder.

    En dan lees ik inderdaad die onmogelijke nooit eerder gehoorde uitleg dat de grote verdrukking van Openbaring 6 t/m 19 van 1938 tot 1945 geweest zou zijn. Harmageddon ook? Babylon ook? En al die verschrikkelijke bazuinen en schalen, etc.? En waar was destijds de tempel en de twee getuigen? Tientallen andere vragen roept zo’n onjuiste bijbeluitleg op, Bas. Bij jou niet?

    En dan die wens die de vader van de gedachte is: “Voor Israël komt niet nòg een grote verdrukking.” En ook een opname zoals in 1Thess.4:14-17 duidelijk beschreven wordt, zal er evenmin komen. Dit zijn beide blode stellingen die de Bijbel op veel plaatsen weerspreekt.

    Ik vind je uitleg zeer teleurstellend. Het weerlegt op geen enkele wijze wat ik in mijn hierboven staande stukje al schreef over de volken rondom Israel die Gods volk zullen belagen en over Harmageddon, en dat er nog veel op Israel af zal komen. Je gelooft blijkbaar gewoon de profetieën niet, die zouden allemaal verleden tijd zijn.

    Op http://www.vergadering.nu worden regelmatig gedegen studies over de Bijbelse eindtijd geplaatst. Misschien goed om daar toch meer aandacht aan te geven.

    | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 22
   Alice zei: op 10 July 2015 om 20:20

   Darbistische of bombastische eindtijdvisie Harry? Waar Israël weer voorop moet in de shoa nadat wij bekeerden op magische wijze zijn opgenomen? Deze theorie kan alleen maar onderwezen worden door en aan christenen met minimum aan vervolging en moeilijkheden. Er is iets faliekant mis in de harten van diegenen die deze leer accepteren wat hen doet voelen dat hen dát niet zal overkomen wat onze broer Israël wél zal overkomen. Gelukkig zijn Gods beloften ‘eind goed, al goed, Shalom.’

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
   • 23
    Harry zei: op 11 July 2015 om 21:35

    Klopt Alice: eind goed, al goed. En ik begrijp je wens, maar wat wij wensen is een slechte basisregel om de profetieën aan op te hangen. En helaas, dat lees en hoor ik steeds weer in deze kring: ‘het kan toch niet zo zijn dat…’ O nee? Keer het om, Alice: luister naar wat de Bijbel zegt en pas je gevoelens daarop aan. En nog wat: oordeel niet te snel over de harten van anderen.

    | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>