welcome-vluchtelingen_0

Wie ‘t weet mag het zeggen…

Gepubliceerd Tuesday, 29 September, 2015 in Weblogs Bart 15 Comments


Terwijl in Israël de Hoge Feesten in volle vaart gevierd worden, bejubelen de Verenigde Naties hun zeventigste verjaardag. Onze eigen koning Willem Alexander sprak de vergadering toe en dankte de VN voor ‘zeventig jaar strijd tegen cynisme en fatalisme’. Mooie woorden, maar in Jeruzalem zal daar toch wat genuanceerder over geoordeeld worden.

Enkele weken geleden sprak Mahmoed Abbas, de Palestijnse leider, naar aanleiding van Palestijnse rellen op de Tempelberg: ‘De Al Aksa (moskee) is van ons, en zij (de Joden) hebben geen recht om hem te bevuilen met hun smerige (filthy) voeten, we zullen dat niet toestaan en met alle macht Jeruzalem beschermen…’

Je zou mogen verwachten dat de VN deze antisemitische uitroepen van de Palestijnse leider unaniem zou veroordelen. Geen vermanend woord werd aan dit voorval gewijd. Palestijnen barricaderen de Al Aksa moskee met ijzeren staven en houten balken, leggen voorraden molotov cocktails, stenen en vuurwerk aan om zich te verdedigen (?) tegen de Israëlische oproerpolitie. De wereld op z’n kop. Palestijnen wordt geen strobreed in de weg gelegd als zij het Tempelplein bezoeken om hun dagelijkse gebeden tot Allah te richten. Het zijn de Joden die dagelijks door Palestijnse vrouwen en stenengooiers worden opgewacht en belaagd.

Palestijnen beweren bij hoog en bij laag dat het Tempelplein van hen is. Zij ontkennen zonder te blozen dat er ooit een tempel op het Tempelplein heeft gestaan. De werkelijkheid is dat Salomo in het jaar 967 v.C. begon met de bouw van de tempel, zo´n vijftienhonderd jaar voordat Mohammed zijn islamitische religie ontwikkelde. Waar halen de moslimbroeders de moed vandaan om de Joden toegang tot hun eigen Tempelplein te ontzeggen? Ze komen pas kijken.

Joodse families die optrekken naar de Kotel (Klaagmuur) worden dagelijks door Palestijnse bendes bedreigd en bekogeld. De VN zwijgt in alle toonaarden. Dit machtigste politieke orgaan wordt volkomen gecontroleerd en gemanipuleerd door de overgrote pro-Palestijnse lobby binnen deze volkeren familie.

De situatie in het Midden-Oosten loopt volledig uit de hand. Moslimstrijders maken elkaar af in hun strijd voor een eigen kalifaat. De rest van de wereld kijkt hulpeloos toe. Jazeker, de IS wordt bestreden door een coalitie van westerse landen, maar veel winst wordt niet behaald. Integendeel, Russische inmenging in Syrië staat haaks op Amerikaanse belangen. Turkije bestrijdt nota bene de Koerden die als enigen juist effectief zijn in hun strijd tegen IS. Obama’s stompzinnige nucleaire verdrag (gesteund door China, Rusland, Groot Brittannië, Frankrijk en Duitsland [P5 +1] ) met Iran gooit olie op het vuur.

Intussen wordt Israël aan al haar grenzen omgeven door brandhaarden. Westerse (ook christelijke) landen menen Israël nog meer onder druk te moeten zetten door een BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) front te openen.
Israël staat inmiddels alleen.

Vluchtelingen.

Tot nog toe leek Europa niet direct betrokken te raken bij de islamitische moordpartijen in het Midden-Oosten. Italië ving bootvluchtelingen op en begroef vele honderden drenkelingen die voor veel geld hun riskante overtocht betaalden. Honderden andere ongelukkigen vonden in de diepe blauwe golven van de Middellandse Zee hun zeemansgraf.

Vandaag wordt Europa overspoeld met honderdduizenden vluchtelingen die – vooral – via Griekenland aan de Europese kust landen. ‘Herzlich willkommen’ roept Angela Merkel christelijk correct. Eendrachtig staan we klaar met bergen knuffeldieren en gratis smartphones. ‘Neem vluchtelingen op in je huis’ roept de Christen Unie leider parmantig. We realiseren ons niet dat deze islamitische invasie Europa voorgoed zal veranderen. Het is de enkeling die waarschuwend zijn vinger optilt. Zijn woorden worden snel gedoofd door de humanistische dikke donzen deken van ontkenning. ‘Deze Syrische vluchtelingen zullen een verrijking betekenen voor Europa en Nederland’, klinkt het naïef.
Kerken grijpen hun kans, acties worden op touw gezet. ‘Laat ze maar komen, onze getalenteerde islamitische vrienden, we zullen hen hartelijk verwelkomen.’
Wat zullen we opkijken.

We vergeten dat de islam niet de religie is van vrede zoals zij zich zo graag presenteert maar de religie van dood, onderdrukking en terreur. Kijk naar de vruchten van deze religie.
Het wordt er bij de allerkleinsten met de paplepel ingegoten: ‘Allah is de grootste en de rest van de wereldburgers is onrein en zal zich moeten onderwerpen.’ Haat tegen Gods eerstgeboren zoon, Israël, is dagelijkse kost op islamitische – door de VN gesubsidieerde – scholen. Joden worden beschouwd als de aartsvijand van elke moslim. Het bestaansrecht van Israël wordt ontkent en voortdurend bestreden. Israël heeft nog geen dag in vrede kunnen leven. Voortdurend wordt Israël belaagd door moslim terreur.

Waarom vluchten Syriërs niet naar hun moslimbroeders in Saoedi Arabië, Qatar, Bahrein, Oman of een van de overige vijftig moslimstaten? Waarom eigenlijk verlieten de Syriërs het islamitische, rijke Turkije? Waren ze niet veilig in Turkije? Werden ze bedreigd? Europa en andere rijke landen hadden de Turken vrijgevig kunnen steunen in hun opvang van Syriërs.

‘De HEER verwoest de aarde en slaat haar kaal,
Hij ontwricht haar en verstrooit haar bewoners.’ (Jesaja 24:1)

Zou het kunnen dat deze vluchtelingenstroom past in Gods eindtijd scenario? Zou het kunnen dat God de regisseur is van deze verstrooiing? Zou het kunnen dat deze woorden uit Jesaja van toepassing zijn op deze tijd?
Ach, redeneren de meesten, die profetische woorden hebben hun zeggingskracht verloren.
O, ja? Ik meen dat Gods profetische woord juist de enige betrouwbare richtsnoer is in deze chaotische dagen. Wat we voor onze ogen zien gebeuren past naadloos in Gods eindtijd scenario. Hij voorzegde het herstel van de staat Israël. Hij voorzegde de terugkeer van het Joodse volk naar Israël. Hij voorzegde dat Hij zou opstaan om zich over Sion te ontfermen.
Hij voorzegt ook dat Israël alleen zou komen te staan. Volkomen geïsoleerd en belegerd door ‘alle volken’. Zeg maar de Verenigde Naties. Hij voorzegt grote chaos en verwarring. Hij voorzegt dat Hijzelf de aarde ontwricht en haar bewoners verstrooit.

Tweeduizend jaar lang heeft de God van Israël toegekeken hoe de volken op aarde zouden handelen met zijn geliefde volk Israël. Tweeduizend jaar lang hebben (christelijke, Europese) volken volop de gelegenheid gekregen om Israël te vertroosten, te zegenen, te beschermen, te erkennen als Gods volk. We faalden collectief in het gehoorzamen van deze bijbelse opdracht. Integendeel, in naam van Christus, Kruis en Kerk hebben we Gods oogappel eeuwenlang afgewezen, veroordeeld, gemarteld en vermoord.
Vandaag zijn we ooggetuige van Gods handelen. Hij heeft het heft in eigen hand genomen en vertrouwt het lot van zijn volk niet meer toe aan de (christelijke) mens.

We leven in beslissende dagen. De wereld draait niet alleen door, maar volkomen dol!
Politieke leiders zitten met de handen in het haar, maar ook religieuze en geestelijk leiders staren in het duister. Geen idee welke richting zij op moeten, gevangen in hun religieus correcte mensenrechten theologie.

Moeten we onze vijanden dan niet liefhebben? Moeten we dan niet barmhartigheid betonen?
Dikwijls heb ik al geschreven dat Jeshua’s uitspraken gericht waren op jouw en mijn persoonlijke vijand (degene die jou op je linkerwang slaat, bv.) en zeker geen betrekking hadden op het monster van het kwaad (lees de psalmen en profeten!). Zeker, barmhartigheid zullen we moeten tonen als we persoonlijk geconfronteerd worden met vluchtelingenleed. Maar… wees op je hoede. Niet elke vluchteling is een vluchteling.

Een Joodse columnist schreef: …’ Europa beseft niet dat ze geen vluchtelingen verwelkomen maar de islamitische burgeroorlog en de bijbehorende Jihad.’
De hoogste tijd om je geestelijke ogen te openen.

Ik kijk naar je uit op de muren van Jerusalem.

15 reacties op “Wie ‘t weet mag het zeggen…

 1. 1
  Gerlinde zei: op 16 October 2015 om 21:50

  Als bemoediging voor ieder die Jeruzalem verheft boven zijn/ haar hoogste vreugde.

  Psalm 125 Vertrouwen op God bij vreemde overheersing
  1Een bedevaartslied.
  Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Sion,
  die niet wankelt, maar voor altoos blijft.
  2Rondom Jeruzalem zijn bergen;
  zo is de Here rondom zijn volk
  van nu aan tot in eeuwigheid.
  3Want de scepter der goddeloosheid zal niet blijven rusten
  op het erfdeel der rechtvaardigen,
  opdat de rechtvaardigen hun handen
  niet uitstrekken naar onrecht.
  4Doe goed, Here, aan de goeden,
  en aan de oprechten van hart,
  5maar hen die zich tot kronkelpaden neigen,
  zal de Here met de bedrijvers van ongerechtigheid doen vergaan.
  Vrede zij over Israël!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Froukje Zondervan zei: op 8 October 2015 om 12:41

  Shalom Bart, gisteravond las ik je blog, en was onder de indruk van je woorden die maar al te waar lijken te worden.
  Dank je wel dat jij het lef hebt om te zeggen wat gezegd moet worden, wetende dat je het met een bewogen hart en met kracht van Vader hebt gedaan.
  Vanochtend las ik in de krant dat je woorden wel eens heel snel waarheid kunnen worden.
  “IS heeft zich als doel gesteld Rome en het christendom te vernietigen”.

  Met alle vluchtelingen die naar Europa komen lijkt het daar ook erg veel op.

  Wie nog niet naar Jeruzalem onderweg is doet er verstandig aan z’n koffertje snel te pakken, de tijd dringt.
  Shalom, zegen en een hartelijke wachters groet

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3

  Mooie blog! Enne… wij komen eraan!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 4

  Niet dat ik het weet maar, mag ik toch iets zeggen… Met Abbas zijn oproep in de VN aan de wereld om de ” zielige ” Palestijnen te helpen tegen de vreselijke onderdrukkende bezettings macht, kan ernstige gevolgen hebben. Gezien de toestand in de wereld en het liegen, bedriegen en verdraaien van feiten in de Arabische wereld zien we duidelijk de situatie richting ” einde” van deze wereld aftekenen. Israël wordt gedemoniseerd en weggezet als een paria staat. En als dit lang genoeg verteld wordt dan wordt dat ook zo beleefd en geloofd, straks door ieder volk. De duivel is listig en strooit zand in de ogen van weldenkende mensen. Dit is een grote propaganda oorlog van de islam tegen de God van de Bijbel en zijn volk Israël.! Met militaire macht hebben de moslims het geprobeerd , dat is niet te winnen, met als gevolg, nu dan maar met leugen, bedriegen, verdraaien, en propaganda en daar lijkt de wereld wel in te trappen. Israël zal door de hele wereldgemeenschap de ” zwarte Piet” toegespeeld krijgen, Israel zal de ” zondebok” van de wereld worden en Israel zal overal maar dan ook overal de schuld van krijgen. En uiteindelijk zal de wereld gemeenschap dit zo zat worden dat ze gaan toegeven aan de islamitische druk ( het begin zien we nu al) En dan zal er een land of een volk opstaan ( of misschien wel een mens) dat zal zeggen dat het beter is dat er een land verdwijnt in het Midden Oosten dan dat de hele wereld ten ondergaat. ( waar hebben we dat meer gehoord???!)

  Hier zien we dat Israel de eerst geboren zoon van God is en dat heeft God nooit herroepen en hier zien we ook dat Israel nog steeds plaatsvervangend lijd voor alle volken. Als straks de VN of Europa of beide beslissen dat Israel dan maar ” opgeofferd ” moet worden voor ” de lieve vrede wil ” dan zullen alle volken opstaan tegen Jeruzalem als een steen die ze moeten tillen en dan zullen ze zich deerlijk verwonden.
  De volken, de VN de EU weten niet met welk groot gevaar ze bezig zijn en waarmee ze bedreigd worden, maar ze roepen het onheil over zichzelf af.
  Want God de God van Abraham Izak en Israel zal dat niet laten gebeuren. Hij zegt het in Zijn Woord. Hij zal ingrijpen. Wees waakzaam en bid voor Israel.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 5

  Bedankt voor je waarschuwing Bart!
  In navolging van de Barmhartige Samaritaan zullen veel humane christenen hun huissleutel delen met mensen op de vlucht. Wij westerlingen munten uit in gastvrije symptoombestrijding, geef vis i.p.v. een hengel. Welcome lovely humans …. ken uw vijand! Hoogste tijd om in slagorde op te staan met God voor Zijn Volk, want ‘Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning’ (Zacharia 13)

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 6

  Mijn hart huilt, bij het lezen van dit dit geschreven stukje Bart. Omdat ik weet dat je gelijk hebt……
  welterusten “christelijke’ kerk, welterusten sabeel, welterusten wereldraad van kerken, welterusten VN, welterusten allemaal, ga maar lekker dromen…
  Alleen zullen je dromen ruw verstoord worden, ga daar maar (on)-gerust van uit…….

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 7

  thank you Bart for your clear words describing what is going on nowadays: the fulfilling of HIS word for HIS people… – and what privilege is it that we witness it today…
  greetings from Germany
  Maike

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. 8
  Frans Bernet zei: op 30 September 2015 om 16:54

  Ik ben het voor 95% eens met je uiteenzetting. De resterende 5% is je stelling dat de “christenen” 2000 jaar lang de Joden hebben vervolgd. Dat waren geen Christenen, maar naam-christenen, oftewel huichelaars, die hun trekken dubbel en dwars thuis zullen krijgen. Echte Christenen, die Jeshua liefhebben met hun hele hart, zullen nooit Joden vervolgen, en dit geldt voor de hele geschiedenis vanaf de uitstorting van de Heilige Geest op de pinksterdag in het jaar 30.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 9. 9
  jannita oppenhuizen zei: op 30 September 2015 om 16:12

  Hoi Bart,
  Bedankt voor je weblog, helemaal mee eens, wat een chaotische tijd
  De meeste christenen lijken wel te slapen, en Israel staat alleen.Om me heen merk ik dat het de meesten echt niks maar dan ook niks interesseert wat er nu echt gebeurd in de wereld en in israel, natuurlijk zwijgt de N.O.S ook.
  We worden een beetje in slaap gehouden met onzin

  nieuws.
  Maar GOD is opgestaan om zich over Sion te ontfermen.
  Wij als christenen hebben onze tijd gehad.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 10. 10
  mambry gerzon wakum zei: op 30 September 2015 om 05:21

  Grote Amen zeg ik hierop wat jij nu hier geschreven heb !!!!!!
  Ja Elohim is in Control van toen Hij deze wereld schiep tot nu anno 2015…ik wil jouw God’s Rijke zegen en Zijn Shalom Toewensen !!

  Shalom,

  Mambry Gerzon Wakum 5

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 11. 11
  Monique zei: op 30 September 2015 om 02:06

  Wat ben ik blij dat jij beschrijft hoe ik naar deze situatie kijk…

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 12. 12
  Mariette zei: op 29 September 2015 om 22:39

  Dank. Zo is ook hoe ik t voel. Soms lijkt t dat ik bijna in conflict kom met mn christelijke normen en waarden. Ik zeg’ lijkt’, want ik zie t gevaar en waarschuw ervoor.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 13. 13

  Bedankt voor je scherpe weblog, Bart. Je slaat de spijker op z’n kop. Het westen zal ruw wakker worden geschud uit zijn roze, humanistische droom als de impact duidelijk wordt van de massale instroom van de islamitische ‘vluchtelingen’.

  God is opgestaan om zich over Sion te ontfermen, en dus – zo mag je dan concluderen – zit de tijd van de heidenen er op.

  Ik ben ervan overtuigd dat de onrust en het geweld in het Midden-Oosten past in Gods eindtijdscenario. De landen rondom Israël zullen aan den lijve de gevolgen ondervinden van hun wandaden tegen Gods oogappel. Nu zijn zij aan de beurt, nu zullen zij worden verslonden en in ballingschap gaan, geplunderd worden en tot buit worden (Jeremia 30:16). Het zou mij dan ook niet verbazen als de gewelddadige chaos in Irak, Syrië, Libanon en Jemen straks overslaat naar Jordanië, Egypte, Iran en Turkije, met alle gevolgen van dien, ook voor het Westen.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 14
   J.Hoogendoorn zei: op 30 September 2015 om 10:30

   Het duidelijke scenario van Bart is voluit Bijbels. Er staat in Job 36: 20 dit: “Haak niet naar dien nacht. als de volken van hun plaats worden opgenomen”. Elders in de Schrift worden wij kinderen van het licht genoemd en wandelen wij – als het goed is – niet in het duister. Maar nu is het nachttijd. Het oordeel over Israel en het Joodse volk is voorbij. Nu komen de volkeren aan de beurt; de dag van Jakobs benauwdheid, maar hij wordt eruit verlost! Volken in het Midden Oosten missen de levensvoorwaarden en lopen weg uit hun land. Elders zegt de Schrift: “Hij zal roepen van boven en van de aarde beneden, verzamel Mijn gunstgenoten”. Dit gaat nu gebeuren. Er is straks een veilig heenkomen naar Israel. Voor wie? “Die Mijn Verbond maken met offerande!” Lees psalm 50 en bestudeer de vele profetieëen a.u.b.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
   • 15
    helena Sprietsma zei: op 30 September 2015 om 23:08

    Bedankt Bart voor deze uiteenzetting, Ik denk er ook zo het mijne van, we moeten zeer op onze hoede zijn!!
    En werkelijk dicht bij de Here en Zijn Woord leven.Maar deze dingen gebeuren, anders klopt het niet met de bijbel.Het is een vreselijke tijd waar we doorheen moeten, blijven bidden voor bescherming voor Israel onze gezinnen en allen die vervolgd worden. hoop in maart weer met jou of Albert mee te gaan op de muren. we bidden voor jullie .
    Gods onmisbare Zegen toe gewenst

    | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>