bart-jaffapoort-cropped

Laat je niet afleiden.

Gepubliceerd Sunday, 3 January, 2016 in Geen categorie · Weblogs Bart 30 Comments

2016. Zou er ooit een jaarwisseling ingeluid zijn met zo’n overdaad aan vuurwerk? De ene hoofdstad pakte nog uitbundiger uit dan de andere. In ons eigen Hollandse Duindorp werd een record gebroken: een gigantisch vreugdevuur werd ontstoken van de hoogste stapel pallets (33,80 m). (Scheveningen had het nakijken met haar stapel van 33,30 m). Demonen en andere boze geesten zullen zeker het hazenpad hebben gekozen bij zo’n overdaad aan vuur en knallen.

Het afgelopen jaar zal de boeken ingaan als een jaar van ongekende wreedheden en chaos. Ik noem het bijna faillissement van Griekenland, het verwerpelijke nucleaire verdrag dat door de VS, in nauwe samenwerking met Rusland, China, Engeland, Frankrijk en Duitsland (P5+1) werd gesloten met Israëls aartsvijand Iran. De afschuwelijke aanslag in Parijs dreunt nog na in onze ziel, maar ook het on-Duitse bedrog van Volkswagen en de onstuitbare tsunami van islamitische hordes die Europa instromen doet menig politicus achter de oren krabben. Tsaar Wladimir Putin manifesteert zich steeds prominenter op het wereldtoneel. Met speels gemak verdringt hij de Amerikaanse moslimvriend Obama.
Jemen, Irak en Syrië vormen een onbeschrijflijke puinhoop die onoplosbaar lijkt. Onze Ottomaanse troeteldictator Tayyip Erdogan speelt een sluw dubbelspel met de IS extremisten en wordt door Europa – niet gehinderd door enig wantrouwen – gesmeekt de Syrische vluchtelingen binnen haar eigen grensgebied te houden. Natuurlijk zullen we onze islamitische dictator daar ruimhartig voor belonen.
En dan het klimaat. Steeds grilliger toont zij haar grimmige gelaat: enorme wateroverlast, verwoestende bosbranden, modderstromen, tornado’s en aardverschuivingen vullen de krantenpagina’s. Ik las dat het dooide op de Noordpool. Zelfs de paus ligt er wakker van.

Zal het nieuwe jaar een ander, meer positief gezicht tonen? Ik denk het niet. Integendeel, de trend die het afgelopen jaar werd ingezet zal zich – versterkt – doorzetten. Meer islamitisch extremisme zal onze Europese en nationale orde en rust ruw verstoren.

Israël
In Israël kijkt men verbaasd naar de gelaten Europese houding. Velen vragen zich af waarom men niet massaal in opstand komt tegen de onophoudelijke stroom islamitische gelukszoekers. ‘Hebben jullie dan niet in de gaten dat deze vluchtelingen helemaal niet naar islamitische landen willen verkassen? Ze willen zich in Europa vestigen, daar immers moet het islamitisch kalifaat gevestigd worden. Jullie trappen met open – barmhartige, christelijke – ogen in deze ideologische jihad val.’

Intussen wordt Israël al maandenlang geteisterd door Palestijns burgerterreur. Met messen wordt ingehakt op nietsvermoedende Israëli’s. Anderen rammen met hun auto in op voetgangers. Terwijl ik deze column typ, loeien de sirenes weer, een stabbing niet ver hier vandaan.
De bevolking reageert moedeloos. Wie stopt deze, van blinde haat bezeten, Palestijnse moordenaars?

Wachters
Tweeduizendzestien is het jaar waarin wij dankbaar terugkijken op tien jaar wachterswandelingen over de muren van Jerusalem. Op 1 mei 2006 beklommen Gijsbert Spijker en ondergetekende voor het eerst de hoge, metalen wenteltrap naar de muur. Inmiddels zijn de dagelijkse proclamatiewandelingen niet meer weg te denken. Wel is er het één en ander veranderd; trokken de eerste wandelingen veel groepen en nieuwsgierigen, inmiddels heeft het koren zich van het kaf gescheiden. Er vormt zich een vaste kern van wachters die regelmatig terugkeert naar de muren. Deze wachtersbende onderscheidt zich niet door haar enorme omvang, maar door haar passie en trouw.
Met kracht en autoriteit worden Gods profetische woorden geproclameerd. Wachters vechten zeker niet tegen ‘vlees en bloed’ maar tegen hemelse vorsten en machthebbers van de duisternis (Efeziërs 6:12).

Ik verwacht niet dat deze Gideons – wachters – bende veel groter zal groeien, God zal wel regelmatig nieuwe wachters toevoegen. Gelovigen die door Hem al voorbereid zijn op deze dienst aan het front.

Zorg
Is alles koek en ei met de wachters? Nou nee, eerlijk gezegd loop ik al een behoorlijke tijd rond met een behoorlijk zware last op mijn schouders. Ik merk dat steeds meer gelovigen die liefde voor Israël hebben opgevat, een weg inslaan die – op zijn zachts gezegd – niet de vruchten oplevert die je zou mogen verwachten.
Overtuigd van het belang van Gods handel en wandel met Israël schrijven velen zich in voor de eerste de beste Israëlcursus ‘op zoek naar onze Joodse wortels’. Op zich niks mis mee. Het is geweldig om meer inzicht en kennis te verwerven in de Hebreeuwse fundamenten van de Bijbel.

De situatie verandert wanneer overijverige cursusleiders hun leergierige leerlingen onderwijzen dat zij ‘terug moeten keren’ naar de Thora. Een vanzelfsprekende conclusie volgend op dit onderwijs is dat we de sabbat en de ‘bijbelse’ feesten zouden moeten vieren. We zijn immers geënt op de edele olijfboom, Israël (Romeinen 11:17)? Gedwee volgen de enthousiaste cursisten de adviezen van de leider.

Mag ik even? Het feit dat wij, gelovigen-uit-de-heidenen zijn geënt op de edele olijfboom betekent niet dat wij nu dezelfde opdracht, aanspraak, priestertaak, rechten, plichten en lijdensweg van Gods uitverkoren volk toebedeeld krijgen.
Zeker, we krijgen deel aan de rijke, voedzame sappen die via de wortels van deze edele boom tot ons komen. Geweldig! Maar, pas op, wanneer Paulus uitlegt dat we bij het burgerschap van Israël worden ingelijfd openbaart hij een geheimenis: heidenen – jij en ik, dus – worden mede-erfgenamen, medeleden en medegenoten van de belofte in Jeshua. Er staat dus niet: mede-Joden, mede-Judaïsten of mede-Israëlieten. Nee. Israël blijft haar unieke rol vervullen. ‘Het heil is uit de Joden’ (Johannes 4:22). Deze heilswoorden hebben geen betrekking op ons heidenen.

Hoe zit het dan met de sabbat en de feesten? Die moeten toch zeker wel door ons gevierd worden?
Om deze veel gestelde vraag te beantwoorden zullen we te raden moeten gaan bij Gods Woord.

Zeg tegen de Israëlieten
Als God de feesten introduceert lezen we: ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen.’” (Leviticus 23:2).

Een belangrijk advies bij je studie is om je allereerst af te vragen: ‘Wie is de geadresseerde?’ Deze vraag is essentieel, omdat de christenheid vele eeuwen lang deze vraag genegeerd heeft. De vervangingsleer was daarvan het gevolg. Wij meenden ten onrechte dat alle beloften in de Bijbel aan de Kerk toevielen. Waar Israël staat, lees: Kerk. Inmiddels hebben we ontdekt dat dit een doodzonde was. Miljoenen Joden betaalden de prijs voor deze hoogmoedige dwaling. Als je Israël leest, dan bedoelt God ook werkelijk Israël.

Het zijn juist de wachters die zich strikt houden aan deze specifieke adressering. Wachters staan voor deze geadresseerde in de bres. Kortom, als we worden opgeroepen om voor de vrede van Jerusalem te bidden, dan wijzigen we deze stad niet in Hoogeveen of Zutpen.

Cursusleiders proberen deze feesten te veralgemeniseren door ze te betitelen als ‘bijbelse’ feesten.
In de Bijbel zul je deze benaming tevergeefs zoeken. Deze hoogtijdagen van de HEER worden vele malen aangeduid met Joodse feesten! (Johannes 2:13, 5:1, 6:4, 7:2, 11:55) Ook spreekt de Bijbel van ‘uw’, ‘onze’ of ‘jullie’ feesten (Israël of Juda). (Numeri 10:10; Psalm 81:4, 118:27; Jesaja 1:13-14, 29:1, 33:20; Daniël 7:25; Hosea 2:13; Nahum 2:1; Sefanja 3:18, NBV).

Heb je ooit een tekst gelezen waar Paulus – dé apostel voor de heidenen – de heidengelovigen oproept om driemaal per jaar naar Jerusalem te trekken om daar de ‘bijbelse’ feesten te vieren? Paulus zou toch de uitgesproken cursusleider moeten zijn die dit geheimenis zou moeten delen met ons, heidenen?
Integendeel! Hij spreekt: ‘Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat, (…) de werkelijkheid is de Gezalfde. (Kolossenzen 2:16-17)

Daarbij laat Paulus het overigens niet. De situatie in de gemeente van de Galatiërs dreigt ernstig uit de hand te lopen doordat messiasbelijdende, Joodse gelovigen de niet-Joodse gelovigen de wet willen voorschrijven. Dat wekt de woede van Paulus. Ik raad je aan deze brief zorgvuldig, geleid door de Heilige Geest, te lezen.

Mogen we dan helemaal niet meegenieten van deze bijzondere feesten? Zeker wel. Het geheim zit ‘m in het onbeduidende, doch veelbetekenende woordje ‘mee’vieren.
Joke en ondergetekende worden elk jaar enthousiast uitgenodigd door onze Joodse buren en vrienden om deze feesten mee te vieren. In Deuteronomium lezen we dat zo mooi: ‘Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen.’ (Deut.16:14)
De sleutel ligt verscholen in de woordjes ‘mee’ en ‘samen’.

Je vraagt je misschien af waarom ik me zo druk maak over deze Judaïsme hype? Studie over de Joodse wortels kan geen kwaad. Ik stimuleer dat zelfs! Maar het vermeerderen van kennis leidt niet vanzelfsprekend tot meer inzicht en openbaring. Deze waggelende wereld heeft geen behoefte aan meer (cognitieve) kennis, maar hunkert naar openbaring!

Ik neem waar dat een groot aantal wachters dat vol passie en toewijding meeproclameerde op de muren van Jerusalem uit zicht verdween.
Steeds vaker bleek dat deze initiële wachterspassie gedoofd en vervolgens vervangen werd door een diepe sprong in het Judaïstische drijfzand.
Verlost uit het Romeinse – christelijke – labyrint spartelen zij zelfgenoegzaam, maar hulpeloos rond in het Judaïstische moeras. ‘Terug naar de Thora!’, sputteren zij.

Lieve vrienden, de Thora (de vijf boeken van Mozes) is een onderdeel van de gehele Bijbel, die voor het overige is samengesteld uit de Profeten, de Geschriften en het Nieuwe Verbond. We keren niet terug naar de Thora, maar omhelzen het gehele Woord van God.

Efraïm
Een ander fenomeen dat steeds vaker haar religieuze kop opsteekt noem ik voor het gemak: de Efraïm-mythe.
Regelmatig krijgen (meest vrouwelijke) leiders het podium om nieuwsgierige, hongerige Israëlgangers te overtuigen van hun nieuwe identiteit. Niet langer zijn zij gewone Katwijkers, Urkers, Harderwijkers of Apeldoorners met een speciale liefde voor Israël. Nee, zij behoren tot de tien verloren stammen. Hun ware identiteit ligt verborgen in Efraïm! Velen laten zich betoveren door deze dwaling en banjeren als pseudo-Israëlieten door de Joodse porseleinkast. Een beetje zelfgenoegzaamheid mag best, toch? Zij hebben de messias Jeshua immers al in hun hart … dat kunnen de Joden ons niet nazeggen, nietwaar?

Het was opmerkelijk en exemplarisch dat toen ik één van deze Efraïm-dames in Jerusalem tegen het lijf liep en begroette met: ‘Shalom wachter!’, deze dame kortaf antwoordde: ‘Ik ben geen wachter!’
Dat doet me denken aan de korte, maar krachtige tekst:
‘De mannen (en vrouwen) van Efraïm, bewapend met pijl en boog, trokken zich terug op de dag van de strijd’. (Psalm 78:9)

Steeds meer van deze Israël-gelovigen komen schoorvoetend naar mij toe om hun bezwaren ten aanzien van het Nieuwe Testament te uiten. ‘Nee, in de onderwijzingen van Paulus kan ik mij niet langer vinden’, sputteren zij. Dat laat zich raden, het is Paulus die klip en klaar verklaart: ‘Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jeshua de Gezalfde en die gekruisigd.’ (1 Korintiërs 2:2)

Onze identiteit is zeker niet verzekerd in Efraïm of in het Judaïsme, maar in de gekruisigde en opgestane Jood, Jeshua!
Het is ongelooflijk dat cursusleiders God trotseren door het juk, dat zelfs niet door de Joden gedragen kon worden, opnieuw op de schouders van de heidense gelovigen te leggen. (Handelingen 15:10)
Deze cursusleiders wil ik confronteren: Ben jij een betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn personeel om hun op tijd te eten te geven? (Matteüs 24:45)

Ten slotte
Er woedt een ziedende, geestelijke oorlog op leven en dood. Satan, de aartsvijand van God, tracht Israël volkomen te isoleren en te vernietigen.
Tweeduizend jaar lang speelde de christenheid een uiterst pijnlijke rol richting Gods uitverkoren volk.
God biedt het lichaam van gelovigen een korte tijd om voor Israël in de bres te staan.
Misschien krijgen we maar enkele jaren de gelegenheid om de wachtersopdracht, omschreven in Jesaja 62, te vervullen. Laat jij je in de luren leggen door je verwarde cursusleiders of ontwaak je uit je Judaïstische Efraïmdroom en participeer je in Gods eindtijdscenario? Laat deze gelegenheid niet aan je voorbij gaan. Laat je niet afleiden!

Wachtersdag
Juist vanwege de ernst van deze tijd, hebben we besloten om een wachtersdag te organiseren.
Op deze dag zullen we stilstaan bij veel zaken die op dit moment een prominente rol spelen.
Ben je nieuwsgierig en wil je beter toegerust worden op je taak en bestemming als wachter? Kom dan naar deze wachtersdag op zaterdag 6 februari. Meer info op de homepage.

Hoe dan ook, tot ziens op de muren van Jerusalem.

Bart Repko

30 reacties op “Laat je niet afleiden.

 1. 1
  Martine zei: op 19 March 2016 om 22:52

  Er zijn ook een heleboel oprechte wachters die misschien nooit een voet in Israël zullen zetten, omdat de reis vanwege ziekte of geld niet haalbaar is. Maar die wel degelijk met hetzelfde vuur in hun hart de muur bewandelen. Onzichtbaar voor jullie, gelukkig niet voor Hem!

  Fijn dat je dit bericht hebt geschreven want inderdaad mensen slaan elkaar met ‘moeten’ om de oren en alle discussies leiden af van waar het om gaat, precies zoals satan het graag ziet natuurlijk. Het is af en toe vreselijk vermoeiend en ontmoedigend. Maar Yeshua komt spoedig, daar mogen we aan vast houden en naar uit zien!

  Dat Hij je blijft beschermen,
  Shalom, van zo’n onzichtbare wachter.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  wilhelmina zei: op 30 January 2016 om 22:08

  ik ben zeer blij met dat artikel laat je niet misleiden
  het is nog zorgzamer dan je denk .
  hele gezinnen vallen uit elkaar , het breng heel veel strijd en ruzies mee .
  huwelijke, familie vallen uit elkaar omdat ze elkaar niet meer begrepen .
  kinderen snappen er niks meer van .
  je moet weer terug naar de joodse wortels met alles er op en der aan.
  joodse feesten sabbat de wet(thora) spijswetten noem het maar op.
  er is geen genade meer .

  Het Is Zeer Zorgzaam.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3

  Dag Bart,
  Ik kan een eind met je meekomen maar vraag me toch iets af. De sabbat als rustdag bestond al veel eerder dan de instelling voor Israël in Leviticus 23. Is daarmee de het vieren van de sabbat niet eerder een herstel van God’ s orde in de schepping dan judaïstische folklore?

  Wellicht nog aardig om in dit verband te melden dat orthodoxe joden bij ons in de buurt het wel prima vinden als christenen de (sorry) bijbelse feesten gaan vieren. Zolang de rabbijnse regels niet worden nageleefd (en dat zijn er nogal wat) vieren die christenen het niet echt. Wat dan wel in positieve zin opvalt is dat deze christenen het eerste testament weer serieus nemen. De torah heeft dus toch niet afgedaan voor deze christenen… Dat raakte ze en dat slaat bruggen….

  Onze ontdekkingsreis gaat verder. Met vrouw en kinderen hoop ik je over een paar maanden weer op de muur te begroeten.

  Zijn zegen gewenst!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 4

   Beste Wout, Ik ken je argument natuurlijk. Vergeet niet dat de Bijbel het handboek is voor Gods uitverkoren volk. Israël werd uitgekozen om de gevallen mens met de Schepper te verzoenen. Het heil is uit de Joden.

   Pas millennia later kregen niet-Joden toegang tot dit handboek. Wij, heidenen spelen een minder prominente rol dan wij onszelf voorhouden.

   Over de sabbat lees je: ‘die dag is voor Mij een teken dat er aan herinnert dat Ik, Jahweh, jullie (Israël) geheiligd heb.’ (zie bv. ook Ez.20:12)
   Ik kan het niet genoeg herhalen: onderzoek wie de geadresseerde is!

   Met deze reactie stop ik de discussie. De belangrijkste gezichtspunten zijn wel aan bod geweest en ik wil vermijden dat deze wachterssite een discussiesite wordt, of erger nog…een platform.

   Het is opvallend dat tegenargumenten dikwijls wollig en bol staan van inlegkundige goocheltrucs. Woorden gesproken door Paulus worden op zijn kop gezet. Joodse feesten en verordeningen worden domweg ontdaan van hun specifiek Israëlische identiteit en veralgemeniseerd tot ‘bijbelse’ feesten.

   Een cursusleider laat ons blijmoedig weten dat hij zowel kerkganger is als de sabbat viert. Rome en Jerusalem voor de prijs van één. Hemeltjelief, het kan niet op!

   Ik kan de woorden van Paulus, opgetekend in Kolossenzen slechts herhalen: ‘Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging.’ (Kolossenzen 2:23)

   Beste ‘bijbelse’ feesten vierende Israëlvrienden en Efraïmythen, ontwaak uit uw exclusieve droom. Vier je feesten samen met je Joode grotere broer maar leg het de goegemeente niet op!

   Er woedt een geestelijke oorlog op leven en dood. Laat je niet afleiden door bijzaken. Participeer in deze oorlog. Ruim stenen op, zwijg niet langer om Sions en Jerusalems wil. Kom tevoorschijn uit je eigen selectieve rotskloof en pak de wapens op. Het religieus speelkwartier zit er op, ook voor jou!

   Van de weeromstuit was ik vergeten om de gewaardeerde lezers van mijn column nog een heel gezegend, gezond, blijmoedig en strijdvaardig – gregoriaans (!) nieuwjaar te wensen. Shalom vanuit Jerusalem.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 5
  Lies Haasnoot zei: op 6 January 2016 om 00:01

  Dag Bart,

  Het mag duidelijk zijn dat het nooit om bloedlijn gaat om aan het vernieuwde verbond deel te krijgen?
  Het is dus niet van belang of je genetisch gezien tot Juda of één van de overige stammen zou behoren, geloof maakt mij tot een kind van Abraham en met mij velen.
  Joden hoeven zich nergens op voor te laten staan, gelovigen uit de volken ook niet.
  Echter, deel hebben aan het vernieuwde verbond brengt wel een aantal rechten, plichten en bepalingen met zich mee, één wet voor u en de vreemdeling die in uw midden is.

  Je probeert aan te tonen dat de Feesten van de Eeuwige eigenlijk Joodse feesten zijn en dus alleen bedoeld voor Joden, je gebruikt hiervoor een aantal verzen uit Johannes waarin gesproken wordt over ‘het Pascha van de Joden’ en ‘het Loofhuttenfeest van de Joden’ en daar heb je je conclusie uit getrokken.
  Het zou natuurlijk wel een beetje gek zijn als Johannes een feest, wat alleen voor hun zou zijn, zou bestempelen met ‘Pascha van de Joden’, daar zou toch geen misverstand over kunnen zijn, er was immers geen heiden die daaraan meedeed tenzij hij/zij zich bekeerde tot het Jodendom.
  Dus waarom dan die nadruk erop, er was toch verder niemand die Pascha, Loofhutten of welke vastgestelde tijd dan ook hield?

  Toch was, en is, dit wel zo.
  ‘Broeders’ van de Joden, vijanden van elkaar, en toch hielden en houden zij ook Shabbat, Pesach, Sukkot en alle Feesten die de Eeuwige gebiedt: de Samaritanen.
  In de tijd van Yeshua en nog steeds houden zij Pesach, alleen niet op dezelfde datum en plaats als Joden…
  Geen Jood en toch doen wat de Eeuwige van ze vraagt, niet meevieren omdat ze worden uitgenodigd, maar gewoon zelf, omdat ze de Eeuwige dienen en zich onder Zijn grondwet schikken.
  Om te voorkomen dat er een misverstand zou ontstaan dat het over het Pesach van de Samaritanen zou gaan waarop Yeshua aanwezig is, noemt Johannes regelmatig de term Pesach, Loofhutten of een ander feest van de Joden.
  Had hij nu geleefd dan had hij ongetwijfeld geschreven dat Yeshua NIET was gestorven op ‘Goede Vrijdag’ het feest van de christenen…

  Kolossenzen?
  Paulus steekt ze een hart onder de riem door te zeggen: laat je niet van de wijs brengen door die asceten die behagen scheppen in het verontachtzamen van hun lichaam door zichzelf moedwillig voedsel en lichamelijke affectie te onthouden!
  Die kritiek op je hebben omdat je eet en drinkt op de dagen die de Eeuwige jullie gegeven heeft omdat ze een schaduw zijn van dat wat komen gaat!
  Laat de mensen die zich houden aan de geboden van mensen (vul zelf maar in) geen invloed op je hebben wanneer je je houdt aan Zíjn geboden.

  Het juk van Handelingen en Galaten: dat is een status/bloedlijn kwestie, niet altijd verkeerd bedoeld, voor hun was het: geen Jood? geen deel aan het verbond.
  Dus besnijden en ‘Jood’, lees Proseliet, worden en zo deel aan het verbond, juist datgene doen wat nu níet van belang is.
  Dát is waar Paulus tegenin gaat.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 6

  Wat heb je weer een geweldig relaas neergezet Bart!!!
  Geen speld tussen te krijgen………
  Ik herken wat zaken die je schrijft. Ik was samen met iemand een wachtersgroep begonnen om te proclameren voor Israel, zoals op de muren van Jeruzalem. Er ontstond verwarring doordat er van alles werd bijgehaald, zoals dat Efraïm- gebeuren en we moesten toch de shabbath vieren, dat was veel belangrijker en ga zo maar door….
  Ik heb me er tegen verzet en zo werd ik er langzaam uitgewerkt en de leiding langzaam verschoven naar diegenen die het anders zagen…..
  Ik ben heel verdrietig want Israel is hier de dupe van….

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 7
  Henk Rijstenberg zei: op 5 January 2016 om 18:39

  Het zogenaamde MOETEN van anderen is inderdaad een verkeerde reden om feesten mee te vieren. Maar Gods Torah is niet Gods suggetie aan de mens. Het probleem ontstaat wanneer Torah wordt vertaald met Wet. Ik begrijp dar er in dit kader meer te zeggen valt als er geschreven is. Maar alle cursusleiders worden hier te gemakkelijk over een kam geschoren, terwijl de nuance meer in het midden ligt. Terrecht worden feesten Bijbelse feesten genoemd, dit vanwege de bron waar ze uit komen. Maar bovenal noemt God ze ZIJN FEESTEN. Met alle respect, maar is het niet kortzichtig om het enthousiasme van mensen die dit ontdekken een Judaisme hype te noemen. Wellicht speelt jou teleurstelling over het dalende aantal bezoekers je ook parten? Overigens kan ik op je stuk over Efraim een welgemeend amen zeggen! Een hartelijk shalom van een Shabbat vierende, kerkbezoekende, cursusleider, die zeker mensen aanspoort een wandeling op de muur te maken.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 8
  Rudolf Bergsma zei: op 5 January 2016 om 14:47

  Beste Bart, ik denk dat je er naast zit. De feesten en de sabbat zijn echt niet alleen voor Joden, het zijn Gods feesten. De sabbat is een scheppingsgegeven en wordt ook genoemd in de wet van de Sinaï. Net zoals het niet stelen universeel is, is de sabbat ook universeel. In het begin van de kerkgeschiedenis is de sabbat onterecht verruild voor de zondag. Aan het eind van de tijd komen de broers Juda en Efraim juist bij elkaar, zoals Jozef en zijn broers. En dan blijken ze dezelfde Vader te hebben, met natuurlijk dezelfde huisstijl, incl .sabbat en feesten. Efraim zou worden tot een veelheid van volken (goyim), hetzelfde woord wordt gebruikt in Rom 11: 29; de volheid van de heidenen/goyim. Die heidenen en Efraim hebben dus meer met elkaar te maken dan we vermoedden. Eens niet zijn volk, Lo Ammi en Lo Ruchama wordt tot Ammi en Ruchama. Ik geloof dat Efraim verstopt zit in de heidenen, de christenwereld. Deze blindheid van de heidenen/christenen wordt nu ook opgeheven, want de straftijd van Efraïm zit er op. 390 jaar zouden ze verbannen zijn, maar het werden er 7x 390 jaar= 2730 jaar, dit in mindering op het jaar van de ballingschap van huis Israël in 721 v Chr. brengt op ons in het jaar 2009. Vanaf die tijd zie je dat de straf voorbij is: christenen keren terug naar de thora, te beginnen met de feesten en de sabbat. Hosea zei al dat Efraim zou vervreemden van haar vreugde, haar feest, haar nieuwemaansdagen en haar sabbat, ja al haar hoogtijden. Maar nu is de tijd van restauratie, de boers gaan elkaar herkennen ook in de manier van leven.
  Shalom, Rudolf

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 9

   Beste Rudolf, met respect…ik ben bekend met deze interpretatie maar deel deze niet. Jouw conclusie is echt niet zo vanzelfsprekend als jij denkt. Jouw stellingname is juist de reden dat ik deze blog geschreven heb.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. 10
  Theo V zei: op 5 January 2016 om 11:52

  Bart, je stuk geeft veel stof tot nadenken!
  Ik vroeg me nog wel even af of je geen onderscheid moet maken in judaïsme in Paulus dagen en dat van deze tijd.
  Waar Paulus tegen fumineert is immers dat de Galaten meenden dat het geloof in Jezus plaatsvervangend offer niet genoeg was en dat de Joodse wet er bij MOEST om behouden te worden.
  Het judaisme van deze tijd – als je dat nu zo zou moeten noemen – is meer een kennen van de Messias vanuit het NT maar met het inzicht dat veel dingen van de Thora niet alleen betekenis hadden voor Israel van toen, maar ook voor ons als Gods onderwijzing over het leven. En gaat deze onderwijzing ook niet gelden ten tijde van het komende Messiaanse Rijk? Hoe kijk je daar tegenaan?

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 11

   Nee, ik denk niet dat deze judaïstische onderwijzing zal gelden ten tijde van het komende Messiaanse Rijk. Er zal alleen sprake zijn van de verplichting voor ‘de volken’ om het Loofhuttenfeest te vieren, over andere zaken kunnen we interpreteren en gissen, maar ik denk dat we daarmee juist uiterst voorzichtig moeten zijn.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 9. 12
  Sandra zei: op 5 January 2016 om 11:43

  Ja, jij hebt makkelijk praten ;-) ik zou de feesten ook willen mee vieren, maar wij wonen niet in Israël ;-) noch hebben we joodse vrienden of kennissen.
  Ik ben ook zo iemand die op zoek is, en zich niet meer bij het ‘doorsnee chr. geheel’ thuis voelt.
  Maar wat dan wel/niet? Ik vind het maar lastig.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 13

   Lastig is het! Toch zou ik je adviseren om ernst te maken
   met de kern van het verhaal.
   Wie weet raak je toch in contact met een Joods gezin dat jou met vreugde zal uitnodigen om – samen met hen – mee te vieren. Je kunt het toch aan je Vader vragen?

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 10. 14
  Cees de Geus zei: op 4 January 2016 om 23:39

  Bedankt Bart om datgene te delen wat God op je hart gelegd hebt. We hopen dit voorjaar weer naar Israël te komen en ook op de muren te gaan.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 11. 15
  frans zei: op 4 January 2016 om 22:29

  Vraagje! Zou Onze Vader Efraim echt kwijt zijn??
  Ik denk als ik voor het joodse volk op de bres sta, dan sta ik er ook voor al de verloren stammen van Israël .
  En dat zijn alle Joden die in de verstrooiing leven.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 16
   Norbert zei: op 5 January 2016 om 10:43

   Je hebt de 2 huizen Israël 2 stammen.
   Juda, dat zijn Juda, Benjamin en een deel Levi
   Efraim de andere 10 stammen die een scheidbrief gekregen hebben. Samen vormen zij Israël.
   God zal ze weer samenvoegen (Ezechiël 37 : 15 -28)

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 12. 17
  Alice zei: op 4 January 2016 om 22:10

  Afleiding genoeg in WinterWonderLand Bart! We hebben maar te kiezen in de Evangelische winkelketen. Wel/niet Bijbels/Joods vieren, toevallig een Efraim erfgenaam of uit een andere stam of ken ik mezelf? De christen zoekt steeds nieuwe fenomenen en omhelzen die als ‘heilige koeien.’ Nieuwe trends en bijzaken worden verheven tot hoofdzaken, ons hoofd loopt ervan over, te veel en (cognitieve) overdaad schaadt, schept verwarring in ons hoofd en huis.
  Klip en klare taal (profetie/openbaring) is nodig voor het verwilderde kerkvolk. (Spreuken 29:18) Wat een opluchting om puur het Woord van God, Het Licht Jeshua te proclameren als wachter.
  Daar is geen spelt tussen te krijgen.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 13. 18
  Marjoke Looij-Heuvelman zei: op 4 January 2016 om 19:41

  Beste Bart,

  Prachtig verwoord!!!!

  Het gaat om onze positie en dat zien maar weinig christenen. Ik zie ook met lede ogen aan hoe men weer doorslaat naar de andere kant door een zeker boek te lezen waarin men wordt opgeroepen om ‘wakker’ te worden. In mijn optiek weer vervangingstheologie maar dan in een ander jasje.

  Vorig jaar voor het eerst meegedaan op de muren van Jeruzalem. Het heeft mijn leven veranderd en ik hoop ooit nog eens naar Israël te komen!

  Hartelijke groet,

  Marjoke Looij

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 14. 19

  Beste Bart , ik las het stukje in uw weblog maar omdat het mij niet zo helder is wil ik u langs deze weg vragen of je als gelovige uit de heidenen nou de sabbat moet vieren , of gewoon op zondag naar de kerk toegaan en ook de christelijke feestdagen als kerst en pasen etc. vieren . Moeten wij ons ook aan de koosjere voedselwetten of voorschriften houden zoals geen varkensvlees eten etc. Wij horen graag uw reactie .

  mvrgr van huib

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 20

   Beste Huib,
   Je ‘moet’ helemaal niks. Je ‘mag’ gewoon zondag naar de kerk, je mag ook de christelijke feestdagen vieren. De engelen zongen bij de geboorte van Jeshua uit volle borst, de herders in het veld waren door het dolle heen, de beloofde Messias is geboren!
   Wat niet door de beugel kan is de heidense vorm waarin we deze christelijke feesten hebben gegoten.

   Moeten we ons aan de koosjere voedselwetten houden? Opnieuw, we ‘moeten’ niets, maar als je hemelse Vader nu adviseert om geen onreine dieren te eten, dan zal Hij daar toch een goede reden voor hebben? Waarom zouden we het advies van de Schepper niet in vreugde aanvaarden, maar… leg het elkaar niet op!

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
   • 21
    Michell van Dommelen zei: op 4 January 2016 om 23:05

    Mooi gesproken Bart ;-)

    | Je beantwoordt nu deze reactie
   • 22

    Beste Bart , nog bedankt voor uw reactie . Als je sommige bijbel teksten leest vraag je je wel eens af van zou dit bedoeld zijn voor de joden of voor de gelovigen uit de heidenen vandaar deze vraag van mij over de sabbat vieren en het koosjer eten .

    mvrgr van huib

    | Je beantwoordt nu deze reactie
 15. 23
  Mirjam zei: op 4 January 2016 om 15:41

  Sorry Bart Repko. Je moet hier maar eens in gesprek gaan met de vluchtelingen in de Hanzehal In Zutphen. Ik ben er even geweest en ga woensdag met ze eten. Maar je hoort echt schrijnende verhalen die je echt niemand gunt…. Ik ben van mening dat je door je liefde te laten zien voor je mede mens Gods liefde voor ons allemaal kunt tonen. Ook voor moslims!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 16. 24
  Margot zei: op 4 January 2016 om 15:33

  Wat een verademing dat je dit schrijft Bart.
  Wij als gelovigen moeten ons richten op wat boven
  ons is. En ja, hoeveel tijd krijgen we nog, om in de bres te staan voor Israel..

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 17. 25
  Frans Bernet. zei: op 4 January 2016 om 11:09

  Een nieuw geluid, althans voor mij uit de mond (pen) van Bart Repko. Er wordt nu duidelijk onderscheid gemaakt tussen het Joodse volk en de Thora aan de ene kant, en de gelovigen uit de heidenen aan de andere kant. Een goede zaak.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 18. 26
  cornelia en jan cornelis van dijk zei: op 4 January 2016 om 00:42

  Een warm en hartelijk wachtersgroet uit apeldoorn. We waren vorige week nog op de muur. Sorry we missed you. Hopelijk tot 6 feb.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 19. 27
  de Vries zei: op 4 January 2016 om 00:35

  Mooi geschreven Bart! Maar wie zijn volgens jou die 10 stammen die gaan terug keren of is die profetie al vervuld (Ez 37)

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 28

   Beste de Vries, het zou te ver voeren om hier uitgebreid in te gaan op je goede vraag, maar de verloren stammen zullen meestal gekenmerkt worden door politiek isolement, afwijzing en overdadig lijden, (net als het Joodse volk) denk aan de Koerden, de Armeniërs en de Roma (vergelijk hun muziek eens met de Joodse…)

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 20. 29
  Arjanne zei: op 3 January 2016 om 23:59

  Vanaf februari zal ik er weer zijn! Geen wachtersdag, maar Jeruzalem is ook goed!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 30
   Arjanne zei: op 4 January 2016 om 11:00

   Nog een toevoeging…..

   Onze identiteit is zeker niet verzekerd in Efraïm of in het Judaïsme of als wachter, maar in de gekruisigde en opgestane Jood, Jeshua!

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>