Bijbel hartje

Ik houd zo veel van jou!

Gepubliceerd Wednesday, 12 October, 2016 in Weblogs Gastschrijvers 5 Comments

Weblog van Bas van Twist, oktober 2016

Jesaja 43:4 – Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel van je dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.

Heb je deze woorden van God, de Vader, tot Zijn zoon Israël weleens goed op je laten inwerken? Voor de Almachtige is Israël dus meer waard dan alle andere volken bij elkaar! Sterker nog: als God bij wijze van spreken zou moeten kiezen, dan zou Hij alle andere volken opgeven om Israël te behouden, terwijl het nota bene het kleinste is van allemaal (Deuteronomium 7:7; Jesaja 41:14). Dat God Israël die vooraanstaande plaats geeft, heeft alles te maken met het feit dat Israël het enige volk op aarde is dat door God is geschapen, gemaakt en gevormd omwille van Zijn majesteit (Jesaja 43:7). Tijdens de lange tocht door de woestijn maakte God dat via Mozes aan Zijn volk al duidelijk:

Deuteronomium 7:6 – Want u bent een volk dat aan de HEER, uw God, is gewijd. U bent door Hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, Zijn kostbaar bezit te zijn.

En daarom is Israël Gods oogappel (Deuteronomium 32:10), Zijn duifje (Psalm 74:19), Zijn lieveling (Psalm 83:4) en Zijn getuige (Jesaja 43:10). En daarom sluit Hij alleen met Israël een eeuwig verbond (Jeremia 32:40), neemt Hij het alleen voor Sion brandend van liefde op (Zacharia 1:14), maakt Hij alleen het volk van Juda onoverwinnelijk (Zacharia 10:6), keert Hij alleen naar Sion terug (Jesaja 52:8), komt Hij alleen in Jeruzalem wonen (Zacharia 8:3), deelt alleen Israël in Zijn luister (Jesaja 46:13) en overlaadt Hij alleen Israël met eer en roem (Sefanja 3:19). Ook daarvan profeteerde Mozes:

Deuteronomium 26:19 – Hij zal u hoog verheffen boven alle volken die Hij geschapen heeft. U zult lof oogsten en met roem overladen worden. U zult het volk zijn dat aan de HEER, uw God, is gewijd, zoals Hij heeft beloofd.

De lijst met teksten waarin God Zijn liefde voor Zijn volk uit, is nog veel langer. Op grond van al deze teksten zou je verwachten dat de andere volken zich heel bescheiden zouden opstellen tegenover Israël. Maar de werkelijkheid is compleet anders. We zien precies het tegenovergestelde. De volken gedragen zich juist hoogmoedig en vijandig tegenover Israël, vooral als ze met één mond spreken. Sinds 2006 heeft de VN 67 resoluties tegen Israël aangenomen en 61 tegen alle andere landen in de wereld tezamen. Over selectieve verontwaardiging gesproken. Over die hoogmoedige, vijandige houding tegenover Israël, zong koning David al:

Psalm 140:5-6 – Houd mij, HEER, uit de handen van schurken, behoed mij voor hun bruut geweld. Ze zijn op mijn ondergang uit, in hun hoogmoed leggen ze strikken, ze spannen met touwen een net en zetten een val op mijn weg.

En zelfs in de kerk zien we nog altijd een hoogmoedige houding tegenover Israël. De woorden van Paulus uit Romeinen 11:18 om ons niet boven Israël te verheffen blijken kerkbreed in de wind geslagen te worden. Kennelijk willen wij, gelovigen uit de heidenvolken, geen genoegen nemen met de tweede plek die God voor ons bedoeld heeft, maar willen wij de eerste viool spelen.

Ten diepste is een hoogmoedige houding tegenover Israël, een hoogmoedige houding tegenover God. Want de HEER heeft Israël die eerste plek gegeven – Israël heeft daar niet zelf om gevraagd. God heeft Israël apart gezet met een bedoeling. Uit dat volk zou Hij namelijk de redder van de wereld laten voortkomen (Jesaja 42:6; 1 Timotheüs 2:3-4). En die redder is niemand minder dan Zijn eigen Zoon, die al bij Hem woonde voordat Hij de hemel en de aarde schiep (Psalm 2:7; Spreuken 8:22-36; Johannes 3:16). Zijn Zoon moest daarvoor mens worden (Hebreeën 2:14).

Het Joodse meisje Mirjam krijgt de eer Gods Zoon te baren en moet Hem Jeshua (ישוע) noemen, wat redder of redding betekent. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de HEER, zal Hem de troon van Zijn vader David geven. Ja, tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jacob, en aan Zijn koningschap zal geen einde komen (Lucas 1:31-33). Maar daarnaast zal God Hem maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die Hij brengen zal tot aan de einden der aarde reikt (Jesaja 49:6; Johannes 8:12). Dus ook voor de heidenvolken betekent Jeshua redding. Daarvan mocht ook Simeon profeteren:

Lucas 2:30-32 – Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, Uw volk.

Dankzij Jeshua mogen ook wij, heidenen, toegang hebben tot de Vader en meedelen in Zijn genade voor Israël. We mogen medeburgers zijn van Zijn Koninkrijk (Jesaja 28:16; Efeziërs 2:18-20) en naar het aanbreken daarvan met reikhalzend verlangen uitzien. Zeker nu we in de laatste, beslissende dagen zijn aangekomen (Psalm 102:14), waarin God Zijn volk – voorgoed – terugbrengt naar hun land (Jeremia 16:15, 24:6; Ezechiël 20:41; Amos 9:15). Ook Jeruzalem is weer in Joodse handen. Dat alles betekent dat de tijd van de heidenen erop zit (Lucas 21:24) en dat de dag, die God voorbereidt, aanstaande is (Maleachi 3:17). Daarmee is het de tijd dat we aan vrouwe Sion mogen verkondigen:

Jesaja 62:10-11 – Je redder komt! Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn beloning gaat voor Hem uit.

Voor Israël betekent de beloning van de Messias zegen, voorspoed, overwinning en redding. Voor de hoogmoedige volken betekent het vergelding. Volk na volk zal getroffen worden door rampen (Joël 4:4-7; Obadja 1:15; Jeremia 25:32, 30:16). Het is geen blijde boodschap voor de volken, maar ze kunnen de waarschuwingen van de Allerhoogste wel beantwoorden door terug te keren van hun heilloze weg en door Zijn eerstgeboren zoon én Zijn eniggeboren Zoon eer te bewijzen met een kus (Psalm 2:12).

Als wachters mogen we, in de kracht van Jeshua, onze hemelse Vader dag en nacht herinneren aan Zijn beloften van zegen en herstel voor Zijn volk en van vergelding voor Zijn vijanden. We mogen Hem aanmoedigen deze beloften in onze dagen met haast te volvoeren, opdat Zijn Koninkrijk eindelijk zal komen en de tijd aanbreekt waarin nog slechts Gods recht en gerechtigheid en Zijn shalom domineren.

Romeinen 11:33-36 – Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen (…) Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen!

5 reacties op “Ik houd zo veel van jou!

 1. 1
  Alice zei: op 26 October 2016 om 11:15

  ‘Dat is ….. LIEFDE!’

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Dre de Zeeuw zei: op 17 October 2016 om 15:45

  Shalom,
  Uit dat volk zou Hij namelijk de redder van de wereld laten voortkomen (Jesaja 42:6; 1 Timotheüs 2:3-4). En die redder is niemand minder dan Zijn eigen Zoon, die al bij Hem woonde voordat Hij de hemel en de aarde schiep (Psalm 2:7; Spreuken 8:22-36; Johannes 3:16). Zijn Zoon moest daarvoor mens worden (Hebreeën 2:14).
  Aansluitend op deze mooie en belofte volle Bijbeltekst

  Laten we dit meenemen Israël is Gods eerstgeboren Zoon. Maar de Here Jezus is God s enig geboren Zoon. Alleen door Hem is Eeuwig leven ook voor onze Joodse broeders en zusters. Laten we blijven bidden voor Zijn Oogappel dat zij alle zullen aanschouwen Hem….die straks op de wolken zal verschijnen….
  Shalom Dre

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3

  Zo vaak staan we er niet bij stil, maar zoals Maria op een bovennatuurlijke manier is zwanger geworden, zo is ook bij Abraham en Sara iets speciaals gebeurd, waaruit uiteindelijk het volk Israel is ontsproten

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 5

  Wat een LIEFDE VAN DE VADER voor Israel!!!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>