Blog Bas Stemming Resolutie 2334

Obama’s wraak versus Gods wraak

Gepubliceerd Sunday, 25 December, 2016 in Columns · Weblogs Gastschrijvers 10 Comments

Stemming in de Veiligheidsraad over Resolutie 2334 op 23 december 2016.

Weblog van Bas van Twist, 24 december 2016

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vrijdagavond, 23 december 2016, onder luid applaus, Resolutie 2334 aanvaard waarin wordt geëist dat Israël “onmiddellijk en volledig alle nederzettingen staakt in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem.” Volgens de Resolutie hebben de Joodse nederzettingen in Judea en Samaria “geen juridische geldigheid en vormen zij een flagrante schending volgens het internationaal recht.”

Deze – historische – Resolutie, die vol staat met onjuistheden, leugens en verdraaiingen en de oude stad (Jeruzalem) en het Joodse Hartland (Judea en Samaria) bestempelt als door Israël “bezette Palestijnse gebieden”, kon worden aangenomen omdat de Verenigde Staten zich onthielden van stemming. Amerika had, als één van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, de Resolutie kunnen tegenhouden door gebruik te maken van haar vetorecht, overigens net als Engeland en Frankrijk, die zelfs nog verder gingen dan de Verenigde Staten en vol overtuiging vóór de Resolutie stemden.

Wat deze anti-Israëlresolutie anders maakt dan de tientallen andere anti-Israëlresoluties, is het orgaan binnen de Verenigde Naties dat de Resolutie heeft aangenomen: niet de Algemene Vergadering, maar de Veiligheidsraad. Resoluties van de Veiligheidsraad zijn volgens het internationaal recht namelijk bindend voor alle lidstaten, terwijl de resoluties van de Algemene Vergadering dat niet zijn.

Hoewel de Resolutie rechtskracht heeft in het internationaal recht, is de Resolutie zelf in strijd met het internationaal recht. Want, in tegenstelling tot hetgeen in de Resolutie wordt gesteld, behoren “Oost-Jeruzalem” (de oude stad Jeruzalem) en de “Westelijke Jordaanoever” (Judea en Samaria) wel degelijk toe aan het Joodse volk. Deze gebieden zijn niet Palestijns – hoe zou dat kunnen: in heel de wereldgeschiedenis heeft nog nooit een soeverein, historisch Palestina bestaan noch een Palestijns volk –, maar zijn onderdeel van het gebied dat in zijn geheel exclusief aan het Joodse volk is toegewezen: eerst bij de Balfourverklaring van 2 november 1917, vervolgens bij de Resolutie van San Remo van 24 april 1920 en daarna bij het Mandaat van Palestina van 24 juli 1922.

Het waren de Britten die aan het einde van de negentiende eeuw Eretz-Israël weer Palestina gingen noemen, de naam die de Romeinse keizer Hadrianus in 135 aan het land had gegeven om zo elke herinnering aan het Joodse volk in Eretz-Israël uit te wissen. Door de naam Palestina te gebruiken, wilde Hadrianus de Joden krenken, omdat die naam was afgeleid van Israëls vroegere aartsvijanden, de Filistijnen. Het was de in Egypte geboren terroristenleider Yasser Arafat die de term ‘Palestijnse volk’ voor het eerst ging gebruiken in 1967, om daarmee de verschillende Arabische terreurbewegingen onder een gemeenschappelijke noemer te verenigen.

De exclusief aan het Joodse volk toegekende rechten op het gebied van Palestina worden bovendien expliciet beschermd door artikel 80 van het VN-Handvest, dat bepaalt dat geen enkel recht dat vóór de oprichting van de Verenigde Naties aan een volk is toegekend, mag worden gewijzigd.

Hoewel het verraderlijke besluit van de Amerikanen om de Resolutie niet te vetoën voor velen toch nog onverwacht kwam, past het helemaal in het Midden-Oostenbeleid van de regering Obama, dat zich de afgelopen acht jaar heeft gekenmerkt door grote naïviteit, visieloosheid en het uitoefenen van politieke druk op Israël om eenzijdig de vijand, die haar vernietiging nastreeft, (royaal) tegemoet te komen. Het ‘afscheidssalvo’ van de regering Obama is niets anders dan een dolkstoot in de rug van Israël, haar enige vriend en trouwste bondgenoot in het Midden-Oosten.

Voor zover dat nog niet is gebeurd zullen met deze Resolutie alle sluizen worden opengezet om Israël ‘gerechtvaardigd’ te bekritiseren, te boycotten, te sanctioneren, te demoniseren, te discrimineren en in gevaar te brengen.

In diplomatieke kringen wordt gefluisterd dat het de wraak is van Obama op Netanyahu. Obama wijt het falen van zijn Midden-Oostenbeleid namelijk vooral aan Israëls premier, omdat deze niet bereid was tot (vergaande) eenzijdige stappen om de Palestijnen aan de onderhandelingstafel te krijgen.

Zonder enige twijfel hebben de volken door het aannemen van Resolutie 2334 Gods woede (nog meer) opgewekt. Want met deze Resolutie legitimeren ze nu uitgerekend dat wat God niet wil, namelijk dat de volken Zijn land verdelen en over het lot van Zijn volk beslissen (Joël 4:1-3)

Omdat het hier gaat om een Resolutie van de Veiligheidsraad, kan op grond van artikel 42 van het VN-Handvest besloten worden om militair in te grijpen als Israël geen gehoor geeft aan deze Resolutie. En eens zal dat gebeuren, want in Ezechiël lezen we dat Gog – een aardse manifestatie van Satan – bevel krijgt om met zijn vele bondgenoten op te trekken “tegen een land dat zich nog maar net van de oorlog hersteld heeft, tegen een volk dat uit vele volken weer is samengebracht op de bergen van Israël, die lange tijd verlaten zijn geweest” (Ezechiël 38:8).

Gezien de uitgesproken pro-Israëlstandpunten van president-elect Trump en zijn belangrijkste buitenlandadviseurs, lijkt het onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren onder zijn regering. De regering Trump zal immers wél haar vetorecht gebruiken als de Veiligheidsraad moet stemmen over een Resolutie die de VN-leden oproept handhavend op te treden tegen Israël door middel van lucht-, zee- of landstrijdkrachten.

Toch zal er over niet al te lange tijd aanleiding zijn voor Gods tegenstander om met vele volken op te trekken en “de bezette Palestijnse gebieden” onder internationale soevereiniteit te brengen, inclusief “Oost-Jeruzalem”, de plaats waar Gods Naam woont (2 Koningen 21:7). Als die dag aanbreekt zal God laten zien dat er met Hem niet te spotten valt (Zacharia 12:9). In de vallei van Josafat, nabij Jeruzalem, zal God afrekenen met de volken die tegen Hem optrekken (Joël 4). Gods wraak zal verschrikkelijk zijn.

Tegelijk zal God op miraculeuze wijze Zijn volk redden: zoals Hij destijds de Rode Zee deed splijten en een doorgang maakte voor Zijn volk op de vlucht voor het leger van de Egyptenaren, zo zal Hij de Olijfberg splijten om een doorgang te maken voor Zijn volk op de vlucht voor de internationale troepenmacht (Zacharia 14:4-5).

We leven in beslissende dagen! Blijf daarom op de hoogte van de internationale ontwikkelingen, bestudeer en proclameer aanhoudend de profeten en leer elkaar over het Koninkrijk van God!

10 reacties op “Obama’s wraak versus Gods wraak

 1. 1
  Ruud Meeuws zei: op 31 December 2016 om 19:44

  In deze tijd wordt de scheiding tussen licht en donker steeds duidelijker. Als je naar de lichaamstaal van Obama kijkt, zou je bang kunnen worden. Zijn ogen spuwen haat. Maar we weten hierdoor ook zeker dat Gods belofte en de profetie door gaat, omdat alle opstand van de vijanden van Israël ook al voorzegd is. Er zijn al veel goede beloften uitgekomen: De staat Israël, de welvaart en de overwinningen… Maar het mooiste komt nog: Kom spoedig Yehoshua!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Biblespace zei: op 29 December 2016 om 10:42

  Heel goed geschreven! GBY

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3
  Lennard zei: op 29 December 2016 om 00:23

  Heel duidelijk artikel over de resolutie en de juridische onjuistheid ervan. Gelukkig kunnen we erop vertrouwen dat God zijn volk zal redden! (Ezechiël 37:23)

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 4
  NemTudom zei: op 28 December 2016 om 22:42

  Ik heb nog een vraag, of liever een bedenksel. De brand van de bossen en de berm branden, daar had ik graag wat nieuwe bomen willen planten, geen idee hoe ik aan een mail kan komen om te storten. Na een lezing op Israël today, waarbij ik las dat het leger ook besmet is door moslims heb ik daar eigenlijk geen behoefte meer aan. Waarom, het verraad in het Amerikaanse leger van deze personen om hun makkers vol lood te pompen is ook in het IDF mogelijk eigenlijk geld verspilling.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 5
  NemTudom zei: op 28 December 2016 om 22:21

  Mijn geloof in een god, is ver te zoeken. Dat Israël Beschermt wordt door zijn geloof in een god dat is zijn goed recht. Mijn vraag is? Was het niet handiger of overtuigender geweest als hij in plaats van de zee te splijten, de Egyptenaren met de zelfde macht van de storm hen onderste boven had geblazen, zand er over en de gelovigen waren gered geweest. Buitendien hadden ze niet hoeven te vluchten en 40 jaar armoede te lijden. Na de armoede vol in het gevecht, om een ander volk uit zijn omgeving te jagen. En het beloofde land in te nemen. En weer lees ik hier dat god hen wel zal helpen!!!! Israël is van zich zelf sterk genoeg en zeer bekwaam in oorlog voeren. Zonder een god zou dat ook best wel lukken. Behalve als de getrainde soldaat het bijltje er bij neer legt. Wat hij uit lijfsbehoud zeker niet zou doen. Mijn hoop in 2017 is dat Israël zijn vijand op alle fronten zal kunnen verslaan. Ben te oud zou best willen helpen om zonder god de vlag van Israël hoog te houden. Maar ik denk als ongelovige ik daar ook niet welkom zou zijn. Een gelukkig en sterk Israël in het nieuwe jaar en de tientallen jaren daarna.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 6

   Beste ‘Weet Niet’ (want dat betekent je naam in het Hongaars),
   In Romeinen 11:33-34 roept Paulus het uit: “Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk Zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk Zijn wegen. Wie kent de gedachten van de HEER, wie was ooit Zijn raadsman?” Ik sluit me aan bij deze woorden van Paulus en kan dus ook geen antwoord geven op je vraag of God het, naar de mens gesproken, niet beter anders had kunnen doen.
   Misschien mag het een troost voor je zijn dat God Zijn volk tot tweemaal toe beloofd heeft dat, als Hij Zijn plan geheel heeft uitgevoerd, zij dat ten volle zullen begrijpen (Jeremia 23:20 en 30:24).
   Dat het IDF een uitmuntend leger is, staat vast. Maar het is God die (onder meer via het IDF) Zijn volk vanaf 1948 onoverwinnelijk heeft gemaakt, want in Zacharia 10:6 lezen we: “Ik zal het volk van Juda onoverwinnelijk maken en de nakomelingen van Jozef laten zegevieren. Ik ben vol zorg voor hen en zal hen veilig thuisbrengen. Dan zal het weer zijn als voorheen, alsof Ik hen nooit verstoten had, want Ik ben de HEER, hun God, en Ik zal hun gebeden verhoren.”

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 7

  Bedankt Bas dat je de juridische feiten m.b.t. de resolutie Eretz-Israel voor ons op een rijtje hebt gezet!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 8
  Marino Barkel zei: op 27 December 2016 om 00:19

  Hoop dat het nog net op tijd is afgelopen met die taqiyya plegende en verraderlijke Moslim in het Witte Huis. Tijd voor Tr(i)ump

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. 9

  Heel duidelijk verwoord, Bas. Dank je, dat jij ons op deze zaak wijst! Laten we meer dan ooit waakzaam zijn!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 9. 10

  Precies zoals je het zegt Bas! Dit was ook mijn eerste reactie: de ware aard van Obama is boven gekomen.
  Nog even een dolksteek als “toetje”. Walgelijk!!

  Shalom Jeruzalem, shalom Israel! shalom Judea en Samaria.
  De God van Israel zal uiteindelijke zegevieren….

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>