GTY-israel-truck-attack-3-jt-170108_4x3_992 (2)

God drukt op toets: ‘RESET’

Gepubliceerd Sunday, 8 January, 2017 in Columns · Weblogs Bart 22 Comments


Vanmiddag werden Joke en ik opgeschrikt door een onophoudelijk gehuil van sirenes dat onze kant op leek te komen. Ja hoor, twee minuten verwijderd van ons appartement reed een Arabische terrorist met zijn truck in op een groepje Israëlische militairen dat op excursie was. Vier van hen werden gedood, enkelen liggen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis.

Verleden week liep ik nog op die plek met twee van onze kleinkinderen en genoot van het geweldige uitzicht van de stad Jeruzalem.

Opnieuw werden Joodse gezinnen in diepe rouw gedompeld. Er wordt gevochten voor het leven van de zwaargewonden.

In één van de psalmen die ik dikwijls proclameer wordt de stemming kernachtig weergegeven:
‘Ik (Israël) ben ten einde raad, U kent de weg die ik moet volgen, U weet dat op mijn pad een strik verborgen ligt. Ik kijk ter zijde en zie niemand die om mij (Israël) geeft, nergens een toevlucht voor mij, niemand die hecht aan mijn leven.’ (Psalm 142:4,5)

Amerika (en Europa) laten Israël vallen
De VS presenteert zich graag als vriend van Israël. Onder de regering van Barak Obama is die vriendschap gereduceerd tot een houding van neerbuigende minachting.
Amerika leek een veilige haven, maar helaas zijn bovenstaande psalmwoorden van toepassing op deze kille vriendschap.

Zal Donald Trump het tij doen keren? De verwachting onder de Joodse bevolking is groot. Het zou best kunnen dat de nieuwgekozen president een andere wind laat waaien. Toch verwacht ik niet dat Israël vol ontferming zal worden opgenomen in de universele volkenfamilie. In feite zou het isolement van Israël zelfs kunnen versnellen.

God stroopt zijn mouwen op
‘De HEER ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken, en de einden der aarde zien hoe onze (Israëls) God redding brengt.’ (Jesaja 52:10)

Ik raak er steeds krachtiger van overtuigd dat wij getuigen zijn van een revolutionaire ommezwaai in Gods handelen met Israël en met de wereld.
Ga maar na; tweeduizend jaar lang hebben ‘alle volken en de einden der aarde’ volop de gelegenheid gekregen om Gods lievelingsvolk Israël te zegenen, te troosten, voor hen op te komen, de weg te banen, stenen op te ruimen en ‘nooit te zwijgen om Sions wil’.

We hebben deze gelegenheid aan ons voorbij laten gaan. Tweeduizend jaar lang hebben de volken – met name de christelijke volken – niet nagelaten om Israël het leven zuur te maken. We hebben Joden naar de brandstapel gesleept, gemarteld tijdens de inquisitie, doodgeknuppeld in de talloze pogroms, levend verbrand tijdens de kruistochten en gezwegen (!) gedurende de grootste menselijke ramp van de geschiedenis: de Holocaust.

Na deze genocide op het Joodse volk trok God een dikke streep. Hij keerde zich weer naar zijn volk (Jes.54:7-10). Niet langer zou Israël zich als een lam naar de slachtbank laten leiden. De staat Israël werd geboren. Vernietigingsoorlogen werden gewonnen door Gods ingrijpen. Hij zou niet langer toestaan dat zijn volk opnieuw ten onder zou gaan. Integendeel.

‘U zult opstaan en U over Sion ontfermen, de tijd van genade is gekomen, dit is het uur.’ (Psalm 102:14)
Je zult er niet van opkijken dat ik met mijn hele ziel en zaligheid geloof dat wij leven in deze dagen!
God zal de anti Israël acties en resoluties niet langer door de vingers zien. De maat is vol. Hij zal zich Persoonlijk bemoeien met het lot van Israël. Tweeduizend jaar lang keek Hij toe, vandaag zullen we ontdekken dat God niet langer zal toestaan dat de volken sollen met zijn oogappel.

God drukt op: ‘RESET’
We hebben veel te danken aan onze oude kerkvaders. Toch meen ik – in bescheidenheid, maar wel met volle overtuiging – dat deze vrome vaders tijdens het formeren van de christelijke theologie een cruciale fout hebben gemaakt. Waar zij Gods enige Zoon, Jeshua, zijn hoogverheven positie hebben gegeven, lieten zij na om Gods eerstgeboren zoon, Israël, een belangrijke positie te gunnen, naast de Joodse Verlosser.
Jeshua en Israël zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De kerkvaders omhelsden weliswaar de Enige Zoon, maar duwden de Eerste zoon (Ex.4:22) ruw van zich af, in de schaduw der kerker.
Zij maakten het zelfs nog bonter; zonder schaamte concludeerden de heilige vaders dat de kerk het werkelijke, geestelijke Israël was. De vermaledijde vervangingsleer zag al heel vroeg het levenslicht.

Vandaag aanschouwen we het moment dat God zich weer actief gaat bemoeien met Israël.
Hij heeft – onder tranen – (Jer.14:17) tweeduizend jaar toegekeken hoe deze vervangingskerk zich misdroeg ten opzichte van Israël en het Joodse volk. Hij is opgestaan om zich over Sion te ontfermen, Hij heeft zijn mouwen opgestroopt!

God drukt op de toets: RESET! Na tweeduizend jaar christelijke theologie-zonder-Israël besluit Hij dat Israël de plek zal gaan innemen die Hij voor haar bedoeld heeft.
Nee, niet de kerk zal in het middelpunt staan van Gods actie. In Israël zal het eindspel zich gaan afspelen.
De talloze profetische beloften die in de Bijbel worden genoemd hebben betrekking op Israël en op het Joodse volk.
Beste lezer, wen maar vast aan de gedachte dat niet jij en je gemeente in het centrum van Gods aandacht staan, maar dat God zich volledig zal richten op dat afgewezen, nietige, koppige volkje in het Midden-Oosten…

Wraak van God

De wereld is in grote verwarring. Irritatie maakt zich meester van de zwijgende meerderheid. De Brexit, de verkiezing van D.Trump, maar ook de winst van onze eigen Geert Wilders zijn het gevolg van deze collectieve woede. Men is het passieve, politiek correcte gebazel der politici meer dan zat.
Ik meen dat deze boosheid ook niet voorbijgaat aan de ‘correcte’ humanistenkerk. Waar klinkt nog een profetisch woord? De entertainment kerk viert hoogtij.

‘De HEER doet de plannen van de volken teniet, Hij verijdelt wat (verenigde) naties beramen…'(Psalm 33:10)

‘God van Israël, ontwaak en straf alle volken, heb geen genade met verraad en onrecht.’ (Psalm 59:6)

Zou het kunnen dat God zijn beschermende vleugels heeft weggenomen bij de westerse volken?
Zou het kunnen dat de westerse/christelijke volken God zelf hebben weggestuurd?
Dat ‘God Met Ons’ haar houdbaarheidsdatum al lang heeft overschreden?
Zou het kunnen dat de profetische woorden waar God verklaart dat Hij om Sions wil zal opstaan en dat Hij de vervallen hut van David (Israël) zal herstellen grote gevolgen zal hebben voor onze westerse wereld?
Zou het kunnen dat zijn focus volledig gericht is op het herstel van Israël? Dat de tijd van de heidenen er op zit?

De vraag stellen is hem beantwoorden. Ik ben er van overtuigd dat de wraak van God niet langer rust op Israël, maar dat zijn woede zich keert naar de volken.
Zij blijven collectief in gebreke ten aanzien van Israël.
De Verenigde Naties laten geen gelegenheid voorbij gaan om Israël in de hoek te drukken. Schaamteloos applaudisseren de correcte landen als de volgende anti Israël resolutie wordt aangenomen. Gods wraak zal niet uitblijven.

Ik realiseer het me, geen al te bemoedigend stukje om het nieuwe jaar te beginnen. Toch vind ik het geweldig om vandaag te leven. Stel je voor, nooit eerder beleefden we een seizoen waarin gelovigen zo krachtig tot hun bestemming kunnen komen.

We lezen dat God zijn mouwen opstroopt en zich over zijn lievelingsvolk zal gaan ontfermen.
Ik kan je maar één ding aanraden: Stroop met Hem je mouwen op en ga actief in de bres staan voor Israël en het Joodse volk.

Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en tegen Sion zegt:
‘Jouw God is koning!’
Hoor! Je wachters verheffen hun stem,
samen barsten ze uit in gejuich,
want ze zien het met eigen ogen:
De HEER keert terug naar Sion.
Breek uit in gejubel,
ruïnes van Jeruzalem,
want de HEER troost zijn volk,
Hij koop Jeruzalem vrij.
De HEER ontbloot zijn heilige arm
ten overstaan van alle volken,
en de einden der aarde zien
hoe onze (Israëls) God redding brengt.
(Jesaja 52:7-10)

Tot ziens op de muren van Jerusalem

22 reacties op “God drukt op toets: ‘RESET’

 1. 1
  Jurjen bus zei: op 7 February 2017 om 00:33

  Ja heel mooi stuk Bart. Ik sta er helemaal achter. Ik ook zie dat in onze kerk de profetieën en de visie op Israël nauwelijks aan bod komen. Toch wordt wel Jezus verkondigd en komen mensen tot bekering. Dat is wel waar het in eerste instantie om gaat. Ik hoop en bid dat onze gemeente zal gaan inzien dat inderdaad Jezus en Israël niet zijn te scheiden.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Simon zei: op 26 January 2017 om 22:49

  Geen bijbelse geschiedenis maar kerkgeschiedenis, zo ben ik in het bezit van vele preken uit de oude doos.een preek uit 1934;over Gij zijt een uitverkoren geslacht’. en de zielen gingen gesticht naar huis ze wisten niet dat deze tekst gericht was aan De Hebreeen wat fijn dat dat nu voor de kerk was, en 10 jaar later reden de treinen met Gods uitverkorenen naar-=- en we dankten God voor zijn genade aan ons bewezen

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3
  André Buijs zei: op 17 January 2017 om 14:14

  Goed stuk Bart! Mijn ervaring is dat de verwarring en duisternis in NL steeds groter wordt. Ook in de kerken.
  Voor mij zijn jou woorden vanuit Jeruzalem gesproken enorm belangrijk en geven ook richting aan mijn geestelijk leven hier in Amsterdam. Dank + Gods zegen gewenst en gebeden!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 4
  Paulien zei: op 10 January 2017 om 14:51

  Wat een duidelijk stuk!
  Ik geloof ook dat God zich vol ontferming keert naar zijn volk Israel. De andere volken kunnen maar beter oppassen met wat ze doen, want wie het laatst lacht lacht het best. Psalm 2

  Zegen en groet

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 5

  Dat de kerken zo arrogant waren om israel te vervangen door de kerk is waar. Echter komen steeds meer kerken terug op deze gedachte en zien Israel als de oudste broeder. Die gedachte mis ik in de blog.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 6

   Noem eens wat van die kerken?
   Ik ken ze niet, in ons land zie je bijna alleen maar haat tegen Israel.
   Ik zie bijna geen verzoening of om vergeving vragen over de houding van de “christen. We verheffen ons en denken dat wij Gods volk zijn(lees vervanging theologie).
   Laten we opstaan en vergeving vragen en Gods volk, de joden zegenen en bemoedigen, nu het nog kan.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 7

   Beste Cees als jij er 10 kan opnoemen dan wil ik daar best voor dit moment even gelukkig van worden.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 8

  Shalom,
  Mooi geschreven stuk waar ik Amen op zeg..Blijf allemaal voorzichtig met de uitspraken die ik terug leest..Alleen de Vader zal bepalen wanneer het genoeg is….Shalom

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 9

  Nou sorry hoor CL ik ben niet zo overtuigd van jouw “profetie”.
  Of Nederland zo`n zoet landje is, geloof ik niets van.
  Dat wij de straf ontlopen, vind ik nogal hoogmoedig….
  Ik wens je veel wijsheid toe…….

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 10

   Hallo Tulp, ik wil niet aanmatigend overkomen maar ik weet voor 99.9% zeker dat het de stem van God was die mij dit profetische woord gaf.
   Ik hoop dat je dit woord als een bemoediging ziet, zoals het ook bedoeld is.
   Ik geloof dat God nog mooie en grote dingen gaat doen in Nederland ter ere van zijn Naam.
   En dat wij als natie gestraft gaan worden?
   Waarom zou God ons straffen.
   Kijk maar naar het verhaal van Abraham wanneer hij pleit voor Sodom en Gomorra.
   Hoeveel rechtvaardigen leven er nog wel niet in dit land.
   Wel er is maar een ding wat we kunnen doen en dat is zien of dit woord uitkomt dan zal blijken of het wel of niet een woord van God was.
   Shalom.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. 11
  Evelien zei: op 10 January 2017 om 01:52

  Mooi Bart, ik zag net de video van deze heftige laffe daad en ging gelijk kijken of je wat had geschreven…en ja gelukkig ben ik met je stuk…een profetische stem die zo nodig is ! dank voor al jullie werk en stem..Lieve allebei ik mis jullie..ik kom dit jaar zeker weer en blijf bidden voor dit mooie, op ‘eigenwijze’, heerlijke volk. Israel, sta op en schitter… Liefs en blessings Evelien

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 12
   Gerrit Karssen zei: op 10 January 2017 om 20:58

   Evelien wat zullen de volkeren met jaloersheid kijken naar Israel, hij zal schitteren dat is zeker, dank zij Jeshua
   joehoe, was t maar zover

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 9. 13
  Jakub Willemstein zei: op 9 January 2017 om 23:34

  Love you!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 10. 14
  frans zei: op 9 January 2017 om 22:57

  Met vrees en beven schrijf ik laat het maar gebeuren !!
  Psalm. 2 .1-12
  Het geheim zit in vers 12 b Welzalig die bij Hem schuilen!!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 11. 15
  Johan Haaksema zei: op 9 January 2017 om 22:22

  Bart,
  Een prachtig stuk, de spijker op de kop. Als trouwe wachter zijn dit bekende klanken. In de encyclo staat bij “Reset”, een computersysteem terugbrengen naar zijn uitgangspositie, zodat een programma of proces opnieuw kan worden gestart. Als je dat ook bij het begrip “Kerk” zou toepassen dan zou het goed zijn dat we Rome de rug toekeren en terug gaan naar Jerusalem en de Joodse wortels van ons geloof weer herontdekken. Dat betekent niet dat je Joodje moet gaan spelen, maar wel dat je bijbel weer serieus neemt en niet de theologieën en de religies van de kerkvaders. Dan krijgt Israël weer de plaats die ze verdient. Wat zou het mooi zijn, en wat zou ook Nederland weer tot geestelijke bloei komen.
  Vanuit Assen bidden wij mee, voor Israël en voor geestelijk herstel van Nederland.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 12. 16

  De woede van God keert zich in ieder geval niet tegen Holland.
  Hier het profetische woord in mei 2016 ontvangen.

  Want zegt God, ik hou van Holland dat landje aan de Zuiderzee.
  God liet mij het plan van de EU zien waarachter dezelfde macht zit als bij de torenbouw van Babel, kom laat ons een Naam maken. Het uit wissen van de volken door Europa te overspoelen met moslims ten einde het christendom uit te roeien.
  Maar wat Nederland betreft zal God dit verhinderen.

  God zei mij; Ik heb een Kores geroepen Hij kent mijn Naam niet maar hem heb ik geroepen om dit volk (Holland) uit te leiden en zijn naam is Geert Wilders
  Hij zal Nederland uit de EU leiden.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 17

   Is de wens de vader van uw (profetische)gedachte? We zullen zien…

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 18

   Ik denk dat wij dit niet zullen zien, mag ik een ? zetten bij deze profetie. Want stel dat je ongelijkhebt en wij de wetten van het OT zouden gebruiken.
   Misschien wat voorzichtig zijn met profetieën. uit te spreken, tenzij GOD het je heel heel erg duidelijk heeft gemaakt.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 13. 19
  Chris Rahm zei: op 9 January 2017 om 17:48

  Wie jullie zijn weet ik niet maar ik vind dit een geweldig artikel.Ik sta hier voor 100% achter.Via Tswi Herschel ben ik hier op gekomen.Als 88 jarige stroop ik niet meer zo snel de mouwen op maar bid dagelijks voor de Vrede van Jeruzalem.
  Shalom.
  Chris.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 14. 20
  Jaap en Suus zei: op 9 January 2017 om 17:12

  Bart, dankjewel voor je blog vanuit een onrustig Jeruzalem. Helemaal mee eens met het geschrevene. Heel veel sterkte en wees er van overtuigd dat velen, en ook wij, bidden en meeleven om gerechtigheid voor Gods oogappel. Hij sluimert noch slaapt.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 15. 21
  Alice zei: op 9 January 2017 om 14:59

  Het komt wel erg dichtbij Bart&Joke! Onder tranen leven de wachters hier mee en verheffen hun stem. Onze koffers staan klaar!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 16. 22

  Wat een goed stuk Bart.
  Ik heb geen zin meer in geleuter, mijn mouwen wil ik nog verder opstropen en kom ik om dan kom ik om.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>