Juda voert een eenzame strijd

Gepubliceerd Saturday, 1 April, 2017 in Weblogs Bart 6 Comments

Sta hun ter zijde tegen hun vijanden. (Deut.33:7)

Het valt me op dat veel christenen die ons vergezellen op onze dagelijkse proclamatie wandelingen, dikwijls in verwarring raken bij het horen en proclameren van profetische teksten.

Vaak komen zij tot de stuitende conclusie dat God niet alleen is opgestaan om zich over Sion (Israël) te ontfermen, maar ook lezen zij tekstgedeelten waaruit blijkt dat God’s wraak zich richt tegen de heidenvolken.

Wachters beperken zich tijdens het proclameren niet tot teksten die het herstel van Israël benadrukken, maar wachters proclameren ook dikwijls teksten die spreken over oorlog, wraak en vernietiging van de vijanden van Israël.

In Obadja lezen we: ‘Maar de dag van de HEER is nabij voor alle volken; dan zal met jou (volken) gedaan worden wat jij met hen (Israël/Joden) gedaan hebt, dan zullen je daden op je eigen hoofd neerkomen.’ (Obad.1:15)

‘We moeten ophouden om nog langer in vijandbeelden te denken’, sprak een beroemde geestelijk leider niet zo lang geleden. ‘Amen!’ klonk het enthousiast uit duizend kelen. Onze christelijke ziel werd weer even tot rust gesust. Vrede willen we allemaal, nietwaar?

‘Ze verklaren de wond van mijn volk (Israël) lichtvaardig voor genezen, ze zeggen: ‘Alles gaat naar wens.’ (in Hebreeuws: ‘Shalom, shalom’, ‘vrede, vrede…’).(Jer.6:14)

We steken – collectief – onze kop in het drijfzand van ons humanistische (Laodiceaanse zie Openb.3:14 e.v.) christendom. Onder onze collectieve ‘vrede, vrede’ slogan schuilt in werkelijkheid een verwijt richting Israël. Vingerpriemend beschuldigen we Israël van hun koppige weerstand tegen vrede in het Midden-oosten. Frustreren zij niet alle goedbedoelde vredespogingen?

Laat het duidelijk zijn: Israël hunkert naar shalom. Vanaf de dag van Israëls onafhankelijkheid (14 mei 1948) kenden de Joden nog geen dag vrede. Vele islamitische vernietigingsoorlogen werden tegen Israël gevoerd, honderden aanslagen gepleegd.
Dat alles forceerde Israël tot het ontwikkelen van een superieure veiligheidscultuur en een uitmuntend verdedigingsleger. (IDF)

In feite staan deze noodzakelijke defensieve investeringen haaks op de Joodse ziel. Israël is gericht op opbouw en ontwikkeling van het land. Israël heeft de opdracht van Godswege om het licht te zijn en te brengen naar de volken. De volken zitten daar niet op te wachten. Integendeel ze gunnen Israël het licht niet in de ogen.
Niettemin schenkt Israël de wereld grote zegeningen, op elk terrein. Tegen de verdrukking in.

God is in actie gekomen
God heeft zijn mouwen opgestroopt en is in actie gekomen om Israël te redden (Jes.52:10).
Deze actie-van-Godswege ontgaat de christelijke meerderheid, maar dat maakt deze profetische actie niet minder revolutionair. Tientallen teksten bevestigen deze actie. De bekendste tekst die wachters dagelijks proclameren verhaalt onverbloemd:
‘U zult opstaan en U over Sion ontfermen, de tijd van genade is gekomen, dit is het uur.’ (Psalm 102:14)

Er is geen twijfel mogelijk, jij en ik zijn ooggetuigen van deze geweldige doorbraak. God zelf neemt de touwtjes weer in handen.
Na vele eeuwen antisemitische onderdrukking die Israël bijna heeft weggevaagd van deze aardkloot besloot de God van Abraham, Isaak en Jacob in te grijpen. De staat Israël werd herboren (Jes.66:8).
Profetieën van herstel en wederopbouw worden voor onze ogen vervuld. God’s lievelingsvolk keert terug naar huis!

Juist de collectieve, universele afkeer tegen Israël zou bij jou en mij een lichtje moeten doen opflikkeren. Wat ligt er toch aan de basis van die enorme haat tegen Joden? Ooit dieper over nagedacht? Zou Satan zelf de architect kunnen zijn van deze globale, blinde haat?
Haat die ook onze christelijke theologie is binnengeslopen.

Er woedt een oorlog op leven en dood
Aardige poging van deze bekende leider om de christelijke goegemeente voor te houden dat we niet langer in vijandsbeelden moeten denken, maar de man heeft het mis. Hij sust de gemeenschap van gelovigen in slaap.

Er woedt in Israël een vernietigende oorlog. Israël staat moederziel alleen in deze oorlog. Mozes profeteerde het reeds: ‘Juda voert een eenzame strijd’.

De voornaamste blokkade binnen de christengemeente is dat zij zich warm koestert met het ‘vrede, vrede’ mantra. Christenen willen geen oorlog voeren, christenen willen bemoedigd worden en opgebouwd…
Natuurlijk, elke gelovige wil opgebouwd en bemoedigd worden, maar de vraag klinkt: waartoe wordt de gemeente dan toegerust? Wordt de gemeente van gelovigen profetisch voorbereid op het eindspel? Of haasten we ons naar de wekelijkse ‘feel good’ praise meeting?

De bron van deze collectieve apathie ligt in onze Laodiceaanse transformatie. De kerk heeft GodsRecht ingeruild voor MensenRecht en ontdeed zich zodoende van haar profetische betekenis.
Zoutend zout transformeerde tot een kleffe zuurstok.
Dit Laodiceaanse, democratische, mensenrechtenvirus heeft het gehele kerkplein besmet.
Doordat de kerk zich vrijwillig heeft laten verblinden (Jes.25:7) door het Laodiceaans humanisme heeft zij zich geschaard in het kamp van de heidense volken.

Er is een vijand!
Israël wordt omringd door vijanden. Islamitische buurlanden kunnen Joods bloed wel drinken. Israël wordt bedreigd van alle kanten. Maar vergis je niet, het zijn niet alleen de moslim buren die Israëls bestaanrecht bedreigen, verreweg de meeste leden van de internationale volkenfamilie koesteren een onuitsprekelijke afkeer tegen God’s eerstgeboren zoon, Israël.

De tijd dat God gelaten toekijkt hoe vijanden zijn lieveling vernietigen ligt voorgoed achter ons (Jes.54:7-10). Wat zullen de volken opkijken als God zich daadwerkelijk mengt in deze oorlog. (Micha 7:16 e.v.)
Vergis je niet, de Bijbel staat vol met Gods woede en wraak gericht tegen de vijanden van Israël. Ik citeer er enkele:

‘Verhef U om Mij (Israël) te helpen, zie naar mij om, HEER, God van de hemelse machten, God van Israël, ontwaak en straf alle volken.’ (Psalm 59:5,6)

‘Zonder reden hebben ze (Israëls vijanden) een net gespannen, zonder reden een kuil voor mij (Israël) gegraven. Laat hen (vijanden) ten onder gaan voor zij het weten, verstrikt raken in hun eigen netten en zelf de ondergang tegemoet gaan.’ (Psalm 35:7,8)

‘Sta op, HEER, en red mij (Israël), God, sla mijn vijanden in het gezicht, breek de tanden van de wettelozen. Bij U, HEER, is redding, Uw zegen rust op Uw volk.’ (Psalm 3:8,9)

Je hebt groot gelijk, deze Bijbelse woorden passen niet in ons christelijke raamwerk. In tegendeel, ze staan haaks op onze humanistische ‘vrede, vrede’ theologie.
Toch zul je deze profetische woorden serieus moeten nemen. Er woedt een oorlog, en een onontkoombaar gegeven is dat er sprake is van een vijand. Deze vijand moet bestreden worden:
‘Met lofzang voor God uit hun kelen, een tweesnijdend zwaard in hun hand (Woord van God). De volken laten boeten, de naties bestraffen, hun koningen in boeien slaan, hun leiders met ketenen binden, het geschreven recht (Gods Woord) aan hen voltrekken: dat is de glorie voor al zijn getrouwen. Halleluja!’ (Psalm 149:7-9)

Oude wegen
De hierboven geciteerde tekst waar we lezen dat de volken de wond van Israël lichtvaardig voor genezen verklaren vervolgt:
‘Dit zegt de HEER: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen.
Welke weg leidt naar het goede? Sla die in en vind rust. Maar zij zeggen:“Dat doen wij niet.” Ik stel wachters over jullie aan, let op het geluid van hun ramshoorn. Zij zeggen: “Dat doen wij niet.” (Jer.6:16,17)

Kijk naar de ‘oude wegen’. Een krachtige aansporing om de profeten te lezen. In de – nauwelijks nog bestudeerde – profeten ontdek je God’s eindtijd scenario waarvan jij deel uitmaakt.

Wij zijn aan zet. Verstop je je veilig in de geborgenheid van je zondagse of zaterdagse samenkomst of kom ook jij in actie? Sta jij op, samen met God, om je over Sion te ontfermen?
Zeg jij: ‘Dat doe ik niet’, of kom je te voorschijn?
Ben je tevreden met je huidige bestemming, of woelt er een heilige ontevredenheid in je binnenste?
Behoor jij tot de gemeenschap van gezapige, christenhumanisten, met meer passie voor de vijanden van Israël dan voor Gods uitverkoren volk, of voel je je aangesproken door de slurpers die bij het stelletje ongeregeld van Gideons bende behoren? Misschien niet helemaal aangepast volgens de algemeen christelijke norm, maar hunkerend naar je bestemming in gehoorzaamheid aan jouw Vader?

Ben jij toegerust en bereid om God te aanbidden om vervolgens het tweesnijdend zwaard te hanteren en je plek in te nemen in deze voortwoekerende geestelijke oorlog?

Ik kijk naar je uit op de muren van Jerusalem!

Spreekbeurt Bart Repko
Op woensdag 19 april vervult Bart Repko een spreekbeurt in Culemborg.

Zalencentrum “Open Hof”
Beethovenlaan 2
4102 BN Culemborg
Tel: 0345 515250

zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

6 reacties op “Juda voert een eenzame strijd

 1. 1
  Betty zei: op 8 June 2017 om 15:23

  De profetieën zijn in vervulling gegaan en gaan elke dag in vervulling. God is trouw en zal Zijn beloften waar maken. In Jeruzalem heeft Israël zijn thuis gevonden. God beschermt en wij mogen blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem en vóór alles voor de vrede in de harten van de mensen, de echte vrede die Jezus Christus alleen kan geven.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Evert Koops zei: op 15 April 2017 om 10:18

  We zijn net weer terug uit Jeruzalem . En mochten weer dagen lang met Albert en prachtige mensen de muur op. Deze keer heb ik veel proclamatie teksten uit Jesaja geroepen. Steeds weer. En hoe vaker je het herhaald hoe meer je ziet en begrijpt. Nooit meer zwijgen!! We hebben God beloofd dat we niet meer zwijgen en blijven strijden voor Zijn volk .

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3
  Frans zei: op 10 April 2017 om 21:33

  Onlangs was ik in Jerusalem en ik dacht
  wat mooi een onverdeelde stad toen ik me ineens realiseerde dat het tegendeel waar is, de stad word op alle fronten nog vertrapt door alle kerkelijke en moslim denominaties Het is hier oorlog,
  Een bonte mengeling van mensen die allemaal hun eigen territorium afbakenen .Zo heeft onze hemelse Vader het vast niet bedoeld .Daarom!!!
  Wij mogen om Sions wil niet zwijgen en om Jerusalems
  Wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een brandende fakkel.Jesaja 62 .1 En bid Jerusalem de vrede toe, Psalm 122 . Want op de berg Sion is er hoop voor onze toekomst.

  Blaas de sjofar !!!!!!!!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 4
  mieke van dijk zei: op 7 April 2017 om 15:31

  Ik zing, en ik proclameer t, werk van God is niet te keren omdat HIJ er over waakt.
  En Zijn Geest doorbreekt de grenzen , die door mensen zijn gemaakt.
  Wat is dat een zekerheid , die je dwars door alles overeind houd.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 5
  Daniel zei: op 3 April 2017 om 08:56

  Hear, hear!
  We pray for the peace of Jerusalem.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 6
  Alice zei: op 2 April 2017 om 02:33

  Terwijl Juda eenzaam strijdt, blijft de kerk Jezus eren met de lippen, vol vuur voor Hem. Als een christen-humanist vervolgens Jezus’ familie&Volk Israël buitensluit, tja, waar is het hart dan vol van? (Marcus 7:6,7) Tweesnijdend zwaard en oorlogvoering staat niet in het woordenboek van een humanist, maar hopelijk heeft de goede verstaander jouw oproep in het hart geraakt Bart!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>