Geen tweede keer!

Gepubliceerd Thursday, 21 December, 2017 in Weblogs Bas Van Twist 5 Comments

5 reacties op “Geen tweede keer!

 1. 1

  Bas, wanneer krijgt Jeshua zijn “Ereplaats” weer terug in de 70e jaarweek genoemd in Daniël? Die plaats is ingenomen door “antichrist”. Is dit ook “vervangingstheologie”? En wie krijgt dan de eer?

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 2

   Beste Derk,

   De Bijbel leert dat, als Jeshua terugkomt, Hij zal afrekenen met de machten in de hemel en op de aarde, die zich door Satan hebben laten verleiden zich tegen de HEER en Zijn heilsplan te verzetten (o.a. Psalm 2, Psalm 110:5-6, Jesaja 24:21-22, Openbaring 6:15-17).

   Daarna zal vervuld worden wat de engel Gabriël aan Miriam voorzegde: dan zal God Zijn Zoon de troon geven van Zijn vader David en tot in eeuwigheid zal Jeshua dan koning zijn over het volk van Jakob (Lucas 1:31-33). Zijn koninkrijk zal reiken tot aan de einden der aarde (o.a. Psalm 2:8, Psalm 22:28).

   Dat alles zal plaatsvinden aan het einde van het zeventigste zevental (Daniël 9:24).

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
   • 3

    De engel heeft nergens aan Daniël verteld dat “antichrist” zich in de 70e jaarweek zou nestelen in de tempel. Wanneer is dit dan in de theologie ingevoegd?

    | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 4

  Beste Harry,
  De tijd van verdrukking, waarover we in Daniël 12:1 lezen en waarover Jeshua het heeft, zit er voor Israël op. Die periode begon in 70 en eindigde in 1945. Daar ben ik voor honderd procent van overtuigd.
  Dat wil niet zeggen dat er voor Israël niet nog een spannende, angstige tijd aan zit te komen als Jeruzalem straks omsingeld wordt door een enorme troepenmacht. Maar dat is een geheel andere benauwdheid. Als die benauwdheid aanbreekt zal de macht van het heilige volk niet meer verbrijzeld worden, zoals dat tot 1945 wel steeds het geval was. Over de dreiging waarover we het hier hebben, gaat het volgens mij in Ezechiël 38 en 39.
  De periode van de 7 weken en 62 weken, waarover we in Daniël 9:24-27 lezen, ligt achter ons. Volgens mij leven wij in de laatste week, maar gaat het daarbij niet over een periode van 7 jaar. Ik heb daar, zoals je weet, op Wachters.nu al eens uitgebreid over geschreven. Voor mezelf ben ik er overigens nog niet uit, wat die laatste week betreft.
  De tijd waarover Jeshua spreekt in Lucas 21:25-26 en de vergelijkbare verzen in de andere evangeliën, daar zitten we volgens mij midden in. Dat betekent in mijn visie dan ook dat we dichtbij de wederkomst zitten.
  In Daniël 12:7 lezen we dat de heiligen van de Allerhoogste voor één tijd, een dubbele tijd en een halve tijd zijn overgeleverd aan de wereldbeheersers en dat die tijd erop zit, als de macht van het heilige volk niet langer verbrijzeld zal worden of, zoals we dat in Daniël 7:21-22 lezen, “totdat de oude Wijze kwam, er recht werd verschaft aan de heiligen van de hoogste God”. Dus toen God opstond en Zijn volk recht verschafte – voor ons zichtbaar toen de Staat Israël werd uitgeroepen –, zat de tijd van het laatste rijk dat nog macht kon hebben over Gods uitverkoren volk erop. Feitelijk was dat in mei 1945, toen Nazi-Duitsland zich overgaf.
  Volgens mij leven wij in de tijd tussen het moment dat de macht van het heilige volk niet langer verbrijzeld kan worden en de wederkomst van de Messias. Die twee vallen niet samen, zoals veelal wordt gedacht. Dat valt af te leiden uit het verslag van Daniëls visioen over de vier dieren: het vierde dier wordt vernietigd, maar de drie andere dieren wordt alleen hun macht (over het Joodse volk) ontnomen, terwijl ze nog enige tijd van leven wordt gegund. Daarna verschijnt de Mensenzoon in hemelse glorie en wordt Hem alle macht gegeven (Daniël 7:9-14).
  Shalom,
  Bas

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 5
  Harry Sleijster zei: op 21 December 2017 om 12:40

  Beste Bas,

  Ik ben het eens met heel veel, maar met een paar puntjes niet. Misschien heb je geen behoefte aan een inhoudelijke reactie van mij, want ik neem aan dat je best wel weet wat mijn reactie zou zijn op de volgende citaten:

  “…egoïstische misvattingen, waarbij men zich meer baseert op wat men zou willen dat het geval was, dan op wat de Bijbel leert.”

  “…het kleingelovige idee van de aanhangers van deze theorie, dat het Joodse volk na negentien eeuwen van verschrikkingen en benauwdheid nogmaals in een grote verdrukking terecht zal komen…. geen tweede keer in de benauwdheid komt… Juda geen tweede keer wordt bedreigd… enz.”

  “Het oordeel voor Israël zit erop [Jesaja 30:18]. En dat is niet totdat er weer een nieuwe grote verdrukking voor hen komt, maar voorgoed!”

  Maar toch nog een enkele opmerking. Ik ben het met je eens dat God zijn volk deze keer zal bewaren en naar de overwinning zal leiden, maar een tijd van benauwdheid voor Jakob zal het zeker zijn. Ik neem toch aan dat je wel ziet wat er zich rond Israel afspeelt, en ook dat je weet van het nog komende Ez38-39, en dat veel meer profetieën toch echt nog wel op een eindtijdvervulling wachten. Dat is de “Bijbelse realiteit!” Niet dat “het oordeel erop zit”.

  Opvallend is dat Dan9:24 wel genoemd wordt, maar nergens wordt 9:24-27 besproken. Of was 70 nC de tijd van het einde?

  Opvallend is dat Lk21:20-24 wel genoemd wordt, maar de volgende verzen niet. Ook Mt24:15-31 horen daarbij, evenals vs.40v. Is dan niet duidelijk dat Mt24:21 niet alleen voor 70 nC geldt?

  Opvallend is dat je moet terugvallen op een grote verdrukking van 19 eeuwen. En de wederkomst was echt niet in mei 1945. En het vrederijk brak echt niet 3 jaar later aan.

  Vind je zelf ook niet dat wat je schrijft, ook onder ‘Dreiging’ en ‘Geen tweede keer!’, wel erg zeker, maar nogal tegenstrijdig en onbevredigend klinkt?

  Hartelijke groet,
  Harry
  harry@sleijster.nl
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>