Hosea 11, God ontfermt zich weer over zijn zoon, Israël.

Gepubliceerd Wednesday, 6 December, 2017 in Youtube 1 Comment

Israël wordt Gods eerstgeboren zoon genoemd (Ex.4:22). Onze kerkvaders hebben daar overheen gelezen… Zij meenden dat de christelijke kerk de plek van Israël had ingenomen, zonder enige twijfel de grootste blunder van onze geschiedenis.

Het heeft er alle schijn van dat God Zelf het heft in handen neemt en op de ‘reset’ knop drukt. Hij zal Israël de plek geven die door Hem bedoeld is. God zal zich naar Israël wenden en zijn beloften van herstel uitvoeren.

De gevolgen zullen zichtbaar worden; oude, vertrouwde christelijke dogma’s zullen omvallen.

Velen zullen verrast en soms zelfs geschokt toekijken hoe God zijn geliefde volk Israël zal uitredden (Micha 7:16,17).

Eén reactie op “Hosea 11, God ontfermt zich weer over zijn zoon, Israël.

 1. 1
  Gerard J.C. Plas zei: op 8 December 2017 om 17:53

  Shalom Bart, dankjewel voor deze klip en klare woorden gesproken in deze video-clip, over Gods eerstgeboren zoon, en wel vanaf een prachtige locatie op de muren van Jeruzalem.
  Zoals je zegt, nog steeds zit men opgezadeld met een der grootste blunders uit de Kerkgeschiedenis die zich in Europa manifesteerde, waar de christelijke theologie, de enig geboren Zoon Jesjoea heeft losgemaakt van de eerst geboren zoon Israel, en de vervangingsleer z’n intrede deed met alle negatieve gevolgen van dien zowel voor de kerk als voor het politieke klimaat in Europa!
  Dit christelijk/Romeins concept deed al heel gauw de liefde verkillen t.a.v. Efraim/Juda/Israel, met als gevolg een ontzaglijk lijden (zie: Christelijke Theologie na Auschwitz, dr. Hans Jansen).
  Je kunt hier spreken van Jakobs benauwdheid, die eindigde in een zeven jarige grote verdrukking vanaf 1938-1945!
  In geen enkel vers uit de Bijbel wordt letterlijk gezegd dat dit ‘grootste lijden’ aan het einde van de tijden gaat gebeuren; wel kunnen we uit de Schriften afleiden dat de volkeren in het laatste der dagen van deze boze eeuw
  (aioon) zullen worden geoordeeld als zij willen optrekken naar de ondeelbare hoofdstad van Israel, Jeruzalem!
  Trouwens het was rond het jaar 1591 AD dat de Jezuiet (Edom) Ribera een ‘toekomstvisie’ uitvond. Hij stelde vast dat het boek Openbaring pas vervuld zou worden aan het einde van het christelijk tijdperk!
  Deze gedachte gang is er in de loop der tijden ingeslopen, dus m.a.w. ‘afwachten maar’, wat het motto is van veel christenen!
  Maar nog erger was het geval rond 1812 A.D., waar een meisje uit Schotland genaamd Margaret MacDonald, die een visioen zou hebben gehad dat de ‘gemeente’ in het geheim zou worden opgenomen en waar met name John Darby, de stichter van de Plymouth Broeders in geïnteresseerd was, en zo heeft zich het eea ontwikkeld!
  Juist jij, maakt er ons erop attent door de video’s dat er zoveel kostbare tijd verloren gaat met deze houding, terwijl, jij zegt, ‘vandaag roept God wachters die willen participeren in het proclameren van de profetie aangaande het fysieke en geestelijke herstel van Israel’, als Gods eerstgeboren zoon!
  We zouden er wakker van moeten liggen zoals je zegt, en wel in positieve zin door te bidden en te waken, of door een beweging van 180 graden te maken en uit je comfort-zone te komen … want straks hoeft het en kan het niet meer!
  De tijden der heidenen zijn vervuld, daar lijkt het stellig op na 1948 en 1967, de ‘Eeuwige’ die niet liegen kan heeft de totale regie van het eindspel in handen genomen zoals je zegt; dan is er nog wel de dreiging der volkeren, maar God zei Dank, geen tweede keer zal de benauwdheid van Judah tot vernietiging leiden, zoals de profeet Nahum het zegt.
  Het is de hoogste tijd dat de kerken zich verootmoedigen, schuld bekennen en schuld belijden!
  Het bijzondere van de wachters op de muren van Jeruzalem in het proclameren van de profetie is m.i., dat Gods enig geboren Zoon en Gods eerst geboren zoon niet los verkrijgbaar zijn zoals mw. Rebekka de Graaf van Gelder mij eens leerde.
  Bart, een hartelijke groet uit Den Haag en een Happy Chanukah toegewenst!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>