Jaarstukken 2017

Gepubliceerd Sunday, 30 September, 2018 in JAARSTUKKEN

‘Beleidsplan’ NeverBeSilent.

Doelstelling.
Doel van NeverBeSilent is om door middel van een fysieke aanwezigheid in Israël, en wel wandelend over de eeuwenoude muren van de stad Jeruzalem,
de bijbelse opdracht in Jesaja 62 te vervullen; “op uw muren o, Jeruzalem, heb Ik (God) wachters aangesteld die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij die de Here indachtig zijt, gun uzelf geen rust en gun Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem maakt tot een lof op aarde.” Een hele mond vol, maar concreet betekent dat, dat NeverBeSilent mensen uitnodigt vanuit Nederland en andere landen om daadwerkelijk naar Jeruzalem te komen om als een ‘wachter’ de muren van deze eeuwenoude stad te beklimmen en te bidden voor de ‘vrede van Jeruzalem.’ De alomtegenwoordige haat zal moeten plaatsmaken voor acceptatie en een wezenlijk verlangen naar ‘shalom’.

Israël is een pelgrimsland bij uitstek; horden toeristen bezoeken de heilige plaatsen en verplaatsen zich in een tijd die eeuwen geleden actueel was. NeverBeSilent tracht duidelijk te maken dat rondreizen in het verleden weliswaar bijzonder interessant is maar dat we in de huidige situatie ook een enorm belangrijke taak kunnen, mòeten vervullen. Draag je steentje bij tot een verandering van de status quo die vandaag geldt in Israël.

Strategie.
De opzet is om werkelijk voortdurend, ‘dag en nacht’ wachters op de muur te hebben rondlopen. Wachters die in gebed en voorlezend vanuit de bijbel, teksten die de vrede beogen uitspreken vanaf de muren. Niet slechts Nederlanders. Inmiddels verspreidt het ‘NeverBeSilent’ gerucht zich snel. Vele buitenlanders voegen zich bij ons. Vooral in Duitsland vindt dit initiatief veel bijklank. Maar ook vanuit China, Japan, Australië, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en de Verenigde Staten melden mensen zich op het verzamelplein voor de Jaffa Poort te Jeruzalem. Op den duur willen wij andere wachters opleiden en instrueren die groepen meenemen de muur op. Verschillende taalgroepen zullen dan de muur beklimmen.
Deze ontwikkeling sluit aan bij de strategie van NeverBeSilent; (jonge) mensen van over de gehele wereld uitnodigen (uitdagen) om een verschil te maken.
Communicatie verloopt via internet, via publiciteit maar vooral via de eeuwenoude beproefde methode van ‘mond tot mond’. NeverBeSilent mag zich verheugen in een gestage groei van deelnemers. Sinds de start van de dagelijkse wandelingen in mei 2005 hebben vele duizenden mensen gehoor gegeven aan de oproep van NeverBeSilent om zelf naar Jeruzalem te komen om een wandeling mee te maken. Steeds meer bezoekers besluiten om langere tijd (soms meerdere maanden) mee te wandelen om te participeren in dit initiatief.

Middelen.
De wandelingen zijn niet kosteloos. Bij de kassa wordt per persoon NIS 12 in rekening gebracht (plm. € 3). De initiatiefnemers rekenen zelf geen vergoeding voor het leiden van deze dagelijkse toer. NeverBeSilent heeft geen enkele bron van inkomsten en is dus afhankelijk van giften van derden. Op de site staat een rekeningnummer vermeld. Na twaalf en een half jaar kunnen we vaststellen dat er precies genoeg financiële middelen in de vorm van particuliere giften binnen komen om dit avontuur gezond te laten voortbestaan. Lopende kosten worden er mee gedekt.
Het echtpaar Repko heeft zich permanent in Jeruzalem gevestigd om leiding te geven aan deze organisatie. Doordat de Israëlische regering geen werk-cq. verblijfsvergunningen verleent aan niet-Joodse bewoners, verblijven de Repko’s in Jeruzalem op een toeristenvisum. Een mogelijkheid die geboden wordt aan buitenlandse bewoners van Israël. Daartoe dienen zij wel elke drie maanden het land voor korte tijd te verlaten.

Beloningenbeleid
Het beleid omtrent beloningen van bestuurders is opgenomen in artikel 4.6 van de statuten van de stichting.

Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.
Eventuele door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed.

View Fullscreen

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>