Agenda

Gepubliceerd Wednesday, 14 December, 2011 in

1 – 15 juli 2012, spreektour Bart Repko

Ook deze zomer zal Bart Repko een aantal spreekbeurten vervullen.

Deze tour staat gepland van zondag 1 juli tot zondag 15 juli 2012.

Als je een wachtersavond wil organiseren, wacht daar dan niet te lang mee. We zijn wat aan de late kant. Er is nog een aantal avonden beschikbaar.

Als je een spreekbeurt over het wachterschap wilt organiseren laat het ons weten.

Zaterdag 9 juni, Wachtersdag

Ik wil je speciale aandacht vragen voor de wachtersdag. We hebben al heel wat aanmeldingen binnen. Vanwege de catering heeft de organisatie ons verzocht om binnenkort het definitieve aantal deelnemers door te geven. Deze wachtersdag is bedoeld voor mensen die de overtuiging hebben dat zij als wachter hun plek willen innemen, of daar in ieder geval grote belangstelling voor hebben. Mocht je deze wachtersdag willen bijwonen, geef je op. Stel je opgave niet uit.

Elders op de homepage kun je lezen met welk doel deze wachtersdag georganiseerd wordt.

Meer informatie over de wachtersdag vind je hier.

Spreekbeurten Albert de Hoop

Albert de Hoop is deze zomer ook beschikbaar om spreekbeurten te vervullen, in de periode van zondag 15 juli t/m zaterdag 4 augustus.
Als je hem wilt uitnodigen neem dan contact met hem op via email: albertdehoop@solcon.nl