• 21 October 2017 1 Reactie(s)

 • In Ezechiël 36 profeteert Ezechiël tot de ‘bergen van Israël’, Samaria en Judea, het huidige hartland. in hoofdstuk 35 profeteert Ezechiël tegen de ‘bergen van Seïr, de vijandige, islamitische landen die Israël omringen.…
 • 14 October 2017 1 Reactie(s)

 • Ezechiël krijgt de opdracht om tot de ‘bergen van Israël’ te profeteren. Deze bergen representeren Samaria en Judea, Gods hartland, dat vandaag – politiek correct – bekend staat onder de naam: ‘westbank’.…
 • 7 October 2017 2 Reactie(s)

 • In Zacharia wordt Gods woede over de ‘zelfgenoegzaamheid’ van de volken’ richting Israël omschreven. De beroemde profeet beklemtoont dat God ‘opnieuw’ Israëls steden zal overvloeien met voorspoed en troost. Ook voorzegt Zacharia dat God Jeruzalem opnieuw…
 • 30 September 2017 2 Reactie(s)

 • Veel geestelijk leiders voorzeggen dat Israël in de nabije toekomst opnieuw door een ‘grote verdrukking’ zal gaan. Sommigen wagen het zelfs om een tweede holocaust te voorspellen. Gods woord spreekt een andere taal; Nee, de God…
 • 16 September 2017 3 Reactie(s)

  Psalm 55

 • Israël roept in haar wanhoop naar God en klaagt haar nood, ook ten aanzien van haar oude hartsvrienden; ‘zijn mond is glad als boter, maar vijandig is zijn hart’.…
 • Weblog van Bas van Twist, september 2017 Wanneer het Joodse volk – in ballingschap verdreven naar Babel – alle moed heeft verloren op terugkeer, klinken er opeens hoopvolle woorden uit de mond van de profeet Jesaja: Jesaja
 • Terwijl het volk van God op het punt staat de Jordaan over te steken – nadat zij veertig lange jaren door de woestijn gedwaald hadden – spreekt Mozes hen toe. Verrassend genoeg profeteert hij niet over…
 • Na zich tweeduizend jaar van Israël te hebben afgekeerd, bemoeit God zich – vanaf 1948 – weer actief met Israël. De staat Israël is herboren, het Joodse volk keert terug en Israëls aartsvijanden slagen er niet…
 • Bileam wordt ingehuurd om Israël te vervloeken, hij krijgt daartoe niet de gelegenheid maar zegent Israël juist. Hij spreekt God’s woorden uit. Kenmerkend is dat Bileam vaststelt dat Israël zich niet vermengt met andere voken,…
 • 17 August 2017

  Psalm 110

 • Psalm 110 – Van David, een psalm. De HEER spreekt tot mijn Heer: Neem plaats aan Mijn rechterhand, Ik maak van Je vijanden een bank voor Je voeten.’ Uit Sion reikt de HEER U de
 • Jeshua vergelijkt een aanhoudende, koppige weduwe met gelovigen die voortdurend (elke dag, elke nacht) bij God pleiten om recht te verschaffen aan zijn uitverkorenen.…