• Weblog van Bas van Twist, maart 2017 Jesaja 49:5-6 (NBV/HSV) – Toen sprak de HEER, die Mij al in de moederschoot gevormd heeft tot Zijn dienaar om Jacob naar Hem terug te brengen om Israël rond
  • Weblog van Bas van Twist, februari 2017 De grootheid van God wordt vaak zichtbaar in het kleinste. Dat beeld komen we regelmatig tegen in de Bijbel en het druist in tegen onze menselijke logica. En misschien…