• 28 April 2017

  Albert de Hoop spreekt in Nederland

 • Mededeling! Wegens familieomstandigheden vervallen onderstaande spreekbeurten van Albert de Hoop. Albert de Hoop is van vrijdag 19 mei t/m dinsdag 23 mei beschikbaar om spreekbeurten te vervullen. Als je hem wilt uitnodigen neem dan contact met hem op via email: albertdehoop@solcon.nl De volgende data zijn al bekend: Vrijdag 19
 • Blog Bas Stemming Resolutie 2334
 • Stemming in de Veiligheidsraad over Resolutie 2334 op 23 december 2016. Weblog van Bas van Twist, 24 december 2016 De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vrijdagavond, 23 december 2016, onder luid applaus, Resolutie 2334 aanvaard waarin…
 • 12-jarige Jeshua in de Tempel.1
 • Weblog van Bas van Twist, november 2016 Lucas 2:52 – Jeshua groeide verder op en Zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Over de kinderjaren van Jeshua…
 • Am Israel chai - Copy
 • Daniël is één van de ballingen die naar Babel is meegevoerd. Door zijn buitengewone begaafdheid bekleedt hij hoge posities in het Babylonische rijk en later aan het Perzische hof (vgl. Daniël 2:48, 6:4). Daniël, wiens…
 • Damascus jongen
 • Weblog van Bas van Twist, april 2016 Hoe is het toch mogelijk dat veruit de meeste gelovigen niet willen zien dat wij leven in de laatste dagen? Dat ze zo lauw reageren als het om Gods…
 • Laat Uw Koninkrijk Komen_Weblogafbeelding
 • Weblog van Bas van Twist, 6 februari 2016 Het is opvallend hoe weinig erbij de meeste gelovigen – wachters niet uitgezonderd – bekend is over het Koninkrijk van God en over de Dag des HEREN; twee…
  • Weblog van Bas van Twist We staan er vast niet dagelijks bij stil, maar God heeft emoties, net als wij. En hoewel wij meestal proberen onze gevoelens voor anderen te verbergen, doet God dat juist niet.…
  • Lieve mensen, Mag ik iets persoonlijks delen… Het ene moment sta ik krachtig uit de Bijbel te proclameren op de muur, een ander moment hebben we ontspannende, gave, maar ook diepgaande gesprekken met de mensen die we…
  • Hamas
  • Weblog van Albert de Hoop, Jeruzalem, 12 juli 2014 “Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen.” (Mattheus 24:6a). De afgelopen weken staan opnieuw in het teken van de continue oorlog tegen Israël.…