• Er was een tijd dat God zich afsloot voor het gebed van Israël. Hun zondige praktijken maakten dat de God van Israël zich voor een korte tijd afkeerde van zijn geliefde volk. Zou het zo kunnen…
 • 16 September 2017

  Psalm 55

 • Israël roept in haar wanhoop naar God en klaagt haar nood, ook ten aanzien van haar oude hartsvrienden; ‘zijn mond is glad als boter, maar vijandig is zijn hart’.…
 • 2 September 2017

  Deuteronomium 30:1-10

 • Terwijl het volk van God op het punt staat de Jordaan over te steken – nadat zij veertig lange jaren door de woestijn gedwaald hadden – spreekt Mozes hen toe. Verrassend genoeg profeteert hij niet over…
 • Na zich tweeduizend jaar van Israël te hebben afgekeerd, bemoeit God zich – vanaf 1948 – weer actief met Israël. De staat Israël is herboren, het Joodse volk keert terug en Israëls aartsvijanden slagen er niet…
 • Bileam wordt ingehuurd om Israël te vervloeken, hij krijgt daartoe niet de gelegenheid maar zegent Israël juist. Hij spreekt God’s woorden uit. Kenmerkend is dat Bileam vaststelt dat Israël zich niet vermengt met andere voken,…
 • Jeshua vergelijkt een aanhoudende, koppige weduwe met gelovigen die voortdurend (elke dag, elke nacht) bij God pleiten om recht te verschaffen aan zijn uitverkorenen.…
 • 8 August 2017

  Jesaja 62

 • Jesaja 62 roept gelovigen op om Sions en Jeruzalems wil niet te zwijgen. ‘Gun jezelf en Hem (de God van Israël) geen rust’.…
 • 7 August 2017 1 Reactie(s)

  Amos 9:11-15

 • De profeet Amos voorzegt het herstel van de vervallen hut van David. Met deze ‘vervallen hut van David’ wordt verwezen naar Israël.…