• 11 November 2017 1 Reactie(s)

 • Dit Bijbelgedeelte omschrijft Gods herstelplan met Israël. God belooft dat Hij zal ingrijpen ‘omwille van Mijn heilige naam’. Steeds opnieuw herhaalt de Vader: ‘Ik zal’. Kortom, zijn herstelplan is onvoorwaardelijk. Niets of niemand kan dit hemelse plan…
 • 4 November 2017 1 Reactie(s)

 • De psalmist Asaf roept God op om in actie te komen tegen de omringende, islamitische vijanden van Israël.…
 • 28 October 2017 1 Reactie(s)

 • De volken, denk aan de VN, Unesco de Arabische Liga of de EU kunnen anti- Israël plannen beramen tot ze er bij neervallen… de werkelijkheid is dat Gods plan van herstel voor zijn volk Israël…
 • 21 October 2017 3 Reactie(s)

 • In Ezechiël 36 profeteert Ezechiël tot de ‘bergen van Israël’, Samaria en Judea, het huidige hartland. in hoofdstuk 35 profeteert Ezechiël tegen de ‘bergen van Seïr, de vijandige, islamitische landen die Israël omringen.…
 • 14 October 2017 1 Reactie(s)

 • Ezechiël krijgt de opdracht om tot de ‘bergen van Israël’ te profeteren. Deze bergen representeren Samaria en Judea, Gods hartland, dat vandaag – politiek correct – bekend staat onder de naam: ‘westbank’.…
 • 7 October 2017 2 Reactie(s)

 • In Zacharia wordt Gods woede over de ‘zelfgenoegzaamheid’ van de volken’ richting Israël omschreven. De beroemde profeet beklemtoont dat God ‘opnieuw’ Israëls steden zal overvloeien met voorspoed en troost. Ook voorzegt Zacharia dat God Jeruzalem opnieuw…
 • 30 September 2017 2 Reactie(s)

 • Veel geestelijk leiders voorzeggen dat Israël in de nabije toekomst opnieuw door een ‘grote verdrukking’ zal gaan. Sommigen wagen het zelfs om een tweede holocaust te voorspellen. Gods woord spreekt een andere taal; Nee, de God…
 • 16 September 2017 3 Reactie(s)

  Psalm 55

 • Israël roept in haar wanhoop naar God en klaagt haar nood, ook ten aanzien van haar oude hartsvrienden; ‘zijn mond is glad als boter, maar vijandig is zijn hart’.…
 • Terwijl het volk van God op het punt staat de Jordaan over te steken – nadat zij veertig lange jaren door de woestijn gedwaald hadden – spreekt Mozes hen toe. Verrassend genoeg profeteert hij niet over…
 • Na zich tweeduizend jaar van Israël te hebben afgekeerd, bemoeit God zich – vanaf 1948 – weer actief met Israël. De staat Israël is herboren, het Joodse volk keert terug en Israëls aartsvijanden slagen er niet…
 • Bileam wordt ingehuurd om Israël te vervloeken, hij krijgt daartoe niet de gelegenheid maar zegent Israël juist. Hij spreekt God’s woorden uit. Kenmerkend is dat Bileam vaststelt dat Israël zich niet vermengt met andere voken,…