Groep op de MuurGroep op de Muur

Over NeverBeSilent

Gepubliceerd Wednesday, 20 August, 2008 in 18 Comments


Uitzicht over Jeruzalem vanaf de OlijfbergUitzicht over Jeruzalem vanaf de Olijfberg

‘Omwille van Sion zal ik niet zwijgen omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,’ ‘Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, Gun jezelf geen rust En gun Hem geen rust, Totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest En haar roem op aarde heeft bevestigd.’

Bovenstaande fragmenten uit Jesaja 62 vormen de basis van onze visie om voortdurend aanwezig te zijn op de muren van Jeruzalem. Dit Bijbelgedeelte roept op tot actie.

Wachters nemen zowel de priesterlijke taak van voorbede als de profetische taak van krachtige proclamatie, serieus.
Dagelijks bestijgen wachters de hoge trappen naar de muur van Jeruzalem om de profetische woorden te proclameren over het land Israël, de stad Jeruzalem en het volk van de God van Abraham, Isaak en Jakob. Dat vereist nederigheid, maar tegelijkertijd vrijmoedigheid.

Ruim stenen op

“Ruim baan! Effen de weg en verwijder de stenen, hef het vaandel op voor de volken.”

Met schaamte blikken we terug in de geschiedenis; berouwvol moeten we concluderen dat de kerk de weg zeker niet heeft vrijgemaakt voor het volk van God.Integendeel! 2000 jaar christendom heeft ons tot de aartsvijand van het Joodse volk gemaakt.

De weg is zeker niet geëffend. Christenen hebben, gedurende tweeduizend jaar in naam van Christus, Kruis en Kerk hoge stapels stenen opgestapeld. We hoeven de Kruistochten maar te noemen, of de Inquisitie, de Pogroms, het collectieve zwijgen tijdens de Holocaust…
De grondslag voor deze afschuwelijke acties lag verankerd in de zogenaamde ‘Vervangingsleer’ waar wij, als christelijke kerk, de beloften die God voor zijn volk had beloofd, ons zelf hebben toegeëigend.

We hebben veel te danken aan onze oude kerkvaders. Toch meen ik – in bescheidenheid, maar wel met volle overtuiging – dat deze vrome vaders tijdens het formeren van de christelijke theologie een cruciale fout hebben gemaakt. Waar zij Gods enige Zoon, Jeshua, zijn hoogverheven positie hebben gegeven, lieten zij na om Gods eerstgeboren zoon, Israël, een belangrijke positie te gunnen, naast de Joodse Verlosser.
Jeshua en Israël zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De vroege kerkvaders omhelsden weliswaar de Enige Zoon, maar duwden de Eerste zoon (Ex.4:22) ruw van zich af, in de schaduw der kerker.
Zij maakten het zelfs nog bonter; zonder schaamte concludeerden de heilige vaders dat de kerk het werkelijke, geestelijke Israël was. De vermaledijde vervangingsleer zag al heel vroeg het levenslicht.
De kerk als ‘geestelijk Israël’. Deze hoogmoedige hoeksteen ligt als een zwaar rotsblok op (in) de weg.
Ook in deze dagen is de houding van de kerk dikwijls zeer afstandelijk en/of kritisch naar Israël. Dat moet afgelopen zijn.

Hoewel jij en ik wellicht niet zelf verantwoordelijk zijn voor deze rampen, zijn wij gelovigen wel degelijk medeverantwoordelijk. Dat verklaart ook waarom de beroemde rechtvaardige, Daniël, zich in rouw dompelt en vergeving vraagt voor zijn volk. Daniël doet zelfs boete voor zijn voorouders! Lees Daniël 9:3-19. Daniël was niet schuldig, maar wel medeverantwoordelijk!

NeverBeSilent stelt zich ten doel om, waar mogelijk, verzoening en troost te bieden aan onze Joodse oudere broer/zus. We willen proberen de weg vrij te maken voor Gods volk. We willen daadwerkelijk stenen opruimen. Niet slechts met woorden maar in een actieve houding van dienstbaarheid en liefde.

Troost

“Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem, roep het toe dat zijn lijdensweg volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand van de Heer dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God. ( ) Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda: Zie hier is uw God!”
Jesaja 40

Woorden die voor zichzelf spreken.

Een tijd van troost en herstel voor Israël is aangebroken.

Ons uitgangspunt is dat een voortdurende stroom van gelovigen zal besluiten om een bezoek aan Jeruzalem te brengen.
Overweeg om voor langere tijd mee te lopen over de muren van Jeruzalem. Dit zal ongetwijfeld een levensveranderlijke ervaring zijn.

Niet langer Zwijgen

Onophoudelijk worden de schelle islamitische oproepen tot onderwerping aan Allah en de vervloekingen over de Joden via de minaretten uitgeroepen over Jeruzalem.Je kunt de nasale klanken niet ontlopen. Het is de hoogste tijd dat de kerk ontwaakt en haar stem laat horen. “Om sions wil niet stil zijn, om Jeruzalems wil niet zwijgen” is de niet-mis-te-verstane opdracht uit Jesaja 62.
Eeuwenlang heeft de kerk gezwegen… maar, we krijgen een herkansing, een laatste kans. God biedt ons een laatste gelegenheid om deze opdracht te vervullen.
We nodigen jou uit om naar Jeruzalem te komen, de stad die zo’n 18 maal in handen viel van buitenlandse legers maar sinds 1967 weer in Joodse handen is. De stad die zo’n 800 maal in de Bijbel genoemd wordt…

Kom en beleef een onvergetelijke tijd in de stad die God Zelf verkozen heeft om juist daar te wonen. (Psalm 132:13,14) Jeruzalem, gelegen op de navel van de aarde, de stad van het verre verleden maar meer nog de stad van de eeuwige toekomst… Ervaar wat het is om zelf op de muren van deze stad te lopen. Ervaar hoe krachtig het is om zelf de Bijbelse beloften te proclameren.

Doorbreek het stilzwijgen!

Waarom naar Jeruzalem?

Is het niet veel te gevaarlijk om naar Jeruzalem af te reizen? Met al die afschuwelijke aanslagen en voortdurende onrust met de Palestijnse bevolking? Is het echt nodig om naar Israël af te reizen? Kunnen we de geestelijke strijd niet net zo makkelijk in ons eigen land voeren?
We kunnen er niet omheen; de Joodse bevolking van Israël is, vanaf het moment dat ze naar het Beloofde Land trokken, nooit met rust gelaten door de Arabische bevolking.

Je kunt gerust aannemen dat de Islam geen Joodse aanwezigheid in Israël tolereert. Vredesbesprekingen ten spijt. Moeten wij, gelovigen uit de heidenen, ons daarom maar afzijdig houden en onze Joodse broer/zus van afstand moed inspreken?

Natuurlijk kunnen we ‘in de geest’ onze plek innemen als wachter op de muren. Dat gebeurt al en dat leger zal hopelijk alleen maar krachtiger worden.
Toch zegt Gods Woord:

“Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.” (1 Kor.15: 46)

Profetieën kennen naast een geestelijke vervulling eerst een fysieke, natuurlijke vervulling. Denk eens aan de fysieke terugkeer van de Joden naar het natuurlijke Israël! Wij zijn ‘kroon’getuigen van de vervulling van deze geweldige profetie. Als wij worden aangespoord om voor de vrede van Jeruzalem te bidden ( Psalm 122) dan geldt dat echt niet voor het ‘Nieuwe Jeruzalem’, daar heerst immers Gods vrede…?! Ook de beloftes van herstel van het land en de spoedige fysieke terugkeer van de Messias kunnen niet slechts geestelijk uitgelegd worden. Deze profetieën gelden voor het fysieke Jeruzalem!

Het is heel belangrijk om juist nu werkelijk naar Jeruzalem af te reizen! Dat is precies de bedoeling van dit wachters initiatief; zoveel mogelijk gelovigen aansporen om de reis naar Israël te maken en deel te nemen aan de profetische oproep om “jezelf en Hem geen rust te gunnen totdat Hij Jeruzalem grondvest en stelt tot een lof op aarde”. (Jes.62)

Israel zal steeds meer alleen komen te staan. Wie zal zich noch bekommeren over dat ‘lastige’ land? Jij en ik! De gelovigen. Wij zullen voor Israel in de bres gaan staan (Ezech.22:30). Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat de kerk zich niet als een man achter Israel opstelt. Maak het verschil! Zorg dat je je plek inneemt. Dit is het seizoen dat God (jonge) mensen roept om hun plek in te nemen!

Laat je niet door angst weerhouden, sta op en moedig vrienden aan om mee te gaan!
Je zult, samen met vele anderen, over de muren van Jeruzalem wandelen en de plek innemen die God je zal tonen. In levende lijve.
We kijken naar jou uit!

18 reacties op “Over NeverBeSilent

 1. 1
  Truus de Koning zei: op 10 May 2017 om 12:03

  Het blijft een geweldige aanmoediging om naar Jeruzalem te komen! Alleen al door dit stukje te lezen, zou je zo in het vliegtuig willen stappen! We blijven bidden, ook op de wachtersavond in Westzaan en misschien komen dit of volgend jaar met de hele groep langs!
  Groetjes Truus de Koning.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Marianne und Rolf zei: op 6 November 2014 om 21:33

  Hallo Bart, wir waren vor zwei jahren mit dir auf der Mauer um zu BETEN. Jetzt sind wir vom 26. 11. 2014 bis 1.12.2014 in Jerusalem. Finden die touren auf der Mauer statt? Wir haben gesehen, dass du für eine Vortragsreise abwesend bist. (was ich so etwa auf holländisch verstehen konnte). Ist jemand an diesen Daten beim Jaffator oder nicht? Shalom Rolf und Marianne aus der Schweiz

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3

  Je staat er versteld van hoe weinig kennis in kerken is mbt Israel, voor vele lijkt het wel een ver van mijn bed show, bij ons thuis is liefde voor Israel met de paplepel ingegoten, in veel kerken bestaat ook nog steeds een verhulde vervangingsleer, ga door wachters op de muur!!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 4
  Wouter Rozema zei: op 27 September 2014 om 22:05

  Vandaag is me duidelijk geworden wat mijn roeping is: Wachter op de muren van Israel. Fysiek aanwezig in 1989 (o.a. boven de Gouden Poort). Fysiek terugkomen is zeker een optie. Maar op afstand en in de Geest zie ik ook veel mogelijkheden. Ik markeer deze dag met vreugde in minn hart. Gods aanwijzingen zijn onmiskenbaar.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 5
  Netty Dondorp zei: op 19 September 2014 om 21:37

  Het spijt me erg dat ik woe. 17 sept de groep na afloop niet heb gegroet , omdat ik zo snel weg moest.
  Erg onder de indruk van de ‘wandeling’ over de muur en veel om over na te denken! Bedankt Repko!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 6
  patrick wagenaar zei: op 19 September 2014 om 14:07

  Beste bart en joke. Wij komen 11 oktober voor het eerst een week naar de heilige stad. Graag gaan we een dag met jullie mee over de muur. Kunnen we gewoon naar de jaffa poort komen en zien wejullie dan wel? We hebben Veel over jullie
  Werk gelezen en bewonderen jullie voor het goede werk dat jullie doen. Hopelijk tot snel

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 7

   Klopt helemaal (zie onze site). Sinds kort wandelen we twee maal per dag over de muur, om 8.45 uur en ‘s middags (behalve vrijdagmiddag!) om 14.45 uur. Neem wel je Bijbel mee!

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 8
  P.Wijchers en Nel Wijchers zei: op 14 August 2014 om 01:00

  Groet uit Biggekerke ( Zeeland ) we komen met het Loofhuttenfeest in Jeruzalem met 10 mensen ! En gaan weer de muur op met onze Bart . Veel sterkte en shalom uit Zeeland .

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. 9
  Wim Stoter zei: op 1 July 2013 om 15:13

  Ik was in juni een weekje te gast op de muren samen met een kleine groep, met Ton en Tineke en Albert. Het werd een ingrijpende maar prachtige week. Veel contacten met Joodse mensen. We zijn bijna de hele oude stad om gewandeld over die muren, dicht bij de Gouden Poort. Wat een zegen. Je wordt er rijker van en wijzer. En je zegent Israël als land en volk. Door je aanwezigheid daar steun je hen ontzettend goed. Ze zijn blij als ze horen dat je achter hen staat en dat je dezelfde liefhebbende Vader dient. Namelijk de God van Abraham, Isaak en Jakob. De God van Israël, de Koning van Israël. Tot volgend jaar in Jeruzalem.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 9. 10
  jaap de vries zei: op 5 February 2013 om 21:09

  Mijn leven is geheel veranderd na het lezen van het boek “terug van weggeweest’ Ik was totaal verward wat ik las. Maar steeds meer zijn mijn ogen geopend. Israel maar vooral de God van Israel heeft mij aangeraakt. Ik ben geschrokken van de bestaande kerken. De meesten kerken weten niet waar het omgaat. Gesprekken zijn heel moeilijk, daar dit ons jaren is onthouden. Nu ik zelf op onderzoek ben gegaan en het boek van Bart heb gelezen gaat de Bijbel pas voor mij leven.
  Elke dag opnieuw kom je iets nieuws tegen.
  een shalom van Jaap de Vries

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 10. 11

  shalom Bart en Joke
  ik vind het geweldig om te zien en te horen dat steeds meer wachhters op staan , om sions wil niet zwijgen halleluja ga door met wat jullie doen, ik hoop op een dag ook mee te mogen proclameren op de muur, in tussen doe ik dat in het koude nederland, en ga een wachters avond ook in deventer te houden dus als er mensen zijn in deventer dan hoor ik dat graag shalom

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 12
   Niels Cornelis Quackernaeck zei: op 23 March 2013 om 10:29

   Shalom Maria,
   Ik ben een wachter uit Deventer. Jij zou de eerste wachter zijn die ik in deze stad tegenkom. Zijn er meer?
   Groet,
   Niels
   (www.nielscornelis.com)

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 11. 13
  kees ligtenberg zei: op 8 November 2012 om 10:28

  Hi Bart en Joke . we vieren nu al ruim 20 weken achter elkaar de sabbat bij een Joods gezin, man, wat een feest is dat. vanaf de eerste dag vertelde we over jullie werk in Jeruzalem, toen vonden ze het nog een beetje vreemd, en nu 20weken later zijn ze bijna niet meer te houden, ze willen meedoen en in Israel gaan wonen.
  Gelukkig lagen er tussen hun en ons maar een paar kleine keitjes, die zo waren geruimd. Helaas komen we ook Joodse mensen tegen waar de keien zo groot zijn als een kerkgebouw, die het zicht op hun vaderland belemmeren. Laat ik nou altijd gedacht hebben dat we in een vlak landje wonen. Ik wil een ieder die liefde voor Gods oogappel heeft , oproepen om stenen te gaan ruimen. Hoe ? lees de boeken van Bart.
  TIP;er is een bijzondere discussie gaande over de vervanginstheorie op de side van “hetgoedeleven.com”
  klik op, ontmoeten-forum-vervangingstheorie. probeer eens mee te doen.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 12. 14
  Henny de Graaf zei: op 19 July 2012 om 14:30

  Laten we als christenen inderdaad opkomen voor Gods oogappel, onze oudste broer en proberen onze mede broeders en zusters in Christus hiervan ook te overtuigen.
  Maar laat ons niet vergeten om dit alles te doen vanuit ons geloof in onze drieëenig God, Vader, Zoon en Heilige Geest , want we mogen uit genade medewerkers zijn in Zijn Koninkrijk.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 15
   Vincent zei: op 11 August 2012 om 18:57

   Drie-enig God? Met die pauselijke doctrine hoef je in Israel niet aan te komen. God zegt van zichzelf dat Hij EEN is. Yeshua is niet God de Zoon, maar de Zoon van God, de beloofde Messias.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 13. 16
  Gert Peek zei: op 6 May 2012 om 21:08

  beste Bart en Joke,
  ik ben erg getroffen door de bijeenkomst vanmorgen op de muur van Jeruzalem.
  het is een enorme ervaring geweest om te horen dat we met zoveel liefde van God voor zijn volk ge confronteerd worden. maar vooral dat we door Hem ook geroepen worden om hier zelf ook een taak in te vervullen. er komt nu bezoek bij ons (in Ramoth)binnen, maar ik kom er nog op terug. Voor nu Gods zegen toegewenst en bedankt voor deze geweldige morgen. Ook namens Toos, een groet van Gert.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 14. 17
  Joke v Dijk zei: op 9 February 2012 om 13:55

  Ik sta zeker achter “neverbesilent”,. Ik ben naar een lezing van Bart Repco geweest in Veenendaal. Dat ging over het belang van wachters op de muur. Sindsdien bidt ik voor Gods volk, heb niet de financiële middelen om naar Israël te gaan, maar hoop door gebed wel een steentje bij te kunnen dragen.

  In verbondenheid met Israël,
  Joke van Dijk

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 15. 18
  cootje de bruin zei: op 23 January 2012 om 00:01

  br en zr in Christus nu ik dit gelezen heb probeer ik meer te bidden voor israel en zijn bewoners en hoop ik ooit nog eens een reis naar israel te maken met een liefdevolle groet cootje de bruin

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>